U bent hier: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Hoe kun je beter met emoties omgaan?

Hoe kun je beter met emoties omgaan?

omgaan met emoties

Vijf stappen naar Emotioneel Meesterschap

Hoe kun je beter omgaan met emoties
Ieder mens is in staat om allerlei gevoelens te ervaren zoals verdriet, angst, boosheid, vreugde, jaloezie, schaamte, hoop en machteloosheid. Maar veel mensen kunnen of willen geen emoties ervaren. In de westerse samenleving wordt dat ook aangemoedigd, doordat de ratio meer aanzien heeft en zaken zo praktisch en logisch mogelijk worden benaderd. Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties weg rationaliseren of bagatelliseren. Een andere manier om niet te voelen is veel drinken, roken, eten of te hard werken. In mijn boek ‘Emoties wat moet ik ermee?’, bespreek ik zeventien strategieën in het vermijden van emoties en krijg je inzicht waarom emoties zo belangrijk zijn voor je welzijn.

Wat zijn de gevolgen wanneer je emoties wilt vermijden?
Het vermijden van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid en het beperkt je in sociale relaties. Daarnaast kost het energie om de natuurlijke stroom van emoties tegen te houden. Hoe langer je in een stressvolle situatie zit, hoe groter de kans dat het lichaam uiteindelijk gaat protesteren. Omdat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden geven de lichamelijke klachten aan dat je jezelf geweld aandoet. Zo kan angst je misselijk maken, stress je buikpijn geven en verdriet hoofdpijn veroorzaken. Dit zijn een aantal voorbeelden, maar we hebben allemaal zo onze specifieke gevoelige plekken in ons lichaam waar we last van krijgen als we onze emoties te lang negeren of onderdrukken.
Daarnaast kan het uit de weg gaan van emoties leiden tot cynisme, vervreemding of tot een depressie. Het beperkt je enorm in de kwaliteit van je leven en de kwaliteit van je relaties. In mijn boek besteedt ik uitgebreid aandacht aan de gevolgen van het negeren of onderdrukken van emoties.

Je kunt leren emoties te ervaren en ermee om te gaan.
Je kunt leren weer bewust te worden van je emoties en ze gebruiken voor je eigen welzijn. Je kunt leren om te gaan met lastige emoties van jezelf en anderen zoals boosheid, verdriet en angst. Emoties kun je leren te accepteren als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Daarnaast kun je ze leren gebruiken als een kompas in je leven en om diepgang te creeren in je relaties.

Wat is er voor nodig om goed met emoties om te gaan?
Wat er voor nodig is , is bereidheid om jezelf beter te leren kennen. Dat kan confronterend zijn omdat het beeld dat je van jezelf hebt misschien niet klopt. Sommige mensen denken dat ze nuchter zijn, maar blijken uiteindelijk heel gevoelig te zijn. Dit was ook op mijzelf van toepassing. Nadat ik al jong het contact met mijn emoties kwijt was heb ik jarenlang allerlei methoden ondergaan om weer te kunnen voelen en mezelf te accepteren als een gevoelsmens. Deze rijkdom aan methoden en ervaringen hebben er voor gezorgd dat ik een visie heb ontwikkeld hoe je opnieuw emoties kunt ervaren, accepteren en er mee leert om te gaan. Dit proces bied ik je aan in de Opleiding Emotioneel Meesterschap. In vijf dagen doorloop je een proces in vijf stappen:

Stap 1 Jezelf beter begrijpen
In het gezin van je herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat. Daarin spelen cultuur, milieu en voorbeeldgedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je een beeld over jezelf ontwikkeld, bijvoorbeeld dat je nuchter of rationeel bent. Dit beeld kun je pas veranderen als je er vat op hebt gekregen. Een andere factor die van invloed is geweest op je emotionele ontwikkeling, is de mate waarin je als kind liefde en veiligheid hebt ervaren. Zo kan een gebrek aan veiligheid en geborgenheid, leiden tot verkramping en terugtrekking van de levensenergie. Daardoor kun je een basishouding hebben ontwikkeld waarin je overal onopvallend aanwezig bent en weinig aandacht vraagt. Je ouders waren wellicht blij met dit makkelijke kind, dat niet schreeuwt van boosheid of huilt van verdriet. In mijn boek Emoties wat moet ik ermee? ga ik dieper in op de factoren die je emotionele ontwikkeling hebben beïnvloed.

Stap 2 De weg vrij maken
Nadat je meer inzicht hebt gekregen in de basishouding van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat, kun je de weg vrij maken voor nieuwe ervaringen en een nieuw zelfbeeld. Het is belangrijk oude denkbeelden over jezelf, die niet kloppen met wie je in wezen bent, los te laten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hiervoor moet je bereid zijn oude zekerheden los te laten. Mijn artikel veranderen is lastig geeft hier meer inzicht in. Na deze stap ben je klaar om andere kanten van jezelf te leren kennen.

Stap 3 Emoties begrijpen
Om meer jezelf te kunnen zijn en het beeld van jezelf te kunnen verruimen is het belangrijk inzicht te krijgen in de functie van emoties.Ik maak onderscheid tussen zuivere en onzuivere emoties. Een zuivere emotie is een belangrijke bron van informatie en heeft een functie voor je welzijn. Zo waarschuwt zuivere angst je voor gevaar. Een onzuivere emotie zorgt voor verwarring in jezelf en in relaties. Zo is faalangst een onzuivere emotie, veroorzaakt door een negatief beeld van jezelf. Namelijk het beeld dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Je kunt leren weer bewust te worden van je emoties en irreële angst verminderen.

Stap 4 Emoties ervaren
Via het lichaam kom je in contact met emoties. Daarvoor is het belangrijk dat je de signalen van je lichaam leert waar te nemen en stilstaat bij de verschillende lichamelijke sensaties, die een emotie aankondigen. Je zult ervaren dat een emotie een golfbeweging is van energie die komt en gaat. Wanneer je emoties toe kunt staan ga je langzaamaan emoties herkennen in je dagelijkse leven. Als je ze vervolgens erkent kun je ze gebruiken als informatiebron en als een kompas in dienst van je welzijn.

Stap 5 De balans vinden

Wanneer je je enerzijds bewust bent van je oude patronen, veronderstellingen en angsten en anderzijds contact hebt met nieuwe eigenschappen, kun je jezelf leren besturen. Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces waarin je alle verschillende delen van jezelf leert kennen en managen. Daarvoor is het nodig dat je naar al deze delen, zonder oordeel, kan luisteren en de wijsheid hebt om bepaalde delen de ruimte te geven, afhankelijk van de situatie. Dat is de innerlijke regisseur of manager. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je terugvalt in oud gedrag. Tijdens deze stap ontwikkel je de innerlijke regisseur. Het is een belangrijke vaardigheid waarmee je het nieuwe gedrag kunt integreren en leert om te gaan met de verwachtingen in de buitenwereld.

Copyright Marja Postema  Emotionele Intelligentie Academie

Wil je leren oude gedragspatronen los te laten?

Onze ervaringen in de kindertijd en het voorbeeldgedrag van onze opvoeders over gevoelens, intimiteit en kwetsbaarheid, hebben veel invloed op ons gedrag in het heden. Door deze kind-ervaringen ben je onbewust tot bepaalde conclusies gekomen over hoe je je moet gedragen in de wereld. Daardoor heb je bijvoorbeeld moeite met het aangaan van relaties, met intimiteit of moeite om je kwetsbaar op te stellen.

Wil je zorg gaan dragen voor jouw zuivere behoeften?

Onze normale kind behoeften zijn niet altijd bevredigd. Omdat een kind dit pijnlijke gemis, als het lang duurt, niet kan verdragen, gaat het dit proberen op te lossen. Zo kan een kind dat te weinig wordt aangeraakt, deze behoefte compenseren met eten en snoepen. Eenmaal volwassen vergeet je dat er ooit een behoefte aan aanraking was. Een kind dat niet getroost wordt bij verdriet kan boosheid gaan ontwikkelen om de behoefte aan troost niet meer te ervaren. Eenmaal volwassen kun je alleen boosheid voelen, als je verdriet hebt.

Wil je meer inzicht krijgen in de functie van emoties?

Negatieve oordelen over emoties zorgen er vaak voor dat je geen belang hecht aan emoties. Meer inzicht in de functie van de verschillende emoties helpt je om emoties te erkennen en serieus te nemen. Zo kun je angst ervaren als een waarschuwing, boosheid als een krachtige energie bij het stellen van grenzen. Verdriet ervaren als ontlader van pijn en teleurstelling en vreugde ervaren als energiebron.

Wat kan de opleiding Emotioneel Meesterschap voor je betekenen?

De opleiding Emotioneel Meesterschap is een gedegen training die je op een diep niveau inzicht geeft  in jezelf en die je helpt om  met emoties om te gaan als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Tijdens de opleiding word je bewust van de strategieën die je hebt ontwikkeld in het vermijden van emoties. Het is belangrijk om eerst jouw patronen helder te krijgen, zodat je deze bewust los kunt laten om meer ruimte te geven aan gevoelens en emoties.

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR IEDEREEN

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Wil je eerst kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

mm

Marja heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' Marja heeft een methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig. Dit leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

http://www.omgaanmetemoties.nl