U bent hier: Home » Artikelen over liefde » Jaloezie verminderen

Jaloezie verminderen

Jaloezie

Liefde ziet scherp,

haat scherper,

maar jaloersheid het scherpst,

want zij is gelijk aan liefde plus haat.

Arabisch spreekwoord

 

Jaloezie is geen eenduidige emotie. Het is meer een pijnlijke toestand, waarin verschillende primaire emoties een rol spelen, zoals angst, boosheid en verdriet maar ook gevoelens van wanhoop, machteloosheid en wantrouwen. Zo kunnen verschillende gevoelens door elkaar lopen. Dat kan erg verwarrend zijn.

Jaloezie is universeel, hoe en of de emotie wordt geuit is cultureel bepaald. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, werd jaloezie gezien als een minderwaardige emotie. De vrije liefde vierde hoogtij. Weinig mensen durfden open te zijn over hun gevoelens van jaloezie. Ook al is het nu meer geaccepteerd, toch zijn er veel mensen die zich schamen als ze jaloers zijn. Wij als nuchtere Nederlanders willen ons graag verheven voelen boven deze vernederende toestand. Het lijkt wel een taboe.

In de wetenschappelijke literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen jaloezie en afgunst. Jaloezie wordt gezien als een emotie, die speelt wanneer een liefdesrelatie bedreigd wordt door een rivaal (e). Het gaat er niet over of de jaloezie gegrond is of niet. Bij alle andere gevallen hebben we het volgens de meeste wetenschappers over afgunst. Je bent afgunstig op datgene wat een ander heeft. Bijvoorbeeld luxe artikelen, zoals een dure auto of een nieuwste gadget. Ook kun je jaloers zijn op iemand met aanzien, succes, vrijheid of macht. Sommige mensen zijn jaloers op zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zoals het hebben van een relatie, kinderen of een goede gezondheid. Jaloezie kan dus gericht zijn op wat anderen hebben, kunnen of bereikt hebben in het leven. In de literatuur wordt dit omschreven als afgunst, maar omdat men in de dagelijkse omgang meestal het woord ‘jaloers’ gebruikt, zie ik af van het onderscheid tussen jaloezie en afgunst.

Jaloezie kan zich ook afspelen op het werk, bijvoorbeeld wanneer je jaloers bent op een collega, omdat hij leuke opdrachten krijgt. Daar kun je boos om zijn, omdat je vindt dat jij die klus zou moeten krijgen, maar ook teleurgesteld of machteloos omdat de leuke opdrachten aan je voorbijgaan.

Copyright: Marja Postema

www.omgaanmetemoties.nl

marjapostema@outlook.com

mm

Marja heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' Marja heeft een methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig. Dit leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

http://www.omgaanmetemoties.nl