You are here: Home » In de beste families » Aan de slag met je verleden tijdens Module 1 Wie ben ik?

Aan de slag met je verleden tijdens Module 1 Wie ben ik?

Tijdens de eerste jaren van je leven wordt het fundament gelegd van jouw persoonlijkheid.

De omstandigheden en de mensen in je omgeving bepalen voor een groot deel jouw denken ,voelen en je gedrag. Je past je aan omdat je totaal afhankelijk bent. Misschien was het voor jou goed om je op de achtergrond te houden of misschien was het goed  om veel verantwoordelijkheid te nemen of je voorbeeldig te gedragen.

Wanneer je in je jonge jaren bent bevestigd en voldoende liefde en geborgenheid hebt gekregen ben je beter in staat om later in het leven te genieten. Als je in je jonge jaren het gevoel had van geen waarde te zijn, tot last te zijn of het gevoel had niet goed genoeg te zijn, kan er een moeite ontstaan om later van het leven te genieten,  initiatieven te nemen of hulp te vragen.

In je kinderjaren trek je onbewust conclusies over de wereld om je heen. Is de wereld veilig, zijn mensen te vertrouwen, is er ruimte voor jou, wordt je geliefd?

Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen een enorme impact gehad hebben in jouw leven, bijvoorbeeld het plotseling sterven van een dierbare familielid, een slechte relatie van je ouders of een scheiding.

Als je eenmaal je ouderlijk huis verlaat kun je het idee hebben dat je vrij bent en kunt zijn wie je wilt zijn.

Maar jouw ervaringen en de veronderstellingen die je als kind onbewust hebt gemaakt hebben een grote invloed op jouw denken,voelen en je gedrag. Met name gevoelens over: “hoor ik er bij”, “wordt ik gezien, gehoord” , “heb ik betekenis”, “doe ik er toe”,“wordt ik gewaardeerd’, “mogen mensen mij” .

Op een gegeven moment ontwikkelen zich patronen.

Je ontdekt dat je vaker in eenzelfde soort situatie terecht komt, dat je dezelfde ‘lastige’ mensen tegenkomt, of dat het je niet lukt om een relatie in stand te houden. Misschien vraag je je af  “waarom overkomt mij dit of waarom lukt het me niet om ………”

Een van de oorzaken is een vervormde waarneming die je mee hebt genomen uit de kindertijd. Jouw gedrag kan geheel misplaatst zijn omdat je verkeerd interpreteert. Je gaat misschien uit van afwijzing of kritiek en misschien probeer je dit te voorkomen door je best te doen of jezelf weg te cijferen. Diep van binnen hoop je nog steeds, onbewust,  dat je ‘ouders’ in de vorm van leidinggevenden, je partner of vrienden, je alsnog geven wat je nodig had. Namelijk het gevoel dat je goed bent zoals je bent, dat ze onvoorwaardelijk van je houden. Het is een valse hoop van het innerlijke kind. Een andere optie is dat je ontkent de situatie zoals het vroeger was; Je zegt; ‘Ik heb een prima jeugd en een normale opvoeding. . Op die manier ontken je alle gevoelens die je in de kindertijd hebt ervaren.

Oude patronen en overtuigingen verbinden je met het verleden.

Door jouw unieke levensgeschiedenis te onderzoeken, kun je inzicht krijgen in deze kernovertuigingen en patronen. Het leren kennen van jouw levensgeschiedenis kan je grip geven op je  huidige leven en kan leiden tot vrijere keuzes in de toekomst die er voor zorgen dat je meer van jezelf gaat houden, minder afhankelijk bent van anderen, je je gemakkelijker verbind en beter tot je recht komt.

Uitgangspunt bij Module 1 Wie ben ik?

Elk kind is afhankelijk van zijn ouders voor zorg, aandacht, liefde en bevestiging en zal daardoor alles ondernemen om geaccepteerd te worden. Omdat kleine kinderen nog geen relativeringsvermogen hebben, is hun gezinssituatie de werkelijkheid. Ze gaan er vanuit dat het leven zo is, zoals zij het ervaren; zo is het overal en dat is normaal.

Kleine kinderen zijn niet in staat te zien dat de ouders tekortkomingen hebben. Ouders hebben altijd gelijk en doen het altijd goed. Ze betrekken de situatie op zichzelf. ‘Ik doe het niet goed’  ‘Ik ben lastig’, ‘ze worden boos omdat ik vervelend ben’. Pijnlijke situaties worden verdrongen, ontkend of vervormd. Ouders zijn goden. Zij kunnen het niet fout doen in de ogen van hun kind.

Ouders kunnen slechts dat geven wat ze zelf gekregen hebben, wat ze zelf kennen en wat ze ontwikkeld hebben.  De levenservaring en familiecultuur worden via grootouders en ouders doorgegeven aan de kinderen.

We vervormen de werkelijkheid in ons volwassen leven

Situaties en mensen, die enigszins lijken op vroegere situaties en mensen uit de kindertijd,  zullen we opnieuw vervormd waarnemen. We zien niet goed wat er gebeurt en we voelen  niet wat het effect is van bijvoorbeeld eisend of oordelend gedrag van anderen op ons. Ons gedrag kan geheel misplaatst zijn omdat we de situatie verkeerd interpreteren of omdat we overspoeld worden door(kind) gevoelens die in geen verhouding staan tot de huidige realiteit. Daardoor kunnen we over emotioneel reageren of sluiten we ons juist emotioneel af en reageren onaangedaan.

De invloed van het verleden kan er voor zorgen dat je:

 • steeds geruststelling zoekt
 • over-emotioneel reageert
 • steeds goedkeuring zoekt
 • veel behoefte hebt aan aandacht
 • jezelf voortdurend verwijten maken
 • je snel afgewezen voelt
 • hopen dat de ander je geeft wat je nodig hebt
 • je afhankelijk opstelt in een relatie
 • eindeloos ruzie maakt
 • voortdurend teleurgesteld bent in mensen
 • onaanraakbaar bent
 • emotioneel afgesloten
 • op jezelf bent
 • het iedereen naar de zin maakt
 • geen ‘nee’durven zeggen
 • te hoge verwachtingen hebt van anderen
 • altijd maar overwerkt in de hoop dat…
 • over je grenzen gaat
 • meer geeft dat krijgt
 • meer ontvangt dan geeft
 • jezelf niet echt laat zien
 • niet in staat bent je te verbinden met mensen
 • niet in staat bent je kwetsbaar op te stellen
 • niet in staat bent je hart te openen
 • niet in staat bent je emoties te ervaren en te uiten
 • eigen behoeftes negeren

 Wat levert het op om je met het verleden bezig te houden?

 • Je kunt in het  reine komen met je verleden
 • Je kunt oude pijn verwerken
 • Je kunt je verbinden met anderen
 • Je komt beter tot je recht
 • Je leert je emoties herkennen en erkennen
 • Je kunt het gemis van oude kind behoeften vertalen naar volwassen behoefte
 • Je ontwikkelt effectief en realistisch gedrag
 • Je krijgt een realistisch zelfbeeld
 • Je leert het verleden te scheiden van het heden

Tijdens het biografische werk leggen we de verbinding tussen jouw levensgeschiedenis en je huidige functioneren.

Je herkent situaties en gevoelens door ze te vergelijken met ervaringen uit het verleden. Je leert gedrag te interpreteren vanuit de levensgeschiedenis. Patronen en verbanden met het huidige functioneren worden daardoor helder. Dit proces leidt naar nieuwe autonome besluiten ten aanzien van identiteit en toekomstkeuzes.

Lees meer over Module 1 van de opleiding Emotioneel Meesterschap

Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd?

mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl