U bent hier: Home » Emotionele Intelligentie Academie » Algemene voorwaarden online cursussen

Algemene voorwaarden online cursussen

 

Algemene voorwaarden online cursussen

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op online cursussen georganiseerd door de Emotionele Intelligentie Academie.

 

Artikel 1 Inleidende bepaling.

De Emotionele Intelligentie Academie, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 31039756.

Cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke aanmelding van de participant bij een cursus van de Emotionele Intelligentie Academie. Hierdoor verbindt de Emotionele Intelligentie Academie zich jegens de participant tot het verschaffen van een door hen gemaakte cursus.
Participant : De partij met wie de Emotionele Intelligentie Academie een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van de Emotionele Intelligentie Academie.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de cursus geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan wordt de online cursus niet verstuurd of krijgt de participant geen inloggegevens.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

De Emotionele Intelligentie Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten tijdens de cursus.

Artikel 7 Annulering 

Als de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, mag de participant de cursus annuleren en krijgt de participant het betaalde bedrag terug.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij De Emotionele Intelligentie Academie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost krijgt de participant het betaalde bedrag terug.

 

mm

Marja heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' Marja heeft een methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig. Dit leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *