You are here: Home » Artikelen over jezelf zijn » 5 handvatten om meer ruimte voor jezelf te creëren

5 handvatten om meer ruimte voor jezelf te creëren

 

 

Waarom is het belangrijk om ruimte voor jezelf te hebben?

Het vergroot je je zelfvertrouwen?

Wanneer je geen grenzen aangeeft verklein je je zelfvertrouwen, omdat je je laat leiden door de behoeften van anderen en voorbij gaat aan je mogelijkheden. Wanneer je wel grenzen aangeeft vergroot je je zelfvertrouwen, omdat je vertrouwd op je eigen gevoel en je eigen behoeftes. Elke keer dat je kiest voor jezelf groeit je zelfvertrouwen.

Je krijgt een positief gevoel over jezelf

Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je welzijn, zul je ontdekken dat je jezelf een goed gevoel kan geven. Dat maakt je minder afhankelijk. Bij een positief zelfbeeld ga je er vanuit dat je goed genoeg bent zoals je bent. Dat hoef je niet meer te bewijzen.

Je draagt zorg voor je gezondheid

Wanneer je geen ruimte neemt voor jezelf, wordt de draaglast groter dan de draagkracht. Dat gaat ten koste van je gezondheid. Je kunt je lichaam gebruiken als grensgever. Het maakt je duidelijk dat je te ver gaat. Zo kom je niet in een situatie terecht waarin je jezelf uitput voor anderen.

Door ruimte te nemen voor jezelf, leer je jezelf kennen

Door ruimte te nemen, kun je onderzoeken wat je belangrijk vindt en wat niet, wat waardevol is en waar je energie van krijgt. Misschien ben je dat vergeten. Stel bijvoorbeeld dat de waarde ‘vrijheid ‘ belangrijk voor je is. Ga onderzoeken hoe je daar vorm aan kunt geven in je leven, misschien door af en toe een weekend alleen op pad te gaan.

WAT KUN JE DOEN OM ZELF TE BEPALEN  HOEVEEL TIJD JE VOOR JEZELF NODIG HEBT?

1. Een assertieve houding ontwikkelen

Door een assertieve houding te ontwikkelen, waarbij je opkomt voor je rechten, draag je zorg voor jezelf en houdt je rekening met de ander. Vraag de checklist assertieve rechten aan. Deze rechten kunnen je helpen op te komen voor je eigen wensen, mening en gevoelens, zodat je beter tot je recht komt.

Ja, ik meld me aan voor de checklist assertieve rechten
dit veld niet invullen s.v.p.

2. Inzicht krijgen in oude veronderstellingen

Deze rechten zijn voor veel mensen enorm moeilijk. Vooral het recht om ‘nee’ te mogen zeggen. Wanneer je besluit te gaan staan voor je rechten, geeft dat veel spanning en kan het voelen alsof je leven er vanaf hangt. Om de angel van deze spanning eruit te kunnen halen, is het heel belangrijk er achter te komen wat je veronderstellingen zijn. Ga de lijst met oorzaken na en kijk welke je herkent; angst voor afwijzing, kritiek, conflicten, stel je te hoge eisen aan jezelf, krijg je een schuldgevoel, wil je jezelf bewijzen, heb je een te groot verantwoordelijkheidsgevoel? Om meer inzicht te krijgen in jouw thema, is het belangrijk te onderzoeken wat de bron hier van is. Die vind je in jouw levensgeschiedenis en meestal in het gezin van herkomst. De bron is meestal gekoppeld aan kind overtuigingen. Het is belangrijk dat je vanuit je volwassenheid een ondersteunende overtuiging gaat formuleren die je helpt om ruimte voor jezelf te creëren. Bijvoorbeeld ‘Ik mag voor mezelf kiezen’. Daarnaast is het goed om het kind in jezelf gerust te stellen, door tegen jezelf te zeggen dat je goed genoeg bent zoals het je bent.

Wil je een idee hebben van jouw conditionering?
Vraag de gratis Zelfbeeld test aan.

Ik meld me aan voor de gratis Zelfbeeld test
dit veld niet invullen s.v.p.

3. Uitstel vragen

Uitstel vragen werkt als een redder in nood. Meestal overvallen mensen je met hun wensen en verzoeken, smeekbeden en hulpvragen. Na hun vraag, voel je de spanning stijgen en komt de angst of schuldgevoel naar boven en je twijfels of je hier wel tegen in durft te gaan. Een standaard antwoord die veel mensen helpt is te zeggen, dat je daar eerst even over wilt nadenken en er op terug komt. Wanneer men je onder druk zet, kun je antwoorden dat diegene je er mee overvalt en dat je geen keuzes wilt maken, waar je weer op terug moet komen, want dat is voor beide partijen vervelend.

4. Bedenktijd nemen

In de bedenktijd stel je jezelf de volgende vragen:

  • Stem ik in omdat ik het wil of omdat ik me anders schuldig of gespannen ga voelen?Word ik blij van het verzoek of voelt het als een last?
  • Wat levert het op als ik ja zeg?
  • Wat levert het op als ik nee zeg?
5. Toch toegegeven?

Je mag altijd op je besluit terug komen. Dat is een assertief recht. Het helpt als je je excuses aanbiedt: ’Het spijt me’ of ‘Ik vind het heel vervelend maar ik moet terug komen op de afspraak.’

  • ‘Ik kan toch niet’.
  • ‘Ik heb het te druk’.
  • ‘Het belast me te veel’.

Wil je meer zorg dragen voor jezelf?

Wil je los komen van oude patronen?

Wil je meer ontspannen jezelf kunnen zijn?

Op  basis van mijn twintig jaar ervaring en mijn eigen ontwikkeling heb ik een gedegen online cursus ontwikkeld; Ontspannen jezelf zijn. Misschien iets voor jou. Meer info vind je hier:

Online cursus Ontspannen jezelf zijn

mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl
Scroll To Top