Opleiding Emotioneel Meesterschap voor iedereen

Wil je meer balans tussen jouw ratio en je gevoel?

Wil je meer grip krijgen op je emoties?


Wil je meer intimiteit in je relaties?


Wil je niet meer overweldigd worden door emoties?


Wil je ontspannen jezelf kunnen zijn?

Wil je meer van het leven kunnen genieten?

Ieder mens is in staat om gevoelens te ervaren.  We kennen allemaal verdriet, angst, boosheid, vreugde en soms ook jaloezie, schaamte, hoop en zelfs machteloosheid. Het is er allemaal, maar omdat in onze westerse samenleving de nadruk ligt op praktisch en logisch omgaan met jezelf en met elkaar, raken emoties op de achtergrond. We leren om ze te relativeren en om ze weg te rationaliseren. En als we echt moeite hebben met het voelen van bepaalde emoties kunnen we ze onderdrukken door hard te werken, afstand te houden tot anderen of veel te drinken, te eten of te roken. Het vermijden van gevoelens helpt je niet om beter met lastige emoties om te gaan. Die zitten immers in jou en ze beïnvloeden jouw levensgeluk en jouw relaties.

Door het onderdrukken van emoties kun je afgestompt raken, je kunt er lichamelijke spanning door opbouwen  en je kunt er zelfs depressief van worden. Je kunt er afstandelijker, rationeler of cynischer door worden dan je in feite bent. 

Het negeren van emoties beperkt je enorm in de kwaliteit van je leven en de kwaliteit van je relaties.

Tijdens de opleiding leer je jezelf beter kennen en ontdek je hoe bevrijdend het is als al je gevoelens er mogen zijn. Door je gevoelens te kennen leer je jezelf kennen.

 

Wanneer er in jezelf niets meer is wat je uit de weg hoeft te gaan, dan kun je elke situatie aan.

 

Dertig jaar geleden ben ik begonnen met mijn persoonlijke zoektocht naar mezelf en naar de functie van emoties; ik heb verschillende therapieën ondergaan en opleidingen gevolgd. 
Het was een mooie en intense zoektocht waarin ik mezelf ten diepste heb ervaren. Deze zoektocht heeft mij een rijkdom aan kennis, krachtige methodieken en  effectieve oefeningen opgeleverd.
Vanaf 1993 werk ik als coach en trainer op het gebied van zelfmanagement en emotionele intelligentie. Begin 2000 ben ik mijn persoonlijke en professionele ervaring en kennis gaan opschrijven. Ik schreef twee boeken over het omgaan met emoties.
De afgelopen tien jaar werk ik met een effectief stappenplan om mensen te helpen beter met emoties om te gaan waardoor ze meer ontspannen zichzelf kunnen zijn.
Marja Postema is oprichter van de  Emotionele Intelligentie
Academie en auteur van Emoties wat moet ik
ermee? (2013) en ABC van 15 emoties (2017)
Ze heeft twintig  jaar ervaring in het begeleiden
van mensen d.m.v. coaching en  training.

Programma Emotioneel Meesterschap voor iedereen

Introductie        Emoties wat moet ik ermee?          (2 losse dagen)
De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in  het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van je persoonlijkheid en dragen zorg voor je welzijn. Je hebt emoties vanaf je geboorte tot aan je dood. Hoe je er mee omgaat wordt o.a. bepaald door de cultuur waarin je bent opgegroeid en door het voorbeeld dat ouders gaven in het omgaan met emoties. Emoties en gevoelens zijn een belangrijke sleutel naar authenticiteit en intimiteit.
Tijdens deze introductie training behandelen we de belangrijkste zaken die je moet weten over emoties en word je je bewust hoe je nu met emoties omgaat.
Lees meer over deze introductie training
 
Module 1         Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd?               (3 losse dagen)
De manier waarop je emoties vermijdt of onderdrukt is verbonden met het verleden. In het gezin van herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid. Daarin spelen cultuur, plaats in het gezin en voorbeeldgedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je een bepaalde mate van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde ontwikkeld. Daarnaast heb je conclusies getrokken over wat er van je verwacht wordt en een beeld gevormd hoe je het beste kunt omgaan met emoties.
Tijdens deze module onderzoeken we jouw unieke geschiedenis. Dat is voor veel mensen een boeiende ontdekkingstocht. Verbanden tussen het verleden met je huidig functioneren worden daardoor helder.
Lees meer over Module 1
 
Module 2            Wie ben ik allemaal?               (2 losse dagen)
Je brengt jezelf in kaart met behulp van de methode Voice Dialogue, ontwikkeld door Dr. Hal Stone (1927) en Dr. Sidra Stone (1937). Deze methode gaat ervan uit dat een persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende deelpersoonlijkheden met een eigen manier van denken, voelen en handelen. Je hebt  delen ontwikkeld die destijds in het gezin werden beloond, bijvoorbeeld een aangepaste deel, een hulpvaardige deel of een  verantwoordelijke deel. Dit zijn vaak krachtige kwaliteiten geworden maar ze laten weinig ruimte aan andere delen.  Stel je hebt een sterk verantwoordelijk deel, dan zul je hard werken en goed voor anderen zorgen maar  zul je moeite hebben om naar je eigen behoeften te luisteren. 
Tijdens deze module leer je zonder oordeel, naar al deze conflicterende belangen en behoeftes te luisteren.  Hiermee breng je jezelf meer in balans, waardoor er meer ruimte ontstaat voor emoties.
Lees meer over Module 2
 
Module 3         Omgaan met kwetsbaarheid        (2 losse dagen)
Door de ervaringen in de kindertijd  ben je tot bepaalde conclusies gekomen over jezelf en hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Bijvoorbeeld dat je geen last wil zijn of dat je niemand kunt vertrouwen. Deze conclusies maken het vaak moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer je moeite hebt om kwetsbaar te zijn zul je moeite hebben met intimiteit en het aangaan en vasthouden van relaties. Kwetsbaarheid is verbonden met je innerlijke kind. Dit kwetsbare en vaak gekwetste kind blijft een leven lang bij je. Dat is het deel in je dat gevoelig is voor afwijzing, aandacht, liefde en bevestiging. 
Tijdens deze module leer je dit innerlijke kind kennen en krijg je handvatten om zorg te dragen voor jouw kwetsbaarheid.
Lees meer over Module 3
 
Module 4     Emoties herkennen, erkennen en ervaren               (2 losse  dagen)
Emoties en gevoelens zijn een belangrijke sleutel tot zelfkennis. Ze geven je informatie over waar je blij van wordt, wat je irriteert, waar je naar verlangd en waar je ongelukkig van wordt.
Tijdens deze module krijg je vanuit verschillende methodieken toegang tot je emoties en gevoelens. Je leert de signalen van je lichaam waar te nemen en te vertalen in gevoelens.  Gedurende twee dagen leer je emoties herkennen, erkennen en ervaren.
Lees meer over Module 4
 

De Introductie training en Modules kunnen los van elkaar gevolgd worden

Voor elke module kun je je afzonderlijk inschrijven zodat je de opleiding in je eigen tempo kunt volgen en je kunt stoppen als je denkt dat  het voldoende voor jou is geweest. Van een aantal modules  staat de volgorde vast.
Je kunt zelf bepalen wanneer je een  module gaat volgen.

Werkwijze

Ervaringsleren volgens Kolb
We werken volgens het principe van het ervaringsleren ontwikkelt door David Kolb (1939) leerpsycholoog uit Amerika. Om wetenschappelijke betekenis te kunnen geven aan de kracht van ervaringsleren heeft Kolb een leercyclus ontwikkeld die gekoppeld is aan de vier meest voorkomende leerstijlen. Deze leerstijlen zijn onderverdeeld in 4 leerfases:
 1. Concrete ervaring ( leerstijl: doener)
 2. Reflecteren, ontdekken (leerstijl: beschouwen)
 3. Begripsvorming, verbinden met theorie (leerstijl: denken)
 4. Toepassen in de praktijk, experimenteren (leerstijl: beslissen)
 
Vanuit deze visie begint leren bij de ervaring en ga je er vervolgens op reflecteren en verbanden leggen. De ervaring wordt binnen een theorie geplaatst.
Biografisch werken
Tijdens de eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor je autonomie, je identiteit en je vermogen om met emoties om te gaan. Deze ontwikkeling wordt onder andere beïnvloed door de cultuur, jouw plaats in het gezin en voorbeeldgedrag van ouders. Door je eigen leven in kaart te brengen ontdek je verbanden tussen het verleden en huidige functioneren. Het biografische werken is een manier om je bewust te worden van overtuigingen en patronen in het omgaan met jezelf, anderen en met je emoties.
Feedback van medecursisten
Feedback krijgen van medecursisten naast de begeleider is een belangrijke is informatiebron over hoe bepaald gedrag van jou door hen wordt waargenomen, ervaren en begrepen en welke effecten dat gedrag op hen heeft. In de buitenwereld krijg je die informatie meestal niet of alleen indirect. Door respectvolle feedback krijg je meer inzicht in je eigen manier van handelen en de uitwerking die dat heeft op anderen.
 

Methodieken die in de opleiding worden gebruikt:

 • Biografisch werken
 • Innerlijke kind werk
 • Voice-Dialogue
 • Lichaamswerk
 • Focussing
 • Drama en expressie technieken
 • Meditatie
 • Visualisatie

Wat levert de opleiding Emotioneel Meesterschap jou op?

Je hebt meer grip op emoties
 • Je durft jezelf meer te laten zien

 • Je gaat je minder aanpassen

 • Relaties krijgen meer diepgang

 • Je hebt meer zelfvertrouwen

 • Je accepteert jezelf zoals je bent

 • Je bent je bewust van je behoeftes

 • Je kunt beter  omgaan met emotionele spanning

 • Je kunt beter voor jezelf opkomen

 • Je kunt meer betekenis geven aan jouw leven

 • Je zit lekkerder in je vel

 • Je ervaart meer vrijheid

 • Je hebt meer gevoel van eigenwaarde

Je kunt emoties zonder weerstand toestaan
Je hebt meer innerlijke rust
Je kunt meer genieten van het leven
Je kunt ontspannen jezelf zijn

Deze opleiding is het resultaat van dertig jaar opleiding, therapie, onderzoek en het coachen van honderden mensen

Data van de  Modules vind je op de betreffende pagina; zie de links onder de beschrijving van de modules hierboven.

Meld je aan voor een intakegesprek om te kijken of de opleiding waardevol voor jou kan zijn.

De opleiding vindt plaats in Amersfoort. 

Lees en luister naar de ervaringen van deelnemers:

 

“De opleiding is echt een verrijking. Dankjewel voor je volledige aandacht en leerzame feedback. Heel knap hoe je die voor alle cursisten had en gaf.”

Irma

“Marja werkt met kleine groepen, waardoor het persoonlijk en veilig voelt, en er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht wat ik als zeer prettig en helpend heb ervaren. Ik voelde me vrij om zeer persoonlijke informatie te delen en het was erg fijn om dit in de groep te kunnen bespreken.

Marja zet verschillende instrumenten in om voor jezelf helder te krijgen waar jij tegenaan loopt en hoe je daarmee om kunt gaan. Elke les is op een andere techniek gebaseerd. Wat ik hier erg prettig aan vind is dat wanneer een bepaalde aanpak of benadering voor jou niet werkt, je daar niet aan vast zit omdat er ook andere handvatten geboden worden. De opleiding is laagdrempelig; er is geen specifieke voorkennis vereist en alle benodigde informatie krijg je schriftelijk vooraf of na de les om het thuis nog eens door te nemen. Door de kleine huiswerkopdrachten, blijf je ook in de tussenliggende tijd bewust bezig met je proces, waardoor je sneller resultaat ziet. Doordat de cursus uit een aantal hele dagen bestaat, verspreid over en aantal weken, kun je dieper op onderwerpen ingaan, leer je elkaar snel kennen en is er tussentijds voldoende tijd om het geleerde te verwerken en in praktijk te brengen.

Marja is een warme, innemende persoon, en ze houdt nauwlettend in de gaten wat er speelt om zo iedereen aan bod te laten komen en waar nodig in zijn of haar proces te helpen.”

Maaike

Fashion editor

“Tijdens de opleiding hebben we gewerkt aan herinneringen waarbij ook de daarmee verbonden emoties uitgebreid aan de orde kwamen. Ook de theorieën ‘Karakterstructuren van Reich’ en de ‘Voice Dialogue’ zijn uitvoerig besproken. Door de aangename afwisseling in theorie en praktijk was ik actief en bleef ik betrokken. De opleiding was leerzaam, intensief, duidelijk, begrijpelijk maar ook confronterend. Mede door de bewustwording van mijn eigen emoties heb ik meer oog voor mijn behoeften en gevoel gekregen. Ik heb het geleerde al een paar keer succesvol toegepast.

Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen. Hiermee weet ze zichzelf te onderscheiden, niet alleen als trainer, coach/begeleider, maar ook als mens. Kenmerkend hoe Marja de opleiding vorm geeft is dat ze een sfeer weet te creëren van openheid waarin niet geoordeeld wordt. Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten. Marja weet als trainer de rust in de groep te bewaren en heeft oog voor wat iedereen individueel nodig heeft. De diversiteit in de opleiding sprak mij zeer aan. Hierdoor bleef je aandacht er bij. Daarnaast heeft de opleiding een opbouwend karakter waarbij er iedere opleidingsdag dieper op de stof (en jezelf) werd ingegaan. Het is een opleiding die veel energie kost, maar als je erbij blijft er ook heel veel energie van krijgt. Ik kan deze opleiding dan ook iedereen aanbevelen, of het nou werkgerelateerd of privé is. Hier groei je zowel professioneel als persoonlijk van! ” 

Tina     Docent Hanze Hogeschool Groningen

“De zin ‘Waarom het leven alleen achterwaarts begepen kan worden…’, triggerde mij toen ik de Nieuwsbrief van Marja – over de opleiding – las.  Nu, na deze opleiding, voel ik me verrijkt met waardevolle inzichten. Vrijer, meer opgeruimd, heb meer rust in mijn hoofd en voel me fitter. Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis bij het (noodzakelijke) doorleven van bepaalde ervaringen. Het doet mij goed me gekend te weten. Als mens, als persoon, doe je ertoe; doe ik ertoe. Nu weet ik: het begint bij mezelf. Er was een proces voor nodig om dit te wéten. De opleiding is echt een verrijking. Dankjewel voor je volledige aandacht en leerzame feedback. Heel knap hoe je die voor alle cursisten had en gaf.”

Irma

Managementondersteuner en Maatschappelijk begeleider”

“Bedankt voor deze mooie training. De info op de site sprak me heel erg aan en na de intake was ik nog meer ervan overtuigd dat deze training me verder zou kunnen helpen. Het was een zoektocht naar mijn ingeslopen patronen en de daarbij behorende onzekerheden en onderdrukte gevoelens. De training was heel afwisselend en mooi opgebouwd. Door de kleine groep en jouw hartelijke begeleiding was het een veilige omgeving om met elkaar op ontdekkingsreis te gaan. Ik heb nieuwe kennis en inzichten opgedaan die me bewuster hebben gemaakt van mijn ingeslepen patronen en de gepaard gaande verkrampte gevoelens. Ik heb meer inzicht gekregen over het ontstaan van gedrag en de ontwikkeling van valse hoop.”

Margriet

Consulent maatschappelijke ontwikkeling

Luister naar de ervaring van Hanneke

Luister naar de ervaring van Ellen

Luister naar de ervaring van Katja

De opleiding vindt plaats in Amersfoort. 

Meld je aan voor een gratis intake gesprek om te kijken of de opleiding waardevol voor jou kan zijn.

 
Scroll To Top