fbpx

Opleiding Emotioneel Meesterschap vr professionals


Krijg diepgaand inzicht in levenslange beperkende patronen


Leer het beschermingsgedrag van cliënten te ontmantelen zodat hij-zij vrijuit kan leven

Ontdek de kracht in het werken met sub-personen


Leer werken met het gekwetste innerlijke Kind


Leer verschillende methodieken om contact te krijgen met emoties


Ontwikkel emotionele intelligentie met een effectief stappenplan

Ben je werkzaam als coach, therapeut, maatschappelijk werker,  psycholoog of op een andere manier professioneel werkzaam met mensen?

 

Wil je mensen helpen in hun kracht te komen  en vrij te worden?

Wil je mensen helpen om te gaan met pijnlijke ervaringen uit de kindertijd?

 

We erven de onopgeloste problemen uit ons verleden. Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat je patronen van vroeger gaat herhalen of je gaat je er onbewust tegen verzetten. Daardoor wordt niet duidelijk wie je nu eigenlijk bent

 

Emoties en gevoelens zijn een belangrijke sleutel naar authenticiteit en intimiteit. Cliënten in contact kunnen brengen met hun gevoelswereld is daarom een belangrijke vaardigheid als begeleider.

Ieder mens is in staat om emoties en gevoelens te ervaren. We kennen allemaal verdriet, angst, boosheid, vreugde en soms ook jaloezie, schaamte, hoop en zelfs machteloosheid. Het is er allemaal, maar omdat in onze westerse samenleving de nadruk ligt op praktisch en logisch omgaan met jezelf en met elkaar, raken emoties op de achtergrond. We leren om ze te relativeren en om ze weg te rationaliseren. En als we echt moeite hebben met het voelen van bepaalde emoties kunnen we ze onderdrukken door hard te werken, afstand te houden tot anderen of veel te drinken, te eten of te roken. Het vermijden van gevoelens helpt  niet om beter met vervelende emoties om te gaan. Die zitten immers in jou en ze beïnvloeden je gedrag en je houding naar jezelf en naar anderen. Het feit dat veel mensen dit niet bewust zijn is het eigenlijke probleem. Het negeren van emoties beperkt mensen enorm in de kwaliteit van hun leven en de kwaliteit van hun relaties.

Tijdens de opleiding leer hoe je de belemmeringen op kunt heffen en ruimte kunt geven aan het authentieke zelf.

 

"Een authentieke, wezenlijke relatie tussen de cliënt en de therapeut is van wezenlijk belang voor een succesvolle begeleiding. Dan krijg je pas de zaken te horen die er echt toe doen voor de cliënt." Irvin Yalom

Dertig jaar geleden ben ik begonnen met mijn persoonlijke zoektocht naar mezelf en naar de functie van emoties; ik heb verschillende therapieën ondergaan en opleidingen gevolgd. Vanaf 1993 werk ik als coach en trainer op het gebied van zelfmanagement en emotionele intelligentie. Begin 2000 ben ik mijn persoonlijke en professionele ervaring en kennis gaan opschrijven. Ik schreef twee boeken over het omgaan met emoties. De afgelopen tien jaar werk ik met een effectief stappenplan om mensen te helpen meer zichzelf te zijn.
Marja Postema is oprichter van de  Emotionele Intelligentie
Academie en auteur van Emoties wat moet ik
ermee? (2013) en ABC van 15 emoties (2017)
Ze heeft twintig  jaar ervaring in het begeleiden
van mensen d.m.v. coaching en  training.
‘Emoties hebben veel invloed op je ontwikkeling als kind. Vaak door gebrek aan emoties en soms doordat er teveel emoties in het gezin zijn die voor spanningen zorgen. In het gezin waarin ik ben opgegroeid en later op school, leken emoties geen enkele rol te spelen. Pas op mijn twintigste toen mijn dochter werd geboren ontdekte ik dat zij een emotievol wezen is, net als ieder mens. Tegelijkertijd had ik geen idee hoe ik zelf het contact kon herstellen met mijn eigen emoties.’
‘Het was een mooie en intense zoektocht waarin ik mezelf ten diepste heb ervaren. Deze zoektocht heeft mij een rijkdom aan kennis, krachtige methodieken en  effectieve oefeningen opgeleverd.’

 

 

“De opleiding is echt een verrijking. Dankjewel voor je volledige aandacht en leerzame feedback. Heel knap hoe je die voor alle cursisten had en gaf.”

Irma

“Marja werkt met kleine groepen, waardoor het persoonlijk en veilig voelt, en er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht wat ik als zeer prettig en helpend heb ervaren. Ik voelde me vrij om zeer persoonlijke informatie te delen en het was erg fijn om dit in de groep te kunnen bespreken.

Marja zet verschillende instrumenten in om voor jezelf helder te krijgen waar jij tegenaan loopt en hoe je daarmee om kunt gaan. Elke les is op een andere techniek gebaseerd. Wat ik hier erg prettig aan vind is dat wanneer een bepaalde aanpak of benadering voor jou niet werkt, je daar niet aan vast zit omdat er ook andere handvatten geboden worden. De opleiding is laagdrempelig; er is geen specifieke voorkennis vereist en alle benodigde informatie krijg je schriftelijk vooraf of na de les om het thuis nog eens door te nemen. Door de kleine huiswerkopdrachten, blijf je ook in de tussenliggende tijd bewust bezig met je proces, waardoor je sneller resultaat ziet. Doordat de cursus uit een aantal hele dagen bestaat, verspreid over en aantal weken, kun je dieper op onderwerpen ingaan, leer je elkaar snel kennen en is er tussentijds voldoende tijd om het geleerde te verwerken en in praktijk te brengen.

Marja is een warme, innemende persoon, en ze houdt nauwlettend in de gaten wat er speelt om zo iedereen aan bod te laten komen en waar nodig in zijn of haar proces te helpen.”

Maaike

Fashion editor

“Tijdens de opleiding hebben we gewerkt aan herinneringen waarbij ook de daarmee verbonden emoties uitgebreid aan de orde kwamen. Ook de theorieën ‘Karakterstructuren van Reich’ en de ‘Voice Dialogue’ zijn uitvoerig besproken. Door de aangename afwisseling in theorie en praktijk was ik actief en bleef ik betrokken. De opleiding was leerzaam, intensief, duidelijk, begrijpelijk maar ook confronterend. Mede door de bewustwording van mijn eigen emoties heb ik meer oog voor mijn behoeften en gevoel gekregen. Ik heb het geleerde al een paar keer succesvol toegepast.

Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen. Hiermee weet ze zichzelf te onderscheiden, niet alleen als trainer, coach/begeleider, maar ook als mens. Kenmerkend hoe Marja de opleiding vorm geeft is dat ze een sfeer weet te creëren van openheid waarin niet geoordeeld wordt. Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten. Marja weet als trainer de rust in de groep te bewaren en heeft oog voor wat iedereen individueel nodig heeft. De diversiteit in de opleiding sprak mij zeer aan. Hierdoor bleef je aandacht er bij. Daarnaast heeft de opleiding een opbouwend karakter waarbij er iedere opleidingsdag dieper op de stof (en jezelf) werd ingegaan. Het is een opleiding die veel energie kost, maar als je erbij blijft er ook heel veel energie van krijgt. Ik kan deze opleiding dan ook iedereen aanbevelen, of het nou werkgerelateerd of privé is. Hier groei je zowel professioneel als persoonlijk van! ” 

Tina     Docent Hanze Hogeschool Groningen

“De zin ‘Waarom het leven alleen achterwaarts begepen kan worden…’, triggerde mij toen ik de Nieuwsbrief van Marja – over de opleiding – las.  Nu, na deze opleiding, voel ik me verrijkt met waardevolle inzichten. Vrijer, meer opgeruimd, heb meer rust in mijn hoofd en voel me fitter. Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis bij het (noodzakelijke) doorleven van bepaalde ervaringen. Het doet mij goed me gekend te weten. Als mens, als persoon, doe je ertoe; doe ik ertoe. Nu weet ik: het begint bij mezelf. Er was een proces voor nodig om dit te wéten. De opleiding is echt een verrijking. Dankjewel voor je volledige aandacht en leerzame feedback. Heel knap hoe je die voor alle cursisten had en gaf.”

Irma

Managementondersteuner en Maatschappelijk begeleider”

“Bedankt voor deze mooie training. De info op de site sprak me heel erg aan en na de intake was ik nog meer ervan overtuigd dat deze training me verder zou kunnen helpen. Het was een zoektocht naar mijn ingeslopen patronen en de daarbij behorende onzekerheden en onderdrukte gevoelens. De training was heel afwisselend en mooi opgebouwd. Door de kleine groep en jouw hartelijke begeleiding was het een veilige omgeving om met elkaar op ontdekkingsreis te gaan. Ik heb nieuwe kennis en inzichten opgedaan die me bewuster hebben gemaakt van mijn ingeslepen patronen en de gepaard gaande verkrampte gevoelens. Ik heb meer inzicht gekregen over het ontstaan van gedrag en de ontwikkeling van valse hoop.”

Margriet

Consulent maatschappelijke ontwikkeling

Luister naar de ervaring van Katja

Luister naar de ervaring van Hanneke

Luister naar de ervaring van Ellen

De opleiding bestaat uit 6 modules die je los van elkaar kunt volgen in je eigen tempo.

1. Wie en wat heeft mij gevormd?

Bijna alle manieren waarop men emoties vermijdt of onderdrukt zijn verbonden met het verleden. In het gezin van herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid. Daarin spelen cultuur, plaats in het gezin en voorbeeldgedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je een bepaalde mate van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde ontwikkeld. Daarnaast heb je conclusies getrokken over wat er van je verwacht wordt en een beeld gevormd hoe je het beste met anderen kunt omgaan. Je krijgt tijdens deze module inzicht in alle aspecten die de persoonlijkheid hebben beïnvloed. 

2. Bescherming strategieën ontmantelen

Tijdens deze module krijg je diepgaand inzicht in verschillende bescherming strategieën  die  jong zijn ontwikkeld. De beschermingstrategieën hebben geholpen om de kwetsbaarheid te beschermen en  kritiek of afwijzing te vermijden. Het heeft er voor gezorgd je geaccepteerd te voelen in de omgeving waarin je opgroeide. Het gevolg van deze bescherming is dat natuurlijke impulsen en emoties worden onderdrukt.
Je leert je cliënten  om meer bewust te worden van deze bescherming strategie, die er nog steeds voor zorgt dat kwetsbaarheid en gevoelens worden vermeden, zodat men er meer grip op krijgt.

3. Wie ben ik allemaal?

Tijdens deze module breng je jezelf in kaart met behulp van de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er vanuit dat je persoonlijkheid is  opgebouwd uit verschillende deelpersoonlijkheden. Je hebt  delen ontwikkeld die destijds in het gezin werden beloond, bijvoorbeeld het aangepaste deel, het hulpvaardige deel of het  verantwoordelijke deel. Dit zijn vaak krachtige kwaliteiten geworden maar ze laten weinig ruimte aan andere delen.  Stel je hebt een sterk verantwoordelijk deel, dan zul je hard werken en goed voor anderen zorgen maar je zult weinig ruimte geven aan een deel dat even niets wil of zijn eigen gang wil gaan.
Je leert hoe je meer balans brengt zodat authentieke en gevoelige delen meer de ruimte krijgen.

4. Omgaan met kwetsbaarheid

Door de ervaringen in de kindertijd  ben je tot bepaalde conclusies gekomen over jezelf en hoe je het beste om kunt gaan met anderen. Bijvoorbeeld dat je geen aandacht nodig hebt , dat je jezelf wel red of dat je niemand kunt vertrouwen. Deze conclusies maken het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer je moeite hebt om kwetsbaar te zijn zul je moeite hebben met intimiteit en het aangaan en vasthouden van relaties. Kwetsbaarheid is verbonden met het gekwetste kind dat nog steeds in jou zit.  Je leert werken met het innerlijke kind. Het is een van de krachtigste methodes  om tot verandering en levensgeluk te komen.

5. Staan voor wie je bent

Wanneer mensen enerzijds bewust zijn van hun patronen, aannames en angsten en anderzijds contact hebben met verstoten eigenschappen en behoeftes, kun je mensen helpen te gaan staan voor wie ze zijn. Het is een proces waarin je mensen leert om te gaan met hun innerlijke krachtenveld.
Tijdens deze module leer je zonder oordeel, naar al deze vaak conflicterende delen, te luisteren.
Je helpt mensen een  innerlijke regisseur te ontwikkelen. Het is een belangrijke vaardigheid waarmee men leert zorg te dragen voor zichzelf, ruimte te geven aan de kwetsbaarheid en zichzelf te begrenzen waar dat nodig is. 
 

6. Emoties begrijpen en ervaren

Emoties zijn een belangrijke sleutel tot zelfkennis. Tijdens deze module leer je op verschillende  manieren in contact te komen met je gevoelens. Je leert de signalen van je lichaam waar te nemen en te vertalen in gevoelens.  Je krijgt inzicht in de functie van emoties en in het verschil tussen zuivere en onzuivere emoties. Een zuivere emotie is een bron van informatie en zorgt voor jouw welzijn. Een onzuivere emotie zorgt voor verwarring in jezelf en in relaties. Zo is faalangst een onzuivere emotie omdat het een reactie is op een verkeerde aanname dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Je leert hoe emoties je helpen meer jezelf te zijn.

Emotioneel Meesterschap voor professionals is een ervaringsgerichte opleiding!

De volgende methodieken helpen je emotioneel meesterschap ontwikkelen:

Biografiewerk

Karakterstructuren

Innerlijke kind werk

Voice-Dialogue

Lichaamswerk

Opstellingsmethode Franz Ruppert

Focussing

Theatertechnieken

 

Wat levert de opleiding Emotioneel Meesterschap op?

Je maakt gebruik  van een effectief stappenplan om mensen te helpen dichter bij zichzelf te komen.

Je kunt mensen helpen om intimiteit te bevorderen. 

Je bent in staat om alle emoties de ruimte te geven zowel bij jezelf als bij je cliënten.

Je krijgt diepgaand inzicht in de verschillende bescherming strategieën  om kwetsbaarheid te vermijden.

Je wordt je bewust van je eigen beschermingstrategie en die van  je cliënten.

Met behulp van biografiewerk kun  je de conditionering van cliënten in kaart brengen.

Met de methode van Voice Dialogue kun je cliënten helpen hun sub-personen te regisseren.

Je kunt verschillende methodes gebruiken om cliënten te helpen emoties te voelen en te uiten.

Je kunt werken met het innerlijke kind om cliënten in contact te  brengen met hun kwetsbaarheid.

  

Werkwijze:

Een persoonlijk Intakegesprek, waarin jouw thema’s en leerdoelen worden besproken.
Intensieve trainingsdagen waarbij ik mij 100% inzet om er voor te zorgen dat het een waardevolle aanvulling is in je werk.
De kans om in een klein groepje (3 – 6 deelnemers) een diepgaande persoonlijke en professionele stap te zetten in je ontwikkeling.
Een duidelijke stappenplan om cliënten te helpen Emotionele intelligentie te ontwikkelen
Eerlijke feedback en steun van mede deelnemers/ collega’s
Waardevolle inzichten over  de functie van emoties
Effectieve methodes om mensen te helpen meer te voelen, emoties te besturen en te uiten.
 

Deze opleiding is het resultaat van dertig jaar opleiding, therapie, onderzoek en het coachen van honderden mensen!

Extra Bonus

Gratis boek:     Emoties wat moet ik ermee?
Je mag gratis gebruikmaken van twee testen die ik heb ontwikkeld:
Emotionele Intelligentie test
 Zelfbeeldtest

Meld je eerst aan voor een intakegesprek om te kijken of de opleiding aansluit bij jouw vraag.

De opleiding vindt plaats in Amersfoort.

Scroll Naar Boven