Emotioneel Meesterschap vr professionals


BasisopleidingLeer a.d.h. van een effectief stappenplan mensen dichter bij hun gevoel te brengen

Leer alles wat je moet weten over emoties


Krijg diepgaand inzicht in alle aspecten die de vorming van de persoonlijkheid hebben beïnvloed

Leer beschermingsstrategieën herkennen en ontmantelen

Ontwikkel jezelf persoonlijk en professioneel

 

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap is geaccrediteerd door de volgende beroepsorganisaties:

Het Registerplein waaronder klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg(62 registerpunten)
Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (52 p.e. punten)
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)  (58 punten)
Het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  (52 p.e. punten)
Het accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (52 punten)
NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches (54 pe uren)
 “Een authentieke, wezenlijke relatie tussen de cliënt en de therapeut is van wezenlijk belang voor een succesvolle begeleiding.
Dan krijg je pas de zaken te horen die er echt toe doen voor de cliënt.”

Irvin Yalom
Dertig jaar geleden ben ik begonnen met mijn persoonlijke zoektocht naar mezelf en naar de functie van emoties; ik heb verschillende therapieën ondergaan en opleidingen gevolgd. Het was een mooie en intense zoektocht waarin ik mezelf ten diepste heb ervaren. Deze zoektocht heeft mij een rijkdom aan kennis, krachtige methodieken en  effectieve oefeningen opgeleverd.
Vanaf 1993 werk ik als coach en trainer op het gebied van zelfmanagement en emotionele intelligentie. Begin 2000 ben ik mijn persoonlijke en professionele ervaring en kennis gaan opschrijven. Ik schreef twee boeken over het omgaan met emoties. De afgelopen tien jaar werk ik met een effectief stappenplan om mensen te helpen meer zichzelf te zijn.
Deze kennis en ervaring geef ik graag aan jou door als professional.

Marja Postema

is oprichter van de  Emotionele Intelligentie Academie 

en auteur van:

Emoties wat moet ik  ermee? (2013) en ABC van 15 emoties (2017)

Ze heeft meer dan twintig  jaar ervaring in het begeleiden van mensen d.m.v. coaching en training.

Emoties gaan iedereen aan
Je hebt emoties vanaf je geboorte tot aan je dood. Hoe je er mee omgaat wordt o.a. bepaald door de cultuur waarin je bent opgegroeid en door het voorbeeld dat je ouders gaven in het omgaan met emoties.  Emoties en gevoelens zijn een belangrijke sleutel naar authenticiteit en verbinding. Aan kunnen sluiten bij de gevoelswereld van cliënten, patiënten of medewerkers is daarom een belangrijke vaardigheid als begeleider, verzorger of leidinggevende.
Om kunnen gaan met emoties van anderen, begint bij jezelf 
Meer naar je eigen gevoelens kunnen luisteren is eerste instantie een bewustwordingsproces. Je moet als het ware opnieuw worden geprogrammeerd. Om dat te kunnen doen moet je wel eerst weten hoe je ‘programma’ er nu uitziet. Ruwweg tot je tiende levensjaar ben je geconditioneerd in de manier waarop je over emoties denkt en hoe je ermee omgaat. De uitkomst is een bepaald zelfbeeld: ‘ik ben nuchter, ik ben rationeel, ik ben gevoelig, ik ben verantwoordelijk.’ Je denkt dat je zo bent, maar vaak is dat maar een deel van wie je werkelijk bent. Tijdens de opleiding ga  je ontdekken hoe je bent gevormd. Dat is voor veel mensen een boeiende ontdekkingstocht.

Je leert aan de hand van een effectief stappenplan mensen dichter bij hun gevoel te brengen.

De Basisopleiding bestaat uit stap 1,2 en 3:
Stap 1   Kennis verwerven over emoties ( introductie / basisopleiding)
Stap 2   Huidig zelfbeeld onderzoeken in het omgaan met emoties (Module 1/ basisopleiding)
Stap 3   Strategieën ontmantelen in het onderdrukken van emoties (Module 2 /basisopleiding)
De Verdiepingsopleiding bestaat uit stap 4, 5, en 6:
Stap 4    Emoties reguleren en accepteren (Module 3 / verdieping)
Stap 5    Leren omgaan met kwetsbaarheid (Module 4 / verdieping)
Stap 6     Experimenteren met verschillende methodes om emoties te ervaren  (Module 5 / verdieping) 

Programma Basisopleiding

Introductie      Emoties wat moet ik ermee?                                (3 losse dagen)

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in  het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van je persoonlijkheid en dragen zorg voor je welzijn. Je hebt emoties vanaf je geboorte tot aan je dood. Hoe je er mee omgaat wordt o.a. bepaald door de cultuur waarin je bent opgegroeid en door het voorbeeld dat ouders gaven in het omgaan met emoties. Emoties en gevoelens zijn een belangrijke sleutel naar authenticiteit en verbinding.
We behandelen de belangrijkste zaken die je moet weten over emoties, het omgaan met emoties van  jezelf en het omgaan met emoties van cliënten, coachees, en patiënten.
Data: Vrijdag 10 september, vrijdag 17 september en vrijdag 24 september 2021

De Introductietraining is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ); Beroepsgroep: LV POH-GGZ en kan dus los gevolgd worden.

Lees meer over de introductie training
 
Module 1       Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd?               (3 losse dagen)
De manier waarop je emoties vermijdt of onderdrukt is verbonden met het verleden. In het gezin van herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid. Daarin spelen cultuur, plaats in het gezin en (voorbeeld)gedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je een bepaalde mate van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde ontwikkeld. Daarnaast heb je conclusies getrokken over wat er van je verwacht wordt en een beeld gevormd hoe je het beste kunt omgaan met emoties. Tijdens Module 1 worden verbanden tussen het verleden en je huidig functioneren helder.
Data: Vrijdag  29 oktober, vrijdag 12 november en vrijdag 19 november 2021
Lees meer over Module 1
 
Module 2     Beschermingsstrategieën tegen emotionele pijn        (2 losse  dagen)
Bijna alle manieren die maken dat emoties niet meer vrij door je heen kunnen stromen, zijn verbonden met het verleden. Psychiater Wilhelm Reich (1897 – 1959) ging ervan uit dat we al jong gedrag ontwikkelen dat onze natuurlijke impulsen en emoties onderdrukt om onze kwetsbaarheid te beschermen en om ons geaccepteerd te voelen in de omgeving waar we opgroeien. Hij heeft deze beschermingsstrategieën ingedeeld in vijf zogenaamde karakterstructuren, die zich uiten in een mentale-, emotionele- en een fysieke houding.
Data: Vrijdag 26 november en vrijdag 3 december 2021
Lees meer over Module 2
 
Praktische informatie Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals

Corona aanpassing: Een extra grote ruimte maakt het mogelijk dat je als deelnemer meer dan anderhalve meter van elkaar bent verwijderd. Er zijn drie ramen die open kunnen. Daarnaast is er een ionisatie luchtreiniger die voor 97% virusdeeltjes uit de lucht haalt en een capaciteit heeft van 5 x 10 meter. We nemen  hygiënemaatregelen en doen  gezondheidschecks. Eventueel kunnen we de temperatuur meten.

Aantal deelnemers:       Minimaal 3 maximaal 9. Het aantal deelnemers is beperkt om er zeker van te zijn dat je er het maximale uit kunt halen,                                                   zowel voor jezelf als professioneel.

Opleidingsniveau:         HBO denk niveau

Contacturen:                52 uur 

Zelfstudie-uren:            10 uur

Literatuur:                   Boek Emoties wat moet ik ermee?, E-boek Wie ben ik, E-boek Beschermingsstrategieën

Werktijd:                     Start 9.30 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 17.00 uur

Locatie:                       Amersfoort

Toets:                         Paper reflectieverslag gekoppeld aan de theorie, per onderdeel

Werkwijze

Emotioneel Meesterschap voor professionals is een ervaringsgerichte opleiding

Ervaringsleren volgens Kolb
We werken volgens het principe van het ervaringsleren ontwikkelt door David Kolb (1939) leerpsycholoog uit Amerika. Om wetenschappelijke betekenis te kunnen geven aan de kracht van ervaringsleren heeft Kolb een leercyclus ontwikkeld die gekoppeld is aan de vier meest voorkomende leerstijlen. Deze leerstijlen zijn onderverdeeld in 4 leerfases:
  1. Concrete ervaring ( leerstijl: doener)
  2. Reflecteren, ontdekken (leerstijl: beschouwen)
  3. Begripsvorming, verbinden met theorie (leerstijl: denken)
  4. Toepassen in de praktijk, experimenteren (leerstijl: beslissen)
 
Vanuit deze visie begint leren bij de ervaring en ga je er vervolgens op reflecteren en verbanden leggen. De ervaring wordt binnen een theorie geplaatst. Door middel van ervarend leren krijg je gedegen inzicht in de werking en het effect van de verschillende methodieken die er zijn om emotionele intelligentie te ontwikkelen. Uiteindelijk beslis je waarmee je in de praktijk gaat experimenteren.
Biografisch werken
Tijdens de eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor je autonomie, je identiteit en je vermogen om met emoties om te gaan. Deze ontwikkeling wordt onder andere beïnvloed door de cultuur, jouw plaats in het gezin en voorbeeldgedrag van ouders. Door je eigen leven in kaart te brengen ontdek je verbanden tussen het verleden en huidige functioneren. Het biografische werken is een manier om je bewust te worden van overtuigingen en patronen in het omgaan met jezelf, met je emoties en met cliënten.
Feedback van collega’s
Feedback krijgen van medecursisten naast d e begeleider is een belangrijke is informatiebron over hoe bepaald gedrag van jou door hen wordt waargenomen, ervaren en begrepen en welke effecten dat gedrag op hen heeft. In de buitenwereld krijg je die informatie meestal niet of alleen indirect. Door respectvolle feedback krijg je meer inzicht in je eigen manier van handelen en de uitwerking die dat heeft op anderen.

Het resultaat van de Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals:

Jouw kennis van emoties is volledig en accuraat.
Je hebt inzicht in de functie van de verschillende emoties, waardoor je je cliënten beter kunt ondersteunen.
Je hebt diepgaand inzicht in de verschillende strategieën die cliënten gebruiken om emoties te vermijden, waardoor je cliënten de juiste ondersteuning kunt geven.
Je hebt belemmerende overtuigingen, die er voor zorgen dat je moeite hebt om bepaalde emoties te ervaren en je beperken in het werken met mensen, losgelaten.
Je kunt met behulp van biografisch werken de conditionering in kaart brengen bij cliënten.
Je krijgt vat op belemmerende patronen bij jezelf en anderen, waardoor je effectiviteit in de begeleiding toeneemt.
Je kunt gevoelens gebruiken als instrument in de praktijk van werk.

Voor wie is de Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals

De opleiding is geschikt voor professionals met een HBO of WO vooropleiding of denkniveau
De opleiding is geschikt voor sociaal professionals zoals: (bedrijfs) maatschappelijk werkers,  Sociaal-agogisch werkers, Ggz-agogen.
De opleiding is geschikt voor coaches, therapeuten, mediators, en psychologen
De opleiding is geschikt voor hbo- en wo-professionals in medische beroepen zoals, huisarts, fysiotherapeut, diëtist, verpleegkundige of ergotherapeut.
De opleiding is geschikt voor Leidinggevenden, teamleiders, project-managers en HRM managers in organisaties.

Kosten Basisopleiding €1600 (excl. BTW)

Vroegboekkorting €1400,- tot 31 juli 2021

Wat krijg je?

Een persoonlijk Intakegesprek, waarin jouw thema’s en leerdoelen worden belicht.
Intensieve trainingsdagen die zorgen dat het een waardevolle aanvulling is in je werk.
De kans om een diepgaande persoonlijke en professionele stap te zetten in je ontwikkeling.
Een effectief  stappenplan om cliënten te helpen Emotionele intelligentie te ontwikkelen.
Eerlijke feedback en steun van mede deelnemers/ collega’s.
Waardevolle inzichten over  de functie van emoties.
Effectieve methodes om mensen te helpen meer te voelen, emoties te besturen en te uiten.
Gratis boek:  Emoties wat moet ik ermee?
Gratis e-boek:  Wie ben ik?
Gratis gebruik maken van Emotionele Intelligentie test
Gratis gebruik maken van  Zelfbeeldtest

Deze opleiding is het resultaat van dertig jaar opleiding, therapie, onderzoek en het coachen van honderden mensen

Meld je  aan voor een gratis intakegesprek om te kijken of de opleiding waardevol is voor je werk.

De opleiding vindt plaats in Amersfoort. 

Lees en luister naar de ervaringen van deelnemers:

“De opleiding is echt een verrijking. Dankjewel voor je volledige aandacht en leerzame feedback. Heel knap hoe je die voor alle cursisten had en gaf.”

Irma

“Marja werkt met kleine groepen, waardoor het persoonlijk en veilig voelt, en er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht wat ik als zeer prettig en helpend heb ervaren. Ik voelde me vrij om zeer persoonlijke informatie te delen en het was erg fijn om dit in de groep te kunnen bespreken.

Marja zet verschillende instrumenten in om voor jezelf helder te krijgen waar jij tegenaan loopt en hoe je daarmee om kunt gaan. Elke les is op een andere techniek gebaseerd. Wat ik hier erg prettig aan vind is dat wanneer een bepaalde aanpak of benadering voor jou niet werkt, je daar niet aan vast zit omdat er ook andere handvatten geboden worden. De opleiding is laagdrempelig; er is geen specifieke voorkennis vereist en alle benodigde informatie krijg je schriftelijk vooraf of na de les om het thuis nog eens door te nemen. Door de kleine huiswerkopdrachten, blijf je ook in de tussenliggende tijd bewust bezig met je proces, waardoor je sneller resultaat ziet. Doordat de cursus uit een aantal hele dagen bestaat, verspreid over en aantal weken, kun je dieper op onderwerpen ingaan, leer je elkaar snel kennen en is er tussentijds voldoende tijd om het geleerde te verwerken en in praktijk te brengen.

Marja is een warme, innemende persoon, en ze houdt nauwlettend in de gaten wat er speelt om zo iedereen aan bod te laten komen en waar nodig in zijn of haar proces te helpen.”

Maaike

Fashion editor

“Tijdens de opleiding hebben we gewerkt aan herinneringen waarbij ook de daarmee verbonden emoties uitgebreid aan de orde kwamen. Ook de theorieën ‘Karakterstructuren van Reich’ en de ‘Voice Dialogue’ zijn uitvoerig besproken. Door de aangename afwisseling in theorie en praktijk was ik actief en bleef ik betrokken. De opleiding was leerzaam, intensief, duidelijk, begrijpelijk maar ook confronterend. Mede door de bewustwording van mijn eigen emoties heb ik meer oog voor mijn behoeften en gevoel gekregen. Ik heb het geleerde al een paar keer succesvol toegepast.

Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen. Hiermee weet ze zichzelf te onderscheiden, niet alleen als trainer, coach/begeleider, maar ook als mens. Kenmerkend hoe Marja de opleiding vorm geeft is dat ze een sfeer weet te creëren van openheid waarin niet geoordeeld wordt. Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten. Marja weet als trainer de rust in de groep te bewaren en heeft oog voor wat iedereen individueel nodig heeft. De diversiteit in de opleiding sprak mij zeer aan. Hierdoor bleef je aandacht er bij. Daarnaast heeft de opleiding een opbouwend karakter waarbij er iedere opleidingsdag dieper op de stof (en jezelf) werd ingegaan. Het is een opleiding die veel energie kost, maar als je erbij blijft er ook heel veel energie van krijgt. Ik kan deze opleiding dan ook iedereen aanbevelen, of het nou werkgerelateerd of privé is. Hier groei je zowel professioneel als persoonlijk van! ” 

Tina     Docent Hanze Hogeschool Groningen

“De zin ‘Waarom het leven alleen achterwaarts begepen kan worden…’, triggerde mij toen ik de Nieuwsbrief van Marja – over de opleiding – las.  Nu, na deze opleiding, voel ik me verrijkt met waardevolle inzichten. Vrijer, meer opgeruimd, heb meer rust in mijn hoofd en voel me fitter. Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis bij het (noodzakelijke) doorleven van bepaalde ervaringen. Het doet mij goed me gekend te weten. Als mens, als persoon, doe je ertoe; doe ik ertoe. Nu weet ik: het begint bij mezelf. Er was een proces voor nodig om dit te wéten. De opleiding is echt een verrijking. Dankjewel voor je volledige aandacht en leerzame feedback. Heel knap hoe je die voor alle cursisten had en gaf.”

Irma

Managementondersteuner en Maatschappelijk begeleider”

“Bedankt voor deze mooie training. De info op de site sprak me heel erg aan en na de intake was ik nog meer ervan overtuigd dat deze training me verder zou kunnen helpen. Het was een zoektocht naar mijn ingeslopen patronen en de daarbij behorende onzekerheden en onderdrukte gevoelens. De training was heel afwisselend en mooi opgebouwd. Door de kleine groep en jouw hartelijke begeleiding was het een veilige omgeving om met elkaar op ontdekkingsreis te gaan. Ik heb nieuwe kennis en inzichten opgedaan die me bewuster hebben gemaakt van mijn ingeslepen patronen en de gepaard gaande verkrampte gevoelens. Ik heb meer inzicht gekregen over het ontstaan van gedrag en de ontwikkeling van valse hoop.”

Margriet

Consulent maatschappelijke ontwikkeling

Wil je verzekerd zijn van een plek? Schrijf je meteen in:

Je kunt je ook eerst voor een intakegesprek aanmelden om te zien of de opleiding waardevol is voor jou.
Scroll To Top