Emotioneel Meesterschap vr professionals


VerdiepingLeer een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen

Leer werken met de Voice Dialogue methode


Leer werken met het innerlijke kind

Ervaar verschillende methodes om toegang te krijgen tot emoties

Ontwikkel jezelf persoonlijk en professioneel

Een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen:

Stap 1   Kennis verwerven over emoties ( introductie / basisopleiding)
Stap 2   Huidig zelfbeeld onderzoeken in het omgaan met emoties (Module 1/ basisopleiding)
Stap 3   Strategieën ontmantelen in het onderdrukken van emoties (Module 2 /basisopleiding)
Stap 4    Emoties reguleren en accepteren (Module 3 / verdieping)
Stap 5    Leren omgaan met kwetsbaarheid (Module 4 / verdieping)
Stap 6     Experimenteren met verschillende methodes om emoties te ervaren  (Module 5 / verdieping) 
 

Programma Verdieping

 1. Tijdens de Verdieping van de opleiding Emotioneel Meesterschap werken we aan Stap 4: Module 3,
 2. Stap 5: Module 4 en Stap 6: Module 5.
 3. Je brengt jezelf in kaart tijdens Module 3 met behulp van de Voice Dialogue methode en leert werken met verschillende innerlijke belangen.
 4. Tijdens Module 4 leer je jouw innerlijke kind kennen en krijg je handvatten om zorg te dragen voor jouw kwetsbaarheid en die van je cliënten.
 5. Tijdens Module 5 krijg je vanuit verschillende methodieken toegang tot je emoties en gevoelens.

 

Module 3           Wie ben ik allemaal?         (3 losse dagen)
De Voice Dialogue methode is ontwikkeld door Dr. Hal Stone (1927) en Dr. Sidra Stone (1937). Deze methode gaat ervan uit dat een persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende deelpersoonlijkheden met een eigen manier van denken, voelen en handelen.  Je hebt delen ontwikkeld die destijds in het gezin werden beloond, bijvoorbeeld een aangepast deel, een hulpvaardig deel of een verantwoordelijk deel. Dit zijn vaak krachtige kwaliteiten geworden maar ze laten weinig ruimte aan andere delen. Stel je hebt een sterk verantwoordelijk deel dan zul je hard werken en goed voor anderen zorgen maar zul je moeite hebben om naar je eigen behoeften te luisteren.
Je leert zonder oordeel, naar al deze conflicterende belangen en behoeftes te luisteren. Hiermee breng je jezelf meer in balans waardoor er meer ruimte ontstaat voor emoties.
Data: vrijdag 12, vrijdag 19 en vrijdag 26 februari 2021
Lees meer over Module 3
 
Module 4           Omgaan met kwetsbaarheid          (2 losse dagen)
Door ervaringen in de kindertijd ben je tot bepaalde conclusies gekomen over jezelf en hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Bijvoorbeeld dat je geen last wil zijn of dat je niemand kunt vertrouwen. Deze conclusies maken het vaak moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer je moeite hebt om kwetsbaar te zijn, zul je moeite hebben met intimiteit en het aangaan en vasthouden van relaties. Kwetsbaarheid is verbonden met je innerlijke kind. Dit kwetsbare en vaak gekwetste kind blijft een leven lang bij je. Dat is het deel in je dat gevoelig is voor afwijzing, aandacht, liefde en bevestiging.
Data: vrijdag 5 maart en vrijdag 12 maart 2021
Lees meer over Module 4
 
Module 5          Emoties herkennen, erkennen en ervaren              
(2 losse  dagen)
Emoties en gevoelens zijn een belangrijke sleutel tot zelfkennis. Ze geven je informatie over; waar je blij van wordt, wat je irriteert, waar je naar verlangd, wanneer je teleurgesteld bent en waar je ongelukkig van wordt.
Tijdens deze module krijg je vanuit verschillende methodieken toegang tot je emoties en gevoelens. Je leert de signalen van  je lichaam waarnemen en te vertalen in gevoelens. Gedurende twee dagen leer je emoties herkennen, erkennen en ervaren.
Data: vrijdag 26 maart en vrijdag 9 april 2021
Lees meer over Module 5

 

Praktische informatie Verdieping Emotioneel Meesterschap voor professionals

Aantal deelnemers:      Minimaal 3 maximaal 9

Opleidingsniveau:         HBO denk niveau

Contacturen:                44 uur 

Zelfstudie-uren:            6 uur

Literatuur:                   Boek: Ik (k)en mijn ikken. Boek: Oog en oog met kwetsbaarheid

Werktijd:                     Start 9.30 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 17.00 uur

Locatie:                       Amersfoort

Toets:                          Paper reflectieverslag gekoppeld aan de theorie, per onderdeel

Werkwijze

Emotioneel Meesterschap voor professionals is een ervaringsgerichte opleiding

Ervaringsleren volgens Kolb
We werken volgens het principe van het ervaringsleren ontwikkelt door David Kolb (1939) leerpsycholoog uit Amerika. Om wetenschappelijke betekenis te kunnen geven aan de kracht van ervaringsleren heeft Kolb een leercyclus ontwikkeld die gekoppeld is aan de vier meest voorkomende leerstijlen. Deze leerstijlen zijn onderverdeeld in 4 leerfases:
 1. Concrete ervaring ( leerstijl: doener)
 2. Reflecteren, ontdekken (leerstijl: beschouwen)
 3. Begripsvorming, verbinden met theorie (leerstijl: denken)
 4. Toepassen in de praktijk, experimenteren (leerstijl: beslissen)
 
Vanuit deze visie begint leren bij de ervaring en ga je er vervolgens op reflecteren en verbanden leggen. De ervaring wordt binnen een theorie geplaatst. Door middel van ervarend leren krijg je gedegen inzicht in de werking en het effect van de verschillende methodieken die er zijn om emotionele intelligentie te ontwikkelen. Uiteindelijk beslis je waarmee je in de praktijk gaat experimenteren.
Feedback van collega’s
Feedback krijgen van medecursisten naast d e begeleider is een belangrijke is informatiebron over hoe bepaald gedrag van jou door hen wordt waargenomen, ervaren en begrepen en welke effecten dat gedrag op hen heeft. In de buitenwereld krijg je die informatie meestal niet of alleen indirect. Door respectvolle feedback krijg je meer inzicht in je eigen manier van handelen en de uitwerking die dat heeft op anderen.

Het resultaat van de Verdieping Emotioneel Meesterschap voor professionals:

 • Je kunt gevoelens gebruiken als instrument in de praktijk van werk.
 • Je kunt werken met de Voice Dialogue methode
 • Je kunt werken met het innerlijke kind
 • Je kunt gebruik maken van verschillende methodieken om cliënten te helpen emoties te voelen en te uiten.
 • Je kunt cliënten in contact brengen met hun kwetsbaarheid
 • Je hebt nieuwe ervaringen gekregen in het omgaan met emoties
 • Je kunt gebruik maken van een effectief stappenplan om mensen dichter bij zichzelf te brengen.
 • Competentie ontwikkeling:
  • Je ondersteunt de cliënt door emotioneel aan te sluiten
  • Je werkt verbindend door emotioneel contact te maken
  • Je werkt stabiliserend in emotionele crisissituaties
  • Je kunt reflecteren op eigen emotionele intelligentie

Voor wie is de Verdieping Emotioneel Meesterschap voor professionals?

De opleiding is geschikt voor professionals met een HBO of WO vooropleiding of denkniveau
De opleiding is geschikt voor sociaal professionals zoals: (bedrijfs) maatschappelijk werkers,  Sociaal-agogisch werkers, Ggz-agogen.
De opleiding is geschikt voor coaches, therapeuten, mediators, en psychologen
De opleiding is geschikt voor hbo- en wo-professionals in medische beroepen zoals, huisarts, fysiotherapeut, diëtist, verpleegkundige of ergotherapeut.
De opleiding is geschikt voor Leidinggevenden, teamleiders, project-managers en HRM managers in organisaties.

Kosten Verdieping €1400 (excl. BTW)

Wat krijg je?

Een evaluatiegesprek, waarin jouw proces en leerdoelen worden besproken.
Intensieve trainingsdagen die zorgen dat het een waardevolle aanvulling is in je werk.
De kans om een diepgaande persoonlijke en professionele stap te zetten in je ontwikkeling.
Een effectief  stappenplan om cliënten te helpen Emotionele intelligentie te ontwikkelen.
Eerlijke feedback en steun van mede deelnemers/ collega’s.
Effectieve methodes om mensen te helpen meer te voelen, emoties te besturen en te uiten.

Deze opleiding is het resultaat van dertig jaar opleiding, therapie, onderzoek en het coachen van honderden mensen

bedrijfs-logo-titel
Scroll To Top