GRATIS E-BOEK

Voor leidinggevenden en (project)managers

Emotionele Intelligentie op de werkvloer

Vijf aspecten van Emotionele Intelligentie op de werkvloer:

  1. Emoties herkennen en erkennen bij jezelf
  2. Emoties herkennen en erkennen bij anderen
  3. Een gesprek aangaan over emoties en gevoelens
  4. Empathisch vermogen ontwikkelen
  5. Confrontatie aangaan
Emotional Intelligence in the Workplace

Five aspects of Emotional Intelligence in the workplace:

  1. Recognizing and acknowledging emotions in yourself.
  2. Recognizing and acknowledging emotions inothers.
  3. Start a conversation about emotions and feelings.
  4. Developing empathy.
  5. Confronting.

Gratis E-Boek aanvragen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Request a free E-book

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?
Scroll To Top