You are here: Home » Boeken Marja Postema

Boeken Marja Postema

 ABC van 15 emoties (2017)

Emoties horen bij de mens vanaf het begin van de mensheid, maar tegenwoordig (h)erkennen veel mensen hun emoties niet meer of weten ze er geen raad mee. Helaas, want emoties maken ons attent op onze behoeften en geven de energie om die te bevredigen. Emoties helpen ons onszelf en anderen te leren kennen. Emoties helpen ons om te gaan met alles wat we in het leven tegenkomen.

Dit gedegen handboek bundelt de rijke persoonlijke en professionele kennis en ervaring van coach Marja Postema. Zij behandelt de vier primaire emoties die we vanaf de geboorte ervaren (angst, verdriet, boosheid en vreugde), de acht emoties die een belangrijke rol spelen in onze relaties (vertrouwen, compassie, eenzaamheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, liefde en verlegenheid) alsook de drie emoties hoop, machteloosheid en zelfvertrouwen, omdat deze een diepe impact hebben op het reilen en zeilen van ons leven.

Marja Postema maakt duidelijk dat er geen sprake is van positieve en negatieve emoties, maar dat elke emotie zowel constructieve als destructieve aspecten heeft. Niet eerder is de complexiteit van deze belangrijke emoties zo helder uitgewerkt. Per emotie beschrijft ze hoe verschillend mensen hiermee omgaan in de vorm van types. Bij een type gaat het om gedrag dat onbewust ontstaat. Ze rangschikt de types in mensen die de desbetreffende emotie in meer of mindere mate vermijden en degenen die de emotie tentoonspreiden en als het ware uitvergroten. Bij elke type gaat ze in op het gedrag, de valkuil, het effect op de omgeving, mogelijke oorzaken en de uitdaging.

‘ABC van 15 emoties’ is een onmisbaar en diepgaand handboek voor professionals. Het kan ook als leidraad dienen voor mensen die worstelen met bepaalde emoties en aan de slag willen om zichzelf ten volle te leren kennen, vitaal te blijven en op een diepgaand niveau relaties te kunnen aangaan. 

Het boek is in 2017 uitgegeven door de uitgeverij A3 boeken.

Het boek heeft 340 pagina’s en 15 illustraties van Ruzica Parsons

Prijs is 34,50

Ik bestel het boek ABC van 15 emoties
dit veld niet invullen s.v.p.

Hartverwarmende recensies!

Drs. Ben Daeter recensent van NBD/Biblion: ★★★★★
Op een diepgaande en zeer gestructureerde wijze worden alle emoties, zoals angst, boosheid, compassie, eenzaamheid, hoop, jaloezie, liefde, machteloosheid, schaamte en schuld, verdriet, verlegenheid, vertrouwen, vreugde en zelfvertrouwen beschreven. Er is hier al veel over geschreven, maar dit gedegen en mooi vormgegeven handboek is daar zeker een aanvulling op. Zeer geschikt voor coaches, therapeuten, hulpverleners, ouders en leerkrachten om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van specifieke emoties. Voorzien van praktijkvoorbeelden. Zeer waardevol zijn de verwijzingen naar films in verband met een speciale emotie. Met tekeningen in kleur, een literatuurlijst en een verwijzing naar websites bij iedere emotie.

Marjan Druenen Hebban recensent: Hét emotiehandboek

Ieder hoofdstuk heeft globaal dezelfde opzet, wat kenmerkend is voor een handboek. Een krachtige quote, gevolgd door een gedegen uitleg wat de betreffende emotie is. Synoniemen en nuances, vervolgens uitdrukkingen met veelal internationale spreuken: ‘Motten vreten de kleren stuk, verdriet het hart’ (Russisch). Fysieke reacties worden gevolgd door constructieve en destructieve aspecten. Dan een overzicht van verschillende types, bijvoorbeeld het wantrouwige type (jaloezie) of de paranoïst (vertrouwen) waarbij oorzaken, uitdagingen en valkuilen worden belicht. Hoe kun je zinvol omgaan met de betreffende emotie, een stukje over zelfreflectie en dan als klap op de vuurpijl een pracht van een literatuur-en filmlijst. Niet zomaar wat boeken-en filmtips, maar een complete lijst die werkelijk inspirerend is!Veel herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en teksten van prominenten wisselen elkaar af. Bijzonder integer geschreven waardoor de lezer aangezet wordt tot zelfonderzoek. Naast de prachtige uitgave op hoogwaardig glanspapier verdienen de sprekende illustraties van Ruzica Parsons een vermelding.

Monique Smit recensent voor NBD Biblion:

A3boeken, uitgever brengt weer een interessant boek op de markt; een handboek dat de complexiteit van emoties inzichtelijk maakt. De indeling en duidelijke afbakening van de verschillende typen kan wat reducerend overkomen en toch bieden de beschrijving houvast voor professionals die intensiever willen ingaan op een bepaalde emotie en voor iedereen die in het dagelijkse leven wil leren omgaan met zichzelf en diepgang wil geven aan relaties.

Mieke Schepens Graag Gelezen boekenblog:

Ik had zelf niet het idee dat ik worstelde met emoties, maar toch ontdekte ik na het lezen emoties bij mezelf die me achteraf meer bezighielden dan ik voor mogelijk had gehouden. En na het lezen van dit boek is het geen enkel probleem voor mij om dat onder ogen te zien. Vooral het feit dat elke emotie een belangrijke functie heeft is goed om te weten; zo kun je op verschillende manieren omgaan met emoties. Een emotie is niet perse goed of slecht, alle emoties kunnen door gedachten beïnvloed worden. Dat is een opsteker! De vele herkenbare voorbeelden en teksten nodigen uit om een blik in je innerlijke zelf te werpen. Ik mocht dit boek lezen en was onder de indruk van de hoeveelheid bruikbare informatie die ik tegenkwam in ABC van 15 emoties. Niet alleen  voor professionals, voor mensen die worstelen met bepaalde emoties maar ook voor mensen zoals jij en ik.

Recensent: Sandra Hutchison 

In ieder hoofdstuk wordt een specifieke emotie volledig uitgewerkt. Hierbij is een indeling gemaakt in constructieve en destructieve aspecten en worden de diverse mogelijkheden besproken om op een zinvolle manier om te gaan met deze emoties. Al lezende krijg je meer inzicht in jezelf en de emoties waar je mee worstelt. Je krijgt meer inzicht over wat de emoties voor jou persoonlijk betekenen, wat ze je willen zeggen en wat je er mee kunt doen. Je leert je valkuilen te zien en de effecten die je emoties (en hoe je er mee om gaat) hebben op je omgeving. Daarnaast wordt er uitgebreid gekeken naar de mogelijk oorzaken van patroonmatig gedrag, de invloed die de emoties fysiek op je kunnen hebben, etc.

Het ABC van emoties is een leerzaam boek vol praktische tips. Een fijn naslagwerk dat je inzicht kan geven in jezelf en je emoties. Het boek kan helpen om je een duidelijk beeld te geven van de overtuigingen die je hebt over jezelf en geeft je een duwtje in de juiste richting om patroonmatig gedrag los te leren laten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoties wat moet ik ermee? (2013)

Marja Postema

Uitgegeven door Emotionele Intelligentie Academie

Kosten 19,95

BESTEL HIER

Recensie Bol.com

“Een boek over emoties en de rol daarvan in het dagelijkse leven. De auteur, Marja Postema heeft het boek geschreven voor mensen die hun eigen emoties en die van de mensen om hen heen beter willen begrijpen. Na een algemeen hoofdstuk over emoties volgt een hoofdstuk over misverstanden over emoties (bijvoorbeeld het misverstand dat emoties je ‘overkomen’). Vervolgens behandelt de auteur zeventien strategieën waarmee mensen hun emoties negeren, onderdrukken of bagatelliseren en de gevolgen voor gezondheid op langere termijn. Dan volgt een hoofdstuk over de achtergronden van emotionele ontwikkeling: de rol van onder meer cultuur en opvoeding bij het omgaan met emoties. Het laatste hoofdstuk gaat over het belang van emoties in ons dagelijkse leven: waar heb je emoties voor nodig? Aspecten als vitaliteit, het verwerken van emotionele ervaringen en het hebben van succesvolle relaties komen hierbij aan bod. Achterin een literatuuroverzicht en een systematisch overzicht van emoties en gevoelens. ”

Wil je beter kunnen om gaan met emoties?

Wil je weten waarom emoties belangrijk zijn?

Wil je weten wat de consequenties zijn als je je emoties onderdrukt?

Wil je weten waarom je emoties liever vermijdt?

“Emoties, wat moet ik ermee?” is een praktisch boek, waarin je ontzettend veel te weten komt over emoties en hoe je ermee om kunt gaan. Het boek leert je alles over je eigen emoties en die van de mensen om je heen. Daardoor begrijp je allerlei situaties beter, zowel privé als op het werk. Het is helder geschreven zonder vakjargon, voor iedereen leesbaar. Interessant voor mensen voor wie emoties onontgonnen terrein zijn en voor mensen die er al meer ervaring mee hebben. Therapeuten, hulpverleners, artsen en coaches kunnen het boek gebruiken als informatiebron, zowel voor hun cliënten als voor zelfstudie.

BESTEL HIER