Individueel emotionele intelligentie coaching voor leidinggevenden
Hoe ga je om met medewerkers die steeds mondiger worden en zich niet zomaar laten leiden?
Hoe weet je welke behoeften medewerkers hebben?
Hoe houd je mensen betrokken en zorg je ervoor dat ze hun verantwoordelijkheid nemen?
Wanneer moet je meebewegen of juist op je strepen gaan staan?
Hoe kun je het vertrouwen krijgen van medewerkers?
Hoe zorg je er voor dat lastige zaken besproken worden?

Leiden is begeleiden

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Stress is verantwoordelijk voor een op de drie ziekmeldingen. Bij stress denken we meestal aan werkdruk, maar het gaat veel vaker over emotionele stress, veroorzaakt door veranderingen op het werk, buitensluiten, het hebben van geen invloed, intimidatie en persoonlijke problemen. De meeste mensen schamen zich hiervoor en melden dit niet. Of ze hebben het gevoel dat ze er niet mee bij hun leidinggevende terecht kunnen. Een leidinggevende die het vertrouwen van zijn medewerkers heeft, doet niet alleen veel voor de medewerker, maar ook voor de samenwerking met anderen en de organisatie als geheel.

Contact voor inhoud

Hoe je verbinding maakt heeft meer impact op vertrouwen en openheid, dan wat je zegt. Goed contact vanuit verbinding is in samenwerking van wezenlijk belang. Hoe beter de relatie, hoe opener de communicatie en hoe meer vertrouwen er is. Daniel Goleman toont in
zijn boek Emotionele Intelligentie uidelijk aan dat naarmate de Emotionele Intelligentie toeneemt, de effectiviteit van de samenwerking stijgt en stress in de organisatie afneemt.

Effectief omgaan met emoties

Elke reorganisatie of verandering gaat gepaard met soms heftige emoties bij medewerkers en soms ook bij de leidinggevenden zelf. Het is belangrijk dat leidinggevenden goed met de emoties van medewerkers en van zichzelf om kunnen gaan. Dat begint bij inzicht hebben in
de functie van emoties, hoe ze een rol spelen op het werk en hoe je ze kunt hanteren in de communicatie, zowel van jezelf als van je medewerkers. Ieder mens heeft gevoeligheden. Het is belangrijk om je hier bewust van te zijn om te voorkomen dat je:
• je onmachtig voelt als een medewerker emotioneel wordt.
• je afstand neemt (uit verbinding gaat) wanneer een medewerker emotioneel wordt.
• je oordeel over emoties tussen jou en de medewerker in gaat staan.
• bang wordt van heftige emoties en die probeert te sussen.
• te snel in de rol van de ‘redder’ duikt en je daardoor voor het karretje van iemand laat spannen.
• je laat gijzelen door de emoties van anderen, omdat je niet weet hoe je ermee om moet gaan.

 

Omgaan met emoties betekent om kunnen gaan met:

o Boosheid, frustratie, ruzie en conflicten
o Verdriet, onmacht, slachtoffergedrag
o Kift, jaloezie, pesterijen
o Onrust, stress, onzekerheid

Emotionele intelligentie coaching voor leidinggevenden

Emotionele intelligentie coaching voor leidinggevenden bestaat uit 6  coaching sessies van een uur, met een frequentie van één sessie per drie weken. Tijdens een gratis kennismaking- intakegesprek bespreken we de leerdoelen. 

Vaak gaat de coaching over een of meerdere van onderstaande leerdoelen:

➢ Weerstand verminderen bij medewerkers
➢ Niet meer door iedereen aardig gevonden willen worden.
➢ Open staan voor het advies van anderen
➢ Zelfvertrouwen ontwikkelen als leidinggevende
➢ Sneller besluiten kunnen nemen
➢ Gelijkwaardige houding ontwikkelen
➢ Het ontwikkelen van emotionele intelligentie
➢ Om kunnen gaan met emoties van anderen
➢ Jezelf meer willen profileren
➢ Leren grenzen stellen en ‘nee’ zeggen
➢ Autonome kracht ontwikkelen
➢ Conflicten aan durven gaan
➢ Medewerkers aan kunnen spreken
➢ Lastige gesprekken kunnen aangaan

Werkwijze

Elk onderwerp wordt vanuit drie invalshoeken benaderd:

A. Psychologische kennis
Door belangrijke psychologische kennis te verwerven, krijg je meer inzicht in emotioneel en lastig gedrag van medewerkers.
Met behulp van deze kennis ben je beter in staat om gedrag van medewerkers te begrijpen, om emotionele stresssymptomen te signaleren en interpreteren en om de juiste interventies te plegen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid waardoor medewerkers zich gezien en gehoord voelen, wat leidt tot een groeiende motivatie.
B. Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling
Elke sessie levert een bijdrage aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Belemmeringen om je meer gelijkwaardig en ondersteunend op te stellen, worden weggenomen. Je krijgt meer zelfvertrouwen om medewerkers met een open houding tegemoet te treden en je leert met meer gemak om te gaan met emotionele spanningen. Zo
voorkom je een negatieve werksfeer en oplopend ziekteverzuim. Door het ontwikkelen van jouw emotionele intelligentie, kun je in uiteenlopende situaties passend en effectief reageren.
C. Vaardigheden
Je ontwikkelt belangrijke vaardigheden om medewerkers te motiveren en te ondersteunen. Je leert om te gaan met emoties, moeilijke gesprekken met meer gemak te voeren en echt contact te maken met medewerkers. Deze vaardigheden dragen bij aan een optimale
werkrelatie.
Door op deze drie verschillende niveaus te leren is de kans op borging, op blijvend resultaat, maximaal.

 

Wat levert dit coaching traject jou als mens en leidinggevende op?

➢ Je hebt meer rust en zelfvertrouwen in situaties waarin anderen emotioneel zijn.
➢ Je kunt een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren, waardoor heftige emoties verminderen.
➢ Je herkent emoties bij jezelf en bij anderen en je kunt ze in het contact erkennen, benoemen en er effectief mee omgaan.
➢ Je krijgt inzicht in specifieke psychologische mechanismen. Daardoor kun je adequater reageren op emotionele stress van medewerkers.
➢ Je bent in staat je beter af te stemmen op anderen, wat leidt tot meer vertrouwen en daardoor tot betere samenwerking.
➢ Je bent in staat je in uiteenlopende emotionele en/of stressvolle situaties staande te houden.
➢ Door de ontwikkeling van emotionele intelligentie oordeel je minder over emoties en ben je in staat door lastig gedrag te kijken en     anderen beter te begrijpen.

Wat is het effect op medewerkers?

➢ Doordat je voor medewerkers ook gevoelsmatig/emotioneel toegankelijk bent, hebben ze meer respect voor je.
➢ Doordat je voor medewerkers ook gevoelsmatig/emotioneel toegankelijk bent, delen ze meer met je.
➢ Doordat je voor medewerkers ook gevoelsmatig/emotioneel toegankelijk bent, komen ze eerder naar je toe, weet je sneller wat er speelt en kun je er eerder actie op ondernemen, als dat nodig is.
➢ Doordat je voor medewerkers ook gevoelsmatig/emotioneel toegankelijk bent, gaan ze minder snel in de ziektewet als er iets speelt.

 

Marja Postema is oprichter van de  Emotionele Intelligentie
Academie en auteur van:
Emoties wat moet ik ermee? (2013) en
ABC van 15 emoties (2017)
Ze heeft meer dan twintig  jaar ervaring in het begeleiden
van professionals d.m.v. coaching en  training.
Marja is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

Leidinggevenden over Marja Postema

Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis om te leren.

Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen.

Zij is bevlogen en doorgrond al je vragen en ze leidt je langs de hobbels die je te gaan hebt.

Ze helpt je in je zoektocht om  jouw kwetsbaarheid te herkennen en welke beschermende factoren er in jou spelen.

Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten.

Ik vind Marja een powerwoman die anderen stimuleert om in de eigen kracht te gaan staan.

Marja maakt meteen echt contact. Ik voel me bij haar op mijn gemak. Ze heeft een grote levenservaring en dat spreekt me aan.

Haar open houding en er is nooit iets fout zorgt voor een prettige sfeer waarin ik meer leerde dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.

De begeleiding van Marja is uitstekend. Zij heeft een gave om als het ware met de analytische kundigheden  van een medisch specialist precies te achterhalen waar de defensie mechanismen verborgen zitten en hoe je die ook nu nog gebruikt en er dus last van hebt. Maar ook hoe je ze uiteindelijk kunt veranderen. 

 

Praktische informatie

Duur: Intakegesprek + 6 sessies persoonlijke coaching van 1 uur
Investering: € 995,00 (exclusief BTW).
Locatie: Kantoor EIA, Amersfoort
Extra: Emotionele intelligentietest en
Boek Emoties wat moet ik ermee?

Wil je weten of dit coaching traject iets voor jou is?

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?
Scroll To Top