Individueel emotionele intelligentie traject voor leidinggevenden
Hoe ga je om met medewerkers die steeds mondiger worden en zich niet zomaar laten leiden?
Hoe weet je welke behoeften medewerkers hebben?
Hoe houd je mensen betrokken en zorg je ervoor dat ze hun verantwoordelijkheid nemen?
Wanneer moet je meebewegen of juist op je strepen gaan staan?
Hoe kun je het vertrouwen krijgen van medewerkers?
Hoe zorg je er voor dat lastige zaken besproken worden?

De effectiviteit van de manier van leidinggeven wordt bepaald door de kwaliteit van het contact

Het is niet zozeer wat je zegt maar het gaat veel meer om de verbinding die je met de ander weet te maken. Dat is van wezenlijk belang.  Hoe beter de relatie, hoe beter de communicatie, hoe beter de samenwerking is. Daniel Goleman heeft het in zijn boek Emotionele Intelligentie duidelijk aangetoond dat naarmate de Emotionele Intelligentie toeneemt, de effectiviteit van samenwerking stijgt en stress in de organisatie afneemt. Het motiveren van medewerkers heeft alles te maken met het peilen van hoe mensen zich voelen tijdens het werk en in hun team.

Het emotionele intelligentie traject voor leidinggevenden bestaat uit 10 sessies van anderhalf uur verspreid over 7 maanden.

We volgen een vast stappenplan dat al meer dan tien jaar zijn effect heeft bewezen:

Stap 1.        Zelfbewustzijn: wie en wat heeft mij gevormd?

De manier waarop je met emoties omgaat heeft zijn oorsprong in het verleden. In het gezin van herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid. Daarin spelen cultuur, plaats in het gezin en voorbeeldgedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je bepaalde conclusies getrokken over wat er van je verwacht wordt en een beeld gevormd hoe je het beste kunt omgaan met mensen. Tijdens deze stap krijg je inzicht in de aspecten die jouw persoonlijkheid hebben beïnvloed. Dit biografiewerk is een belangrijke sleutel om toegang te krijgen tot de oorsprong van jouw huidige gedrag. 

Stap 2.          Zelfbewustzijn: bescherming strategieën ontmantelen

Tijdens stap 2 krijg je diepgaand inzicht in jouw bescherming strategieën die  je jong hebt ontwikkeld. Je ontdekt hoe je door deze strategieën jouw gevoelens en emoties vermijdt. Met behulp van deze bescherming strategieën  heb je een identiteit ontwikkeld. Het gevolg van deze bescherming is dat je een deel van jezelf inlevert. Het deel waar jouw natuurlijke impulsen en emoties zich bevinden en opgesloten zitten. Doordat je je steeds bewuster wordt van deze bescherming strategie,  kun je er beter grip op krijgen.

Stap 3.          Emoties kunnen ervaren

Door de ervaringen in de kindertijd  ben je tot bepaalde conclusies gekomen over jezelf en hoe je het beste met mensen om kunt gaan. Bijvoorbeeld dat je geen aandacht nodig hebt , dat je jezelf wel red of dat je niemand kunt vertrouwen. Deze conclusies maken het moeilijk om jezelf open en transparant op te stellen. Daardoor vragen anderen zich af wat ze aan je hebben en vinden ze dat je ‘jezelf’ niet laat zien. Kwetsbaarheid is verbonden met ervaringen uit de kindertijd.  Je onderzoekt ervaringen die jou belemmeren je emotionele intelligentie te ontwikkelen en die juist een ingang zijn naar meer emotioneel bewustzijn.
Stap 4.          Zelfmanagement: In balans komen
Met behulp van de Voice Dialogue methode breng je jezelf meer in balans. Deze methode gaat er vanuit dat je persoonlijkheid is  opgebouwd uit verschillende deelpersoonlijkheden. Je hebt  delen ontwikkeld die destijds in het gezin werden beloond, bijvoorbeeld het aangepaste deel, het hulpvaardige deel of het  verantwoordelijke deel. Jezelf managen betekent dat je in staat bent bewust te kiezen wanneer je je emoties uit en wanneer niet. Het voorkomt dat je een speelbal wordt van je emoties. Emoties managen zorgt voor emotionele stabiliteit. Emoties kunnen toestaan op zelfgekozen momenten zorgt voor meer veerkracht in je leven en meer balans tussen je ratio en je gevoelens. Het betekent dat je beter om kunt gaan met tegenslagen, teleurstelling, lastige gesprekken en conflict situaties.

Stap 5.          Staan voor wie je bent

Wanneer je enerzijds bewust bent van je bescherming strategieën, aannames en je gevoeligheden en anderzijds contact hebben met verstoten eigenschappen en behoeftes, kun je leren te gaan staan voor wie je bent. Het is een proces waarin je leert om te gaan met jouw innerlijke krachtenveld.
Je leert zonder oordeel, naar al deze conflicterende belangen en behoeftes kijken. Je ontwikkelt een innerlijke regisseur. Dat is een belangrijke vaardigheid die je nodig hebt om zorg te dragen voor je zelf en voor anderen, op te komen voor jouw behoeften en grenzen te stellen waar dat nodig is. 

Stap 6.          Emoties begrijpen en ervaren

Emoties zijn een belangrijke sleutel tot zelfkennis. Je leert op verschillende manieren  in contact te komen met je gevoelens. Je leert de signalen van je lichaam waar te nemen en te vertalen in gevoelens.  Je krijgt inzicht in de functie van emoties en in het verschil tussen zuivere en onzuivere emoties. Een zuivere emotie is een bron van informatie en zorgt voor jouw welzijn. Een onzuivere emotie zorgt voor verwarring in jezelf en in relaties. Zo is faalangst een onzuivere emotie omdat het een reactie is op een verkeerde aanname dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Je leert hoe emoties en gevoelens je helpen om emotioneel intelligente besluiten te nemen.

Wat levert dit coaching traject op? 

 • Meer zelfkennis en zelfbewustzijn
 • Besef van het belang van emoties
 • Inzicht in de functie van emoties
 • Een ontvankelijke nieuwsgierige houding
 • Meer empathie, compassie en zorg voor de omgeving
 • Een open en eerlijke houding
 • Acceptatie van eigen gevoeligheden 
 • Meer betrokkenheid
 • Meer positieve invloed op samenwerking
 • Meer inzicht in het gedrag van mensen
 • Een goede balans tussen een rationele en gevoelsmatige kijk op zaken
 
Het  emotionele intelligentie traject voor leidinggevenden
bestaat uit 10 coaching sessies van anderhalf uur verspreid over 7 maanden. 
De coaching vindt plaats in Amersfoort
Marja Postema is oprichter van de  Emotionele Intelligentie
Academie en auteur van:
Emoties wat moet ik ermee? (2013) en
ABC van 15 emoties (2017)
Ze heeft meer dan twintig  jaar ervaring in het begeleiden
van professionals d.m.v. coaching en  training.
Marja is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.
 
Voor wie is dit coaching traject geschikt?
 • Voor leidinggevenden of projectmanagers die mensen aansturen.
 • Voor professionals die bereid zijn om zichzelf diepgaand   te onderzoeken.
 • Voor professionals die een duidelijke drijfveer hebben om zichzelf te ontwikkelen.
 
Kosten
10 x  € 150,- per sessie van anderhalf uur , exclusief BTW.
Inclusief:
Emotionele intelligentie test en
het boek Emoties wat moet ik ermee?

Hoe hebben klanten de begeleiding van Marja ervaren?

Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis.

Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen.

Zij is bevlogen en doorgrond al je vragen en ze leidt je langs de hobbels die je te gaan hebt.

Ze helpt je in je zoektocht om  jouw kwetsbaarheid te herkennen en welke beschermende factoren er in jou spelen.

Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten.

Ik vind Marja een powerwoman die anderen stimuleert om in de eigen kracht te gaan staan.

Marja maakt meteen echt contact. Ik voel me bij haar op mijn gemak. Ze heeft een grote levenservaring en dat spreekt me aan.

Haar open houding en er is nooit iets fout zorgt voor een prettige sfeer waarin ik meer leerde dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.

De begeleiding van Marja is uitstekend. Zij heeft een gave om als het ware met de analytische kundigheden  van een medisch specialist precies te achterhalen waar de defensie mechanismen verborgen zitten en hoe je die ook nu nog gebruikt en er dus last van hebt. Maar ook hoe je ze uiteindelijk kunt veranderen. 

 

Wil je weten of dit coaching traject iets voor jou is?

Scroll To Top