Emoties wat moet ik ermee?

Module 1 Emotioneel Meesterschap voor professionals bestaat uit 3 losse dagen

Ieder mens heeft de fundamentele behoefte zich veilig en lekker te voelen. Je wilt fijne gevoelens ervaren zoals plezier, enthousiasme, voldoening en liefde. Deze gevoelens geven energie en zin aan het leven. Emoties  zoals verdriet, boosheid, angst, wanhoop, schaamte, schuld, onzekerheid of machteloosheid, geven spanning en zijn moeilijk om mee om te gaan, dus negeer of onderdruk je ze. Maar daarmee zijn ze nog niet weg. Door controle uit te oefenen op je emoties probeer je jezelf als het ware te overwinnen. Dat kan een uitputtende strijd met jezelf worden tussen wie je wilt zijn en wie je bent.  Je wilskracht kan sterk zijn, maar het zal je nooit lukken je emoties en gevoeligheden weg te nemen. Je kunt die hooguit tijdelijk onderdrukken of wegredeneren. Je kunt jezelf niet overwinnen, maar je kunt wel leren jezelf te accepteren met al je gevoelens en gevoeligheden.
In drie dagen behandelen we alles wat je over emoties moet weten, word je je meer bewust hoe je zelf met emoties omgaat en ervaar je hoe het is om met emoties van anderen om te gaan.

Dag 1

Alles wat je moet weten over emoties

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn. Tijdens dag 1 behandelen we de volgende onderwerpen:
  • Het verschil tussen emoties en gevoelens
  • Hoeveel emoties zijn er?
  • De functie van emoties
  • Zuivere en onzuivere emoties
  • De invloed van gedachten (denken) op emoties
  • Misverstanden over emoties
   Wat zijn emoties?

Dag 2

Het omgaan met emoties van jezelf

Voor aanvang van dag 2 maak je de Emotionele intelligentie test. De test maakt duidelijk welke emoties je herkent, erkent en ervaart en welke emoties je niet herkent, erkent en ervaart.

Goed omgaan met emoties van anderen, vereist dat je zelf goed met emoties omgaat. Wat je in jezelf onderdrukt, heeft negatieve impact op de begeleiding van je cliënten.  Stel je mag van jezelf niet boos worden, dan is de kans  groot dat je het ook niet accepteert als een cliënt boos wordt. Wanneer je moeite hebt om je verdriet toe te staan, is de kans groot dat je moeite hebt om het verdriet van cliënten te verdragen. Het goed leren omgaan met emoties van anderen begint met het bewust worden van hoe je met je eigen emoties omgaat.
De volgende onderwerpen komen tijdens dag 2 aan de orde:
Werken met de Emotionele Intelligentie test
Omgaan met angst
Veronderstellingen die het uiten van boosheid belemmeren
Conflicthanteringsstijlen
Omgaan met verdriet
Strategieën in het vermijden van emoties
De invloed van voorbeeldgedrag

Dag 3

Omgaan met emoties van anderen

De meeste mensen die in de zorg, de hulpverlening of andere begeleidende beroepen werken, zijn begaan met het lijden van mensen. Ze willen graag helpen en zijn gewend om veel te geven, empathie te voelen en oplossingen aan te dragen. Te veel helpen kan ertoe leiden dat je als hulpverlener zelf emotioneel opgebrand raakt. De grote vraag is: ‘Wat is helpen?’ Wanneer je mensen graag helpt, dan liggen er direct een aantal valkuilen op de loer; je voelt je (te) verantwoordelijk voor het welzijn van de ander, je hebt moeite om je grenzen aan te geven of je neemt het lijden van de ander mee naar huis. Helpen vraagt naast empathie ook een rationele visie op de effectiviteit van hoe je anderen het beste ondersteunt. De volgende onderwerpen komen tijdens dag 3 aan de orde:

De volgende onderwerpen komen tijdens dag 3 aan de orde:

Wat is helpen?
Drijfveren die verborgen liggen achter het helpen
        De balans tussen bij de ander zijn en bij jezelf blijven
Hoe blijf je uit de Reddingsdriehoek?

Werkwijze

Tijdens Dag 1 wordt alle kennis interactief behandeld, in kleine groepjes besproken en zoveel mogelijk ervaren.
Voor aanvang van dag 2 wordt de Emotionele intelligentie test ingevuld. De uitslag wordt tijdens dag 2 besproken.

Ervaringsleren volgens Kolb

Tijdens dag 2 en 3 werken we volgens het principe van het ervaringsleren ontwikkeld door David Kolb (1939) leerpsycholoog uit Amerika. Om wetenschappelijke betekenis te geven aan de kracht van ervaringsleren heeft Kolb een leercyclus ontwikkeld die gekoppeld is aan de vier meest voorkomende leerstijlen.
Deze leerstijlen zijn onderverdeeld in 4 leerfases:
Concrete ervaring ( leerstijl: doener)
Reflecteren, ontdekken (leerstijl: beschouwen)
Begripsvorming, verbinden met theorie (leerstijl: denken)
Toepassen in de praktijk, experimenteren (leerstijl: beslissen)
Vanuit de visie van Kolb begint leren bij de ervaring, volgt daarna reflectie en verbanden leggen. De ervaring wordt binnen een theorie geplaatst. Door middel van ervarend leren krijg je gedegen inzicht in de werking en het effect van de verschillende methodieken die er zijn om emotionele intelligentie te ontwikkelen. Uiteindelijk beslis je zelf waarmee je in de praktijk gaat experimenteren.

Feedback van collega’s

Feedback van medecursisten is een belangrijke is informatiebron over hoe bepaald gedrag van jou door hen wordt waargenomen, ervaren en begrepen en welke effecten dat gedrag op hen heeft. In de buitenwereld krijg je die informatie meestal niet of alleen indirect. Door respectvolle, eerlijke feedback krijg je meer inzicht in je eigen manier van handelen en de uitwerking die dat heeft op anderen.

Het resultaat van de training Emoties wat moet ik ermee?

Je weet wat het verschil is tussen emoties en gevoelens
Je weet wat de functie is van emoties
Je hebt inzicht in de invloed van het denken op emoties
Je weet waar je emoties voor nodig hebt
Je weet wat de misverstanden over emoties zijn
Je weet welke strategieën er zijn om emoties te vermijden
Je bent je bewust van jouw strategieën in het omgaan met emoties
Je hebt inzicht in de drijfveren die verborgen liggen achter het helpen
Je bent je bewust van je eigen drijfveren bij het helpen
Je bent je bewust van jouw manier van aandacht geven
Je hebt ervaren hoe je de  balans tussen bij de ander zijn en bij jezelf blijven kunt reguleren
Je kunt je afstemmen op anderen zonder jezelf weg te geven

Ervaringen van deelnemers

Ervaring Kirsten Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GG)
 1. Wat heb je geleerd in de training?
Voor mij was de training een opfrisser als het gaat om het belang en de functies van emoties en hoe ik daar persoonlijk en als hulpverlener mee om kan gaan en/of kan inzetten.  Het fenomeen “schijngevoelens” was voor mij nieuw. Daarnaast was de aandacht die besteed werd aan je drijfveren als hulpverlener en hoe je omgaat met je eigen energie helpend om mijn “energielek” onder ogen te zien en de oefening met acteur leverde een heel mooi leermoment op, een kostbaar geschenk.
Hoe vond je de werkwijze?
Ik vond de werkwijze prettig. Mooie mix tussen theorie, praktijk en onderlinge uitwisseling van ervaringen
 1. Wat vind je van de trainer Marja Postema?
Een betrokken en deskundig persoon die tijdens de cursus zelf in praktijk bracht wat ze overbracht!
 1. Raad je de training aan professionals aan?
Ik raad deze training zeker aan hulpverleners aan als opfrisser als het gaat om belang van emoties en om je eigen functioneren tegen het licht te houden. Net zoals als een piano periodiek gestemd moet worden, vraagt je inzet als hulpverlener (je zet jezelf in als instrument) ook om periodiek onderhoud. Deze cursus is daar een mooi hulpmiddel voor!
 
Ervaring Hans Kempen, verkoper
 1. Wat heb je geleerd in de training?
Ik heb geleerd: Dat wij als mens veel communiceren met gebruikelijke uitdrukkingen die eigenlijk niet kloppen of duidelijk aangeven wat we voelen en bedoelen. Dat veel gevoelens in de kern terug te brengen zijn naar basisemoties. Dat veel gevoelens getriggerd worden door omstandigheden of impuls van buiten. Dat iedereen anders met gevoelens en emoties omgaat, grotendeels bepaald door opvoeding of aangeleerde (wel of niet ondersteunende) patronen.
 Hoe vond je de werkwijze?
Werkwijze vond ik verassend, ik had meer theorie verwacht, dit puur als inschatting. Door de praktische aanpak gericht op de groep en bijhorende dynamiek ontstond er een zeer open en veilige situatie om te onderzoeken naar het zelf en mededeelnemers als mens.
Verder was er veel ruimte voor inbreng van eigen inzichten of voorbeelden.
Wat vind je van de trainer Marja Postema?
Ik vind Marja een prettig en wijs mens en waardeer dat ze eerlijk en open terugkoppelde zodat er een gelijkwaardigheid ontstaat binnen de groep en trainer. Mooi om te zien hoe ze soms afwachtte zonder reactie te geven op een zoekmoment, om daarna rustig een treffende vraag te stellen die alles in perspectief plaatst of een open gesprek of discussie uitlokt.
 1. Raad je de training aan?
De training is zeer de moeite waard en geeft ontzettend veel inzicht in de diversiteit en drijfveren van hoe en waarom mensen zien en handelen.
INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?
Scroll To Top