Omgaan met kwetsbaarheid
Je wordt geboren in totale afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Om kwetsing, teleurstelling, vernedering en afwijzing te voorkomen en anderzijds om te worden geaccepteerd en gewaardeerd, heb je al jong beschermingsgedrag ontwikkeld.  Je past je aan, je bent attent, hulpvaardig, doet je best op school, je bent aardig of het zonnetje in huis. Je doet wat jij denkt dat nodig is om waardering te krijgen en afwijzing te voorkomen. Deze keuzes maken het je later moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Met andere woorden; jezelf echt te laten zien met jouw gevoelens. Wanneer je moeite hebt om jezelf te laten zien dan is de kans groot dat je ook moeite hebt om je echt te verbinden en intimiteit te ervaren.

Het kwetsbare kind blijft een leven lang bij ons. Het is het deel in ons, dat gevoelig is voor afwijzing, aandacht, liefde en bevestiging.

Kwetsbaarheid is een ander woord voor gevoeligheid. In wezen is ieder mens gevoelig. Je kunt geraakt worden door wat iemand zegt of doet. In positieve zin kun je geraakt worden door bijvoorbeeld muziek of een ontroerende film. Maar je kunt ook pijnlijk geraakt worden, bijvoorbeeld door harde feedback of door een nare opmerking van iemand. Dan voel je je gekwetst. Velen van ons zijn niet gewend om met emotionele pijn om te gaan. We willen deze pijn het liefst negeren of we verharden en slaan terug.
Kind-delen in je zijn in oorsprong open, warm, speels, vrolijk, nieuwsgierig, eerlijk en authentiek. Ze hebben geen agenda of strategie. Het enige wat je innerlijke kind nodig heeft om zich vrij te kunnen uiten is aandacht, warmte, nabijheid en begrip.
Je krijgt gedurende 2 losse dagen inzicht in de kwetsbaarheid van je innerlijke kind. Je leert het verleden van het heden te scheiden, om op een volwassen manier met kwetsbaarheid om te kunnen gaan.

Werken met het innerlijke kind is een krachtige manieren om je kwetsbaarheid te ervaren en te accepteren

Dag 1

Verbinding maken met het innerlijke kind

Voor de meeste mensen is het een absurd idee om te denken dat het kwetsbare en vaak gekwetste kind nog steeds in je zit. Het is echter vrij makkelijk te herkennen want je innerlijke kind maakt zich namelijk voortdurend kenbaar, bijvoorbeeld doordat je zaken snel persoonlijk opvat, je niet om kunt gaan met kritiek, dat je door iedereen aardig gevonden wilt worden, je in gezelschap met anderen voortdurend aanpast, je perfect wil zijn, je  je afstandelijk opstelt in het bijzijn van anderen, je in je relatie niet staat bent om intimiteit te ervaren. Je gekwetste kind kan zich ook uiten doordat je je nooit echt gelukkig voelt of altijd behoefte hebt aan bevestiging.
Tijdens dag 1 behandelen we de volgende onderwerpen:

Verschillende aspecten van het innerlijke kind

 • Het vrije kind
 • Het gekwetste kind
 • Het kwetsbare kind
 • Het eigenwijze kind
 • Het puberale kind

Verschillende manieren om toegang te krijgen tot de kwetsbare en gekwetste delen

 • Rechtstreeks
 • Via de primaire delen
 • Via de Innerlijke criticus
 • Via een Zwaargewicht
 • Via de regisseur
 • Via visualisatie
 • Via spel en creativiteit

Dag 2

Van bescherming naar kwetsbaarheid

Problemen ontstaan wanneer je als volwassene, zonder te beseffen waarom, plotseling gevoelens krijgen die je niet begrijpt. Je voelt je niet gewaardeerd, niet serieus genomen, niet begrepen, gedeprimeerd, schuldig, onzeker of je voelt een felle woede die niet in verhouding tot de situatie staat. Deze emotionele gevoelens stammen meestal uit je kindertijd, maar dat ben je al lang vergeten of je hebt het verdrongen. Deze vroege emotionele ervaringen aan pijn, verdriet, eenzaamheid, woede en gemis worden opgeslagen in de amygdala. Dit orgaan in de hersenen reageert bliksemsnel op situaties die lijken op oude situaties en die destijds voor je zelfbeeld, je emotionele welzijn en je veiligheid een gevaar vormden. Op dat moment reageer je vanuit je innerlijke kind op die situatie.

Tijdens dag 2 behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wat betekent kwetsbaar zijn?
 • Waarom is het zo moeilijk kwetsbaar te zijn?
 • Het heden van het verleden scheiden
 • Jouw innerlijke kind verbinden met jouw persoonlijke geschiedenis
 • Contact maken met het innerlijke kind via een recente situatie
 • Het innerlijke kind troosten
 • Gebruik maken van een innerlijke steunende moeder of vader
 • Van bescherming naar kwetsbaarheid
 • Staan voor wie je bent in de kracht van kwetsbaarheid

Werkwijze

Ervaringsleren volgens Kolb
We werken volgens het principe van het ervaringsleren ontwikkelt door David Kolb (1939) leerpsycholoog uit Amerika.
Vanuit de visie van Kolb begint leren bij de ervaring en ga je er vervolgens op reflecteren en verbanden leggen. De ervaring wordt binnen een theorie geplaatst. Door middel van ervarend leren krijg je gedegen inzicht in de werking en het effect van de verschillende methodieken die er zijn om emotionele intelligentie te ontwikkelen. Uiteindelijk beslis je waarmee je in de praktijk gaat experimenteren.
Je ontvangt voor aanvang een E-boek over het Innerlijke kind. Dit dient van tevoren gelezen te worden.
Het boek ‘Oog en oog met kwetsbaarheid’ van Marijke Leys wordt o.a. als theoretische basis gebruikt en kan op vrijwillige basis gelezen  worden. 

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de verschillende aspecten van het innerlijke kind
 • Je kunt op verschillende manieren contact make met het innerlijke kind
 • Je hebt de relatie met jouw innerlijke kind versterkt
 • Je hebt mogelijk onverwerkte pijn uit de kindertijd geheeld
 • Je hebt geleerd hoe je jezelf warmte en koestering kunt geven
 • Je hebt geleerd hoe je gebruik kunt maken van een Innerlijke steunende vader of moeder
 • Je hebt inzicht in situaties waar het innerlijke kind zich aandient
 • Je hebt inzicht in pijnlijke innerlijke Kind gevoelens
 • Je hebt het vrije innerlijke Kind ervaren
 • Je kunt het innerlijke Kind toestemming geven om zich te uiten
 • Je kunt je kwetsbaarheid op een volwassen manier beschermen
 • Je hebt meer zorg voor je kwetsbaarheid
 • Je hebt meer mededogen voor gekwetste gevoelens van jezelf en van anderen
Deze cursus kan alleen gevolgd worden nadat je de cursus Wie ben ik? en de cursus Regisseer je innerlijke krachtenveld, hebt gevolgd.
INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?
Scroll To Top