PRATEN MET ELKAAR, IN PLAATS VAN OVER ELKAAR


WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE METHODE | PRAKTISCH TOEPASBAAR | COMPLETE ONLINE CURSUS | CERTIFICAAT


Je krijgt en geeft de hele dag door feedback, ook al heb je dat lang niet altijd door
Je geeft de hele dag door feedback. Je laat merken wat je prettig vindt en wat je irritant vindt. Feedback is immers niet alleen negatief, zoals vaak gedacht wordt. Het is laten merken wat je van iets vindt, dus ook wat je waardeert. Voor sommige mensen is het geven van positieve feedback lastiger dan een ander te wijzen op fouten. De focus ligt op wat niet goed gaat. Dat kan ten koste gaan van de waardering die mensen nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Voor anderen is het juist andersom. Ze spreken collega’s niet aan op wat fout gaat en kunnen dus ook niet werken aan verbetering. Dan kan het heel gezellig zijn, maar als afdeling of team kom je er niet mee vooruit. Daarom besteden we in de cursus zowel aandacht aan waardering als aan kritiek. De essentie van feedback is het creëren van een ‘open aanspreekcultuur’, waarin je met elkaar praat, in plaats van over elkaar. Daarmee neem je verantwoordelijkheid voor jullie samenwerking. 
 
Vaak geef je feedback non-verbaal en heb je dat niet eens door, zoals wanneer je glimlacht naar een collega, omdat die iets gedaan heeft wat je prettig vindt. Of je laat merken dat je lichtelijk geïrriteerd bent, bijvoorbeeld wanneer de persoon waarmee je in gesprek bent even een bericht op de telefoon checkt, terwijl je net iets belangrijks aan het vertellen bent. Je irritatie is van korte duur. Na een seconde of wat ben je het alweer vergeten. Je denkt er verder niet over na. Je hoeft daar ook geen feedback over te geven, tenzij het vaak gebeurt en je er last van blijft houden. Feedback is niet dat je altijd alles moet zeggen. Dat zou volstrekt onwerkbaar zijn. Je geeft pas feedback wanneer je last hebt van wat iemand doet en die last niet weggaat, bijvoorbeeld wanneer iemand waarmee jij samenwerkt, vaker belangrijke afspraken niet nakomt of steeds onvoorbereid naar overleg komt. Door feedback te geven voorkom je dat er afstand en irritatie ontstaat en jullie samenwerking slechter wordt. 
 
De vraag die altijd aan feedback vooraf gaat is deze: ‘Hoe zorg jij ervoor dat diegene tegen wie jij iets wilt zeggen, zowel bereid als in staat is om jouw feedback te ontvangen?’ Goed feedback geven is een kunst, omdat mensen heel verschillend denken over wat professioneel en respectvol feedback geven is en omdat feedback vaak gevoelig ligt, zowel bij de ontvanger, als bij de gever. Voor de een gaat de feedback om de inhoud en moet je die niet persoonlijk opvatten. Voor de ander is het belangrijk om zorgvuldig te zijn in de manier waarop je feedback geeft. In feite ‘dwingt’ feedback je na te denken over hoe de ander in elkaar zit en hoe je die kunt bereiken. Het is een middel om goed af te stemmen, elkaar beter te leren kennen en het onderlinge vertrouwen te versterken. 
 

PROGRAMMA ONLINE CURSUS

ZELFSTUDIE | START VANDAAG | 12 LESSEN

 

De video geeft een overzicht van de opzet van de cursus, de 3 hoofdonderwerpen, de 12 lessen + gratis extra 13e les, de inhoud per les en de studiebelasting. 

DEELNEMERS OVER DE CURSUS FEEDBACK

‘Gedegen onderbouwing en diepgang spraken mij erg aan, net als de vele praktijkvoorbeelden. De makers hebben duidelijk veel ervaring. Ze weten waar ze het over hebben.’
‘Serieuze onderwerpen, maar op een interessante en boeiende manier gebracht. Feedback is geen lijstje afvinken. Mooie cursus!’

OPTIES:

Online begeleiding | Persoonlijke coaching | Starten als groep of team | Hoger tempo | in-company training

CURSUS BEGELEIDERS

Norbert Netten geeft sinds 1990 training en coaching in organisaties. Zijn onderwerpen zijn persoonlijke presentatie, communicatie en samenwerking.  Zijn doel is om mensen te ondersteunen om zich beter met zichzelf en anderen te verbinden en daardoor met meer (zelf)vertrouwen en voldoening krachten te bundelen en resultaat te bereiken. Norbert volgde zestien jaar aaneengesloten opleiding in communicatie en psychologie om te snappen waarom mensen doen wat ze doen en hoe dat in de praktijk werkt. Hij coacht teams in organisatie, geeft trainingen in soft skills en gaat een stap dieper in personal coaching. Norbert was televisiepresentator voordat hij begon met het geven van trainingen. Hij schreef drie boeken, o.a. ‘Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?! Of ligt het misschien ook aan mij … 

Marja Postema is oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie. Ze werkt meer dan twintig jaar als coach en trainer op het gebied van zelfmanagement. Marja is auteur van twee boeken: ‘Emoties wat moet ik ermee’ en “ABC van 15 emoties’. Ze houdt zich bezig met de invloed van emoties op het werk. Samenwerking gaat beter en relaties worden versterkt, wanneer mensen hun emotionele intelligentie ontwikkelen. Dat heeft invloed op motivatie en op presentaties. Het delen van zowel positieve als negatieve emoties is daarbij belangrijk.  

In The Making of … delen de makers van de online cursus Feedback Geven en Ontvangen, Marja Postema en Norbert Netten, hun visie op en ervaringen met feedback. Ze geven voorbeelden van het effect van feedback in teams en bespreken wat er kan gebeuren wanneer je niet open bent over zaken die wel belangrijk voor je zijn. Marja en Norbert gaan in op de vraag wanneer je wel en wanneer je niet feedback moet geven. Ze bespreken het effect van positieve feedback. Ze delen de invloed van je achtergrond op wat je geleerd hebt over feedback en bespreken persoonlijke verschillen, zoals introvert en extravert. En ze geven inzicht in de wetenschappelijke onderbouwing van de cursus.

DIT IS WAT JE LEERT

Na deze cursus zijn anderen bereid om naar je feedback te luisteren en die serieus te nemen. Omdat mensen van elkaar verschillen, ben je flexibel in je ‘stijl’ van feedback geven, maar dat die aankomt is zeker! Je leert ook om zelf beter feedback te ontvangen, zowel  complimenten als kritiek. Als team of afdeling ben je in staat om elkaar professioneel en respectvol aan te spreken, waardoor de sfeer goed blijft en jullie kunnen groeien in wat jullie doen.

VRAGEN OVER DE CURSUS?

Heb je een vraag over de cursus, inhoudelijk of praktisch? Stuur een mail naar marjapostema@outlook.com of norbert@ripuls.nl 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?
Scroll To Top