OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP DEEL 2

Neem de regie over je leven

Krijg meer inzicht in de verschillende delen van je persoonlijkheid.
Ontdek welke delen jouw leven aansturen.
Ontdek de verstoten delen, die liggen te wachten op jou.
Leer de regie te nemen over jouw innerlijke krachtenveld.
Leer hoe je om kunt gaan met je kwetsbaarheid.
Krijg meer inzicht in de symptomen en effecten van trauma.
Krijg meer inzicht in de nieuwste ontwikkeling in het werken met trauma.
Ontwikkel jezelf persoonlijk en eventueel professioneel.
 

De regie nemen over jouw innerlijke krachtenveld

Jouw persoonlijkheid is het resultaat van de wisselwerking tussen je aangeboren karakter en jouw aangepaste gedrag die je, door de ervaringen in de kindertijd, hebt ontwikkeld. Je bent beïnvloed door het karakter van je ouders, opvoeding, je plaats in de kinderrij, cultuur, tijdsgeest en mogelijk door de invloed van religie. Je bent gedrag gaan ontwikkelen zodat je geaccepteerd, geliefd en gewaardeerd werd. Het onderzoek naar je persoonlijkheid heb je in deel 1 van de opleiding Emotioneel Meesterschap voltooid.

De rollen van je leven: Primaire delen

Primaire delen is gedrag, dat al jong is ontstaan, waardoor je erkenning, aandacht of beloning kreeg en waarbij je je veilig voelde. Dit zijn meestal de plichtsgetrouwe, verantwoordelijke en loyale delen. Vandaar dat we ze ook wel beschermingsdelen noemen. Ze hebben een uitgekiende strategie ontwikkeld. Denk aan: de Pleaser, de Perfectionist, de Behulpzame en de Verantwoordelijke.

Daarnaast nemen we onbewust vaak gedrag, oordelen en normen en waarden van onze ouders over die door een Innerlijke Criticus wordt bewaakt als een stem in je hoofd die jouw doen en laten beoordeelt.

De primaire delen beschermers jouw kwetsbaarheid, je gevoeligheid en je eigenaardigheden en zorgen ervoor dat je maatschappelijk succes hebt.

Zonder dat je het in de gaten hebt bemoeien de primaire delen zich met de keuzes in jouw leven. Stel dat je een heimelijk verlangen hebt om minder te werken, voor jezelf te beginnen of een wereldreis te maken. In dat geval zullen deze delen je tegenwerken, omdat ze niet willen dat je van het geijkte en voor hun veilige pad afwijkt. In die zin kunnen Primaire delen jouw verlangens en behoeften ondermijnen

De Verstoten delen

De primaire delen zorgen ervoor dat andere delen niet aan bod komen. Als je bijvoorbeeld een sterk verantwoordelijk deel in je hebt, zal je waarschijnlijk hard werken en heel goed voor anderen zorgen, maar weinig ruimte geven aan een deel dat graag wil ontspannen, zijn eigen gang wil gaan of plezier wil maken. Door de macht van de beschermende delen, worden andere delen van jezelf verstoten. Daardoor krijgen ze weinig kans om in jou tot ontwikkeling te komen. Terwijl juist de verstoten delen nodig zijn om meer in balans te komen en te worden wie je (allemaal) bent.

Verstoten delen lijken verdwenen, maar ze zijn er nog wel degelijk. Soms ervaar je ze als een tegenkracht, bijvoorbeeld tegenover de Presteerder heb je wellicht een Luiaard die de hele dag op de bank kan hangen. Maar vaak worden deze tegenkrachten onderdrukt, veroordeelt of schaam je je ervoor. Het is vaak een opluchting om deze delen te herkennen en te erkennen.

Jouw beschermende strategieën maken plaats voor jouw authentieke zelf.

De primaire delen zijn de bouwstenen van jouw persoonlijkheid. Ze hebben je waarschijnlijk ver gebracht en hierdoor heb je bepaalde kwaliteiten ontwikkeld. Maar eenmaal volwassen is hun rol klaar. Je wilt je eigen leven lijden. Dan is het tijd om deze krachtige delen in jezelf goed te leren kennen, zodat je meer invloed krijgt op hun doen en laten, en zodat ook andere delen, (de verstoten delen), meer de ruimte krijgen om hun zegje te doen.  Bijvoorbeeld de Vrije, Creatieve, Genietende en Gevoelige delen.

Werken met het krachtenveld van beschermende, primaire, verstoten en kwetsbare delen.

De grondleggers van deze Voice Dialogue-methode zijn dr. Hal Stone (1927- 2020) en dr. Sidra Stone (1937). In het begin van de jaren 1970 ontwikkelden zij Voice Dialogue als een methode om jezelf beter te begrijpen en vrijer te worden in je levenskeuzes. Door zowel hun persoonlijke relatie als hun professionele samenwerking, ontwikkelde hun werk zich tot een complexe methodologie voor het werken met ikken en een compleet theoretisch systeem dat zij de psychologie van de ikken, noemden. 

De methode Voice Dialogue gaat ervan uit dat een persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende deelpersoonlijkheden met ieder een eigen manier van denken, voelen en handelen.  Op je werk ben je misschien dominant en ondernemend, terwijl je je bij je vrienden wellicht heel volgend opstelt en bij je ouders heel afstandelijk bent. Op het moment voelt het alsof je jezelf bent. Het betekent dat je je dan identificeert met een deel van jezelf.

Tijdens deel 2 van de opleiding wordt jouw innerlijke krachtenveld helder en leer je met behulp van de Voice Dialogue methode hierover regie te nemen, zodat je jouw verlangens en uitdagingen die tijdens deel 1 van de opleiding helder zijn geworden, door kan zetten.

Omgaan met kwetsbaarheid

Het kwetsbare kind-deel blijft een leven lang bij ons. Het is het deel in ons, dat gevoelig is voor afwijzing, aandacht, liefde en bevestiging.

Als kind zijn we kwetsbaar en afhankelijk van anderen. Ieder kind heeft behoefte aan liefde, aandacht, goedkeuring, fysieke aanraking en veiligheid. Ook al doen ouders alles wat in hun vermogen ligt, ze worden vaak beperkt door hun eigen opvoeding en geschiedenis. We lopen allemaal kwetsuren op, waarbij je het gevoel krijgt dat je afgewezen wordt, niet goed genoeg bent, dat je niet mag zijn zoals je bent of dat je bepaalde behoeftes niet mag hebben. Soms zijn de kwetsbare delen helemaal verstoten omdat ze te veel gekwetst zijn. Deze delen zijn verbonden met je emoties. Het gaat om het gevoelige, het speelse, het spontane, het angstige, het boze, het rebelse, het verdrietige, het jaloerse en het vrolijke deel.  Deze gevoelige delen zorgen voor intimiteit, liefde, ontspanning en speelsheid en voor het aangaan van verdriet, teleurstelling en boosheid. Het enige wat je kwetsbare kind-deel nodig heeft om zich vrij te kunnen uiten is aandacht, warmte, nabijheid en begrip. Ook al ben je volwassen, je kunt nog steeds diep geraakt worden bijvoorbeeld door harde feedback, een afwijzing of door een nare opmerking van iemand.

Het kwetsbare kind-deel in ons is het meest verbonden met wie je in wezen bent.

Dit kwetsbare, kind-deel is instaat om zich volledig te verbinden met een ander mens. Het is zich volkomen bewust wat er gebeurt in de interactie met een ander. Het voelt gelijk wanneer iemand er niet meer met zijn aandacht bij is. Het is zeer gevoelig en reageert op iedere verwijdering die het ervaart. Wanneer het kind-deel zich gekwetst of afgewezen voelt, wordt het beschermt door de primaire delen, bijvoorbeeld een deel die afstandelijk wordt of een deel die hard is. Op die manier helpen deze delen je om te gaan met pijnlijke situaties.

Voor de meeste mensen is het een raar idee om te denken dat het kwetsbare en vaak gekwetste kind nog steeds in je zit. Je hebt verschillende kind-delen; Het vrije kind, het gekwetste kind, het eigenwijze kind en het puberale, recalcitrante kind. Eigenlijk is het vrij gemakkelijk om je kind-deel te herkennen, bijvoorbeeld doordat je zaken snel persoonlijk opvat, je niet om kunt gaan met kritiek, dat je door iedereen aardig gevonden wilt worden, je je in gezelschap voortdurend aanpast, je perfect wil zijn, je je afwachtend of onzeker opstelt in het bijzijn van anderen of je bang bent om te falen of fouten te maken.

Alle emotionele ervaringen uit de kindertijd zijn opgeslagen in een deel van je hersenen, de amygdala. Dit orgaan in de hersenen reageert bliksemsnel op situaties die lijken op oude situaties die destijds pijnlijk waren.

Tijdens deel 2 van de opleiding maak je verbinding met verschillende kind-delen.

Omgaan met vroegkinderlijk trauma

Vroegkinderlijk trauma kan het gevolg zijn van een enkele gebeurtenis, zoals het verlies van een van de ouders, maar het kan ook het gevolg zijn van een langere periode, zoals een kind dat emotioneel wordt verwaarloosd, misbruikt of mishandeld. Uit onderzoek is gebleken dat chronische verwaarlozing net zulke beschadigende effecten kunnen hebben als lichamelijke mishandeling.

Het werken aan trauma betekent werken aan het gevoel dat je weer controle over jezelf hebt.

Zodat je in staat bent om te herkennen wat er in je lichaam gebeurt, emoties kunt erkennen en dit goed kunt reguleren. Meer controle hebben over dit innerlijke krachtenveld voorkomt dat je overspoeld raakt, explodeert, bevriest of ineenstort.

Door nieuwe inzichten zijn er nieuwe methoden ontwikkeld om je te helpen controle te krijgen over de effecten van trauma, zodat je je weer heel kunt voelen en weer betekenis kunt geven aan je leven.

Tijdens deel 2 van de opleiding behandelen we de volgende onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen in de aanpak van vroegkinderlijk psychisch trauma:

Traumasymptomen herkennen en begrijpen
De splitsing tussen lichaam (gevoelens) en geest
De rol van het autonome zenuwstelsel bij trauma
Triggers in de buitenwereld leren herkennen en erkennen
Vecht- vlucht- en bevriesreacties kunnen plaatsen
De functie van dissociatie begrijpen
Het belang van vertrouwen, veiligheid en verbinding
Neurobiologische inzichten van trauma
De werking van het autonoom zenuwstelsel
De polyvagaaltheorie van Porges

TIST: Trauma-Informed Stabilization Treatment van Janina Fisher

Ik ben opgeleid in deze methode.

Janina Fisher richt zich op de innerlijke fragmentatie veroorzaakt door vroegkinderlijk trauma. Als je als kind te maken hebt gehad met fysieke en/of emotionele verwaarlozing en/of fysieke, mentale, emotionele mishandeling, door ouders/ opvoeders, dan heb je een of meerdere strategieën ontwikkeld om te voorkomen dat je hierdoor destijds niet overweldigd raakte. Alle fysieke, emotionele, mentale mishandeling of verwaarlozing geven het kind het gevoel dat het niet de moeite waard is om van te houden, dat er iets mis met hem is, dat het niet goed genoeg bent. Het zorgt voor schaamte- en schuldgevoelens dat het überhaupt bestaat.

Traumabehandeling gaat niet over het herbeleven van de gebeurtenissen maar om het herkennen en erkennen van de beschadigde kind-delen!

Een effectieve traumabehandeling gaat over de effecten van het traumatische verleden.

Tijdens deel 2 van de opleiding leer je hoe het normaal doorlevende zelf de getraumatiseerde delen kan helpen door ervoor te zorgen dat er een ervaring van acceptatie, troost, bevestiging en ondersteuning aan de getraumatiseerde delen gaat plaats vinden.

Express yourself

Het laatste onderdeel van de opleiding nodigt je uit om in alle vrijheid jezelf te uiten d.m.v. verschillende expressie vormen. Je krijgt vanuit verschillende methodieken toegang tot je emoties en gevoelens. Je leert de signalen van je lichaam waar te nemen en te vertalen in gevoelens. Je leert je emoties herkennen, erkennen en ervaren. Het is een uitnodiging om vrijuit te leven binnen deze veilige omgeving.

Wat kan je verwachten tijdens de opleiding?

Een levendige, ervaringsgerichte veranderingsreis. Door een duidelijke en bewuste structuur ontstaat er een diepgaand proces individueel en als groep. De methode Voice Dialogue wordt als basis gebruikt voor je ontwikkeling. Er is een mooie balans tussen theorie, ervaringen, inspiratie opdoen en je eigen proces bespreken. Dat kan omdat er maximaal negen deelnemers zijn.

Deel 2 van de opleiding Emotioneel Meesterschap is ervaringsgericht. Het is een vervolg op Deel 1. Een grote kracht van de opleiding is de gedegen aanpak en de diepgang die ontstaat in het delen van de eigen innerlijke reis met de andere deelnemers.

Waarom deelnemen aan de opleiding?

  • Je leert hardnekkige patronen loslaten.
  • Je gaat je uitdaging en je verlangen vormgeven.
  • Deel 2 helpt je een vervolg te geven aan de uitkomst van deel 1. 
  • Je leert ruimte te geven aan je kwetsbaarheid.
  • Je krijgt eerlijke feedback en steun van medecursisten.
  • Je gaat voluit leven in plaats van overleven.
  • Je wordt wie je bedoeld bent te zijn. 
  •  

De opleiding Emotioneel Meesterschap Deel 2 bestaat uit 8 losse vrijdagen.

Voorlopige data Deel 2 najaar 2024 en voorjaar in Amersfoort

Module 4: vrijdag 8 november, vrijdag 22 november en vrijdag 13 december 2024
Module 5: vrijdag 31 januari, vrijdag 7 februari en vrijdag 21 maart 2025
Module 6: vrijdag 4 april en vrijdag 18 april  2025

Kosten Deel 2 (Module 4,5,6 ) Emotioneel Meesterschap € 1680,00

Extra vroegboekkorting van € 400,00 bij aanmelding voor 1 september 2024!

Ervaring en feedback van deelnemers

Tijdens het tweede deel van de opleiding krijg je handvatten om je gedrag te sturen en te veranderen.

Je leert al het geleerde toe te passen, omdat je de tijd krijgt om het te integreren.

Alle puzzelstukjes van andere opleidingen en therapie vallen op hun plaats.

Het tweede deel geeft een waardevolle verdieping.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?
Scroll To Top