You are here: Home » EIA » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

 

Emotionele Intelligentie Academie, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 31039756.

Algemene voorwaarden

           I.    Overeenkomst
 1. De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke aanmelding van de participant bij een (online) cursus, training of opleiding van de Emotionele Intelligentie Academie. Hierdoor verbindt de Emotionele Intelligentie Academie zich jegens de participant tot het verschaffen van een door hen gemaakte cursus, training of opleiding.
  Participant : De partij met wie de Emotionele Intelligentie Academie een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van de Emotionele Intelligentie Academie.
 2. II.    Betalingscondities
 3. Deelnemers aan een lezing, workshop, training en opleiding met een open inschrijving dienen hun deelnamebedrag een maand (31 dagen) voor aanvang te hebben voldaan. De inschrijving is definitief na betaling van de betreffende activiteit. Facturen voor coaching te worden voldaan binnen 31 dagen na factuurdatum. Voor elke maand te late betaling wordt 4% rente + € 25 administratiekosten per herinnering in rekening gebracht.Facturen voor in-company activiteiten dienen te worden voldaan binnen 31 dagen na factuurdatum. Voor elke maand te late betaling wordt 4% rente + € 25 administratiekosten per herinnering in rekening gebracht.
 4. III.   Annuleringsregeling
 5. Een workshop, training en opleiding met een open inschrijving kan kosteloos worden geannuleerd tot maximaal 4 weken voor aanvang. Indien mogelijk kan iemand anders uw plaats innemen. De annulering dient per e-mail te worden aangekondigd. Vanaf 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt 50% in rekening gebracht.Vanaf  2 weken voor aanvang van de activiteit wordt 80% in rekening gebracht.

  Vanaf 7 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 100 % in rekening gebracht.
  Bij annulering dient eventueel reeds ontvangen cursusmateriaal per ommegaande te worden geretourneerd.

  In-company training kan kosteloos worden geannuleerd tot maximaal 4 weken voor aanvang.
  Vanaf 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt 50% in rekening gebracht. Vanaf  2 weken voor aanvang van de activiteit wordt 80% in rekening gebracht.

  Vanaf 1 week voor aanvang van de activiteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  Bij annulering dient eventueel reeds ontvangen cursusmateriaal per ommegaande te worden geretourneerd.

  Coaching gesprekken kunnen worden geannuleerd tot 24 uur voor datum. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 6. IV.    Ziekte en overmacht
 7.  Wanneer Marja Postema door ziekte of overmacht niet in staat is een lezing, workshop, training of opleiding met een open inschrijving te geven, wordt een nieuwe datum bepaald. Uw inschrijving blijft gehandhaafd, tenzij u aangeeft deze te willen laten vervallen. Wanneer Marja Postema door ziekte of overmacht niet in staat is een in-company workshop of training te geven wordt een vervanger gezocht. Wanneer deze vervanger niet wordt gevonden dan vervalt de bijeenkomst.Wanneer u niet akkoord gaat met de vervanger dan vervalt de bijeenkomst. Als de bijeenkomst komt te vervallen, dan kunt u geen aanspraak maken op  gemaakte onkosten of kosten in verband met huur van locatie, apparatuur, en dergelijke. Ook De Emotionele Intelligentie Academie zal u in dit geval geen kosten in rekening brengen voor intake en voorbereidingen.
 8. V.   Aansprakelijkheid.
 9.  De Emotionele Intelligentie Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten tijdens een opleiding, workshop, training of lezing
 10. VI.   Klachtenbehandeling.
 11.  Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij De Emotionele Intelligentie Academie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost krijgt de participant het betaalde bedrag terug.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft bijna dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl