You are here: Home » EIA » Emotionele Intelligentie Academie

Emotionele Intelligentie Academie

De Academie (EIA) heeft tot doel om het belang van emoties onder de aandacht te brengen en professionals en particulieren te helpen bij de ontwikkeling van  hun emotionele intelligentie.

Het is de diepste en meest fundamentele menselijke behoefte  om in verbinding met jezelf te staan, in verbinding met wat er in je leeft en je gevoelsmatig te verbinden met anderen. Om dat te kunnen zul je stil moeten te staan bij wat je voelt. Dat doe je door aandacht naar binnen te richten. Dat klinkt logisch maar is niet vanzelfsprekend in een tijd waar veel aandacht naar buiten getrokken wordt.

Leerdoelen zijn:

 • Beter tot je recht komt
 • Vitaal blijven, zowel mentaal als fysiek
 • Beter leren omgaan met tegenslag
 • Beter kunnen omgaan met emoties van jezelf en van anderen
 • Diepgang kunnen ervaren in relaties
 • Gelukkiger en ontspannen zijn
De Emotionele Intelligentie Academie bestaat uit vier pijlers:
 1. Coaching voor particulieren, relaties en professionals
 2. Opleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals
 3. Online cursussen (e-learning)
 4. Online bibliotheek met 400 artikelen en Emotionele Intelligentie testen (gratis)
1.  Coaching

Individuele coaching

 • Wil je beter met emoties om kunnen gaan van jezelf en van anderen?
 • Wil je jezelf beter leren kennen?
 • Wil je meer balans tussen voelen en denken?
 • Wil je beter tot je recht komen?

Coaching voor Leidinggevenden

 • Wil je medewerkers beter kunnen aanspreken?
 • Wil je beter met conflictsituaties om kunnen gaan?
 • Wil je beter om kunnen gaan met klagende medewerkers?
 • Wil je met meer ontspanning mensen kunnen aansturen?

Relatiecoaching

Lees meer over de coaching mogelijkheden

 

2.  Opleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals

Deel 1 Opleiding Emotioneel Meesterschap v

Deel 2 Verdieping Emotioneel Meesterschap 

De opleiding is geschikt voor sociaal prof. zoals: (bedrijfs) maatschappelijk werkers,  Sociaal-agogisch werkers, Ggz-agogen.

De opleiding is geschikt voor coaches, therapeuten, mediators, en psychologen

De opleiding is geschikt voor hbo- en wo-professionals in medische beroepen zoals, huisarts, fysiotherapeut, diëtist, verpleegkundige of ergotherapeut.

De opleiding is geschikt voor Leidinggevenden, teamleiders, projectmanagers en HRM managers in organisaties.

3. Cursussen voor iedereen

 Emoties wat moet ik ermee?  (3 losse dagen)

Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd (3 losse dagen)

4.  Online cursussen (e-learning)

De Emotionele Intelligentie Academie streeft er naar om betaalbare online cursussen aan te bieden over het omgaan met emoties, het ontwikkelen van je emotionele intelligentie, het versterken van je assertiviteit, en het vergroten van zelfvertrouwen en geluk. Je kunt je aanmelden voor de volgende online cursussen:

Waarom is het zo moeilijk om een praatje te maken? (Gratis)

De perfecte praatjesmaker

Ontspannen jezelf zijn

Overwin je verlegenheid en vergroot je zelfvertrouwen

De grote online relatiecursus

5.  Online Bibliotheek   (meer dan 400 artikelen)

Op www.omgaanmetemoties.nl  vind je artikelen over het omgaan met emoties in het algemeen, het omgaan met verschillende emoties, zoals angst, verdriet en boosheid en specifieke onderwerpen die te maken hebben met emoties zoals; jezelf zijn, persoonlijke kracht en zelfcompassie. De  artikelen helpen je om beter tot je recht te komen.

Online bibliotheek

Marja Postema 

Marja Postema is de oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie. Zij heeft meer dan vijf en twintig jaar ervaring in het begeleiden en trainen van particulieren en professionals. Zij is auteur van twee boeken:

 • Emoties wat moet ik ermee? (2013, BBNC uitgeverij)
 • ABC van 15 emoties (2017, A3 uitgeverij)

 

Privacy beleid Emotionele Intelligentie Academie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, stelt strengere eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met de persoonsgegevens van derden. Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene Voorwaarden

Emotionele Intelligentie Academie, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 31039756, hanteert de volgende algemene voorwaarden

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl