You are here: Home » EIA » Emotionele Intelligentie Academie

Emotionele Intelligentie Academie

De Emotionele Intelligentie Academie (EIA) heeft tot doel om het belang van emoties onder de aandacht te brengen en professionals en particulieren te helpen bij de ontwikkeling van  hun emotionele intelligentie. Zodat je:

 • Beter tot je recht komt
 • Vitaal blijft, zowel mentaal als fysiek
 • Beter leert omgaan met tegenslag
 • Beter kunt omgaan met emoties van jezelf en van anderen
 • Diepgang kunt ervaren in relaties
 • Gelukkiger bent
De Emotionele Intelligentie Academie bestaat uit vier pijlers:
 1. Online bibliotheek met 200 artikelen en verschillende Emotionele Intelligentie testen
 2. Diverse online cursussen (e-learning) over omgaan met emoties
 3. Persoonlijke coaching, voor particulieren en professionals
 4. Opleiding Emotioneel Meesterschap, voor professionals
  Opleiding Emotioneel Meesterschap, voor particulieren

 

1 Online Bibliotheek (Kennisbank)

Op www.omgaanmetemoties.nl  vind je artikelen over het omgaan met emoties in het algemeen, het omgaan met verschillende emoties, zoals angst, verdriet en boosheid en specifieke onderwerpen die te maken hebben met emoties zoals; jezelf zijn, persoonlijke kracht en zelfcompassie. De  artikelen helpen je om beter tot je recht te komen.

 

2  Online cursussen (e-learning)

De Emotionele Intelligentie Academie streeft er naar om betaalbare onlinecursussen aan te bieden over het omgaan met emoties, het ontwikkelen van je emotionele intelligentie, het versterken van je assertiviteit, en het vergroten van zelfvertrouwen en geluk. Je kunt je aanmelden voor de volgende online cursussen:

Gratis  video cursus: Waarom is het zo moeilijk om een praatje te maken?

Online cursus De perfecte praatjesmaker

Online cursus Ontspannen jezelf zijn

Online cursus Overwin je verlegenheid en vergroot je zelfvertrouwen

 

3  Persoonlijke coaching

 Coaching voor particulieren

 • Wil je beter met emoties om kunnen gaan?
 • Wil je jezelf beter leren kennen?
 • Wil je meer balans tussen voelen en denken?
 • Wil je beter tot je recht komen?
 • Voor particuliere coaching hanteren we verschillende tarieven.

Lees meer over de coaching mogelijkheden

Coaching voor professionals

 • Heb je meer potentie dan er uit komt?
 • Werk je hard, maar is het niet zichtbaar?
 • Wil je zelfverzekerd kunnen handelen?
 • Wil je weten hoe je over komt?
 • Wil je meer balans tussen werk en vrije tijd?
 • Wil je beter om kunnen gaan met emoties van jezelf en anderen?

Lees meer over de coaching mogelijkheden

Coaching voor Leidinggevenden

 • Wil je zelfverzekerd en overtuigend overkomen?
 • Wil je medewerkers beter kunnen aanspreken?
 • Wil je beter met conflictsituaties om kunnen gaan?
 • Wil je beter om kunnen gaan met klagende medewerkers?
 • Wil je beter om kunnen gaan met emoties?
 • Wil je met meer ontspanning mensen kunnen aansturen?
 • Wil je weten hoe je over komt?
 • Wil je mensen beter kunnen motiveren?

Lees meer over de coaching mogelijkheden

 

4  Opleiding Emotioneel Meesterschap 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Deze opleiding is voor professionele hulpverleners zoals psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, artsen, coaches, counselors en trainers.

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR IEDEREEN

Tijdens deze training krijg je op een diep niveau inzicht  in jezelf en in de functie van emoties zodat je beter tot je recht komt en meer voldoening haalt uit het leven.

 

Privacy beleid Emotionele Intelligentie Academie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, stelt strengere eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met de persoonsgegevens van derden. Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Algemene Voorwaarden

Emotionele Intelligentie Academie, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 31039756, hanteert de volgende algemene voorwaarden

 

EIA is een initiatief van Marja Postema (1955).

Marja Postema heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden en trainen van particulieren en professionals. Zij is auteur van twee boeken:

 • Emoties wat moet ik ermee? (2013, BBNC uitgeverij)
 • ABC van 15 emoties (2017, A3 uitgeverij
mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl