fbpx

Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd?

In de interactie met anderen kom je altijd jezelf tegen

Wil je jezelf beter leren kennen?

Wil je ontdekken wat jouw drijfveren zijn in het leven?

Wil je de rode draad ontdekken in je leven?

Wil je meer zinvolheid ervaren in het leven?

Wil je inzicht krijgen in de invloed van het verleden op jouw huidige leven?

Wil je weten waarom je steeds in dezelfde situaties terecht komt?

Wil je bepaalde emoties kunnen loslaten die verbonden zijn met het verleden?

Wil je een voortdurende onrust kwijt?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

De invloed van jouw zelfbeeld

Hoe je overkomt bij anderen wordt beïnvloed door het beeld dat je van jezelf hebt. Dit zelfbeeld heeft veel invloed, want het bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en oordeelt over jezelf en hoe je je opstelt naar anderen. Zo kun je het idee hebben dat je overal verantwoordelijk voor bent en ga je je overal mee bemoeien. Maar je kunt ook het idee hebben dat je niet goed genoeg bent, waardoor je je voortdurend onzeker voelt en je jezelf steeds gaat bewijzen.
De manier waarop je je zelf waardeert is een onderdeel van het zelfbeeld en heeft invloed op hoe je je verhoudt tot anderen. Zo kan een negatief zelfbeeld leiden tot zelfkritiek en een kritische of afstandelijke houding naar anderen. Een positief zelfbeeld zorgt er eerder voor dat je jezelf en anderen op een positieve manier benaderd.
Daarnaast  is het belangrijk om te weten of het beeld wat je over jezelf hebt, klopt met hoe anderen jou waarnemen en ervaren. Stel dat je denkt dat je behulpzaam bent maar anderen hebben het idee dat je alleen met je zelf bezig bent, dan klopt er iets niet en kan er over en weer irritatie ontstaan. 

We leven ons leven vaak op een onbewuste automatische piloot

Daar kun je prima tevreden mee zijn. Maar het wordt lastig wanneer je diepe verlangens niet voor elkaar krijgt, niet echt gelukkig bent of  het niet lukt om bepaalde ambities te verwezenlijken.
Het wordt ook lastig wanneer je leeft met een voortdurende onrust of altijd dienstbaar bent aan anderen en niet aan jezelf.
Soms moet je van deze automatische piloot af omdat mensen die je dierbaar zijn of je leidinggevende steeds opnieuw met dezelfde kritiek komen. 
Misschien heb je geprobeerd te veranderen, maar kom je steeds weer terug op het o zo vertrouwde, maar doodlopende pad die jouw levensgeluk, ontspanning of ambitie in de weg staat.

Het fundament van jouw persoonlijkheid.

De ontwikkeling van jouw zelfbeeld speelt zich af tijdens de eerste levensfase (tot de middelbare school). In het gezin waarin je bent opgegroeid is het fundament gelegd van je persoonlijkheid. Dit bestaat uit het beeld dat je van jezelf hebt (dit ben ik), het beeld dat je van de wereld hebt (is veilig of niet) en het beeld van je mogelijkheden ( ik beteken iets of niets).
Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor je autonomie, je identiteit en je vermogen om relaties aan te gaan. Deze ontwikkeling wordt onder andere beïnvloed door de cultuur, jouw plaats in het gezin en voorbeeldgedrag van ouders. Maar ook stressvolle ervaringen zoals scheiding, verlies of een verhuizing, kunnen een grote impact op je ontwikkeling hebben gehad. Alles wat je hebt meegemaakt, positief en negatief, heeft je gevormd. Het heeft ervoor gezorgd dat je ‘conclusies’ hebt getrokken over wie je bent en wat er van je verwacht wordt en hoe je het beste met mensen kunt omgaan of dat nu goed werkt of niet. Dit fundament is de basis van je handelen voor de rest van je leven. 

‘Als je je eigen geschiedenis niet goed kent, dan weet je eigenlijk niets. Je bent een blad dat niet weet dat het een deel van een boom is. De wind bepaald waar je heen waait. Niet jijzelf waait met de win mee.’

Michael Crichton

De impact van de eerste levensfase op jouw huidige leven, oplossen.

Ieder mens heeft zo zijn worsteling met bepaalde levens thema’s. Denk aan:  moeite hebben om grenzen te stellen, altijd willen helpen, te veel verantwoordelijkheid op je nemen, niet kunnen genieten, niet aan jezelf toekomen, een voortdurende onrust ervaren, jezelf moeten bewijzen of alles zelf willen oplossen. Het zijn ‘patronen’ die de kwaliteit van jouw leven in de weg kunnen zitten.
Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat patronen van vroeger zich blijven herhalen. Je leeft dan niet je eigen leven, je wordt geleefd of beperkt door dat wat nog niet is opgelost, in jou. Daardoor kun je ook niet helemaal jezelf zijn.
 

Kom beter tot je recht

Met minimaal drie deelnemers en maximaal zes onderzoeken we aan de impact van ieder zijn levensgeschiedenis op het huidige gedrag en emoties. Het is een enorme meerwaarde om de verhalen van anderen te leren kennen, omdat het twee kanten op werkt. Op de eerste plaats heb jij een frisse, andere kijk op het verhaal van je medecursisten. Op de tweede plaats houden zij jou die spiegel voor en krijg jij daardoor nieuwe inzichten in jezelf. Door met elkaar verhalen te vergelijken zie je wat bijzonder is aan jouw geschiedenis, zowel in positieve als negatieve zin.
Uiteraard zal ik me inzetten om je te helpen los te komen van oude patronen en negatieve emoties en je oplossingen aanreiken, die je nu nog niet kunt zien.

Deze drie dagen vormen de eerste Module van de opleiding Emotioneel Meesterschap. 

Ben je bereid om je in te zetten voor je eigen welzijn en die van twee andere mensen?

Wanneer mijn vader moe thuiskwam van zijn werk, wat vaak gebeurde, maande mijn moeder ons rustig te zijn. Ik zag haar zorg om mijn vader en ik zag mijn vader helemaal in zichzelf gekeerd. Ik dacht: laat ik me maar rustig houden. Dit was een ritueel dat zich vaak herhaalde en bij mij een onduidelijke angst opriep.

Het was zowel de non-verbale boodschap door de zorgende blik van mijn moeder en de zware ingekeerde blik van mijn vader, samen met de verbale boodschap om rustig te zijn, die ervoor zorgden dat ik later in mijn volwassen leven alert was in zowel privé- als werkrelaties. Wanneer ik maar even merkte dat iemand, moe, prikkelbaar of gespannen was, hield ik mij in en voelde een onduidelijke angst.

Hoe hebben deelnemers Marja ervaren

Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis .
Heel knap hoe Marja voor alle cursisten volledige aandacht had.
Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen.
Zij is bevlogen en doorgrond al je vragen en ze leidt je langs de hobbels die je te gaan hebt.
Ze helpt je in je zoektocht om het innerlijke/gekwetste kind te herkennen en welke beschermende factoren er in jou spelen.
Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten.
Ik vind Marja een powerwoman die anderen stimuleert om zichzelf in de eigen kracht te gaan zetten.
De begeleiding van Marja was uitstekend. Zij heeft een gave om als het ware met de analytische kundigheden  van een medisch specialist precies te achterhalen waar de defensie mechanismen verborgen zitten en hoe je die ook nu nog gebruikt en er dus last van hebt. Maar ook hoe je ze uiteindelijk kunt verwijderen of liever: veranderen. 
 

Waarom zou je terug naar je jeugd gaan?

Het antwoord is simpel. Het levert je enorm veel op:

Je leert jezelf beter begrijpen en accepteren

Je krijgt meer vat op jezelf en op de patronen in je relaties, zowel privé als op het werk

Je komt beter tot je recht

Je kunt hardnekkige patronen herkennen en aanpakken

Je kunt voluit gaan leven en je verlangens waar maken

Je kunt je echt gaan ontspannen

Je voelt je vrijer

Voorjaar 2020:  maandag 17 februari, maandag 24 februari en maandag 2 maart

Tijdelijke introductiekorting

Je betaalt maar €395,- (i.p.v.€ 595,-) inclusief BTW

Wat krijg je voor dit bedrag?

Een persoonlijk Intakegesprek, waarin jouw thema’s en verlangen worden besproken.

Drie intensieve trainingsdagen waarbij ik mij 100% inzet om jouw patronen helder te krijgen

Exclusieve aandacht van drie mensen voor jouw verhaal.

Eerlijke feedback en steun van mededeelnemers.

Waardevolle inzichten ten aanzien van jouw geschiedenis.

Een kans om oude patronen op te lossen of negatieve emoties los te laten. 

BONUS

Ebook:

Vijf antwoorden op de vraag Wie en wat heeft mij gevormd?
Ter waarde van 14,50

Meld je aan voor een intake gesprek om te kijken of dit aansluit bij jouw vraag.

Scroll Naar Boven