Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd?

Wil je jezelf beter leren kennen?

Wil je beter met emoties kunnen omgaan?

Wil je de rode draad ontdekken in je leven?

Wil je meer zinvolheid ervaren in het leven?

Wil je inzicht krijgen in de invloed van het verleden op jouw huidige leven?

Wil je weten waarom je steeds in dezelfde situaties terecht komt?

Wil je bepaalde emoties kunnen loslaten die verbonden zijn met het verleden?

Wil je een voortdurende onrust kwijt?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

De invloed van jouw zelfbeeld

Jouw zelfbeeld bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en oordeelt over jezelf, hoe je je opstelt naar anderen en welke keuzes je maakt in je leven. Zo kun je het beeld hebben dat je overal verantwoordelijk voor bent en ga je je overal mee bemoeien. Maar je kunt ook het idee hebben dat je niet goed genoeg bent, waardoor je je voortdurend onzeker voelt en je jezelf steeds gaat bewijzen.

Tijdens je eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor je identiteit en je vermogen om relaties aan te gaan.

De ontwikkeling van je identiteit wordt onder andere beïnvloed door factoren als de cultuur waarin je opgroeit, je plaats in het gezin en het voorbeeldgedrag van je ouders. Ook stressvolle ervaringen zoals scheiding, verlies van dierbaren  of een verhuizing, kunnen een grote impact op je ontwikkeling hebben gehad. Alles wat je hebt meegemaakt, positief en negatief, heeft je gevormd. Je hebt, meestal  onbewust, conclusies getrokken over wie je bent, wat er van je verwacht wordt, hoe je het beste met mensen kunt omgaan en hoe je met emoties moet omgaan. Dit fundament is de basis van je handelen voor de rest van je leven. 

‘Als je je eigen geschiedenis niet goed kent, dan weet je eigenlijk niets. Je bent een blad dat niet weet dat het een deel van een boom is. De wind bepaald waar je heen waait. Niet jijzelf waait met de wind mee.’

Michael Crichton

We vervormen de werkelijkheid in ons volwassen leven

We vervormen de werkelijkheid wanneer situaties en mensen overeenkomsten hebben met mensen uit onze jeugd. Onze reactie kan  misplaatst zijn omdat we een situatie verkeerd interpreteren of omdat we overspoeld worden door oude gevoelens, die in geen verhouding staan tot de huidige realiteit. 

De invloed van het verleden kan er voor zorgen dat je:

 • Moeite hebt om grenzen te stellen
 • Altijd wil helpen waardoor je meer geeft dan je ontvangt
 • Te veel verantwoordelijkheid op je neemt waardoor je moeite hebt om grenzen te stellen
 • Moeite hebt je eigen behoeftes te ervaren waardoor het moeilijk is om te genieten
 • Een voortdurende onrust ervaart waardoor je altijd bezig bent
 • Denkt dat het nooit goed genoeg is waardoor je jezelf moeten bewijzen
 • Alles zelf wilt oplossen waardoor je geen steun kunt vragen
 • Steeds goedkeuring zoekt waardoor je moeite hebt om voor jezelf te kiezen
 • Je snel afgewezen voelt waardoor je je snel aanpast aan anderen
 • Het iedereen naar de zin maakt waardoor je nooit aan jezelf toekomt
 • Alles perfect wil doen omdat je bang bent te falen
 • Moeite hebt om jezelf te laten zien waardoor het lastig is om je emotioneel te verbinden met mensen
 • Moeite hebben om je kwetsbaar op te stellen

Het zijn patronen die de kwaliteit van jouw leven in de weg kunnen zitten

Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat patronen van vroeger zich blijven herhalen. Je leeft dan niet je eigen leven, je wordt beperkt door dat wat nog niet herkent, erkent en opgelost is, in jou. Daardoor kun je ook niet helemaal jezelf zijn.

Onderzoek jouw unieke levensgeschiedenis zodat je inzicht krijgt in jouw patronen

Tijdens drie losse dagen leer je de impact van jouw unieke geschiedenis kennen. Door je eigen leven in kaart te brengen leer je huidig gedrag begrijpen. Verbanden tussen het verleden en je dagelijkse functioneren, thuis en op het werk, worden daardoor helder. Tijdens dit proces leer je jezelf beter kennen. Dit leidt tot meer keuzevrijheid en meer invloed in je leven. Bijvoorbeeld keuzes die er voor zorgen dat je meer voor jezelf opkomt, minder afhankelijk bent van anderen of eerder grenzen aangeeft, zodat je eigenwaarde toeneemt.

Corona proof

Corona aanpassing: Een extra grote ruimte maakt het mogelijk dat je als deelnemer meer dan anderhalve meter van elkaar bent verwijderd. r zijn drie ramen die open kunnen. Daarnaast is er een ionisatie luchtreiniger die voor 97% virusdeeltjes uit de lucht haalt en een capaciteit heeft van 5 x 10 meter. We nemen  hygiënemaatregelen en doen  gezondheidschecks. Eventueel kunnen we de temperatuur meten.

Werkwijze

Met minimaal drie deelnemers en maximaal zes onderzoeken we de impact van ieder zijn levensgeschiedenis op het huidige gedrag en op het omgaan met emoties. Het is een enorme meerwaarde om de verhalen van anderen te leren kennen, omdat het twee kanten op werkt. Op de eerste plaats heb jij een frisse, andere kijk op het verhaal van je medecursisten. Op de tweede plaats houden zij jou die spiegel voor en krijg jij daardoor nieuwe inzichten in jezelf. Door met elkaar verhalen te vergelijken zie je wat bijzonder is aan jouw geschiedenis, zowel in positieve als negatieve zin.
Uiteraard zal ik me inzetten om je te helpen los te komen van oude patronen en negatieve emoties en je oplossingen aanreiken, die je nu nog niet kunt zien.

Wanneer mijn vader moe thuiskwam van zijn werk, wat vaak gebeurde, maande mijn moeder ons rustig te zijn. Ik zag haar zorg om mijn vader en ik zag mijn vader helemaal in zichzelf gekeerd. Ik dacht: laat ik me maar rustig houden. Dit was een ritueel dat zich vaak herhaalde en bij mij een onduidelijke angst opriep.

Het was zowel de non-verbale boodschap door de zorgende blik van mijn moeder en de zware ingekeerde blik van mijn vader, samen met de verbale boodschap om rustig te zijn, die ervoor zorgden dat ik later in mijn volwassen leven alert was in zowel privé- als werkrelaties. Wanneer ik maar even merkte dat iemand, moe, prikkelbaar of gespannen was, hield ik mij in en voelde een onduidelijke angst.

Hoe hebben deelnemers Marja ervaren

Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis .
Heel knap hoe Marja voor alle cursisten volledige aandacht had.
Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen.
Zij is bevlogen en doorgrond al je vragen en ze leidt je langs de hobbels die je te gaan hebt.
Ze helpt je in je zoektocht om het innerlijke/gekwetste kind te herkennen en welke beschermende factoren er in jou spelen.
Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten.
Ik vind Marja een powerwoman die anderen stimuleert om zichzelf in de eigen kracht te gaan zetten.
De begeleiding van Marja was uitstekend. Zij heeft een gave om als het ware met de analytische kundigheden  van een medisch specialist precies te achterhalen waar de defensie mechanismen verborgen zitten en hoe je die ook nu nog gebruikt en er dus last van hebt. Maar ook hoe je ze uiteindelijk kunt verwijderen of liever: veranderen. 
 

Waarom zou je terug naar je jeugd gaan?

Het antwoord is simpel. Het levert je enorm veel op:

Je leert jezelf beter begrijpen en accepteren

Je krijgt meer vat op jezelf en op de patronen in je relaties, zowel privé als op het werk

Je leert verbanden te zien tussen huidig gedrag en vroege ervaringen

Je komt beter tot je recht

Je kunt hardnekkige patronen herkennen en aanpakken

Je kunt voluit gaan leven en je verlangens waar maken

Je krijgt inzicht in alle aspecten die jou hebben beïnvloed
Je kunt in het  reine komen met je verleden
Je voelt je vrijer

Kosten €630,- inclusief btw

Wat krijg je voor dit bedrag?

Drie intensieve trainingsdagen waarbij ik mij 100% inzet om jouw patronen helder te krijgen.
Er zijn maximaal 6 deelnemers om er zeker van te zijn dat je er het maximale uit kunt halen.
Exclusieve aandacht voor jouw geschiedenis.
Eerlijke feedback en steun van mededeelnemers.
Waardevolle inzichten ten aanzien van jouw geschiedenis.
Een kans om oude patronen op te lossen of negatieve emoties los te laten. 

Heb je interesse om deel te nemen? Vraag via de knop naar de mogelijkheden:

Ben je een professional die met mensen werkt? Voor jou is er de opleiding:

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?
Scroll To Top