Wie ben ik?

Wie en wat heeft mij gevormd?

Module 2 Emotioneel Meesterschap voor professionals bestaat uit 3 losse dagen

Om andere mensen optimaal te kunnen begrijpen zul je eerst jezelf moeten begrijpen. De gehele opleiding werkt volgens het principe van ervarend leren.

Tijdens Module 2 ga je aan de slag met je eigen geschiedenis

Je krijgt inzicht in alle aspecten die jouw persoonlijkheid hebben beïnvloed

Je ontdekt wat jouw drijfveren zijn in het leven

Je ontdekt de rode draad  in je leven

Je krijgt inzicht  in de invloed van jouw geschiedenis op jouw huidige leven

De invloed van jouw zelfbeeld

Jouw zelfbeeld bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en oordeelt over jezelf, hoe je je opstelt naar anderen en welke keuzes je maakt in je leven. Zo kun je het beeld hebben dat je overal verantwoordelijk voor bent en ga je je overal mee bemoeien. Maar je kunt ook het idee hebben dat je niet goed genoeg bent, waardoor je je voortdurend onzeker voelt en je jezelf steeds gaat bewijzen.

Tijdens je eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor je identiteit en je vermogen om relaties aan te gaan.

De ontwikkeling van je identiteit wordt onder andere beïnvloed door factoren als de cultuur waarin je opgroeit, je plaats in het gezin en het voorbeeldgedrag van je ouders. Ook stressvolle ervaringen zoals scheiding, verlies van dierbaren  of een verhuizing, kunnen een grote impact op je ontwikkeling hebben gehad. Alles wat je hebt meegemaakt, positief en negatief, heeft je gevormd. Je hebt, meestal onbewust, conclusies getrokken over wie je bent,  wat er van je verwacht wordt, hoe je het beste met mensen kunt omgaan en hoe je met emoties moet omgaan. Dit fundament is de basis van je handelen voor de rest van je leven. 

‘Als je je eigen geschiedenis niet goed kent, dan weet je eigenlijk niets. Je bent een blad dat niet weet dat het een deel van een boom is. De wind bepaald waar je heen waait. Niet jijzelf waait met de wind mee.’

Michael Crichton

We vervormen de werkelijkheid in ons volwassen leven

We vervormen de werkelijkheid wanneer situaties en mensen overeenkomsten hebben met mensen en situaties uit onze jeugd. Onze reactie kan misplaatst zijn omdat we een situatie verkeerd interpreteren of omdat we overspoeld worden door oude gevoelens die in geen verhouding staan tot de huidige realiteit. 

De invloed van het verleden kan er voor zorgen dat je een patroon ontwikkeld zoals:

 • Moeite hebt om grenzen te stellen
 • Altijd wilt helpen waardoor je meer geeft dan je ontvangt
 • Te veel verantwoordelijkheid op je neemt waardoor je moeite hebt om grenzen te stellen
 • Moeite hebt je eigen behoeftes te ervaren waardoor het moeilijk is om te genieten
 • Een voortdurende onrust ervaart waardoor je altijd bezig bent
 • Denkt dat het nooit goed genoeg is waardoor je jezelf moeten bewijzen
 • Alles zelf wilt oplossen waardoor je geen steun kunt vragen
 • Steeds goedkeuring zoekt waardoor je moeite hebt om voor jezelf te kiezen
 • Je snel afgewezen voelt waardoor je je snel aanpast aan anderen
 • Het iedereen naar de zin maakt waardoor je nooit aan jezelf toekomt
 • Alles perfect wil doen omdat je bang bent te falen
 • Moeite hebt om jezelf te laten zien waardoor het lastig is om je emotioneel te verbinden met mensen
 • Moeite hebben om je kwetsbaar op te stellen

Het zijn patronen die de kwaliteit van jouw leven in de weg kunnen zitten

Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat patronen van vroeger zich blijven herhalen. Je leeft dan niet je eigen leven, je wordt beperkt door dat wat nog niet herkent, erkent en opgelost is, in jou. Daardoor kun je ook niet helemaal jezelf zijn.

Onderzoek jouw unieke levensgeschiedenis zodat je inzicht krijgt in jouw patronen

Ieder mens heeft een unieke geschiedenis. Door je eigen leven in kaart te brengen leer je huidig gedrag te interpreteren vanuit jouw levensgeschiedenis. Verbanden tussen het verleden met het huidige functioneren worden daardoor helder. Tijdens dit proces leer je jezelf beter kennen. Dit leidt tot meer keuzevrijheid en invloed in je leven. Bijvoorbeeld keuzes die er voor zorgen dat je meer van jezelf gaat houden, minder afhankelijk bent van anderen, gemakkelijker grenzen aangeeft of je kwetsbaar durft op te stellen.

Werkwijze

We onderzoeken de impact van ieder zijn levensgeschiedenis op jouw persoonlijke ontwikkeling en op het omgaan met emoties. Het is een enorme meerwaarde om de verhalen van anderen te leren kennen, omdat het twee kanten op werkt. Op de eerste plaats heb jij een frisse, andere kijk op het verhaal van je medecursisten. Op de tweede plaats houden zij jou die spiegel voor en krijg jij daardoor nieuwe inzichten in jezelf. Door met elkaar verhalen te vergelijken zie je wat bijzonder is aan jouw geschiedenis, zowel in positieve als negatieve zin.
Tijdens oefeningen wissel je van positie: Je bent het ene moment de cliënt en het andere moment de begeleider. Als begeleider leer je  te werken met een biografie.

Wanneer mijn vader moe thuiskwam van zijn werk, wat vaak gebeurde, maande mijn moeder ons rustig te zijn. Ik zag haar zorg om mijn vader en ik zag mijn vader helemaal in zichzelf gekeerd. Ik dacht: laat ik me maar rustig houden. Dit was een ritueel dat zich vaak herhaalde en bij mij een onduidelijke angst opriep.

Het was zowel de non-verbale boodschap door de zorgende blik van mijn moeder en de zware ingekeerde blik van mijn vader, samen met de verbale boodschap om rustig te zijn, die ervoor zorgden dat ik later in mijn volwassen leven alert was in zowel privé- als werkrelaties. Wanneer ik maar even merkte dat iemand, moe, prikkelbaar of gespannen was, hield ik mij in en voelde een onduidelijke angst.

Hoe hebben deelnemers Marja ervaren

Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis .
Heel knap hoe Marja voor alle cursisten volledige aandacht had.
Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen.
Zij is bevlogen en doorgrond al je vragen en ze leidt je langs de hobbels die je te gaan hebt.
Ze helpt je in je zoektocht om het innerlijke/gekwetste kind te herkennen en welke beschermende factoren er in jou spelen.
Ze weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen die inzicht geven en je aan het denken zetten.
Ik vind Marja een powerwoman die anderen stimuleert om zichzelf in de eigen kracht te gaan zetten.
De begeleiding van Marja was uitstekend. Zij heeft een gave om als het ware met de analytische kundigheden  van een medisch specialist precies te achterhalen waar de defensie mechanismen verborgen zitten en hoe je die ook nu nog gebruikt en er dus last van hebt. Maar ook hoe je ze uiteindelijk kunt verwijderen of liever: veranderen. 
 

Je leert Biografisch werken

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Het maken en werken met een stamboom

De invloed van de cultuur, waarden en normen

De invloed van de geschiedenis van de ouders
De invloed van (non) verbale boodschappen
De invloed van de plaats in de kinderrij
Je verdiepen in de eerste levensfase aan de hand van een vragenlijst 
Werken met de levensfases en overgangen

Het maken en werken met levenslijn

Patronen herkennen 

Resultaat Module 2 Wie ben ik?

Je kunt met een biografisch werken
Je hebt inzicht in de aspecten die de ontwikkeling van de persoonlijkheid beïnvloeden
Je hebt inzicht in de invloed van je geschiedenis op jouw ontwikkeling
Je ontdekt de rode draad  in je leven
Je bent je bewust van jouw drijfveer in het leven
Je bent je bewust van de invloed van bepaalde gebeurtenissen in je leven
Je begrijpt jezelf beter en accepteert jezelf met je gevoeligheden
Je hebt meer vat op patronen in je relaties, zowel privé als op het werk
Je bent in het reine gekomen met je verleden
Je kunt nieuwe keuzes maken waardoor je beter tot je recht komt en meer zorg draagt voor jezelf
Je ziet verbanden tussen huidig gedrag en vroege ervaringen
Je kunt het verleden scheiden van het heden

Data Module 1 Wie ben ik?

vrijdag 12, vrijdag 19 en vrijdag 26 november 2021

Wat krijg je tijdens Module 2?

Drie intensieve trainingsdagen waarbij ik mij 100% inzet om jouw patronen helder te krijgen

Exclusieve aandacht voor jouw geschiedenis.

Eerlijke feedback en steun van mededeelnemers.

Waardevolle inzichten ten aanzien van jouw geschiedenis.

Een kans om oude patronen op te lossen of negatieve emoties los te laten. 

Vragenlijsten en checklisten om het biografisch  werken gemakkelijk te maken
E-boek met alle aspecten die de persoonlijkheid beïnvloeden
Scroll To Top