Posts Tagged: plaats in de kinderrij

De invloed van jouw plaats in de kinderrij op je huidige relaties

Wat was jouw plaats in het gezin van herkomst?Hoe een kind zijn plaats beleeft in het gezin, is afhankelijk van hoeveel kinderen er zijn, hoeveel zij in leeftijd verschillen en het hoeveelste kind  ze zijn. Deze specifieke plaats kleurt de ervaringen van het kind in het gezin en het beeld dat het kind uiteindelijk over zichzelf maakt.  Wat hierin meespeelt zijn gevoelens van meer- of minderwaardig zijn ten opzichte van broertjes en/of zusjes. Hij kan meer dan de jongere en minder dan de oudere. De een is sterker dan de ander. Deze positie in het gezin is net als de sekse een gegeven waar een kind niet onderuit kan. Als je opgroeit met broertjes en/of zusjes dan ben je hiermee vertrouwd  geraakt. Zo niet dan kan er een vertekend beeld ontstaan over de andere sekse. Door die combinatie van sekseverschillen en overzichtsverschillen ontstaan voor ieder kind bepaalde karakteristieke eigenschappen.Bijvoorbeeld: een oudste jongen van alleen maar zusjes, kan het idee krijgen dat mannen overwicht hebben over vrouwen. Een oudste meisje met alleen broertjes kan het idee krijgen dat vrouwen wijzer zijn dan mannen. Wie als meisje een oudere broer heeft kan met het idee vertrouwd raken dat jongens je altijd kunnen helpen. Jongens met een oudere zus kunnen leren dat vrouwen wezens zijn om op te steunen.De rol van de ouders

Scroll To Top