You are here: Home » Marja Postema

Marja Postema

Marja Postema is oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie

Auteur van Emoties wat moet ik ermee? (2013) en

ABC van 15 emoties (2017)

Marja heeft 30 jaar ervaring in het begeleiden van mensen d.m.v. coaching en training.

  • Traumatherapeut, geschoold in Trauma-geïnformeerde stabilisatiebehandeling (TIST)
  • EQ coach emotionele intelligentie
  • Burnout coach
  • Soft skills coach

Ze werkt zowel voor particulieren, professionals als voor organisaties.

Marja is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

‘Emoties hebben veel invloed gehad op mijn ontwikkeling. In eerste instantie door het gebrek aan emoties. Ze leken in het gezin waarin ik ben opgegroeid en later op school, geen enkele rol te spelen. Toen op mijn twintigste mijn dochter geboren werd, ontdekte ik dat een mens een emotievol wezen is. Tegelijkertijd had ik geen idee hoe ik zelf dat contact kon herstellen. Het was een lange zoektocht waarin ik enerzijds mezelf ten diepste heb ervaren en anderzijds een rijkdom aan methodieken heb geleerd.’

Het gebrek aan emotionele bewustzijn heeft ertoe geleid dat ik totaal vastliep in mijn leven; ik kon geen relatie vasthouden, wist niet hoe ik vriendschappen moest onderhouden, wist überhaupt niet hoe ik me tot andere mensen kon verhouden. Daarnaast voelde ik geen verlangens en geen ambities. Ik was eigenlijk nooit echt blij. Eigenlijk voelde ik bar weinig.

Na mijn dertigste werd het me steeds duidelijker dat we in basis gevoelsmensen zijn. Onze eerste middel om te communiceren is door middel van gevoel: huilen, krijsen, lachen.  Een baby maakt je heel duidelijk dat hij of zij zich niet lekker voelt, boos is, iets wil, iets absoluut niet wil, ongelukkig of doodongelukkig is.  Dit leren we gedurende ons leven steeds meer af;  het besef dat je iets wilt of helemaal niet wilt, boos of ongelukkig bent. Want we gaan onze gevoelens weg rationaliseren of relativeren.

Gevoelens en emoties verbindt ons met andere mensen. Door bewust te zijn van mijn gevoelens en deze te delen was ik in staat een intieme relatie vast te houden (nu al 25 jaar) vriendschappen te onderhouden en een passie te voelen voor mijn werk.”

 Gevolgde opleidingen tussen 1980 en 2023:

Sociale Academie HBO Maatschappelijk werk Groningen

Theateracademie HBO Dramadocent Utrecht

Instrument voor hulp, eenjarige opleiding bij het ITIP

Leergang Biografiewerk door Jaap Voight ITIP

Familieopstellingen, training bij verschillende trainers in Nederland en Duitsland

Emotioneel Lichaamswerk, eenjarige opleiding Venwoude

School voor Mens en Intuïtie, driejarige opleiding in  Amersfoort

Voice Dialogue, driejarige opleiding bij Het Voice Dialogue Instituut in België

Body Mind Integration opleiding bij Anodea Judtith uit Amerika

Licensed Human Element Practioner  The Schutz Company New York

Traumaverwerkingsmethode Franz Ruppert Module 1

Trauma-geïnformeerde stabilisatiebehandeling (TIST) van Janina Fisher

 

Marja heeft een methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel,  fysiek en gedragsmatig. Hierdoor is de kans op blijvend resultaat het grootst.

Opleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals

 

Interview AD 2018

Wat wil je met je de Emotionele Intelligentie bereiken?

Emoties gaan iedereen aan. Je hebt ze vanaf je geboorte tot aan je dood. Hoe je er mee omgaat wordt voor een groot deel bepaald door de cultuur waarin je bent opgegroeid en daarbinnen vooral door het voorbeeld dat je ouders gaven. Ik ben opgegroeid in een dorp in de provincie Groningen, in de jaren zestig. Emoties maakten geen deel uit in de omgang met elkaar. Ze werden genegeerd en ontkent. Ik ontwikkelde de bekende Groningse basishouding; nuchter en rationeel. Ik wist niet wat ik voelde, laat staan dat ik emoties uitte. Ik had dus ook niet geleerd aan te geven wanneer ik teleurgesteld, verdrietig of boos was. Uiteindelijk ben ik in therapie gegaan en heb verschillende opleidingen gevolgd om mijn gevoelsleven te ontwikkelen en de rol van emoties te begrijpen. Nog steeds zijn er veel mensen, die leven alsof emoties niet bestaan. Onze samenleving hecht meer waarde aan wat je presteert, dan hoe je in je vel zit.

Ik wil mensen bereiken die normaal niet snel over dit onderwerp lezen. Daarom heb ik erg mijn best gedaan een praktisch bruikbaar en leesbaar boek te schrijven, zonder moeilijke taal, ingewikkeld vakjargon of lange theoretische verhandelingen. Het is belangrijk dat mensen dit boek (Emoties wat moet ik ermee?) lezen, want emoties gaan iedereen aan! Gelukkig zijn reacties erg positief. Een voorbeeld is de huishoudster van mijn vader, ook een nuchtere Groningse, die dit soort boeken al helemaal niet leest. Zij vond mijn boek leesbaar en zeer verhelderend. Daar doe ik het voor.

Waarom zijn emoties belangrijk?

Door emoties leer je jezelf beter kennen. Ze zijn een graadmeter voor hoe het met je gaat. Ze geven aan waar je van houdt, wat je vervelend vind, waar je je aan ergert, wat je verdrietig maakt en waar je blij van wordt. Emoties geven richting aan je leven. Daarnaast hebben emoties de functie van bindmiddel. Wanneer je partner je kwetst, dan voel je dat. Die gevoelens op een goede wijze kunnen uiten is belangrijk, omdat er anders afstand ontstaat en dat is niet wat je wilt. Ten derde, en misschien nog wel het allerbelangrijkste, zorgen emoties voor je gezondheid. Mensen met bijvoorbeeld een burn-out, hebben vaak slecht naar hun gevoel geluisterd.

Brengen emoties ons niet eerder in de problemen?

Emoties zijn zowel eenvoudig als ingewikkeld. Als je ze toestaat zijn ze eenvoudig. Sta je ze niet toe, dan gaan ze ondergronds en worden ze ingewikkeld. Iedereen kent het gevoel dat je het koud hebt. Je lichaam geeft dit aan en meestal handel je er naar door bijvoorbeeld iets warms aan te trekken. Bij emoties werkt dat ook zo. Stel dat een collega of je baas vraagt een extra klus op je te nemen. Van binnen voel je een grote ‘NEE’. Misschien omdat je al overwerkt bent of omdat het niet jouw taak is. Allemaal legitieme redenen. Maar er is een andere stem in je, die zegt dat je geen ‘nee’ mag zeggen of je niet zwak moet opstellen en dan beginnen de problemen. Dit is een simpel, maar veel voorkomend voorbeeld. Het is niet dramatisch want je overleeft het wel. Maar wanneer je langdurig dit ‘nee’ gevoel zou negeren, gaat je lichaam opspelen of ga je bijvoorbeeld zaken beloven die je niet kunt waarmaken.

Hoe kun je leren om beter naar je gevoel te luisteren?

Dat is in eerste instantie een bewustwordingsproces en dat vraagt tijd. Je kunt helaas niet zomaar even een knop omzetten. Je moet als het ware opnieuw geprogrammeerd worden, maar dan moet je eerst weten hoe je ‘programma’ er nu uitziet. Ruwweg tot je tiende levensjaar ben je geconditioneerd in de manier waarop je over emoties denkt en hoe je ermee omgaat. Dat is een proces dat onbewust plaatsvind. De uitkomst is een bepaald zelfbeeld: ‘ik ben nuchter, ik ben rationeel, ik ben hulpvaardig, ik ben verantwoordelijk.’ Je denkt dat je zo bent, maar vaak is dat maar een deel van wie je werkelijk bent. Dus de eerste stap is dat je dat gaat herontdekken hoe je bent gevormd en wat de rol van gevoelens hierin zijn. Dan kun je vervolgens besluiten je gevoelens serieus te nemen en ze te delen met anderen. Dat is voor veel mensen een hele boeiende ontdekkingstocht.

Marja Postema op missie?

Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Er zit veel meer in mensen dan er nu uitkomt en veel mensen lijden, omdat ze zichzelf beperken in wie ze zijn. Dat is niet nodig. Emoties onderdrukken geeft stress, vermoeidheid en allerlei andere fysieke en psychosomatische kwalen. Daar weet ik zelf alles van. Gelukkig heb ik ook ervaren hoe bevrijdend het is om emoties weer toe te staan. Je voelt je lekkerder in je lijf, je krijgt meer energie en je kunt meer genieten van relaties. Dat gun ik iedereen.