You are here: Home » Artikelen over liefde » Brengt verliefdheid je geluk of ongeluk?

Brengt verliefdheid je geluk of ongeluk?

Verliefdheid is een diepingrijpend verschijnsel.

Verliefdheid komt voort uit het idee van de romantische liefde. In onze cultuur lijkt zij de godsdienst verdrongen te hebben als het terrein waar mannen en vrouwen zingeving, heelwording en extase zoeken.

Romantische liefde is een compleet psychologisch pakket; een combinatie van overtuigingen, idealen, waarden en verwachtingen. Dit pakket bevat de onbewuste verwachting dat onze geliefde ons altijd een gevoel van extase zal verschaffen. In eerste instantie is de verliefdheid overweldigend.

Carl Jung (1875 – 1961) een Zwitserse psychiater en psycholoog,

was de grondlegger van de analytische psychologie. Het centrale doel van Jungs psychologie is het proces van de zelfverwezenlijking of individuatie.

Carl Jung ging ervanuit dat de romantische liefde dikwijls wijst op een onbewust potentieel, dat zich naar de oppervlakte van het bewustzijn dringt. Jung ontdekte dat de menselijke psyche altijd streeft naar heelwording, volledigheid en een groter bewustzijn. De onbewuste geest zoekt wegen om zijn inhoud op het niveau van het bewustzijn te brengen. Ieders psyche bezit de aangeboren drang tot groei en het vermogen om de tegenstrijdige delen en de uiteenlopende eigenschappen van onszelf samen te brengen tot heelheid.

Het onbewuste is de bron.

Jung was van mening dat het wezen van de persoonlijkheid behalve door het persoonlijk bewustzijn grotendeels gevormd wordt door wat hij het collectief onbewuste noemde. Alle waarden, ideeën, gevoelens, mogelijkheden en opvattingen die we gevormd hebben tot werkzame delen van ons bewuste persoonlijkheid komen voort uit het onbewuste.

Mannen en vrouwen beschikken zowel over mannelijke als vrouwelijke eigenschappen.

Volgens Jung is het voor ieder mens de uitdaging om de mannelijke of vrouwelijke eigenschappen te ontwikkelen ten einde evenwicht en volledigheid te bereiken. Een van de grote krachten van het innerlijk vrouwelijke is het vermogen om los te laten, de controle van het ego op te geven, op te houden met mensen en situaties proberen te beheersen, de ontwikkeling in de handen van het lot te leggen en de hoop te vestigen op het natuurlijke verloop der dingen. Het vrouwelijke heeft het wonderbaarlijke vermogen tot vergeving. Verbondenheid is haar meest wezenlijke innerlijke drijfveer.

Het onder ogen zien van de romantische liefde is een heroïsche tocht.

Het dwingt je niet alleen de schoonheid en de mogelijkheden van de romantische liefde te zien, maar ook de illusies. Heroïsche tochten leiden altijd door donkere valleien en moeilijke confrontaties, maar als je volhoudt vind je nieuwe mogelijkheden.

Wanneer je verliefd bent, voel je je vollediger mens, alsof een ontbrekend deel van jezelf aan  je wordt teruggegeven. Je voelt je uitgetild boven de dagelijkse werkelijkheid. Het leven krijgt intensiteit, gelukzaligheid en extase. Je worden bezeten door liefdesgevoelens en het vinden van de uiteindelijke zingeving en verlossing in de geliefde.

Het zoeken naar een gevoel van volledigheid is bijna religieuze ervaring. Het betekent dat er een aangeboren drang is om betekenis in het leven te vinden. Intuïtief vorm je een beeld van jezelf als volledig mens en van de uiteindelijke zin van het bestaan.

De romantische liefde wijst naar het plotseling binnendringen van de bovennatuurlijke wereld (verliefdheid) in de dagelijkse werkelijkheid. In dit gevoel van verliefdheid vind je jezelf terug door de ander.

Voor de man is de vrouw het symbool van de verloren ziel

De bron van verwarring en beproeving wordt gevormd door het verlangen om de vrouw die symbool staat voor de innerlijke vrouw, te bezitten. Terwijl het betekent dat je je moet leren openstellen voor je innerlijke verlangens en de mogelijkheden van je hart.  Zolang je er niet in slaagt om bewust te worden van de innerlijke uitdaging, zal de liefde voor de vrouw volledig bezit van je nemen en je in je greep houden. Deze kracht verstoort je leven, je relaties en je verplichtingen ten aanzien van anderen.

De verliefdheid is als een betovering door een liefdesdrank.

Het vernietigt ieder gevoel van goed en kwaad, doet afstand van alle traditionele ideeën van loyaliteit, toewijding en trouw waarmee wij op aarde onze levens en relaties gaande houden.

Onbewust beschouwt de man hartstocht als de hoogste waarde in zijn leven, als het doel van het leven, terwijl alle andere waarden daaraan worden opgeofferd. De moraal van de romance vertelt hem dat zijn leven alleen betekenis zal hebben als hij achter zijn liefde aangaat. De hartstocht te zoeken tegen elke prijs.

Maar tegelijkertijd waarschuwt zijn instinct hem vast te houden aan wat hij heeft, om de duurzame liefde die hem tot permanente steun in de rug is, de stabiliteit van hun huwelijk en hun wederzijdse trouw, in ere te houden.

Als hij toegeeft aan het volgen van de ontelbare doodlopende paden van het doolhof van de hartstocht, is er geen ruimte voor waarachtige trouw aan een individueel mens. Je kunt geen vormgeven aan liefde voor elkaar tenzij je wederzijdse verplichtingen nakomt. Loyaliteit en toewijding zijn even onmisbaar als voedsel en de lucht om adem te halen. Uit deze waarachtige menselijke behoefte aan stabiele, loyale en duurzame relaties, komt de moraliteit van de toewijding voort.

Een van de grootste paradoxen van de romantische liefde is dat zij geen menselijke relatie voortbrengt zolang zij romantisch blijft.

Zij leidt uiteindelijk tot dramatiek, roekeloos avontuur, jaloezie en bedrog.

Het op de juiste wijze omgaan met de verliefdheid en ervan genieten zonder dat hij een verwoestend effect heeft op dierbare menselijke relaties, is de moeilijkste opdracht voor de man.

De waarheid verborgen in de romantische liefde is de waarheid van de ziel

Het is de innerlijke wereld, die je op een innerlijk niveau moet realiseren.

Wanneer de projectie op een vrouw op een gegeven moment oplost, omdat je teruggekeerd bent op aarde, zul je verklaren dat je teleurgesteld bent in haar, alsof zij iets verkeerds gedaan heeft. Je bent teleurgesteld dat zij een menselijk wezen is in plaats van de belichaming van je fantasie en verlangens. Als je je ogen zou openen zou je zien dat het verbreken van de betovering juist de gouden kans biedt om de werkelijke persoon te ontdekken. En de kans om de onbekende delen van jezelf, die je op haar geprojecteerd hebt, jezelf toe te eigenen. Het is een illusie te denken dat er ooit een vrouw komt die jouw leven zal veranderen in een paradijs op aarde.

Je kan een vrouw niet opzadelen met alle ongeleefde delen van jezelf.

De grote uitdaging is het aangaan van je eigen ontwikkelingsmogelijkheden!

Wanneer je beseft dat je op zoek moet gaan naar ontbrekende delen in jezelf, kan de echte reis naar heelwording beginnen. Het innerlijke vrouwelijke verbeeldt het vermogen in ons om los te laten, de controle van het ego op te geven, op te houden met mensen en situaties proberen te beheersen, de ontwikkeling in de handen van het lot te leggen en de hoop te vestigen op het natuurlijke verloop der dingen. Verbondenheid is haar meest wezenlijke innerlijke drijfveer.

Verandering is slechts mogelijk wanneer we ons lijden ( de beperkte persoon die je nu bent) bewust beleven en accepteren.

De aardse liefde is een menselijke liefde die haar medemens liefheeft in zijn gewoonheid en alledaagsheid.

Wanneer een eenvoudige, ongecompliceerde relatie ons geluk kan schenken zijn we geneigd afwerend te reageren. Het is te eenvoudig of te saai! We zijn verblind door fantasieën dat de liefde groot, extatisch en gecompliceerd moet zijn. De man hoeft alleen maar zijn ogen te openen, zich bewust te worden van de rijkdom die hem omgeeft en daadwerkelijk te leven. Maar de aardse vrouw is niet goed genoeg voor hem. Zij vervult zijn wensdromen niet, hoewel ze hem alles geeft waarover een sterveling beschikt. Het betekent dat hij moet leren zich te verbinden met een vrouw zoals zij is met al haar onvolkomenheden en alles wat haar tot een gewone sterveling maakt.

We vergeten dat er een relatie mogelijk is tussen twee gewone stervelingen die elkaar kunnen liefhebben als gewone, onvolmaakte mensen. De enige duurzame relatie is de relatie van twee mensen die elkaar toestaan de ander te zien als een gewoon, onvolmaakt individu en elkaar liefhebben zonder illusies of overspannen verwachtingen.

De werkelijke verbondenheid tussen twee mensen beleven ze in de kleine dingen: het rustig bij elkaar zitten na een drukke dag; de begrijpende blik naar de ander; elkaar steunen in de opvoeding van de kinderen; de dagelijkse kameraadschap; de genegenheid en een luisterend oor.

Wil je aan je relatie werken?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching of relatiecoaching

Neem contact op via het contactformulier voor een gratis kennismakingsgesprek. Dan gaan we kijken wat voor jou of jullie de beste aanpak is.

 

Heb je te vaak last van verwijten en ruzie met je partner?

Om ruzie te kunnen voorkomen moet je wel met elkaar kunnen praten.  Wanneer dat lukt, ervaar je een diepe emotionele band. Met behulp van de online cursus Probleemloos communiceren met je partner leer je om gestructureerd in alle rust, aandacht te besteden aan jullie relatie.  Samen werk je aan het herstellen en versterken van de wederzijdse liefde.

Online cursus Probleemloos communiceren met je partner

Willen jullie alles uit je relatie halen?

Wil je optimaal van elkaar kunnen genieten?

De online Relatie jaartraining voor meer verbinding krijg je een jaar lang ondersteuning voor een duurzame liefde.

De ultieme online relatie jaartraining

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl