You are here: Home » Artikelen over liefde » De ideale relatie bestaat niet maar wat dan wel? 11 geheimen  van een gelukkige relatie

De ideale relatie bestaat niet maar wat dan wel? 11 geheimen  van een gelukkige relatie

Ideaalbeelden over een relatie:

Het huwelijk was de mooiste dag van mijn leven.

Een relatie is goed als we ons prettig voelen.

Ongemakken moeten we verwijderen of desnoods negeren.

Ruzie maken heeft geen zin.

Als je van elkaar houdt dan steun je elkaar door dik en dun.

Problemen los je op door er verstandig over te praten.

Als je van elkaar houdt dan kwets je elkaar nooit.

Je weet gewoon van elkaar wat de ander nodig heeft.

11 geheimen van een gelukkige relatie

Na de eerste romantische fase leer je je partner beter kennen en verandert het beeld van de ideale relatie in een realistische relatie. In dit artikel geef ik je inzicht in de voeding die nodig is om de liefde voor elkaar in stand te houden.

Wat is een realistische relatie waarin de partners tevreden zijn en tot hun recht komen?

  1. Je voelt je veilig en geborgen bij je partner

Na de geboorte is de eerste behoefte van een baby om zich veilig en geborgen te voelen bij de ouders. Dan kan het zich ontspannen en genieten. Het is de basis die nodig is om, als het opgroeit, de wereld te durven verkennen en zichzelf te laten zien. De basis van een goede relatie begint bij dit gevoel van veiligheid en geborgenheid. Je hebt het gevoel dat je helemaal jezelf mag zijn. Een gevoel dat meestal in het begin wel aanwezig is, maar dan komen er stoorzenders; verschillen in behoeftes en in levensstijl.

Geborgenheid uit zich doordat je er voor elkaar bent; je kunt je zorgen en onzekerheden kwijt, gevoelens mogen er zijn en je deelt de verantwoordelijkheden. Beiden draag je bij; financieel, huishoudelijk en relationeel. Ieder op zijn/haar eigen manier.

Bij een goede relatie blijft het gevoel van veiligheid en geborgenheid bestaan maar dat gaat niet vanzelf.

  1. Gevoelens van liefde is de basis van de relatie

De bodem waar je relatie op groeit is de liefde die je voor elkaar voelt. Je uit je gevoelens van liefde door elkaar te knuffelen, dingen voor elkaar te doen, elkaar complimenten te geven, lief voor elkaar te zijn, aandacht voor elkaar te hebben, elkaar een plezier te doen en elkaar de ruimte te geven.

Je houdt van elkaar maar hoe houd je dit gevoel vast. Door teleurstelling en irritaties verdwijnt het nogal eens naar de achtergrond. Hiermee komen we op de essentie van een goede relatie: Je moet de relatie voeden! Van je partner houden laat je zien in je gedrag. Het betekent dat je je liefdevol gedraagt, dat je er voor elkaar bent en dat je aardige dingen tegen elkaar zegt.

Liefde is een werkwoord

Van Steenwegen 

  1. Partners kunnen goed met elkaar praten

Maar nog beter dan praten, kunnen partners goed naar elkaar luisteren. Omdat ze goed met elkaar kunnen praten, zijn ze in staat om verschillen in verwachtingen en problemen op te lossen. Een onderdeel van problemen oplossen is dat er afspraken worden gemaakt, waar je je aanhoudt. Goed met elkaar praten betekent ook dat je tijd aan elkaar besteedt, waardoor je elkaar beter leert kennen, verschillen in behoeftes beter begrijpt en plezier samen hebt.

  1. Partners zijn in staat om voor zichzelf op te komen.

Je weet wat je wilt, wat je bereid bent te geven en te investeren en je weet waar je grenzen liggen. Het kost je geen moeite om dit te bespreken. Je laat je niet manipuleren om dingen tegen je zin te doen. Dat betekent niet dat je ook wel dingen doet om je partner tegemoet te komen of hem/ haar een plezier te doen. 

  1. Ruzies worden opgelost

Ruzies zijn er nu eenmaal of noem het een stevige woordenwisseling of het uiten van je boosheid omdat je ervan baalt dat je partner voor de zoveelste keer een afspraak niet nakomt. Er is niets mis met een ruzie want daardoor worden zaken onomwonden op tafel gelegd. Maar het is belangrijk dat er daarna een goed gesprek komt om deze onenigheid constructief op te lossen.

  1. Intimiteit en seksualiteit brengt je dichter bij elkaar

Intimiteit betekent nabijheid. Nabijheid door te delen wat je bezighoudt, nabijheid door knus samen te zijn en elkaar aan te raken en nabijheid door seks. Vaak zijn hierin verschillen in behoeftes. De ene partner wil meer intimiteit en de andere partner wil meer seks. Veel mensen weten niet hoe ze vorm moeten geven aan intimiteit. Vaak mist er een emotioneel bewustzijn, waardoor je niet weet wat je voelt. En als je niet weet wat je voelt kun je je gevoelens ook niet delen, een voorwaarde voor intimiteit.

  1. Partners verbinden en hechten zich aan elkaar

Wanneer je een tijdje bij elkaar bent ga je je eigenlijk vanzelf verbinden en hechten. Je houdt van elkaar, vindt het fijn om bij elkaar te zijn en kunt op elkaar vertrouwen. Om je te kunnen verbinden moet je jezelf wel kunnen uiten en open kunnen zijn. Alle voorgaande punten spelen hier een rol; je veilig en geborgen voelen, met elkaar kunnen praten, intimiteit en seks kunnen ervaren, ruzie kunnen maken, voor jezelf kunnen opkomen. Wanneer je je hecht aan elkaar, ervaar je een diepe emotionele band. 

  1. Partners hebben beiden evenveel inbreng en zeggenschap

Na de romantische fase ga je elkaar steeds beter leren kennen. Je ontdekt dat er nogal verschillen zijn in karakter en in behoeften. De een houdt van avontuur en de ander houdt van zekerheid. De een wil graag dingen ook alleen doen en de ander is een familiedier. Het is de kunst om elkaar de ruimte te geven en elkaars autonomie en verlangens te respecteren en tegelijkertijd zorg te dragen voor de relatie. Aan de ene kant betekent dat ruimte geven en aan de andere kant betekent het meebewegen. Je kunt elkaar geven wat de ander nodig heeft of vraagt. De balans in geven en nemen is een voorwaarde voor een goede relatie.

      9. Partners durven elkaar gunsten te vragen

“Als ik dit moet vragen, dan hoeft het voor mij niet meer” is een veel gehoorde uitspraak van met name vrouwen. Ze vinden dat hun man bepaalde zaken spontaan of uit zichzelf moet doen. Anders telt het niet. Maar ja wat als dat nu eenmaal niet vanzelf komt? Dan laat je het maar en word je langzaamaan bitter?

      10. Partners waarderen elkaar

Een van de grote valkuilen voor partners in een langdurige relatie is dat ze de liefde van de partner voor vanzelfsprekend aannemen en daarmee alles wat hij/zij doet voor de relatie. Het is een primaire menselijke behoefte om gezien en gewaardeerd te worden. Dat is niet kinderachtig het is iets om serieus te nemen. Helaas leven we niet in een cultuur waarin we gemakkelijk complimenten geven. Gelukkig kun je dit leren. Ga maar voor jezelf na hoe het voelt als iemand jou een compliment geeft of waardering uitspreekt voor wat je hebt gedaan of voor wie je bent. Wil je dat je partner stopt met klagen? Geef waardering! Iemand die waardering krijgt is eerder bereid iets terug te doen.

      11. Partners werken beiden aan de relatie

Een relatie bestaat uit fases; de romantische fase, gaan samenwonen, een gezin krijgen, werkontwikkeling, ouder worden. Al deze fases vragen iets van jou als persoon en van jullie samen. Je wordt met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen geconfronteerd. Daarin kun je groeien, zowel individueel als samen.

Valt er nog iets te leren?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching of relatiecoaching

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou of jullie de beste aanpak is.

 

Voel je weer verbonden met je partner met behulp van de gratis Relatiescan

De Relatiescan bestaat uit 30 vragen die je eerst voor jezelf invult en vervolgens samen deelt en bespreekt. 

Deze gesprekken zal jullie dichterbij elkaar brengen.

Ja, ik meld me aan voor de Relatie scan

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Heb je te vaak last van verwijten en ruzie met je partner?

Om ruzie te kunnen voorkomen moet je wel met elkaar kunnen praten.  Wanneer dat lukt, ervaar je een diepe emotionele band. Met behulp van de online cursus Probleemloos communiceren met je partner leer je om gestructureerd in alle rust, aandacht te besteden aan jullie relatie.  Samen werk je aan het herstellen en versterken van de wederzijdse liefde.

Online cursus Probleemloos communiceren met je partner

 

 

 

 

 

 

Willen jullie alles uit je relatie halen en inzicht krijgen wat nodig is om optimaal van elkaar te kunnen genieten?

De online Relatie jaartraining voor meer verbinding krijg je een jaar lang ondersteuning voor een duurzame liefde.

De ultieme online relatie jaartraining

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl