You are here: Home » Artikelen over boosheid » De kracht van vergeven

De kracht van vergeven

Ben je geneigd om vast te houden aan oude kwetsingen die je grieven?
Ben je niet zo vergevingsgezind?

Velen van ons zijn opgegroeid met ouders die ons niet hebben gegeven wat we nodig hadden aan liefde en geborgenheid. In sommige gevallen was er sprake van emotionele, geestelijke, lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, wat voor een fundamentele beschadiging heeft gezorgd.

Maar ook diegenen die een redelijk beschermde opvoeding hebben gehad, kunnen verbitterd zijn over situaties die zijn voorgevallen in hun jeugd.

En dan zijn er al die teleurstellende ervaringen die we hebben gehad met vriendschappen en intieme relaties; nare ruzies, vechtscheidingen en diepe teleurstellingen en kwetsingen. Deze ervaringen maken het zeker niet makkelijk om vrienden en ex-partners te vergeven. Het verdriet, de diepe teleurstelling, het gevoel verraden, bedrogen, in de steek gelaten of vernederd te zijn, kan heel diep zitten. De wrok die het oproept maakt het bijna onvergeeflijk.

Gedachten die het idee van vergeven tegenwerken:

Als ik vergeef accepteer ik wat die persoon gedaan heeft.

Vergeving is niets anders dan het vergoelijken van verkeerd gedrag.

Het is de schuld van de ander, dus waarom zou je vergeven.

De ander moet gestraft worden.

De ander verdient geen mededogen.

Het is beter te haten dan lief te hebben, dan ben ik veiliger.

Mijn hart is voor altijd gesloten.

Dit is onvergeeflijk.

Je bent een zwakkeling als je vergeeft want dan geef je toe.

Als je vergeeft, geef je de ander gelijk.

Door niet te vergeven heb je macht over degenen die je gekwetst heeft.

Het voelt lekker om wraak te kunnen nemen

Iemand moet boeten voor wat hij of zij heeft gedaan.

Je moet iemand alleen vergeven als hij of zijn, zijn oprechte verontschuldigingen aanbiedt

 

Het is een illusie te denken dat je gemoedsrust krijgt door vast te houden aan woede en genoegdoening.

Het is een illusie te denken dat je jezelf beschermt door woede en genoegdoening.

De beste manier om afstand te creëren tussen jezelf en degene die je gekwetst heeft, is hem of haar nooit te vergeven.

 

Niet vergeven betekent dat je besluit te lijden

Het vasthouden aan woede heeft een aantoonbare invloed op je gezondheid, want elke vorm van boosheid, irritatie, woede creëert fysieke spanning, die weer rusteloosheid, lichtgeraaktheid en ontevredenheid veroorzaakt Door niet te vergeven houd je jezelf hierin gevangen.

 

Vergeving kan een einde maken aan je innerlijke strijd en het voortdurend opnieuw beleven van je boosheid en ergernissen.

 

De gelukkigste huwelijken zijn gebouwd op een fundament van vergeving.

Gerald Jampolsky

 

Vergeving is de bereidheid een pijnlijk verleden of een pijnlijke gebeurtenis los te laten.

Het is het besluit niet langer te lijden. Het is de keuze geen waarde meer te hechten aan haat en woede. Het is het loslaten van het verlangen anderen of jezelf pijn te doen om iets dat in het verleden ligt.

Vergeving nodigt je uit om mededogen te voelen voor het leven van de ander. Vergeving is een innerlijke reis naar innerlijke rust.

Door te vergeven bevrijd je jezelf van woede en pijn.

Vergeven bevrijd je van de illusie van hoop dat je het verleden kunt veranderen of dat iemand het verleden kan goedmaken.

 

Vergeving is het loslaten van alle hoop op een beter verleden

De bereidheid te vergeven is het sleutelwoord als je wilt leren vergeven

Gerald Jampolsky

Alleen door te vergeven kun je de cyclus van vernietiging tot stilstand brengen, zowel in het klein, in relaties, als in het groot, tussen landen.

Je kunt besluiten dat je kunt vergeven in plaats van te besluiten dat iets onvergeeflijk is. Dit besluit zorgt voor andere gevoelens. Door je negatieve ideeën over vergeven los te laten en het idee los te laten dat iemand de schuld moet krijgen wanneer je gekwetst bent, ontstaan er andere gevoelens. Wellicht ga je de pijn ervaren van de kwetsing waardoor je de situatie emotioneel kunt verwerken. Een beschuldigende vinger brengt geen innerlijke rust of geluk, het brengt alleen verwijdering en nog meer ergernis.

De eerste stap is de bereidheid om de overtuigingen te veranderen die gebaseerd zijn op dader en slachtoffer denken. Dat betekent dat je andermans gedrag niet meer interpreteert vanuit schuldig of onschuldig. Het betekent dat je de ander niet ziet als aanvallend maar onderzoekt welke gevoelens er schuilgaan achter dit oordeel.

Wanneer je iemand veroordeelt tot schuldige heb je meestal een verhaal gemaakt, bijvoorbeeld dat iemand tegen je is, jou moet hebben of jou wil dwarsbomen. Wat het erger maakt is dat je ervanuit gaat dat dit verhaal waar is, terwijl de interpretatie van een gebeurtenis je eigen gedachten zijn. Je weet niet wat het verhaal is van de ander. Daarnaast blijf je niet zo zeer gehecht aan een gebeurtenis maar zit je vast aan je eigen interpretaties en gevoelens van woede. Je kunt besluiten dit los te laten.

Laat je gemoedsrust je enige doel zijn, niet het veranderen of straffen van de ander.

Gerard Jampolsky

Overwegingen die je kunnen helpen te kiezen voor je geluk in plaats van je gelijk

Geef het idee van dader en slachtoffer op.

Overweeg het idee dat de ander jou de kans geeft om te leren vergeven.

Besef dat het vasthouden aan verontwaardiging en verbitterde gedachten een vorm van lijden is.

Besef dat je zelf je gedachten kunt kiezen.

Besef dat het je niets positiefs oplevert als je de ander straft.

Probeer de positieve intentie te zien van het gedrag van de ander dat je veroordeelt.

Tel je zegeningen, in plaats van je kwetsuren te tellen.

Mededogen en liefde is het krachtigste geneesmiddel ter wereld.

Houd voor ogen dat gemoedsrust je enige doel is, niet het veranderen of bestraffen van de ander.

Onthoud dat je door te vergeven niet instemt met het gedrag van de ander.

Hulpmiddelen

Een brief schrijven

Misschien helpt het je een brief te schrijven aan de persoon die je niet kunt vergeven. Schrijf alles op wat je denkt en voelt en verscheur of verbrand de brief daarna.

Maak een beeld van een vredige denkgeest, een toestand van rust, stilte en liefde.

Zoek een beeld, bijvoorbeeld de zee, heuvels vol met bloemen of een bergriviertje, iets wat voor jou werkt. Neem elke dag twee keer minimaal 5 minuten de tijd om je op dit beeld te concentreren of de tijd te nemen om buiten te zijn en je een met de natuur te voelen, kan je veel goed doen. Gewoon stil zijn en je door niets laten afleiden.

Wil je hier  begeleiding bij hebben? Ik help je graag.

Neem contact met mij op via de contactpagina.

Kijk naar de mogelijkheden voor coaching:

Individuele coaching

Copyright: Marja Postema Emotionele intelligentie Academie

Inspiratie: Boek: De kracht van liefde en vergeving, auteur: Gerald Jampolsky

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl