You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » De TAO en emoties

De TAO en emoties

Taoïstische Uitgangspunten

Waar leven is, is energie, waar energie is, is beweging

Taoisten beschouwen de mens als een geheel – een eenheid van lichaam, geest en ziel te midden van de aarde, de kosmos en het universum. De energie van de aarde, de kosmos en het universum is onuitputtelijk.

De taoïstische werkwijze gaat er vanuit dat de mens zijn levensenergie voornamelijk opneemt via de geest en door middel van de ademhaling. Door middel van de ademhaling richt je je op de ongelijkmatige verdeling van energie over het hele lichaam.

De Tao gaat er ook vanuit dat alles trilling is, evenals de wetten van de fysica.

De atomen en moleculen van alle levende wezens vertonen een voortdurende trilling. Alles is in beweging. Dat betekent dat ook de moleculen van de vloeistoffen in onze lichaamscellen sneller of langzamer kunnen bewegen. Deze verandering wordt veroorzaakt onder invloed van temperatuurverandering; onder invloed van onze emoties en onze gedachten. (Innerlijke houding) Positieve gedachtes en gevoelens verhogen de trilling van de cellen.

Negatieve gedachtes en emoties verlagen de trilling van de cellen en daarmee de energie.

Elke gedachte en elk daaruit voortvloeiend gevoel is een geestelijke energie, die zich vroeg of laat in ons leven manifesteert. Dat is een kosmische wet.

Als we ons aan iemand ergeren, is het in feite niet de ander die ons ergert, maar onze gewaarwording van de situatie, gestuurd door onze gedachten en gevoelens.

De Tao kennen aan de afzonderlijke cellen een eigen intelligentie toe en ze geloven dat elke cel emoties en gedachten heeft. Als de cellen van een orgaan bijvoorbeeld worden gekoesterd, voelt het orgaan zich prettiger. Wanneer we geestelijk en lichamelijk ouder worden, nemen de snelheid en de intensiteit van de trilling in onze cellen af. De energiestroom wordt trager. Door gebrek aan energie worden de afvalproducten van de stofwisseling niet goed afgevoerd, zodat ze zich in de cellen ophopen. Het verouderingsproces verloopt sneller naarmate de hoeveelheid afval in ons lichaam toeneemt.

Dit kunnen we allemaal voorkomen door ervoor te zorgen dat we optimaal van zuurstof en energie worden voorzien uit de aarde, de kosmos en het universum.

Liefde, mededogen, geduld, verdraagzaamheid, vreugde, lachen bevorderen onze helende energie en versterken onze innerlijke geneeskracht.

Word je bewust van je innerlijke rijkdom, zodat je liefde kunt geven en ontvangen.

Taoïstische oefeningen

Deze oefeningen zijn voor iedereen eenvoudig te volgen. Door middel van deze oefeningen kun je je zelf genezende krachten activeren. Door de oefeningen te doen met een gevoel van blijdschap en dankbaarheid vanuit het hart, vergroot de harmonie en de gezondheid van het lichaam.

Door middel van deze oefeningen kun je de levensenergie bewust laten stromen en optimaal verdelen, met behulp van ademhalingstechnieken, lichaamsoefeningen en de verbeeldingskracht van de geest.

We kunnen een krachtig stromende levensenergie bereiken door liefde, vreugde en een goede ademhaling.

De basishouding

 • Ga rechtop staan op schouderbreedte, voeten iets naar buiten.
 • De nek en rug vormen een rechte lijn.
 • Laat de buik en bekken ontspannen hangen.
 • Houd de knieën licht gebogen.
 • Het hoofd wordt door een onzichtbare draad naar boven getrokken.
 • Ervaar hoe de voeten contact maken met de grond (tenen, bal, buitenkant en de hiel)
 • Stel je voor dat de voeten wortels schieten in de grond
 • Blijf zo even staan met de ogen gesloten en neem je lichaam waar.

De basis ademhaling          Ademen naar de navel

Onder invloed van de dagelijkse spanningen hebben we de natuurlijke ademhaling verleerd. Het permanente tekort aan zuurstof leidt na verloop van tijd tot ziekten, veroudering en gebrek aan vitaliteit.

De in- en uitademing zijn bij de navelademhaling diep en traag. De bedoeling is dat de buik zich bij de inademing welft en bij de uitademing terugtrekt, terwijl de borst vlak en leeg blijft zonder verkrampt te raken.

 • Zorg dat de armen en schouders ontspannen blijven.
 • Ga staan in de basisstand of doe de oefening liggend.
 • Leg de handen op de buik, de ellebogen hangen een beetje naar beneden.
 • De schouders zijn ontspannen.
 • Adem in door de neus via de borst, die hol getrokken wordt, naar de buik.
 • De handen drukken licht tegen de buikwand, terwijl de buik uitzet.
 • Bij de uitademing wordt de buik kleiner, dit kun je versterken door de buikspieren een beetje samen te trekken. Bij de uitademing stel je je voor dat de adem door het lichaam via de benen en voeten de grond in gaat.
 • Blijf dit in een rustig tempo doen en neem waar of de borst, schouders, armen en handen ontspannen zijn. Op deze manier werkt de ademhaling ontspannen.
 • Als je de navelademhaling snel doet werkt het juist vitaliserend.

Voordelen van de navelademhaling

De navelademhaling stimuleert ons zelf genezend vermogen.

De navel is het middelpunt van onze kracht. Het centrum waarin de energie van alle organen

samen komen. Door de navelademhaling concentreren we de energie van de kosmos in dit centrum

Toename van de zuurstofopname

Bij een navelademhaling worden de longen in de lengte naar beneden getrokken, zodat ze volledig worden geactiveerd en met zuurstof gevuld. Bij de borstademhaling wordt slechts tweederde deel van de longen gebruikt.

Orgaanmassage.

De lever, de alvleesklier, de milt, de maag, de dunne darm, de dikke darm en de daaronder gelegen bijnieren worden gemasseerd zodat hun functie versterkt wordt.

Aarding     Ontspanning door aarding

 • Doe de oefening in de basishouding
 • Ontspan de hoofdhuid; duw de huid naar voren, achteren, zijwaarts met de handen.
 • Ontspan het gezicht door grimassen te trekken.
 • Ontspan de schouders door ze op te trekken en plotseling te laten vallen
 • Span en ontspan de armen en handen.
 • Trek de borst samen en ontspan.
 • Trek de rug samen en ontspan.
 • Schud de benen en voeten los.
 • Adem driemaal via de navel diep in en uit.

Vibratie van het lichaam

Intensieve vibratie maakt de weefsels en de spieren los, zodat het zuurstof beter door het lichaam kan stromen en gifstoffen sneller worden afgevoerd. Op hogere leeftijd verkleven de weefsels waarin afvalstoffen zich hebben opgehoopt.

Schudt het hele lichaam alsof je het ijskoud hebt. Door de vibratie wordt de verdeling van energie bevorderd.

Deblokkeren van gewrichten

Bevorderen van de energiestroom door de gewrichten, zodat ze soepel blijven, vrij van blokkades en ophopingen van gifstoffen die gewrichtsklachten kunnen veroorzaken.

Maak tijdens de oefening ook gebruik van een diepere ademhaling; krijg je meer ruimte.

 • Voeten, knieën en heupen draaien
 • Bekken heen en weer bewegen
 • Gewrichten van de handen ellebogen schouders draaien
 • De vooroverboog (wervelkolom en de tussenwervelschijven deblokkeren)
 • De rug hol en bol maken door de armen naar achteren en naar voren te bewegen.
 • Zijkant romp bewegen met de armen omhoog; links en rechts
 • Hoofd draaien en naar links en rechts

Energiedoorstroming

Ga in de basisstand staan en leg de handen op de navel.

Adem langzaam en bewust de energie van de aarde in via de voetzolen en leid de energie via de wervelkolom omhoog naar de schedel, waar u de energie uitademt.

Adem langzaam en bewust de energie van het universum in, laat de energie op de uitademing via de wervelkolom naar beneden gaan en via de buitenkant van de benen en via de voetzolen in de aarde wegstromen. Zo voer je helende en verjongende energie door de wervelkolom. Doe dit zes keer.

Drie-E-ademhaling

Dit is een ademhalingsoefening waarin de drie energieën van de aarde, de kosmos en het universum samen komen. Deze geconcentreerde energie kunnen we naar elk orgaan sturen.

Adem de energie van het universum in via de kruin, houd de adem vast en laat de energie drie seconden rondcirkelen. Visualiseer dat je de energie doorstuurt naar de navel en adem dan uit.

Adem de energie van de kosmos in via het voorhoofdscentrum, houd de adem vast en laat de energie drie seconden rondcirkelen. Stuur haar naar de navel en adem dan uit.

Adem de ademenergie in via de voetzolen, houd de adem vast en laat de energie drie seconden rondcirkelen. Stuur de energie naar de navel en adem uit.

Houd deze drie energieën zo lang mogelijk in het navelcentrum vast. Visualiseer hoe zich achter de navel energie vormt, die de buik warmer maakt. Laat tenslotte op een rustige ademhaling de energie via de benen en de voetzolen de aarde instromen.

Doel van deze oefeningen:
 • Vergroten van welzijn
 • Versterken van harmonie tussen lichaam, geest, gevoel en ziel.
 • Stimulatie van de vitaliteit
 • Bewust aanwezig leren zijn in het hier en nu
 • Fundamenteel vertrouwen ervaren
 • Kunnen ontspannen
 • Bewust denken, voelen en handelen

 

Bron: Het geheim van vitaliteit. Anagariko Mahanamo

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl