You are here: Home » Artikelen over boosheid » Eerste hulp bij ruzie en voortdurende irritatie

Eerste hulp bij ruzie en voortdurende irritatie

 

 

 

 

17 handvatten om problemen en conflicten op te lossen en te voorkomen met je partner, je collega of je werkgever of iemand waar je je vaak aan irriteert

Handvat 1      Spreek met elkaar af dat een ruzie niet langer dan 15 minuten mag duren

Spreek beiden je intentie uit dat je uit het gevecht wilt blijven.

Handvat 2       Neem een Time-Out

Blijf je toch hangen in een ruzie neem een Time-out en ga ergens alleen zitten om na te denken wat er werkelijk speelt (teleurstelling, frustratie) en welke pijnlijke gevoelens een rol spelen. Spreek af wanneer jullie het gesprek hervatten. Dat kan ook de volgende dag zijn.

Handvat 3      Uitlaatklep

Blijf je hangen in woede en wraakgedachten? Kijk of je de woede op een andere manier kunt lozen; sporten, schreeuwen in de auto of een andere fysieke activiteit waarin je je energie kwijt kan.

Handvat 4      Ga na waar je spijt van hebt

Bijvoorbeeld bepaalde kwetsende opmerkingen, waarvan je ziet en ervaart dat het je partner pijn heeft gedaan. Bedenk wat je kunt doen om dit goed te maken.

Handvat 5       Leer naar waarschuwingssignalen luisteren

We kunnen door allerlei zaken spanning krijgen; zorgen over de kinderen, werkdruk, halen van targets, familieruzie, financiële problemen, werkloosheid, ziekte, ruzie met een collega. Het dagelijkse leven stelt ons steeds weer uitdagingen.

Om te voorkomen dat je spanning op elkaar afreageert of dat spanning eerder tot een conflict leidt is het handig als je ziet wanneer de ander gespannen ergens over is.

Veel mensen vertellen niet als ze ergens meezitten. Integendeel, meestal kroppen ze het op, totdat het te laat is. Maar in dit proces, in de aanloop tot het ontploffen of ongenuanceerd eruit gooien, kun je dikwijls, als je goed luistert en kijkt, al merken dat er iets speelt bij je partner. Leer daarom gevoelig te zijn voor stemmingen en uitingen bij de ander waarin de kwetsing of boosheid besloten zit. Leer je partner lezen. Signalen kunnen zijn; extra stil zijn, meer op zichzelf dan normaal, minder gezellig dan normaal, oogcontact vermijden.

Handvat 6      Spanning leren waarnemen bij jezelf

Neem de mate van spanning en ontspanning waar bij jezelf. Doe dat op verschillende momenten op een dag en na een specifieke situatie, bijvoorbeeld na een overleg of een uitje. Ga steeds na hoe hoog je spanning is op een schaal van 0 – 100.

Observeer wat er in je lichaam gebeurt als de spanning oploopt. Daardoor kun je eerder herkennen dat de spanning stijgt. Bijvoorbeeld zweten, buikpijn, kiezen knarsen, nagelbijten, snoepen, drinken, roken, onrustig worden. Schrijf op wat je bij jezelf hebt ervaren gedurende 2 weken.

Je kunt je ook bewust worden of je spanning oppikt van de ander en er last van hebt.

De manier om spanning kwijt te raken kan voor iedereen anders zijn; de een gaat hardlopen of een bad nemen en iemand anders wil graag praten of juist op zichzelf zijn.

Handvat 7       Emoties delen

In plaats van een verwijt kun je wel je emoties delen, bijvoorbeeld “Ik baal hiervan”. In plaats van “Jij doet nooit iets”. Zoals je ziet is het handig om altijd met een zogenaamde “Ik-boodschap” te beginnen in plaats van een “Jij-boodschap”, want de laatste is meestal een verwijt.

Handvat 8       Accepteer verschil van mening

Het is onzin om te denken dat anderen altijd een gelijkluidende mening over iets moeten hebben. Respecteer daarom de mening van de ander, ook al ben je het er helemaal niet mee eens, of vind je het dom, of van minder waarde dan je eigen mening. Laat de ander in zijn of haar waarde.

Handvat 9       Word je bewust van de kwetsing

Meestal zijn mensen boos omdat ze zich gekwetst voelen of niet gezien. Ga daarom na, wanneer je merkt dat je boos bent, waarin je je dan gekwetst voelt. Benoem dit dan vervolgens, in plaats van een vette ruzie te beginnen of alles op te potten en te wachten totdat de emmer overloopt. Uiteindelijk is het voor de ander makkelijker om je gekwetstheid aan te horen dan een impliciete beschuldiging die in de boosheid zit. Bij het delen van je pijn, spreek je empathie en mededogen aan bij de ander

Handvat 10    Verbeter je communicatie

Op het vlak van de communicatie tussen partners valt er meestal ontzaglijk veel te verbeteren. Hieronder 7 basale communicatieregels.

 1. Begin je zinnen zoveel mogelijk met ikJe, het of men gebruiken schept afstand en stoort. – Ik vind dit leuk. Ik hoop dat het meevalt. Ik heb hier last van.
 2. Houd je zinnen kort en concreet. Schrap alle overbodige woorden zoals: op zich, zou je zeggen, een beetje, als het ware, zogezegd, niettemin, ja maar, eigenlijk, in feite.
 3. Haal tegenstrijdigheden uit je communicatie. Dat wat je zegt, laat zien en doet, hoort overeen te stemmen met wat je non-verbaal laat merken. – Ik vind je aardig zeggen terwijl je boos naar de grond, werkt niet goed.
 4. Wees duidelijk in wat je zegt. – Ik baal hiervan zeggen in plaats van dit lijkt me vervelend maakt verschil in een gesprek. Verduidelijk ook wat je zegt wanneer er kans is dat je partner jou verkeerd begrijpt.
 5. Luister zo neutraal mogelijk naar je partner. Zet je vooroordelen en interpretaties opzij en stel je in de plaats van je partner om beter zicht te krijgen op wat hij/zij bedoelt.
 6. Stel alleen echte vragen. Vragen die iets suggereren (jij hebt daar zeker plezier in, toch?) of afkeuring uitdrukken (wat heb je nóu weer gedaan!) zijn geen vragen en bemoeilijken de ander adequaat te reageren.
 7. Test of je begrepen hebt wat je partner zegt door wat je gehoord hebt, in je eigen woorden te herhalen. – Begrijp ik het goed dat. Geef een signaal dat wat de ander zegt is overgekomen. – Ok of Ja, ik begrijp het.

Handvat 11.   Zelfreflectie en selectie

Stel je voor dat je een wetenschappelijke onderzoeker bent (rationeel, analytisch). Na elke ergernis maak je een notitie. Koop er een apart opschrijfboekje voor, die je altijd bij de hand hebt. Irritant gedrag is alles wat de ander doet, zegt, juist niet doet of juist niet zegt. Je schrijft het op. Probeer er een gewoonte van te maken. Schrijf in het kort op:

 • Wat er wel of juist niet gebeurt
 • Waar dit gebeurde
 • Wanneer; datum en tijdstip

Je gaat ontdekken hoe vaak je je irriteert en je gaat ontdekken welke irritaties je woest maken en welke je snel weer vergeet.

En je ontdekt hoe vaak bepaalde situaties voor komen. Aan het eind van de dag trek je je terug om de notities terug te lezen. Je gaat jezelf ook bevragen wat jouw aandeel is geweest in de situatie. Reageerde de ander misschien op gedrag van jou?

Geef de situaties een cijfer tussen 1 en 10. 1 is een situatie die bij jou niet veel emotie veroorzaakte en je gemakkelijk los kunt laten. 10 is een situatie waardoor je nog steeds laaiend kunt worden.

 • Richt je op de situaties met het hoogste cijfer
 • Wat irriteerde je precies? Probeer zo concreet mogelijk te zijn.
 • Wat is het gevoel achter de irritatie; een kwetsing, gemis, grensoverschrijding of teleurstelling?
 • Wat was jouw aandeel in die situatie?
 • Wat zou je willen dat de ander anders doet?

Door de situaties te overdenken krijg je een genuanceerder beeld en een scherper beeld van wat je graag anders wilt. Dat maakt je communicatie straks in de uitwisseling helder.

Handvat 12                Feedback geven

Beschrijf de situatie zo neutraal en feitelijk mogelijk. We zijn snel geneigd bij irritaties om te gaan overdrijven; ‘Jij denkt noot aan……” “Jij gaat altijd………..”. Daarmee gooi je olie op het vuur.

Wees duidelijk. In plaats van te gaan mokken of te denken dat de ander moet weten wat er aan de hand is, vertel heel duidelijk waar je last van hebt.

Handvat 13              Houd een goede relatie in gedachten

Ondanks de irritaties is het heel slim om de vriendschap in gedachten te houden en jullie liefde voor elkaar, om te voorkomen dat je partner een vijand wordt. Besef dat we allemaal onze beperkingen hebben. Dus blijf aardig.

Handvat 14             Voorkom dat de emmer overloopt

Voor veel mensen is het moeilijk om irritaties te uiten maar besef dat hoe langer je het voor je houdt en zich irritatie op irritatie stapelt, des te moeilijker zal het zijn om het nog vriendelijk te uiten.

Handvat 15              Geef aan wat je behoefte is

Het is veel gemakkelijker om te horen wat je behoefte is, wat je fijn vindt en waardeert, dan te horen wat je vervelend vindt. Dus buig je probleem of irritatie om tot een behoefte.

Handvat 16              Overeenkomsten

Om samen een probleem op te kunnen lossen is het handig om eerst te zoeken naar overeenkomsten. Bespreek een onderwerp waar jullie vaak oneens over zijn.  Is er iets ten aanzien van het onderwerp waar jullie het wel over eens zijn?

Zijn er waarden die jullie beiden belangrijk vinden?

Hebben jullie t.a.v. dit thema een gemeenschappelijke doelstelling?

Bijvoorbeeld een manier van werken?

Welke gemeenschappelijke problemen spelen een rol?

Handvat 17               Vragen of een verzoek doen

In plaats van onuitgesproken verwachtingen te hebben of eisen te stellen is het beter om vragen te stellen. Onuitgesproken verwachtingen en eisen stellen leiden eerder tot ruzie omdat ze niet respectvol zijn.

Wat is een goede vraag? Eerst even wat is geen goede, effectieve vraag:

Een retorische vraag waarbij je de gedachten en gevoelens leest van de ander:

“Je zult er wel weer geen zin inhebben om dit samen met mij te doen”?

Of een verwijt vertaald in een vraag:

“Waarom ben ik de enige hier die eraan denkt om……? ”

“Wie kan er nou zo stom zijn om …….?”

Verander een ergernis, boosheid, verwijt in een verzoek of een vraag

Neem hier even de tijd voor. Waar erger je je aan en wat wil je precies? Dus niet wat wil je niet; “Ik wil niet dat je je spullen rond laten slingeren”.

Een verzoek begin je met Ik wil graag of Wil jij?

Wanneer je je ergert dat je partner zijn of haar spullen van het werk in de woonkamer laat slingeren, terwijl hij of zij een werkkamer heeft, dan zou je dus kunnen vragen:

“Wil jij, als je thuiskomt van je werk, je spullen in je werkkamer leggen?”

Succes!

Copyright: Marja Postema www.omgaanmetemoties.nl

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl