You are here: Home » Stress en trauma » Energetische bescherming

Energetische bescherming

 

 

 

 

De mens als energetisch wezen

Een mens heeft een fysiek lichaam en een energetisch lichaam. Het energetische lichaam zit voor een deel in het fysieke lichaam en omvat het voor een deel. In het energetische lichaam kunnen we onderscheiden: de aura, chakra’s, meridianen en de ziel.

De aura

Ieder levend wezen heeft een onzichtbaar energieveld om zich heen. De aura bevindt zich voor een klein deel in het lichaam maar vooral daarbuiten. Een aura is niet constant van kwaliteit. De kwaliteit is van groot belang voor het al dan niet vervuilen. Een gezonde aura reikt tot vele meters buiten het lichaam. Aura’s verschillen in grootte en ze verschillen in dichtheid. Er kunnen ook grote verschillen zijn tussen de voor- en achterkant, de linker- en de rechterhelft, het hoofd en de voeten. Een aura die dichter is, biedt een betere bescherming tegen invloeden van buiten. Waar de aura te zwak is kunnen de energetische invloeden van buiten gemakkelijk naar binnen komen en je kunt daar ook makkelijk energie verliezen.

De chakra’s

Het lichaam kent zeven hoofdchakra’s, enkele nevenchakra’s en talloze kleine chakra’s. Chakra’s kun je beschouwen als organen van het energetisch lichaam. Ze verrichten enorm veel werk. Het onderste hoofdchakra is aangehecht bij het stuitje en straalt uit naar de aarde. Dit chakra werkt aan onze grofstoffelijke kwaliteiten: een gezond lichaam, brood op de blank een dak boven je hoofd, de uitdagingen van het leven hier op aarde aangaan. Het werkt onder meer in op de nieren en de wervelkolom.

Het tweede chakra heeft te maken met seksualiteit, vitaliteit en creativiteit. Het straalt aan de voorkant uit tussen het schaambeen en de navel.

Het derde chakra of zonnevlecht heeft te maken met het ego, de ik-kracht. De kwaliteit van het ego is erg belangrijk in relatie tot leeglopen en vervuilen. Op fysiek niveau heeft het invloed op de suikerhuishouding, de maag, de lever en de galblaas.

Het hartchakra is het vierde chakra. Het is verbonden met hartemoties: liefde, verdriet, haat. Het hart, het bloed en de bloedsomloop worden door dit chakra beïnvloed.

De vijfde chakra, de keelchakra is het communicatiechakra. Deze chakra werkt op de schildklier, de keel en de stem, de luchtpijp, de longen.

Het zesde chakra, het voorhoofdchakra leidt de mentale processen Helderweten en helderzien zijn mogelijk dankzij dit chakra. Het beïnvloedt de ogen, de neus, de hersenen en het zenuwstelsel

De zevende hoofdchakra komt op de kruin naar buiten. Deze chakra is de verbinding met de kosmos.

Van de neven chakra’s is de voetchakra belangrijk. Ze zitten midden onder de voeten. Ook via deze chakra kunnen we verbinding hebben met de aarde. Het geeft ons de mogelijkheid om levenskracht uit de aarde op te zuigen en vuile energie af te voeren.

De meridianen

De meridianen zijn voor het energetisch lichaam net zo belangrijk als de aders voor het fysieke. Ieder orgaan heeft een eigen paar meridianen. Al die meridianen zijn verbonden met twee hoofdmeridianen. De meridianen voorzien de organen van energie.  Als het energetisch lichaam zelf niet meer voldoende in staat is de energie over het lichaam te verdelen proberen acupuncturisten ervoor te zorgen dat de energie van een orgaan dat te veel energie heeft stroomt naar een orgaan dat te weinig energie heeft.

De ziel

Of iemand goed is verbonden met zijn ziel, met andere woorden of hij of zij goed is geïncarneerd, kan in grote mate bepalen hoe ontvankelijk iemand is voor energetische vervuiling. Delnooz gaat ervan uit de ziel een energievorm is met een eigen bewustzijn. Een ziel incarneert in het lichaam. Een goed geïncarneerde ziel zegt ‘ja’ tegen het leven.

De basischakra kan dan het werk gaan doen. Wie goed geïncarneerd is kan ook goed in zijn benen zakken, stevig op deze aarde staan. Slecht geïncarneerde mensen hebben meestal veel aura rond hun hoofd. Ze willen eigenlijk niets met het lichaam en de aarde te maken hebben. Het nadeel is dat ze makkelijk vuil opnemen van anderen

Energetisch leeglopen

Je werkt een paar uur en voelt je daarna leeg, moe, op. Het liefst wil je even niemand om je heen. Deze symptomen kunnen ook het gevolg zijn van een tekort aan vitamine b12 of een lage bloedsuikerspiegel, bloedarmoede een depressie maar het kan ook zijn dat je energetisch leeggelopen bent. Dat kan zijn omdat iemand anders energie bij je wegtrekt en jij je energie weggeeft. Je verliest energie via je aura en/of de chakra’s.  Deze energiesystemen vervullen een belangrijke functie in de communicatie

Als je goed geïncarneerd bent, kan niemand energie van je weggeven, tenzij je daar toestemming voor geeft. Als je hier mee wilt stoppen, zul je met hart, ziel en geest moeten beslissen dat niet meer te doen.

Een van de redenen waarom mensen energie weggeven komt voort uit de vermijding van pijn. Het gedrag wat daaruit voort kan komen is helpgedrag; je probeert de problemen van anderen op te lossen. Dan hoef je de pijn van de ander en dus van jezelf niet onder ogen te komen.

Een andere reden kan zijn dat je het leed van de wereld om je heen niet kan verdragen en daardoor al je energie weggeeft of dat je energie geeft om liefde en waardering te krijgen. Van passief weggeven van energie is sprake als je anderen alle ruimte geeft om je energie te nemen, omdat jezelf niet thuis bent. Dit is het geval als je slecht bent geïncarneerd.

Energetisch meetrillen en vervuilen

Onder energetisch vervuilen verstaat Delnooz het aankleven van energie van anderen aan je eigen energiesysteem. Aura’s en chakra’s communiceren met elkaar. Dit kan prettig zijn, bijvoorbeeld als je verliefd bent, maar dit kan ook vervelend zijn als iemand bijvoorbeeld zwaarmoedig is.  Als je een stralend mens ontmoet word je eerder blij dan wanneer je een wanhopig mens ontmoet. Dit is meetrillen met de energie van een ander.

Mensen die moeilijk doorstromen, dragen veel onverwerkte energie bij zich, dat kun je  onbewust overnemen.  Na contact met iemand voel je je vies of vuil. Je hebt behoefte om te douchen, schone kleren aan te trekken. Je zet een deur of een raam open zodat er frisse lucht binnen kan komen.

Meetrillen is een interactie, waarbij beide partijen volledig voor hun eigen deel verantwoordelijk zijn. Het al dan niet meetrillen heeft veel te maken met de mate waarin je jezelf bent en blijft onder invloed van anderen. Gezonde egokracht is hier heel wezenlijk.

Hoe kan het dat de ene persoon wel vervuilt en de ander niet?

Onze aura beschermt ons energiesysteem. Zij zorgt er aan de ene kant voor dat de energie binnen het systeem blijft en aan de andere kant houdt zij ongewenste invloeden buiten. Wil de aura deze functie goed kunnen uitoefenen, dan moet zij het hele lichaam kunnen omsluiten en voldoende stevig te zijn. Dat is lang niet altijd het geval. Een veel voorkomende oorzaak is het niet voldoende geïncarneerd zijn. Naarmate een persoon meer “ja” zegt tegen het leven hier op aarde, zal de aura zakken. Het kan ook zijn dat er delen van de aura open zijn, gebieden die niet zijn erkent. Op die plek ben je dan ontvankelijk voor het vasthouden van gifstoffen en voor het ontwikkelen van fysieke klachten. Waar je niet aanwezig bent vervuil je. Wat je in jezelf niet wilt zien trek je aan. Wie flink vervuilt, voelt zich veel minder vitaal, zit minder lekker in zijn vel.

Het afvoeren van vervuilde energie

De aura is in staat vuile energie naar buiten uit te ademen. Via de voetchakra’s en het basischakra kunnen we energie naar de aarde afvoeren.  Deze afvoerkanalen zijn vaak onderontwikkeld. We kunnen pas energie afvoeren als we goed geïncarneerd zijn. Of je vuil binnen laat heeft sterk te maken hoe begrenst je bent.

Jezelf energetisch beschermen

Wanneer je te veel gericht bent op anderen, dan zal je aura veel te ruim zijn. Daardoor raakt je energie snel vermengd met de energie van anderen.

Je aura verkleinen

Stel je voor dat je aura een lamp is waar je onder staat. De lamp produceert een cirkel van licht. Stel voor dat je deze cirkel kleiner maakt, dichter bij jezelf. Jij komt dan meer in het licht te staan, dichter bij jezelf en jouw gevoelens, jouw waarheid. Door je energetische licht-aura kleiner te maken ben je meer beschermt.

Je aura vullen met zonlicht

Dit kun je doen door je voor te stellen dat je zonlicht via je kruinchakra in je lichaam laat lopen en van daaruit in je aura.

Je aura een beschermlaag geven

Stel je voor dat je een goudkleurig licht aantrekt vanuit de kosmos en dit een doorzichtige laag vormt om je aura heen. Doe dit regelmatig

Inspiratie:

Fons Delnooz  “Energetische bescherming”

(Tegen leeglopen, vervuilen en meetrillen)

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl