You are here: Home » Stress en trauma » Burn-out wijst je op een valse identiteit. Wie zit er achter dit masker?

Burn-out wijst je op een valse identiteit. Wie zit er achter dit masker?

Welke mensen zijn gevoelig voor een burn-out?

De harde loyale werkers, de verantwoordelijken die alles oppakken wat nodig is, de doorzetters die doorgaan tot ze erbij neervallen, de redders die iedereen helpen die in nood zijn, de allesoplossers die overal wel een creatieve en praktische oplossing voor hebben, de aanpakkers, die niet lullen maar poetsen, de ambitieuzen die iets willen bereiken ook al moeten ze daarvoor op hun tenen lopen, de gevers die nooit zelf om iets vragen.

Er ontstaat een diepe crises wanneer je niet meer kunt voldoen aan dit zelfbeeld en je je moet overgeven aan een zelfbeeld waar je allergisch voor bent; iemand die zwak is, passief, die niet in beweging komt, die zielig is, die een slachtoffer is, die het heeft opgegeven, die niet meer kan, die ziek, zwak en misselijk is. Dit is een schrikbeeld en wil je nooit en te nimmer zijn!  Is er iemand uit je familiesysteem die deze rol vertegenwoordigde?

Deze crises vergt interventies op identiteitsniveau, met aandacht voor onderliggende thema’s.

Jane Alice Coerts

De manier waarop je je zelf waardeert en behandeld is een onderdeel van het zelfbeeld

Een sterke innerlijke criticus en een innerlijke pusher kunnen je aanzetten tot aanpakken, verbeteren en doorgaan tot je erbij neervalt. Het onderliggende thema is hier: Het is nooit goed genoeg. Wat uiteindelijk inhoudt: Ik ben niet goed genoeg. Door de waardering die je krijgt voor je inzet of het feit dat anderen je nodig hebben, is het vaak moeilijk om dit gedrag los te laten. Aan jouw buitenkant is vaak niets te zien, maar van binnen kun je worstelen met onzekerheid, angst en eenzaamheid. Wat je niet in de gaten hebt, is dat dit gedrag zoals voortdurend presteren, perfect moeten zijn of anderen behagen, beschermingsgedrag is. Het zijn overlevingsstrategieën die je in de kindertijd hebt ontwikkeld om gezien en gewaardeerd te worden in je gezin van herkomst. Je doet er alles aan om de pijn en gemis van destijds en het verdriet en de boosheid hierover niet te voelen. Je dacht dat je het verleden achter je kon laten, maar dat is een illusie.

Hoeveel energie kost het om perfect te willen zijn, altijd aardig gevonden te willen worden of voortdurend bezig te zijn anderen het naar de zin te maken?  Alles in de hoop dat je gezien en gewaardeerd wordt. Maar zolang je diep van binnen niet van jezelf houdt, zal dat nooit gebeuren.

Inzicht krijgen in onderliggende thema’s

De levenslange invloed van het gezin waarin je bent opgegroeid

Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor je identiteit. Jouw emotionele en psychologische ontwikkeling wordt onder andere beïnvloed door de cultuur waarin je bent opgegroeid, door jouw plaats in het gezin en door voorbeeldgedrag van je ouders. Maar ook stressvolle ervaringen zoals scheiding, verlies of een verhuizing, kunnen grote impact op je ontwikkeling hebben gehad. In je kinderjaren trek je onbewust conclusies over jezelf, het omgaan met anderen en over de wereld om je heen. Is de wereld veilig, zijn mensen te vertrouwen, is er ruimte voor jou, word je geliefd? Alles wat je hebt meegemaakt, positief en negatief, heeft je gevormd tot wie je nu bent. Naast de uniekheid van ieders levensverhaal zijn er wel een aantal universele invloeden die ons in de kindertijd hebben gevormd. Belangrijke invloeden zijn:

 • De invloed van de geschiedenis van je ouders
 • De invloed van eventueel transgenerationeel trauma
 • De invloed van taboes en geheimen in het familiesysteem
 • De invloed van de kwaliteit van hechting
 • De invloed van het voorbeeldgedrag
 • De invloed van jouw plek in de kinderrij
 • De invloed van verwachtingen van de ouders
 • De invloed van de mate en kwaliteit van aandacht en betrokkenheid

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven, hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld.

Als kind doe je er alles aan om liefde en aandacht te krijgen. Ook als dat betekent dat je jezelf moet inhouden, een braaf of stoer jongetje of een lief of behulpzaam meisje moet zijn. Kinderen hebben een onvoorwaardelijke loyaliteit tegenover hun ouders.  Je leert je gevoelens verdringen en gaat je aanpassen aan de wensen van je ouders. Wanneer je ouders je hierin belonen zal het aanpassingsgedrag en de rol die je ontwikkelt een fundament worden van jouw persoonlijkheid. Door de emotionele behoeftes in de kindertijd om gezien, gehoord, serieus genomen te worden en de belangrijke behoefte aan hechting, kunnen gevoeligheden ontstaan, bijvoorbeeld:

 • Het gevoel afgewezen te worden
 • Het gevoel niet goed genoeg te zijn
 • Het gevoel een last te zijn
 • Het gevoel nutteloos te zijn
 • Het gevoel niet gezien te worden
 • Het gevoel niet serieus genomen te worden
 • Het gevoel niet gehoord te worden
 • Het gevoel er niet te toe doen

Negatieve conclusies die je als kind onbewust kunt hebben getrokken:

 • Ik hoor er niet bij
 • Ik ben niet veilig
 • Ik ben niet welkom
 • Ik ben een last
 • Het maakt niet uit of ik er ben
 • Ik moet niet moeilijk doen
 • Mijn behoeften zijn niet belangrijk
 • Ik kan maar beter doen wat ze willen
 • Ik moet me inhouden
 • Ik moet bescheiden zijn
 • Ik moet mezelf niet laten kennen
 • Ik moet sterk zijn
 • Ik moet perfect zijn

Je gevoelsleven uitschakelen om het zelfbeeld in stand te kunnen houden.

Wanneer je als kind geen bevestiging en erkenning hebt gehad voor je gevoelens en emoties en je ouders geen positief voorbeeld gaven in het omgaan met emoties, zul je emoties verbannen hebben naar het onbewuste. Daarnaast heeft ieder mens vanaf de geboorte emotionele behoeften; de behoefte aan veiligheid en steun, de behoefte om erbij te horen, jezelf te mogen zijn, gezien en gehoord te worden, bevestigd te worden, gewaardeerd en serieus genomen te worden. Helaas worden niet alle behoeften vervuld in de kindertijd, dat is pijnlijk. We kunnen later wel doen alsof we geen behoeften hebben, maar dat is een illusie. Ieder mens wordt blij wanneer hij/zij gezien, gehoord en gewaardeerd wordt.

Hoe werken deze ervaringen door als je volwassen bent?

Omdat de ontwikkeling van je persoonlijkheid vooral onbewust plaatsvindt, heb je er geen besef van wat je van jezelf hebt ingeleverd of weggestopt.  Het aangeleerde gedrag wordt een automatisme. Deze gevoeligheden en conclusies lopen onbewust als een rode draad door je leven en zorgen voor compensatiegedrag, alsof je iets hebt goed te maken of om te bewijzen dat je wel goed bent of wel iemand om van te houden.

De invloed van het verleden kan ervoor zorgen dat je bepaalde patronen ontwikkelt zoals:

 • Moeite hebben om grenzen te stellen.
 • Altijd wil helpen waardoor je meer geeft dan je ontvangt.
 • Te veel verantwoordelijkheid op je nemen en moeite hebben om grenzen te stellen.
 • Moeite hebben je eigen behoeftes te ervaren, waardoor het moeilijk is om te genieten.
 • Een voortdurende onrust ervaren, waardoor je altijd bezig bent.
 • Denken dat het nooit goed genoeg is, waardoor je jezelf moeten bewijzen.
 • Alles zelf willen oplossen, waardoor je geen steun kunt vragen.
 • Steeds goedkeuring zoeken, waardoor je moeite hebt om voor jezelf te kiezen.
 • Je snel afgewezen voelen, waardoor je je snel aanpast aan anderen.
 • Het iedereen naar de zin maken, waardoor je nooit aan jezelf toekomt.
 • Alles perfect willen doen, omdat je bang bent te falen.
 • Moeite hebben om jezelf te laten zien, waardoor het lastig is om je emotioneel te verbinden met mensen.
 • Moeite hebben om je kwetsbaar op te stellen en emoties te erkennen en uiten.

Uiteindelijk denk je: dit ben ik nu eenmaal.

Het gedragspatroon dat je hebt ontwikkeld om afwijzing en kwetsing te voorkomen, heeft je geholpen om goed door de kindertijd te komen. Maar je bent niet je gedragspatroon. Omdat dit patroon je een veilig gevoel geeft, is het moeilijk om dit los te laten, want niemand wil zich onveilig voelen. Het is fijn om aardig of belangrijk gevonden te worden door anderen. Maar waar komen dan die gevoelens van leegte, eenzaamheid of somberheid vandaan?

Om deze oude, onbewuste patronen los te kunnen laten zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament om inzicht te krijgen in al die invloeden die jou hebben gevormd. Dit inzicht helpt je bij het loslaten van dit oude gedrag zodat je meer jezelf kunt zijn en meer van het leven kunt genieten.

Door jouw unieke levensgeschiedenis te onderzoeken, krijg je inzicht in oude kernovertuigingen en patronen.

Ieder mens heeft een unieke geschiedenis. Door je leven in kaart te brengen leer je jezelf en je gedrag beter begrijpen. Verbanden tussen het verleden met jouw huidige leven worden daardoor zichtbaar en duidelijk. Dit leidt tot meer bewustzijn en keuzevrijheid. Je maakt bijvoorbeeld de keuze om meer voor jezelf op te komen, beter grenzen aan te geven of meer te laten zien wat je in huis hebt.

Gebeurtenissen in je leven staan niet op zichzelf. Om de samenhang te zien van je ontwikkeling, van de thema’s die daarin bij jou naar voren komen en de invloed van het verleden op het heden, breng je je levensgeschiedenis in kaart, van geboorte tot nu.  Daardoor wordt de rode draad in jouw leven zichtbaar en krijg je vat op patronen. Als vanzelf dient zich een uitdaging aan om nieuwe keuzes te maken, waardoor je beter tot je recht komt.

Emoties heb je nodig omdat ze je laten merken hoe het met je gaat

Emoties laten je merken waar je plezier aan beleeft, wat je verdrietig maakt, waar je je aan ergert, waar je bang voor bent, waar je jaloers op bent, wanneer je je eenzaam voelt, wat je ontroert, wat je absoluut niet wilt, wat je raakt en wat je kwetst. Door al deze gewaarwordingen leer je jezelf beter kennen en kun je beter keuzes maken en grenzen stellen in je leven.

Emoties geven jouw emotionele behoeften aan, zoals de behoefte aan aandacht, verbinding, bevestiging, waardering, veiligheid, ondersteuning en liefde. Maar ook de behoefte om ergens bij te horen, gezien en serieus genomen te worden. Een behoefte die als egoïstisch kan worden gezien, is de behoefte aan eigen ruimte, tijd voor jezelf en zelfexpressie.

Verbinding met je hart is de verbinding met jezelf

Tijdens een burn-out ben je terechtgekomen in een doodlopende straat. Het leven zoals je het hebt geleefd loopt dood. Dat kan heel beangstigend zijn. Maar gelukkig is het een positief signaal dat je duidelijk maakt om te stoppen met overleven en te gaan leven. De uitdaging is jezelf opnieuw te ontdekken en lief te hebben, dat wat lang verborgen is.

Wil je loskomen van beperkende patronen en ontdekken wie je nog meer bent?

Wil je weten waarom je steeds in dezelfde situaties terechtkomt?

Wil je ontdekken aan welke verwachtingen je probeert te voldoen?

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Wil je jezelf beter leren kennen?

Wil je de rode draad ontdekken in je leven?

Wil je meer zinvolheid ervaren in het leven?

Wil je leren om de verbinding met jezelf te herstellen?

 

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching

Neem contact op via het contactformulier voor een gratis kennismakingsgesprek. Dan gaan we kijken wat voor jou de beste aanpak is.

Ben je al even bezig met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en eventueel professionele ontwikkeling?

Kijk eens naar de geaccrediteerde OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP 

Zowel de Coaching als de opleiding is in Amersfoort.

 

Woon je te ver weg, maar wil je jezelf toch bevrijden van aangepast gedrag?

Dan kan de online cursus Ontspannen jezelf zijn je hierin helpen.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl