You are here: Home » Artikelen over liefde » Hoe krijg je een steunende en vervullende relatie?

Hoe krijg je een steunende en vervullende relatie?

Stand by your man       Stand by your woman

De eerste fase van verliefdheid wordt wel de romantische fase genoemd omdat je blind bent voor de ware aard van je partner, omdat je in de wolken leeft, met andere woorden in een droomwereld.

Ondanks deze illusie krijg je toch een glimp te zien van elkaars mooie wezen. Maar wanneer het gewone leven de overhand krijgt en je te maken hebt met allerlei praktische problemen of wanneer het leven wordt bepaald door kinderen, raak je het zicht op elkaars mooie wezen kwijt. Vaak schiet je in een oude rol, die je in het gezin van herkomst hebt geleerd en gaan oude frustraties en oude pijn de relatie bepalen. Je ziet in plaats van het positieve van de ander, alleen nog maar het negatieve en je vraagt je af hoe je hierin verzeild geraakt bent.

Maar wees gerust, zo gaat het meestal. Het zijn aanwijzingen dat er iets fundamenteels moet veranderen. Het is een kans om te leren, inzicht te krijgen in jezelf en je persoonlijk te ontwikkelen. Het delen van je kwetsbaarheid is de krachtigste manier om diepgang in een relatie te krijgen. Dat betekent dat je je verdedigingsmechanismen onderzoekt en oplost.

Helaas zijn mensen vaak pas gemotiveerd om in de spiegel te kijken en om met zichzelf aan de slag te gaan als er een crises situatie is ontstaan. Dat kan zowel privé, maar ook op het werk ontstaan want ook daar worden we geconfronteerd met frustraties en onvermogens.

Mocht je relatie zich in een crises bevinden of de liefde op sterven na dood zijn, dan is het mogelijk om de liefde weer terug te vinden. Om dat te bereiken moet je iets loslaten en je moet iets leren.

Basisprincipes van een steunende en vervullende relatie

Bij een steunende relatie ligt de nadruk op samenwerken, gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Het doel is elkaar te helpen het beste uit jezelf te halen en ervoor te zorgen dat je mag zijn zoals je bent, zodat je je beiden vervult voelt. De relatie kan zich daardoor verdiepen omdat je je je veilig voelt om kwetsbaar te zijn. Wanneer je kwetsbaar kunt zijn, kun je beiden oude patronen oplossen, die je zo wie zo gaat tegenkomen en je persoonlijk ontwikkelen.

In een gelijkwaardige relatie ben je bereid naar elkaar te luisteren en elkaar serieus te nemen.

Dat betekent niet dat je je moet gehoorzamen of het met elkaar eens moet zijn. Het betekent dat je je gaat inleven in de verschillen die er tussen jullie zijn. Verschillen leiden vaak tot discussie omdat je onbewust vindt dat je partner net zo moet denken en voelen als je zelf. Dit is een grote uitdaging.

In een gelijkwaardige relatie hebben beide partners de verantwoordelijkheid voor alles wat er gedaan moet worden. Denk aan alle praktische en huishoudelijke zaken.

We gaan eerst onderzoeken welke vernietigende krachten een rol spelen in jullie relatie

Oude rollen en patronen

Als je geleerd hebt je verantwoordelijk te voelen zul je al snel verantwoordelijkheid op je nemen en voor dat je het weet heb je deze rol op je genomen. Als geleerd hebt te genieten en gewend bent dat anderen verantwoordelijkheid nemen, dan zul je het gemakkelijk vinden om de rol van genieter op je te nemen. Iedere partner neemt zijn ontwikkelde gedrag (rollen), gevoeligheden, kracht en zwakte mee in de relatie. Heel vaak vullen partners elkaar aan. De kracht van de ene kan de zwakte van de ander zijn. Maar het kan ook leiden tot frustraties en ergernissen als de last van een relatie niet gelijk wordt verdeeld. Dan kan er een rolverdeling ontstaan waar een van beiden niet blij mee bent.

Je partner afkeuren heeft een vernietigend effect op de relatie

Dat kun je hardop doen maar ook in stilte.  Als je het niet aanstaat wat je partner doet of zegt en je spreekt dit niet uit, dan schep je afstand. Als dat vaak gebeurt neem je steeds meer een kritische afstand en krijg je een hekel aan je partner. De liefde verdwijnt en je partner merkt dit op een gegeven moment.

Jezelf afkeuren heeft ook een vernietigend effect op de relatie

Wanneer je dit vaak doet en je schuldig voelt of het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent, neem je afstand van je partner. Je maakt jezelf klein. Je partner krijgt het gevoel dat hij/zij je steeds moet bevestigen. Zo creëer je een ongelijkwaardige relatie.

Vaak ontstaat er een rolverdeling waarin de een kritiek geeft en de ander de kritiek ontvang en zichzelf daarmee afkeurt. Het wordt een dader en slachtoffer verhaal.

De harmonie willen behouden, onenigheid vermijden

Je wilt beiden koste wat kost de harmonie behouden. Dat doe je door ervoor te zorgen dat je geeft wat de ander wil, dat je je aanpast. Je versmelt als het ware met elkaar. Je bent een liefdevolle soort vader of moeder voor de ander. Je geeft je eigen identiteit, wensen, mening en behoeften op voor de lieve vrede. En wellicht ook dat je ervanuit gaat als je de ander gelukkig maakt dat je partner ook jou gelukkig gaat maken. Dat is een illusie, want je offert delen van jezelf op, waarvan je denkt dat die niet in de relatie passen. Wellicht een deel dat ervan houdt om op stap te gaan met vrienden of een deel dat graag ook alleen wil zijn.

Dingen die je niet leuk vindt, kleine irritaties en negatieve reacties zijn uit den boze. Alle kleine, dagelijkse ergernissen worden ontkend. Alles lijkt goed te gaan. Niets mag de lieve vrede verstoren maar ondertussen wordt deze lieve vrede ondergronds wel ondermijnt. Het is ook niet mogelijk om aan te geven dat bepaald gedrag of opmerkingen van de partner kwetsend zijn of dat je ergens teleurgesteld in bent. Het wordt allemaal onder de mat geveegd. Maar ondertussen ontstaat er een afstand, die gevuld is met onuitgesproken zaken. Daarmee haal je het leven en de spontaniteit uit een relatie en offer je een deel van je eigenheid op. Dat gaat op den duur wringen.

Oefening 1     Zelfreflectie individueel maken en uitwisselen.

Wat doe je niet dat je eigenlijk heel graag zou doen?

Wat doe je dat je eigenlijk helemaal niet wilt doen?

Wanneer was de laatste keer dat je iets deed om de goede vrede te bewaren?

Wanneer heb je iets niet gedaan om de goede vrede te bewaren?

Wat heb je niet gezegd om de harmonie te bewaren?

Wat heb je gezegd wat je eigenlijk niet meende om de harmonie te bewaren?

Welke gevoelens heb je niet gedeeld; irritaties, gekwetstheid, teleurstelling, verlangens.

Oefening 2      Zelfreflectie individueel maken en uitwisselen.

Denk aan een voorval waar je ontevreden was over je partner

Hoe reageerde je?

Liet je dat blijken door het te benoemen?

Keurde je het in stilte af?

Gedroeg je je afstandelijk?

Ben je negatief gaan nadenken over je partner?

Wilde je je partner straffen?

Heb je gezegd wat je verwacht?

Probeerde je je partner je wil op te leggen?

Deed je iets wat hierboven niet is genoemd?

Wat voor soort moeder/vader houding neem je aan? Bijvoorbeeld een afkeurende moeder en een afstandelijke vader.

Oefening 3      Zelfreflectie individueel maken en uitwisselen.

Wat doet of zegt jouw partner waardoor je je gekwetst, onveilig of niet serieus genomen voelt? Bijvoorbeeld:

Heeft je partner kritiek?

Wijst je partner je af?

Is je partner koud?

Is je partner afstandelijk?

Is je partner vaak afwezig?

Negeert je partner jou?

Is je partner betweterig?

Gaat je partner in discussie?

Lacht je partner je uit?

Wat voor soort moeder/vader houding neem je partner aan?

Belangrijke afspraken!

Wanneer je uitwisselt over deze zelfreflectie ga je absoluut niet met elkaar in discussie en je gaat je niet verdedigen of verontschuldigen. Het is zoals het is. Bij zelfreflectie 3 vertel je wat het effect op jou is; wat voel je, denk je en ben je geneigd te doen?

De Kritische Ouder rol en het innerlijk kind

Door een negatieve of kritische moeder of vader houding voelt de andere partner zich vaak als een kind. Zie dit innerlijk kind voor je. Misschien is het een innerlijke kind dat zich in de steek gelaten voelt, een onbegrepen kind, een onhandig kind, een kind dat zich schuldig voelt, een kind dat in de verdediging gaat of een rebellerend kind. Geef het innerlijke kind een naam. Kun je je ook een voorstelling maken van het innerlijke kind van je partner, wanneer jij hem/haar aanklaagt?

Het innerlijke kind kan spontaan en speels zijn maar het is ook kwetsbaar en gevoelig. We hebben geleerd om de kwetsbaarheid te beschermen. Maar als we totaal zijn afgesneden van dit gevoelige kind, dan weten we niet goed wie we zijn, wat we fijn vinden, waar we niet van houden. Het kwetsbare kind maakt ons duidelijk wat we werkelijk voelen. Kwetsbaarheid is geen zwakte, kwetsbaar zijn betekent dat je open en gevoelig bent. Via je kwetsbaarheid leer je gevoelens van liefde kennen en de behoefte aan intimiteit.

Via de kwetsbaarheid en het innerlijke kind kan je relatie zich verdiepen. Door je kwetsbaarheid en gevoeligheden te delen wordt je relatie veel intiemer. Je hoeft niet meer op je hoede te zijn, je eenzaam te voelen, je beter voor te doen dan je bent of de boel onder controle te houden. Wanneer je de kwetsbaarheid van elkaar kent, ga je elkaar beter begrijpen en gaat de liefde groeien.

De kracht van kwetsbaarheid

Hoe meer je te weten komt over jouw kwetsbaarheid en je gevoeligheden des te beter zul je weten wat je nodig hebt en kunt bepalen wat je wel en niet wilt (doen)

Afstemmen op je kwetsbaarheid houdt in dat je aandacht schenkt aan ongemakkelijke gevoelens. Waar maak je je zorgen over? Waar word je onzeker of gespannen van?

Als je je hebt leren afstemmen op je kwetsbaarheid, ben je gevoeliger voor de kwaliteit van de interactie tussen jou en je partner. Je voelt wanneer de ander het contact verbreekt. Maar meestal hebben we geleerd om deze gevoelens te negeren of niet serieus te nemen. In plaats van je gevoelens te negeren kun je ze nu uiten of je partner vragen wat er speelt of waarom hij/zij uit contact gaat.

Je kunt je ook afvragen wat er op zo’n moment door je heen gaat; ben je bang dat je partner niet meer van je houdt of ben je bang dat hij/zij je afwijst of veroordeelt of teleurgesteld in je is.

Als je niet in contact blijft met al deze gevoelens en nagaat wat er werkelijk speelt, schep je afstand tussen jou en je partner en kan er geen intieme band ontstaan. Als je niet beseft dat bepaald gedrag pijn doet of kwetst, zul je afstand scheppen. Als je bang bent voor de boosheid van je partner zul je je gaan terugtrekken om je innerlijke kind te beschermen. Om in beeld te blijven, moet je kunnen voelen. Wanneer je weer contact hebt met je kwetsbaarheid, kunnen jouw gevoelens, behoeftes en verlangens deel uitmaken van jouw belangrijke relaties. Je laat jezelf zien met alles erop en er aan, daarmee schep je een nieuwe, intieme band.

In plaats van elkaar de schuld te geven of verwijten te maken kun je laten zien wat er zich in jou afspeelt aan gevoeligheden. De relatie kan zich daardoor verdiepen omdat je bereid bent om jezelf te onderzoeken en dit te delen.

Kom je er samen niet uit?

Ben je bereid om je relatie onder de loep te leggen?

Ben je bereid zijn om je in te zetten voor de relatie?

Ben je bereid zijn om aandacht en tijd te besteden aan de relatie?

Ben je bereid zijn om open te staan voor zelfreflectie?

Ben je bereid zijn je eigen kwetsbaarheid te onderzoeken en te delen?

Wil je hier mee aan de slag?

Ik, Marja Postema help je graag. Mijn praktijk is in Amersfoort

Neem contact met mij op via het contactformulier. voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Voel je weer verbonden met je partner met behulp van de gratis Relatiescan

De Relatiescan bestaat uit 30 vragen die je eerst voor jezelf invult en vervolgens samen deelt en bespreekt.

Ja, ik meld me aan voor de Relatie scan

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Heb je te vaak last van verwijten en ruzie met je partner?

Om ruzie te kunnen voorkomen moet je wel met elkaar kunnen praten.  Wanneer dat lukt, ervaar je een diepe emotionele band. Met behulp van de online cursus Probleemloos communiceren met je partner leer je om gestructureerd in alle rust, aandacht te besteden aan jullie relatie.  Samen werk je aan het herstellen en versterken van de wederzijdse liefde.

Online cursus Probleemloos communiceren met je partner

Willen jullie alles uit je relatie halen?

Wil je leren om optimaal van elkaar te kunnen genieten?

De online Relatie jaartraining voor meer verbinding krijg je een jaar lang ondersteuning voor een duurzame liefde.

De ultieme online relatie jaartraining

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl