You are here: Home » Artikelen over liefde » Hoe kun je als rationeel persoon beter omgaan met een gevoelige of emotionele partner?

Hoe kun je als rationeel persoon beter omgaan met een gevoelige of emotionele partner?

 

 

 

 

Hoe kun je als rationeel persoon mensen die meer vanuit hun gevoel leven, zoals je partner, je collega of een vriend(in) beter leren begrijpen.

Wat maakt het voor jou als rationeel persoon moeilijk om met gevoelige of emotionele mensen om te gaan?

  • Het voelt vaak alsof je beiden van een andere planeet komt.
  • Vervelende gevoelens over een gebeurtenis kunnen bij je partner lang blijven hangen.
  • Je partner heeft lang de tijd nodig om een vervelende situatie los te laten.
  • Hij/zij kan lang twijfelen voordat er een besluit wordt genomen.
  • Gevoelens van onzekerheid kunnen in de weg staan om iets te ondernemen.
  • De stemming kan snel omslaan van vrolijk naar chagrijnig.
  • Je partner kan in de stress raken wanneer je druk uitoefent.

Wanneer iemand overweldigend wordt door emoties, is het voor diegene vaak moeilijk om na te denken. Daarnaast is diegene zich ook niet bewust van het effect van deze heftige emoties op anderen.

Bij hoog gevoelige mensen kan de wereld sterk binnenkomen, met andere woorden ze worden overladen door indrukken en gevoelens. Voor een rationeel persoon kan dit onbegrijpelijk zijn en je kunt enorm gefrustreerd raken omdat alles wat je zegt en doet vaak niet aankomt of verkeerd wordt geïnterpreteerd.

Daarnaast kun je het gevoel hebben om op eieren te moeten lopen om te voorkomen dat je iets verkeerds zegt of doet waardoor je partner uit zijn doen raakt of boos wordt

Verschillende hersenhelften zijn actief

Vanuit de rechterhersenhelft reageren we intuïtief, emotioneel, visueel en sensitief. Vanuit de linkerhersenhelft reageren we verbaal, rationeel en analytisch. Ideaal gesproken werken de twee hersenhelften samen. De twee hersenhelften slaan herinneringen ook verschillend op. De linkerhersenhelft slaat feiten op en geeft er een rationele betekenis aan. De rechterhersenhelft slaat de zintuigelijke ervaringen en emoties op.

Wanneer je meer rationeel bent ingesteld ga je een situatie op een logische manier verklaren. Wanneer je meer leeft vanuit je linkerhersenhelft reageer je vanuit je emoties en gevoelens. Je vindt iets bijvoorbeeld fijn, vervelend, zorgwekkend of uitdagend. Je denkt minder na over een situatie.

Vanuit je rationele brein analyseer je wat oorzaak en gevolg is, wat het effect is van je acties of wat een verstandige keuze is in een bepaalde situatie.

In dit artikel geef ik de valkuilen aan voor jou als rationeel persoon in het omgaan met een gevoelige of emotionele partner en krijg je per valkuil tips hoe je hier beter mee om kunt gaan.

 

Valkuil 1: Je neemt de gevoelens van je partner niet serieus

Door jouw rationele perspectief kost het je moeite om een gevoelsmatig perspectief serieus te nemen. Daardoor ga je in discussie of probeer je je partner te overtuigen dat het allemaal wel meevalt. Dit speelt zich vooral af wanneer je partner zich zorgen maakt of bang is dat er iets misgaat. Hij/zij kan bijvoorbeeld zeggen dat iets niet goed voelt. Jij kunt hier vanuit jouw rationele manier van denken niets mee. Door je partner te willen overtuigen dat er niets aan de hand is, is de kans groot dat er een conflict ontstaat en dat jullie ergernis groeit ten aanzien van elkaar.

Tip 1 Bevestig de gevoelens van je partner.

De gevoelde emoties van je partner zijn net zo waar als jouw rationele overwegingen,  ook al kun je je daar niet in verplaatsen. In plaats van te overtuigen is het veel zinvoller om vragen te stellen. Bijvoorbeeld: Waar maak je je zorgen over? Wat voelt niet goed? Hoe werkt dat bij jou? Wat heb je nodig? Betekent dit dat je besluit om…..

Valkuil 2: Je ervaart emoties als zwak of minderwaardig.

Het zou kunnen zijn dat je door je opvoeding geleerd hebt dat emoties er niet toe doen, dat ze zwak zijn of zinloos. Meestal door het voorbeeldgedrag van ouders kun je geconcludeerd hebben dat emoties minder waard zijn dan logisch redeneren. Dat kan betekenen dat je de neiging hebt wanneer je partner blijk geeft van bijvoorbeeld gevoelens van verdriet, teleurstelling of boosheid, dat je dit gaat relativeren door te zeggen dat het wel meevalt of dat het geen zin heeft om boos te worden. Je zult ervaren hebben dat dit eerder werkt als olie op het vuur.

Tip 2: Besef dat jouw opvattingen niet voor iedereen geldt.

Voor mensen die veel voelen staan emoties centraal in het leven. Dat is niet minderwaardig maar normaal omdat mensen nu eenmaal gevoelswezen zijn. Het meest ideale perspectief is als er een balans is tussen het gevoel en de ratio. Dus wellicht kun je iets leren door de wereld van gevoelens te leren kennen. Want ook jij hebt gevoelens net als alle mensen, maar je hebt je meer rationeel ontwikkeld. In die zin kun je leren van mensen die meer vanuit hun gevoel leven.

Valkuil 3: Je denkvermogen kan gevoelens overrulen

Als rationeel persoon leef je alsof gevoelens niet bestaan.  Voor gevoelige mensen kunnen rationele mensen best overweldigend zijn in hun verbale kracht. Omdat ze meer verbonden zijn met hun emotionele brein kunnen ze zich machteloos voelen dat ze geen verbale reactie paraat hebben, waardoor ze gaan huilen of boos worden. Daardoor bereik je elkaar niet en uiteindelijk voel je je allebei machteloos.

Tip 3: Geef je partner de tijd om na te denken.

Het helpt als je je denkkracht in een lagere versnelling zet en vervolgens een vraag stelt hoe de ander tegen het onderwerp aankijkt. Wanneer iemand in zijn emotionele brein zit, kost het tijd om in zijn/haar rationele brein te komen. Maar dit geld ook voor jou. Voor jou is het een uitdaging om toegang te krijgen tot je emotionele brein.

Valkuil 4: Kritiek geven ervaar jij als een positieve daad om iemand te helpen.

Veel mensen hebben moeite om kritiek te ontvangen ook al is de bedoeling om diegene daarmee te helpen. Maar mensen die gevoelig of meer emotioneel in het leven staan, kunnen door kritiek het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn. Ze kunnen kritiek als een persoonlijke afwijzing ervaren waardoor ze overstuur raken. Dus met al je goede bedoelingen raak je de verkeerde snaar.

Tip 4: Kritiek nuanceren en complimenten geven

Het is een uitdaging om je te verplaatsen in bijvoorbeeld de moeite die je partner heeft gedaan ook al is het in je ogen niet goed genoeg. Het helpt om te benoemen waarin je haar/hem waardeert en hierin complimenten geeft. Hierdoor plaats je de kritiek in een groter geheel. Dat voorkomt dat diegene zich waardeloos gaat voelen vanuit zijn emotionele brein.

P.S. Ik geloof dat ieder mens complimenten nodig heeft ook rationele mensen. Dat zul je moeten erkennen. Dat is geen rationele behoefte maar een emotionele behoefte.

Valkuil 5: Het negeren van de invloed van de sfeer van de omgeving

Hoe de omgeving er uit ziet maak jij je niet zo druk over zoals waar je gaat eten, waar je verblijft tijdens een vakantie of hoe de inrichting van het huis is. De sfeer van een omgeving zegt jou niet zoveel. Als het maar functioneel is. Maar je gevoelige partner kan zich daar, tot jouw verbazing, enorm druk om maken. Bijvoorbeeld een restaurant met een slechte akoestiek waar je elkaar nauwelijks kunt verstaan is voor een gevoelig persoon een ramp.

Tip 5: Houd rekening met de uitstraling van een omgeving.

Leer van je partner welke omgeving een fijne sfeer geeft en wat voor omgeving een nare sfeer geeft. Woorden die in het laatste geval gebruikt worden is; kil, koud, onaangenaam, vervallen, verwaarloosd. De neem je waar door middel van je zintuigen, vooral door wat je ziet. Als er zorg besteed is aan een omgeving zoals mooie afgestemde kleuren, bloemen en mooie meubels. Maar ook wat je ruikt kan van invloed zijn. Ruikt het fris of muf. Het is een uitdaging voor jou om je zintuigen meer te gaan gebruiken.

Valkuil 6: Het willen oplossen van zaken die een emotie teweegbrengen.

Je partner is overstuur over iets wat er gebeurd is. Op dat moment gaat je brein hard aan het werk door de situatie te analyseren en te bedenken wat mogelijke opties kunnen zijn om dit op te lossen. Je gaat voorbij aan de emotie en komt met jouw ideeën hoe het ‘probleem’ opgelost kan worden. Tot jouw grote verbazing werkt dit als olie op het vuur. Je begrijpt niet wat je verkeerd doet terwijl je voor je gevoel zo je best doet om te helpen.

Tip 6: Leer de functie kennen van emoties.

Alle emoties hebben een functie. Hier heb ik een uitgebreid artikel over geschreven, wat je inzicht hierover kan geven. Eén van de functies is dat je zaken die je geraakt of gekwetst hebben, door je emoties te uiten, kunt verwerken. Dus wat er nodig is, is dat je meeleeft met je partner. Dat je bevestigt dat iets naar of heel vervelend was. De kans bestaat dat je hiermee de emotie vergroot maar daarmee help je de verwerking. Dat zal voor jou heel vreemd zijn omdat je juist wilt dat de emotie stopt. Op een gegeven moment is het klaar en kan je partner ook weer nadenken over de situatie. Dit betekent dat je een totaal andere mindset over emoties moet gaan ontwikkelen.

Valkuil 7: Ervan uitgaan dat je partner het met je eens is.

Het is voor jou gemakkelijk is om met allerlei argumenten te komen om tot een bepaald besluit te komen. Daarnaast ben je ervan overtuigd dat het op basis van deze argumenten het beste besluit is wat jullie kunnen nemen. Het maakt niet uit waar het over gaat. Jouw rationele brein werkt heel snel maar die van je partner niet. Wanneer je partner niet reageert concludeer je dat je partner het er mee eens is. Je zegt OK dat doen we. Geen reactie zie je als een bevestiging. Geen reactie zou kunnen betekenen dat je partner niet tegen je in durft te gaan, bang voor een conflict of je partner heeft meer tijd nodig om bij al deze argumenten stil te staan.

Tip 7: Geef bij het nemen van besluiten bedenktijd.

Wanneer gevoelens betrokken worden bij het nemen van een besluit kost het meer tijd. Je overweegt iets en gaat voor jezelf na of je daar blij van wordt of niet. Dat ken je vast zelf ook. Ga maar na een vriend doet een verzoek aan jou. Dat kan een leuk verzoek zijn omdat je er blij van wordt maar het kan ook een verzoek zijn waarbij er veel van je gevraagd wordt. Dat voelt minder leuk, wellicht voelt het zwaar. Om te voelen wat een besluit met je doet, heb je tijd nodig.

Valkuil 8 Genoegen nemen met een rationele relatie.

Waarschijnlijk besef je niet dat een relatie niet kan groeien door middel van een rationele instelling. Liefde is niet rationeel. Liefde heeft intimiteit nodig en intimiteit ontstaat doordat je gevoelens voor elkaar deelt. Intimiteit ontstaat doordat je je kwetsbaar opstelt. Kwetsbaarheid deel je door je gevoelens te delen.

Tip 8 Jezelf ontdekken

Wie ben je als je niet rationeel bent? Ieder mens heeft emoties en gevoelens dus jij ook. Door middel van emoties leer je jezelf beter kennen.

Een wederzijdse uitdaging

Wanneer je partner meer leeft vanuit gevoel en jij meer leeft vanuit je ratio, dan kun je beiden van elkaar leren. Je ratio is net zo belangrijk als je emoties. Het zijn alleen verschillende perspectieven. Een partner met een ander perspectief is uitdagend maar kan ook verrijkend zijn omdat je jezelf verrijkt met meer mogelijkheden.

Succes!

Wil je de wereld van emoties beter leren begrijpen?

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Ben je al even bezig is met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling?

GEACCREDITEERDE OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP 

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl