You are here: Home » Artikelen over boosheid » Hoe kun je omgaan met boosheid van de ander?

Hoe kun je omgaan met boosheid van de ander?

 

 

 

 

In het bijzonder als je hooggevoelig bent.

Boosheid is een complexe emotie. Het kan aan de ene kant een zuivere emotie zijn. Iemand wordt boos als reactie op een onrechtvaardige situatie, slecht nieuws of als reactie op een teleurstelling. Maar aan de andere kant kan boosheid een masker zijn van verdriet of angst, weerstand tegen kritiek of een uiting van frustratie of machteloosheid.

Wanneer je hooggevoelig bent, pik je heel gemakkelijk de emoties van anderen op. Soms gaat dat zelfs ongemerkt. Maar bij boosheid kan dat heel beangstigend zijn vanwege de heftigheid. Het komt hard binnen, waardoor je van slag kunt raken en bang bent om die persoon weer tegen te komen.

Vechten, vluchten en bevriezen

Omdat boosheid van de ander een gevoel van onveiligheid kan geven, spreekt het je instinctieve reactie aan; je primaire vecht-vlucht-of bevries reactie. Wanneer je instinctieve reactie ‘vechten’ is ga je terug in de aanval. Wanneer het vluchten is kun je letterlijk wegvluchten uit de situatie of je klapt dicht. Dit zijn normale reacties als je je aangevallen voelt. Je kunt dan op het moment zelf niet goed reageren, maar je kunt er op een later tijdstip op terugkomen.

Boosheid persoonlijk aantrekken

Een kwaliteit van hoogsensitieve mensen is het aanvoelen en lezen van andermans emoties. Maar bij het ervaren van boosheid kun je juist het gevoel krijgen dat je iets verkeerds gedaan hebt of dat die persoon kritiek op je heeft. Je trekt het je persoonlijk aan omdat het voelt als een aanval. Je denkt dat diegene boos is op jou, maar je vraagt er niet naar. Vervolgens vraag je je af wat je verkeerd hebt gedaan of je veroordeelt je eigen gedrag.

Hoe moet je omgaan met iemand die boos is?

Stap 1 Waarnemen

Neem emotionele afstand en beschouw de persoon. Kijk het aan, letterlijk neem het waar. Iemand is nooit lang boos.

Stap 2 Luisteren en vragen stellen

Je kunt laten merken dat je luistert, door vragen te stellen en de antwoorden samen te vatten. Laat de ander eerst zijn hart luchten. Vermijdt interpretatie en het persoonlijk aantrekken, maar stel vragen. Het herhalen van wat de ander zegt, helpt de ander om te horen dat je echt belangstelling hebt. De ander zal namelijk boos blijven zolang hij of zij zich niet echt gezien en gehoord voelt.

Stap 3 Toon begrip

Je kunt de ander helpen de boosheid te verminderen door begrip te tonen. Dat betekent niet dat je het er mee eens moet zijn. Door in de huid te kruipen van de ander, laat je merken dat je hem of haar begrepen hebt: ‘Ik begrijp dat…’, ‘Als ik het goed hoor…’, Dat is heel erg vervelend…”, ‘Ik begrijp wat je bedoelt.

Vat het probleem samen in je eigen woorden, waarbij je de overdrijving weglaat.  Vraag of je de situatie zo goed hebt begrepen.

Stap 4 Benoem de onderliggende pijn

Iemand die boos is overdrijft meestal. Het helpt om te beseffen dat zodra mensen over “altijd” en “nooit” beginnen (“Je bent ook nooit op tijd op onze afspraak”, “Je moet ook altijd je zin hebben”, “Je moet ook altijd gelijk hebben”, etc.), dit een symptoom is voor onderliggend pijn, frustratie, teleurstelling of een onvervulde behoefte. Vraag de ander waar de lading vandaan komt

Stap 4 Spreek herkenning en erkenning uit

Als de ander jou verwijten maakt waarin je jezelf herkent, erken dit dan. Bied je oprechte excuses aan. Leg uit dat het niet je intentie was om diegene boos te maken. Geef ook aan waar je je niet in herkent.

Stap 5 Vraag wat de ander nodig heeft

Vraag de ander hoe hij het probleem wil oplossen, waar hij of zij behoefte aan heeft. Doe zelf suggesties.

Stap 6 Gesprek afsluiten

Sluit het gesprek af met een samenvatting van de afspraken.  Probeer het gesprek ik een goede sfeer te beëindigen

We willen allemaal gezien en begrepen worden

Als je deze stappen zet, zul je merken dat de ander in veel gevallen afkoelt. Hij of zij voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat er vervolgens gebeurt wat hij of zij wil. Misschien betekent het dat iemand moet leren omgaan met teleurstelling.

Hulpbronnen voor hoog sensitieve mensen

Heb je de neiging om in jezelf te verdwijnen? Doe een grondingsoefening, zodat je stevig staat en bij jezelf kunt blijven.

Raak je in paniek, word je angstig? Ga met je aandacht naar je ademhaling. Adem rustig en diep in en uit. Bedenk bij iedere inademing dat je rust en sereniteit inademt en bij iedere uitademing blaas je de emoties die niet van jou zijn uit.

Voel je je bedreigt? Verbeeld je dat je in een afgeschermde ruimte zit, bijvoorbeeld een glazen stolp. Hier is het rustig en veilig. Of visualiseer dat er een glazen scherm tussen jullie in staat. Stel je voor dat de boosheid terugkaatst naar de ander.

Grenzen stellen

Als de ander echt onredelijk is en je voelt dat jouw grenzen overschreden worden, geef dan aan dat wanneer de ander zijn gedrag niet aanpast, jij uit de situatie weg zult gaan. Je hoeft niet te accepteren dat de ander tegen je schreeuwt, je uitscheldt of op wat voor manier dan ook agressief tegen je is. De ander mag boos zijn en die boosheid mag er zijn, maar het is aan jou tot waar en op welke wijze jij de boosheid accepteert. Wanneer je jezelf niet begrensd geef je de ander de ruimte om steeds verder te gaan. En hoe langer je wacht met begrenzen hoe moeilijker het wordt om te doen. Jij bent verantwoordelijk voor het bewaken van jouw grenzen. Het is aan jou of je toestaat dat de ander er overheen gaat of niet.

Feedback geven

Je kunt later, op een rustig moment, terugkomen op de manier waarop de ander zijn boosheid heeft geuit. Dat kun je doen door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik snap best dat je boos was, maar ik vind het wel prettiger als je eerst stil staat bij het gevoel achter de boosheid” “Ik zou het fijn vinden als je je ongenoegen eerder tegen mij zegt.”

 

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl