You are here: Home » Artikelen over boosheid » Hoe kun je rancune loslaten?

Hoe kun je rancune loslaten?

 

 

 

 

Hoe kun je rancune loslaten?

Betekenis van rancune

Rancune kun je zien als een terugkerende woede over een gebeurtenis in het verleden. Je haalt de vroegere gebeurtenis steeds opnieuw naar boven op een manier dat je steeds weer kwaad wordt. Wanneer je je leven laat domineren door rancune, word je bitter. Bitter is een juiste omschrijving, omdat rancune de neiging heeft alles te vergallen, leidt tot hartzeer en gemiste kansen.

Is de rancune het waard?

Is het vasthouden aan woede, de prijs die ik ervoor betaal, waard? Realiseer je dat blijven hangen in het verleden, het vermogen om in het hier en nu te leven en te genieten van het leven, in de weg zit. Daarbij heeft je rancune meestal geen effect op de mensen op wie je rancune zich richt. Zij gaan meestal door met hun leven, terwijl jij vastzit in je woede over iets waar je nu geen invloed mee rop hebt.

Ga in de schoenen van de ander staan

Begrijpen waarom iemand zich op een bepaalde manier heeft gedragen, ook al was dat niet de juiste manier, kan helpen je rancune los te laten. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Welke behoefte maakte dat deze persoon zich zo gedroeg?
  • Door welke overtuiging of ervaring uit het verleden van deze persoon, werd zijn of haar gedrag beïnvloed?
  • Heb ik ooit zelf dit gevoel gehad of deze reactie vertoond? Zo ja, hoe zou ik dan hebben gewild dat anderen op mij reageerden?

 Doe iets aan het probleem dat aan de basis van de rancune ligt.

Als rancune veroorzaakt wordt door een aanhoudend probleem op je werk of met familie of vrienden, kan het een sterk signaal zijn dat je het probleem moet aanpakken. Wat zou je willen dat er verandert of gebeurt? Bedenk mogelijke acties die de situatie draaglijker maken, zoals grenzen stellen of overwegen van baan te veranderen.

Soms is rancune ontstaan door iets of iemand in het verleden waar je niets meer aan kunt doen. Je kunt symbolisch de rancune loslaten door een brief te schrijven om je hart te luchten en vervolgens te verbranden.

Ga eens voor jezelf na welke voordelen het je oplevert om rancuneus te blijven.

  • Geeft het jou bijvoorbeeld een gevoel van macht?
  • Hoef je daardoor niet te kijken naar het effect op de ander?
  • Kun je door je rancune de rol van slachtoffer op je nemen?
  • Hoef je daardoor niet te kijken naar je eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van je behoeften

Stop het vervormde denken dat de rancune aanwakkert

Vervormd denken en onrealistische verwachtingen spelen vaak een rol bij rancune. Stel jezelf de vraag: Hoe had deze gebeurtenis moeten verlopen?

Hoe had deze persoon zich moeten gedragen? (Wees zo specifiek mogelijk)

Reflecteer op deze antwoorden door de volgende vragen:

Heb ik er veel behoefte aan dat de dingen ‘eerlijk’ zijn?

Ga ik ervan uit dat als ik iets erg graag wil, ik het ook hoor te krijgen?

Is mijn rancune gebaseerd op het idee dat als mensen mij pijn doen of onheus bejegenen, ze het verdienen te worden gestraft?

Wordt mijn rancune veroorzaakt door negatieve veronderstellingen of normen die onrealistisch zijn?

Wordt mijn rancune veroorzaakt doordat de persoon mij doet denken aan een pijnlijke gebeurtenis uit mijn kindertijd?

Als mijn rancune tegen een dierbaar persoon is gericht, is het mogelijk dat ik zijn of haar gedrag verkeerd geïnterpreteerd heb.

Heb je de volgende verkeerde veronderstellingen?

Als ik iets graag wil, hoor ik het ook te krijgen.

Als mensen mij pijn doen of onheus bejegenen verdienen ze te worden gestraft.

Gedachten waarmee je anders kunt denken:

Eerlijk bestaat niet. Er is geen eerlijke wereld. Onrecht en ongelijkheid hoort bij het leven. Iedereen doet wel eens iets kwetsends of onrechtvaardigs. Vaak onbedoeld maar soms met opzet.

Richt je op het verwerkelijken van je behoeften in plaats van je te richten op de belemmeringen. Wat zijn je mogelijkheden?

De behoeften van de anderen zijn niet meer of minder belangrijk dan de mijne. Het feit dat ik iets wil, wil niet zeggend at ik er recht op heb. Ik krijg niet altijd wat ik wil.

Door mensen te straffen voor elke onnadenkendheid of misstap, vergiftig je je relaties.

Boosheid is een katalysator. Als we ons vasthouden aan onze woede put dat ons uit en maakt dat ons ziek. Wanneer boosheid zich naar binnen richt, zal die ons minder effectief maken in onze pogingen om dingen te veranderen en verbinding tot stand te brengen. Boosheid is een emotie die we moeten transformeren tot iets wat leven geeft, zoals moed, liefde, verandering, compassie en gerechtigheid.

Brene Brown

Heb je behoefte aan begeleiding hierbij? Ik help je graag.

Neem contact met mij op via de contactpagina.

Kijk naar de mogelijkheden voor coaching:

Individuele coaching

Copyright: Marja Postema Emotionele intelligentie coaching

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl