You are here: Home » Opleiding Emotioneel Meesterschap voor iedereen » Proces verslag ex-deelnemer over de opleiding Emotioneel Meesterschap

Proces verslag ex-deelnemer over de opleiding Emotioneel Meesterschap

 

Proces verslag  ex-deelnemer opleiding Emotioneel Meesterschap:

 

“Het hele leerproces in de opleiding vroeg om een grote mate van samenwerking.

Veelal in kleine groepjes van 2 of 3 personen waarin we elkaar verder door vroegen over onze kinderjaren en jeugd. Verder dan we zelf beschrijven konden – omdat je zelf altijd een blinde vlek hebt voor een deel van je eigen ervaringen. Hierdoor konden we doordringen tot de kern van de redenen waarom we nu nog vaak last hebben van gebeurtenissen uit het verre verleden. Een van deze dingen betrof bij mij het mee gaan met anderen in situaties waarin ik dat beter niet had kunnen doen.

Het werk in de groep was belangrijk.

En dat gold zeker voor de grote afwisseling in de wijze  waarop de opleiding gegeven werd. Enerzijds was er het  werken met je hoofd, door te lezen en te bestuderen,  door te praten en te luisteren, door te onderzoeken en te analyseren. En anderzijds was er aandacht voor het voelen, ook het lijfelijk ervaren, voor spel en creativiteit, voor visualisaties en rust. Het  geheel was daardoor afwisselend en boeiend en zeer inzicht biedend.

Het samengaan van deze polen, in subgroepen en vooral in de grotere groep, maakte dat je zowel je eigen ervaringen en processen als die van anderen kon waarnemen en de veranderingen  kon aanschouwen. Dat versterkt je eigen leermomenten nog eens extra.

De begeleiding van Marja uitstekend.

Zij heeft een gave om als het ware met de analytische kundigheden  van een medisch specialist precies te achterhalen waar de defensie mechanismen verborgen zitten en hoe je die ook nu nog gebruikt en er dus last van hebt. Maar ook hoe je ze uiteindelijk kunt verwijderen of liever: veranderen. Al deze processen werden door Marja heel scherp gezien en dat was soms heel confronterend, maar tegelijkertijd ook – vooral  bij anderen – zeer  humoristisch en vooral inzicht gevend, om dat je dan ziet hoe het in de praktijk werkt en dat het bij jou en de anderen op eenzelfde manier verloopt.

Mijn probleem was

dat ik in bepaalde omstandigheden en bij bepaalde mensen absoluut niet in staat was om op een adequate wijze voor mezelf op te komen en waar nodig grenzen te stellen. Ik had hier regelmatig veel last van. Het was niet een gebrek aan sociale vaardigheid op dit terrein, want in andere situaties, met andere mensen, zoals in relaties en op het werk, met kennissen en vrienden, lukte dat wel behoorlijk goed. Door de opleiding ben ik er achter gekomen waar deze blokkade, om op een geschikte manier voor mezelf op te komen in bepaalde situaties en bij bepaalde mensen, vandaan kwam.

Door in eerste instantie te inventariseren waar problemen in mijn kinderjaren en jeugd zich voordeden, kreeg ik inzicht in de defensiemechanismen die ik toentertijd ontwikkeld had om die problemen het hoofd te kunnen bieden en mezelf overeind te kunnen houden. Deze defensiemechanismen, leerden we, nemen langzamerhand een groot deel van je karakter(structuur) over of gaan die in ieder geval in belangrijke mate bepalen.

Aan de hand van Voice Dialogue

– het werken met deelpersoonlijkheden –  heb ik geleerd welke delen van mijn persoonlijkheid die beschermingstaak vervullen en hoe overheersend ze daarbij kunnen zijn.

Door het werken met het Innerlijk Kind

ben ik er achter gekomen hoe je dit kwetsbare kind veiligheid kunt bieden zonder dat je deze grovere delen ter bescherming in hoeft te zetten. Dat je kunt leren kiezen voor een meer volwassen reactie op het soort  probleemsituaties, dat voortkomt uit je ervaringen als kind. Dat je daarop dus niet meer als kind of met een te grof beschermingsdeel hoeft te reageren wanneer je in staat bent om  jouw ‘Volwassen Ik’ deze taak  te laten overnemen. Hoe dat kan,  leer je in deze opleiding.

Mijn concrete ervaringen: 

Als kind heb ik veel ziekenhuisopnames en operaties ondergaan met uiteindelijk een opname in een herstellingsoord. De vele pijnlijke medische handelingen, het langdurige verblijf in het ziekenhuis, het geringe contact met mijn ouders in het ziekenhuis en het totaal ontbreken daarvan in het herstellingsoord, heb ik als kind nooit kunnen begrijpen. Het gevolg was dat ik toen nog maar één ding zeker wist: ik moet het allemaal alleen doen! Om aandacht te krijgen en me veilig te voelen heb ik geleerd anderen te behagen (de Pleaser). In de loop van de jaren heb ik behoorlijk geleerd mijn eigen boontjes te doppen en geleerd mezelf stevig neer te zetten. Maar wanneer het ging om mijn persoonlijk welbevinden, waarvoor ik anderen op de een of andere wijze nodig had, verviel ik vaak weer in dit minder assertief, nogal ‘pleasend’ (aardig gevonden willen worden) gedrag. Dit proces heb ik nu eindelijk in de opleiding kunnen keren! In de opleiding heb ik geleerd om beter voor mijn eigen behoeftes te zorgen.

Ik kan niet anders zeggen dan dat de opleiding me enorm geholpen heeft en het voelt alsof ik een stuk vrijheid veroverd heb.  Alles bij elkaar heeft de opleiding voor mij heel helend gewerkt en ik ben erg blij dat ik ‘m heb gevolgd.

Ik kan ‘m iedereen van harte  aanbevelen. “

Re-integratiecoach

januari 2019

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl