You are here: Home » Artikelen over liefde » Waarom zijn ruzies in een relatie vaak destructief en hoe kun je dit voorkomen?

Waarom zijn ruzies in een relatie vaak destructief en hoe kun je dit voorkomen?

Wat is een ruzie? De betekenis

Eerst wil ik je wat inzicht geven in wat een ruzie is. Een ruzie begint vaak met een verschil van mening, botsende belangen of verschillende behoeftes of botsende waarden en normen. Een meningsverschil is nog geen ruzie maar wanneer je tijdens een meningsverschil allebei kwaad wordt is het een ruzie.

Het is ook mogelijk dat een van beiden kwaad is en de ander begint te huilen en je op deze manier met elkaar communiceert. Of dat de een kwaad is en de ander dichtklapt en niets meer zegt. Ook dan is er een vorm van ruzie.

Je hebt onenigheid en vervolgens maak je ruzie.

Het begint dus bij een onenigheid, daar hoeven emoties nog geen rol te spelen. Je hebt dus aan de ene kant de rationele inhoud van de onenigheid en vervolgens de manier waarop je dit met elkaar bespreekt. Dat wordt vaak bepaald door een emotie, zoals boosheid. Tijdens een ruzie kan het gesprek zowel op de inhoud als de emotionele reactie ontsporen. Het kan beginnen over bijvoorbeeld de taakverdeling in huis en eindigen met een scheldpartij over het waardeloze karakter van elkaar. Een ruzie kan van de hak op de tak springen waardoor je het overzicht verliest. Vervolgens krijgt een ruzie vaak een hoogtepunt en een dieptepunt wanneer een van beiden huilend de kamer verlaat of met de woorden; ‘laten we maar uit elkaar gaan’ het huis verlaat en met de auto wegrijdt.  Dus een ruzie escaleert snel.

Een ander kenmerk van een ruzie is dat je gevoelens voortdurend veranderen; je begon met een positief gevoel om de onenigheid over de taakverdeling naar ieders tevredenheid op te lossen, vervolgens merk je dat je partner weerstand biedt om het er over te hebben en je gevoel verandert in teleurstelling, frustratie of irritatie. Je komt, zonder dat het je intentie is,  in een rollercoaster terecht van emoties en eindigt met een gevoel van wanhoop, machteloosheid en woede.

Dus emotioneel wordt het steeds erger, waardoor je dingen gaat zeggen die je niet echt meent. Je maakt het extremer en groter omdat je op die manier uiting kunt geven aan je woede. Of je beschuldigt je partner van allerlei nalatigheden omdat dit je enige manier is om duidelijk te maken hoe ongelukkig jij je voelt. Het is belangrijk om te beseffen dat elke actie een reactie oplevert. Als jij iets doet of zegt zal daar door je partner een reactie opkomen. Maar extreme uitspraken lokken extreme uitspraken van je partner uit, met het risico dat je elkaar afmaakt.

Bij een langdurige relatie kun je het vervolg uitstippelen, omdat je samen een patroon hebt ontwikkeld; ; jij wordt kwaad, je partner wordt nog kwader, loopt weg of begint te huilen. Als je wilt dat er een andere reactie komt dan begint dat bij de eerste actie van jouzelf.

Dichtklappen en pantseren

Tijdens een ruzie worden vaak kwetsende en vernederende woorden gezegd. Deze woorden zijn vaak  pijnlijk om te horen en creëren vervolgens veel afstand tussen elkaar. Twee reacties op pijn die tijdens een ruzie een grote rol spelen zijn dichtklappen en pantseren. Iemand zegt iets en je klapt dicht omdat je niet weet wat je moet zeggen of omdat je bang bent voor een escalerende ruzie. Pantseren betekent dat je je gaat verharden en er vervolgens als een mitrailleur tegenaan gaat.

Het proces van dichtklappen en pantseren verloopt meestal onbewust. De partner die dichtgeklapt, is eigenlijk verdwenen. Er komt geen toenadering en geen emotie meer uit. De gepantserde partner kan een kort lontje hebben. Dat is dan ook het enige gevoel dat naar buiten komt, verder is hij of zij ook onbereikbaar en onaantastbaar geworden.

Beide reacties zorgen ervoor dat je uit verbinding gaat en je er alleen voor staat. Je snijdt jezelf af van je gevoelens omdat je niet vertrouwd dat je goed kunt omgaan met de pijn die de ruzie veroorzaakt. Op deze manier denk je de situatie in controle te kunnen houden, maar het tegendeel is waar. Door je af te scheiden van je gevoelens scheid je je af van jezelf en van je partner. Dat is een doodlopende weg in een relatie. Het gevolg is een voortdurende  situatie van achterdocht en afstand. Sommige mensen kunnen dat jarenlang volhouden; ze kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar leven.

Geen van beide partners kan meer eerlijk met zijn gevoelens voor de dag komen. Kwetsbaarheid wordt geblokkeerd door angst, trots of boosheid. De gepantserde verbijt zijn pijn, verhardt zijn verdriet en neemt de eenzaamheid voor lief.

Pijn is vaak de motor waarop een ruzie draait omdat we de pijnlijke gevoelens die we in een relatie ervaren niet willen voelen is het gemakkelijker om boos te zijn en van jezelf af te bijten. Zo blijf je je vast bijten in de onaangename eigenschappen van je partner en zo hou je elkaar gevangen in destructie van je relatie.

Wil je dat?

Als in een relatie een van beiden zich gepantserd heeft of dichtgeklapt, voelt de andere partner zich machteloos

Alle pogingen die je doet om de ander te bereiken lopen op niets uit wanneer iemand nog steeds boos is. Je kunt op je hoofd gaan staan, je verlangen uiten of je machteloosheid laten zien maar hij of zij is onbereikbaar. De partner die niet bereikbaar is, zal niet beseffen wat hij aan het doen is, maar zal zich eerder bedreigd voelen door de toenaderingspogingen. Hij of zij vertrouwt de intentie niet van de ander.

Wat is er nodig om hier uit te komen?

Je kwetsbaar opstellen

Negatieve opmerkingen van je partner kun je als kwetsend ervaren omdat het pijnlijk is om te horen dat je partner je negatief waarneemt. Los van het feit of het waar is wil je dat je partner je een fijn mens vindt. Door al die kwetsende opmerkingen kun je je afvragen of hij – zij nog wel van je houdt. Dat kan angstig voelen. In plaats van dichtklappen en verharden is het belangrijk dat je bewust wordt van de gevoelens die geraakt worden onder het pantser.  Deze gevoelens zitten als het ware ondergronds, maar zorgen er voor dat je aanvalt of dichtklapt. Het is een manier om jouw gevoelens te beschermen. Ondergronds voel je je bijvoorbeeld afgewezen, bekritiseert, verdrietig, wanhopig of machteloos. In elke relatie is het een uitdaging om deze ondergrondse gevoelens te delen want dit is de enige manier waarop je weer dichter bij elkaar komt. Door ruzie te maken, elkaar verwijten te maken, de schuld te geven of af te kraken is het begin van het einde van de relatie.  Liefde kan niet groeien op een oorlogsveld. Liefde kan alleen groeien als je je veilig en geliefd voelt. Het is onmogelijk om een fijne relatie te hebben als je je moet pantseren of verbergen.

Je kwetsbaar op te stellen betekent dat je zegt wat je heel pijnlijk vindt om te horen. Te zeggen dat je bang bent dat je partner dan niet meer van je houdt.

Blijf niet hangen in je eigen nalatigheid of het feit dat je geen perfecte partner bent, want dan word je een slachtoffer. Daar word je als partner ook niet blij van.

Laat het los dat je niet perfect bent.

Blijf je lang boos over het onaangename gedrag van je partner. Het heeft geen enkele zin. Denk er eens over na wat het oplevert om erin te blijven hangen of je boosheid te blijven vasthouden. Moet je partner kruipen over de vloer voor vergeving?

Dat gaat niet gebeuren. We zijn nu eenmaal feilbare mensen. We maken fouten, denken niet na en zijn verre van ideaal.

Wil je deze relatie behouden?

Laat het dan los.

Besef dat een relatie je telkens weer voor een uitdaging plaatst.

Een relatie is geen rozengeur en maneschijn. Ja bij vlagen. Maar het is vooral een helden weg waarin je jezelf tegenkomt en al je dromen over een ideale relatie vervliegen. Dat heet volwassen worden. Je gaat ontdekken dat de ideale relatie niet bestaat. Dat is maar goed ook want dan kun je pas echt gaan genieten van je partner en je zegeningen tellen.

Het betekent niet dat je alles moet accepteren maar wanneer je je op blijft winden over gedane zaken breng je alleen nog maar negatieve energie in. Wanneer je partner het perfecte van je verwacht en je daar niet aan kunt voldoen ga je je steeds waardelozer voelen.

Wil je dat de relatie goed blijft, wees compassievol en vergevingsgezind. De beloning voor het loslaten is een open, liefdevolle relatie.

Heb je moeite om je boosheid los te laten?

Dan sta je nu voor een grote uitdaging om jouw manier van omgaan met pijn en gekwetstheid te onderzoeken om daarmee je relatie te redden.

Tijdens de kindertijd leren we allemaal om te gaan met frustratie, tegenslag en gekwetstheid. Dat leren we bijvoorbeeld door het voorbeeld van ouders, hoe zij daar emotioneel mee omgaan. Maar jouw ‘keuze’ om je niet kwetsbaar op te stellen kan ook voortkomen uit kritiek en afwijzing wanneer je jouw pijn of verdriet liet zien als kind. Of wellicht was de omgeving op de een of andere manier onveilig waardoor je je bent gaan verharden.  Boos reageren is een overlevingsstrategie geworden die nu in een relatie tegen je gaat werken. Daar red je het niet mee. Jouw uitdaging is om bewust te worden van de pijn en gekwetstheid achter de boosheid en deze benoemen.

Spreek je waardering uit en wordt weer vrienden      

Wanneer je ruzie hebt ben je vijanden. Je wilt elkaar het liefst afmaken. Daarmee hoef je de ruzies en onenigheid niet te ontkennen.  Dat is niet mogelijk want ze zijn het topje van de ijsberg en daaronder ligt de geschiedenis van jullie relatie. Dus daar valt heel veel te verkennen. Maar het allereerste zul je je moeten realiseren dat je ooit bent getrouwd of gaan samenwonen omdat je van elkaar hield. Misschien is de liefde nu erg ver weg.

Maar wellicht kun je weer vrienden worden.

Wat betekent het om vrienden te zijn:

Je luistert naar elkaar

Je mag elkaar en wenst elkaar het beste toe

Je weet dat je allebei je thema’s en eigenaardigheden hebt

Het woord vriend bevat vriendelijkheid. Dat is het belangrijkste ingrediënt.

Voor dat je meningsverschillen goed kunt bespreken zal er eerst een vruchtbare bodem moeten komen om elkaar weer te kunnen vinden en bereid te zijn naar elkaar te luisteren.

Dat betekent dat je voor jezelf alle frustratie en woede en onmacht even moet parkeren. Hoe moeilijk dat ook is.

Als je je kunt concentreren op het gevoel dat jullie ooit samen hadden en hier uit putten dan ben je op de goede weg. Waarom viel je voor hem, voor haar? Wat bracht zij/ hij in de relatie  waar je zo van genoot?

Als je vrienden bent dan kom je er altijd uit, wat zich ook aandient.

Het is de inspanning waard!

Als het niet lukt om dit vriendschapsbeeld je in een rustigere staat van zijn te helpen gebruik het beeld van een vredesoverleg tijdens een oorlog.

Je wordt vriendelijker en gaat iets aardigs doen. Je houdt rekening met je partner. Ook al voelt het niet geheel oprecht, je zult merken dat het doen al effect heeft. Net als in een vredesoverleg blijft er wantrouwen en ben je op je hoede maar je doet je best om het tij te keren.

Dit is een eenvoudige manier die heel snel kan werken. Probeer het gewoon eens uit. Vraag je partner om mee te doen aan dit experiment.

Wil je loskomen uit een patroon?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching of relatiecoaching

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou of jullie de beste aanpak is.

Voel je weer verbonden met je partner met behulp van de gratis Relatiescan

De Relatiescan bestaat uit 30 vragen die je eerst voor jezelf invult en vervolgens samen deelt en bespreekt. 

Deze gesprekken zal jullie dichterbij elkaar brengen.

Ja, ik meld me aan voor de Relatie scan

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Heb je te vaak ruzie met je partner?

Om ruzie te kunnen voorkomen moet je wel met elkaar kunnen praten.  Wanneer dat lukt, ervaar je een diepe emotionele band. Met behulp van de online cursus Probleemloos communiceren met je partner leer je om gestructureerd in alle rust, aandacht te besteden aan jullie relatie.  Samen werk je aan het herstellen en versterken van de wederzijdse liefde.

Probleemloos communiceren met je partner

 

 

 

 

 

 

 

Willen jullie alles uit je relatie halen en inzicht krijgen wat nodig is om optimaal van elkaar te kunnen genieten?

De online Relatie jaartraining voor meer verbinding krijg je een jaar lang ondersteuning voor een duurzame liefde.

De ultieme online relatie jaartraining

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl