You are here: Home » In de beste families » Wat is de zin van mijn leven?

Wat is de zin van mijn leven?

Loskomen van negatieve familiepatronen

Veel mensen zullen weerstand voelen bij het idee dat ze hun ouders moeten eren, omdat ze weinig tot geen liefde, geborgenheid en steun hebben gehad. Maar om los te kunnen komen van overgeërfde voorouderpatronen zul je deze eerst moeten erkennen. Je kunt besloten hebben afstand te nemen van je familie omdat je anders door hen geestelijk vermorzeld wordt. Dat lijkt een goede, praktische keuze maar dat maakt je nog niet los van hen. In verzet verbonden met je ouders, ben je nog steeds verbonden. Ontkenning of afwijzing van je wortels kan tot een innerlijke verzet leiden, zodat je nog steeds onbewust door je verleden wordt geleefd. Je hebt de keuze om je verleden te onderzoeken, te onderdrukken of opnieuw uit te leven. Zolang we niet naar de invloed van het verleden kijken, zal het je achtervolgen op onverwachtse momenten.

Om je voorouders te kunnen eren, moet je hun eerst vergeven. Eren en vergeven zijn belangrijke aspecten van het doorbreken van familiepatronen. Het is belangrijk om de daad te scheiden van de persoon. De daden zijn niet altijd te vergeven. De daden vloeien voort uit overgeërfde overtuigingen en familiepatronen.

Pas door de invloed van je verleden en jouw wortels te erkennen en te beseffen dat zij letterlijk via DNA-deel van jou zijn en jouw psyché beïnvloed is door hen psyché en levenservaringen, kun je leren je voorouders met compassie te beschouwen. Pas dan kun je die delen die je hebt overgeërfd in jezelf loslaten. Je hoeft dan geen gevecht meer met jezelf te leveren.

Stappenplan loskomen van oude familiepatronen

Je leven niet meer lijden, maar leiden.

Stap 1         Het familie erfgoed

Bewust worden van de geschiedenis van je ouders

Bewust worden van de invloeden in het gezin waarin je bent opgegroeid.

Bewust worden van familiegeheimen en leugens.

Bewust worden van jouw geconditioneerde zelfbeeld

Familiegeheimen en leugens zijn destructief omdat ze vaak ontstaan zijn door gevoelens van schaamte en schuldgevoel die zich een weg banen in de psyché van de familie. De leugens stapelen zich op en veroorzaken een voortdurende stress door de angst voor onthulling. De leugens die zijn ontstaan om een familiegeheim te verhullen wordt generaties lang in stand gehouden. Op een gegeven moment wet men niet meer wat waar is en wat een leugen is. De familie kan gespleten raken doordat bepaalde familieleden het geheim dragen en anderen van niets weten.

Een kind dat opgroeit in deze verborgen wereld, kan onbewust aanvoelen waar het over gaat en dit gedrag onbewust ten toon spreiden. Kinderen hebben een sterke intuïtie voor de verboden van de familie.

In het gezin waarin ik opgroeide was het een geheim dat mijn opa in een psychiatrische een inrichting was opgenomen. Ik hoorde toevallig een gesprek met een man over verzekering, die vroeg naar de nog levende ouders van mijn vader en moeder. Tot mijn schrik en verbazing hoorde ik dat ik nog een opa had. Toen was ik een jaar of tien. Het betwiste verhaal deed de ronde dat mijn opa agressie problemen had. Toen mijn dochter de basisschoolleeftijd had begon ze steeds meer agressief gedrag te vertonen dat tijdens de puberteit escaleerde. Ik was in die tijd met mijn eigen ontwikkeling bezig en vroeg me toen ook af of zij iets vertegenwoordigde wat in ons gezin taboe was; boos worden.

Kinderen voelen aan waar niet over gesproken mag worden. Ze spreken de woorden uit en stellen vragen waar de familie zich geen raad mee weet. Ook al weten ze zelf niet waar hun vragen vandaan komen.

Zo bestaan er geheimen over ouderschap, waar ouders hun kind(eren) niet vertellen dat ze geadopteerd zijn.  Als de waarheid dan eenmaal op tafel komt voelt het kind zich vreselijk verraden en kan het dit de adoptieouders niet vergeven. Vooral omdat adoptiekinderen tijdens het oproeien sterke gevoelens hebben dat ze niet in het gezin thuishoren of zich erg eenzaam voelen. Ze voelen zich zo ernstig verraden dat hun adoptieouders hun vragen al die tijd met leugens hebben beantwoord, dat ze hun adoptieouders niet meer willen zien en op zoek gaan naar hun biologische familie.

Stap 2                Loskomen van voorouderlijke overtuigingen

Bewust worden van familie-overtuigingen

Bewust worden van familiepatronen

Het verleden begrijpen

Door het verleden te begrijpen en de oorsprong te onderzoeken van negatieve en belemmerende overtuigingen, kun je jezelf verlossen van schuldgevoelens en begrijpen dat mensen niet bewust kiezen voor destructieve gedragspatronen. Als kind betrek je situaties op jezelf en denk je dat bijvoorbeeld agressief gedrag van een van je ouders door jou is veroorzaakt. Het brein van een kind is nog niet zover ontwikkeld dat het in staat is om de complexiteit van mensen en situaties te begrijpen.

Een overtuiging kan voortkomen uit je opvoeding, de cultuur, voorbeeldgedrag van je ouders of je levenservaring. Niet alle overtuigingen leiden terug naar je voorouders. Het is belangrijk te onderzoeken welke overtuigingen je hebt over jezelf, over anderen en over het leven. Vooral de overtuigingen die aan je zijn doorgegeven. Een overtuiging is een gedachte, een aanname, een veronderstelling die je als een feit of waarheid beschouwt. Overtuigingen kunnen heel bepalend zijn voor je manier van denken en je manier van leven. Ze beïnvloeden je kijk op de wereld. Familieovertuigingen kunnen diepgeworteld zijn zonder dat je je daar bewust van bent.  Voorbeelden van overtuigingen zijn:

  • Voelen is zwak je moet het leven rationeel benaderen.
  • Een man moet sterk zijn, huilen is voor watjes.
  • Door hard te werken bereik je iets, zoals aanzien en succes.
  • Als je wilt dan kun je het.
  • Mensen (mannen, vrouwen) zijn niet te vertrouwen.
  • Je moet jezelf zien te redden, wees niet afhankelijk van anderen(mannen)

Door de wortels van je overtuigingen en patronen te onderzoeken kun je destructieve en belemmerende overtuigingen en patronen loslaten. Overtuigingen die voelen als deel van je fundament zijn niet gebaseerd op individuele beslissingen. Het zijn veronderstellingen die je als de waarheid beschouwd. Je leven is een projectie van je innerlijke overtuigingen. We trekken nu eenmaal mensen en situaties aan die in overeenstemming zijn met onze diepste overtuigingen. Dat worden dan patronen.

Stap 3                Acceptatie van je voorouderlijke erfgoed

Je kunt je familiegeschiedenis niet uitwissen, maar je kunt de overtuigingen en patronen die daaruit voort zijn gekomen wel veranderen. Daardoor kun je een wending geven aan de toekomst. Accepteren van je geschiedenis betekent niet dat je het omarmt. Zeker niet als je geleden hebt door afwezige, emotioneel niet beschikbare ouders of emotioneel en/of fysiek bent mishandeld of verwaarloosd.

Maar door te begrijpen waar je ouders vandaan komen en hoe zij hebben geleden kan je helpen woede en wrok los te laten maar ook het slachtoffergevoel los te laten en te kiezen voor een liefdevol leven.

Het is menselijk om boos te zijn en haatgevoelens te hebben, maar het bevrijd je niet van de kwetsingen. Juist door vast te houden aan woede, belast je jezelf. De woede kan je verteren en je omgeving gaat je vermijden omdat het zo eindeloos is. Het is geen oplossing. Je kunt blijven wachten op verontschuldigingen van je ouders of op zijn minst dat ze toegeven wat ze je hebben aangedaan. Dat heet valse hoop. Het is een hoop die niet ingewilligd zal worden. Voor de meeste ouders is het veel te pijnlijk om onder ogen te komen wat ze hun kind(eren) hebben aangedaan. Zij wisten niet beter of gaven onbewust het stokje door van hun eigen lijden.

Vergeven doe je voor jezelf om de woede los te kunnen laten en innerlijke vrede te kunnen ervaren zodat je weer kunt genieten van het leven. Vergeven betekent niet dat je vergeet of wat er is gebeurd goedkeurt. Vergeven betekent dat je het verleden loslaat en het heft in eigen handen neemt om iets van je leven te maken. Daar is het nooit te laat voor.

Je relatie met het verleden bestaat uit oordelen en ervaringen. We kijken allemaal op een bepaalde manier naar ons verleden. Veel cliënten die ik vraag naar het gezin waarin ze zijn opgegroeid, zeggen dat ze een gelukkige of fijne jeugd hebben gehad. Een aantal sessies later is hun zienswijze veranderd in het was toch niet zo fijn als ik dacht of ik heb me best vaak eenzaam of onveilig gevoeld. Misschien denk je nu, had je dat verleden niet beter met rust kunnen laten dan? Het is toch veel leuker om een fijne herinnering te hebben?  Mijn antwoord hierop is; was het leven maar zo eenvoudig. De reden dat mensen bij mij komen is niet omdat ze zo gelukkig zijn of lekker in hun vel zitten. Ze lopen ergens tegenaan, meestal een patroon, waar ze niet uitkomen. Een groot deel van ons doen en laten wordt bepaald door onbewuste drijfveren. Deze drijfveren zijn in de meeste gevallen al jong ontstaan. En zo zijn we weer terug bij onze familiegeschiedenis.

Je kunt op een positieve manier naar je verleden kijken maar er zijn ook mensen die kijken alleen maar negatief naar hun verleden en naar hun ouders. Ze voelen zich een slachtoffer van mishandeling en verwaarlozing. Deze zienswijze brengt hen ook niet verder wanneer je jezelf in je volwassen leven nog steeds als een slachtoffer beschouwt en het idee hebt dat de hele wereld tegen je is.

Door met meer compassie naar je verleden te kijken en te begrijpen wat de wortels van je familie erfgoed zijn, kun je het verleden zien als een lot. Het is een gegeven dat je in dat gezin bent terecht gekomen met die ouders en die omstandigheden. Het is niemand zijn schuld. Een schuldige aanwijzen heeft helemaal geen zin, want het veranderd niets aan je lot. Je kunt er wel verdriet om hebben of boos over zijn. Dat heet verwerken van wat je is aangedaan en wat er niet is geweest. Vervolgens is het aan jou en jou alleen om iets van je leven te maken en te onderzoeken hoe je gebruik kunt maken van jouw levenservaring en levenskennis.

Stel dat alles wat je is overkomen geen toeval is maar een spiritueel doel heeft, bijvoorbeeld om innerlijk te groeien?

Stap 4           Nieuwe besluiten, een nieuwe koers varen

Neem afscheid van negatieve en belemmerende overtuigingen en patronen. Je kunt een brief schrijven aan je voorouders waarin je ze bedankt voor wat je van hen hebt geërfd. Neem afscheid van een gedachtegoed dat in jouw leven niet helpend is om tot je recht te komen. Schrijf het als een verklaring waarin je met jezelf afspreekt dat je hier daadwerkelijk stappen in gaat nemen. Je intentie en je woorden moeten krachtig zijn.

Je identiteit is vaak zo verweven met je familie dat als je je losmaakt van oude overtuigingen en patronen, je eerst niet goed weet wie je dan bent. Dat kan je onzeker maken, maar het is een fase van leegte en nieuwe mogelijkheden. Jouw ware identiteit ligt nog verborgen in jou.

Soms is het goed om een tijdje afstand te nemen van je familie om je eigen weg te vinden en te bepalen wat je niet meer wilt. Stel dat jij in de familie de persoon bent waar iedereen een beroep op doet want je kunt zo goed luisteren of je vindt het fijn om te helpen. Je kunt je afvragen of dat niet een belemmerende patroon is om zelf tot je recht te komen. Er zal moed en vastberadenheid voor nodig zijn om dit los te laten, omdat er door je familie een vanzelfsprekend beroep op je wordt gedaan en ze het jou niet in dank afnemen dat je dat niet meer wilt doen. Zo kun je verschillende vormen van emotionele manipulatie verwachten zodat jij je schuldig gaat voelen. Schuldgevoel is moeilijk te verdragen en daar ga je weer. Zo zie je hoe belangrijk het is dat je alert en bewust bent van de werking van familiepatronen.

Door niet meer mee te doen met de normen en waarden en de rolverdeling in een familie, kun je je, vooral wanneer men jouw nieuwe keuze maar raar vindt of egoïstisch (emotionele manipulatie), een buitenstaander gaan voelen. Dat ben je dan ook. Je staat buiten de normen, waarden, patronen en overtuigingen van het familiesysteem. Dat kan eenzaam en verlaten voelen. Helaas is dat de prijs die je betaald door voor je eigen geluk te kiezen. Er is een kans dat je een voorbeeld zult zijn voor broers en zussen en zij jouw keuzes volgen maar de kans is even groot dat ze jou zien als een verrader van het systeem.

Als je geluk hebt kom je uit een gezin dat jouw ontwikkeling ondersteunt omdat ze zien dat je er gelukkiger van wordt. Wie weet………….

Je eigen weg volgen is een avontuur met uitdagingen en risico’s. Als je nooit bang of onzeker bent geweest dan heb je nooit risico’s genomen. Groei vindt plaats als je bereid bent het gebaande, comfortabele pad te verlaten. Door je eigen weg te volgen, ontwikkel je je eigen normen en waarden en volg je je eigen behoeften. Daardoor zul je je niet meer aangetrokken voelen tot een bepaalde setting, groep of bepaalde mensen. Telkens als er een deur in je leven wordt gesloten, gaat er een andere voor je open. Niet vanzelf maar wel als je een risico neemt…….  Risico’s vragen van je om je kwetsbaar op te stellen en te aanvaarden dat sommige wegen die je inslaat niet bij je passen.

Aan het eind van je leven zul je eerder spijt hebben van wat je hebt nagelaten dan wat je hebt gedaan. Vooral als datgene wat je hebt gedaan bestaat uit vermijdingsgedrag.

Het meest waardevolle erfgoed dat je je nakomelingen kunt nalaten is dat je het negatieve erfgoed hebt weten om te buigen en daardoor een mooi voorbeeld kunt zijn voor je nageslacht.

 

Geef jezelf de kans om jezelf te worden

Wil je ontdekken welk deel van je doen en laten in je leven je helemaal tot je recht kwam, welk deel van je leven je een positieve invloed hebt gehad op anderen, welk deel van je leven je jezelf en/of anderen tekort hebt gedaan en wat er nog voor mogelijkheden in de toekomst liggen?

Hoe meer je te weten komt over je voorouders, hoe meer je te weten zult komen over je onbewuste drijfveren en hoe beter je vorm kunt geven aan je authentieke behoeftes. Als je de voorouderlijke invloeden onderzoekt kom je meer over jezelf te weten en verruim je je mogelijkheden in de toekomst.

Ben je klaar met een voortdurend gevoel van falen, onzekerheid en zelfkritiek?

Wil je ontdekken wie jezelf bent en gesteund en bevestigd worden in dit proces?

Wil je leren hoe je grenzen stelt richting je familie en controle kunt houden?

Ervaar de vrijheid om te mogen zijn zoals je bent met al je gevoelens.

Ik, Marja Postema, help je graag

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Ben je al even bezig met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling?

 

Zowel de coaching als de opleiding vinden plaats in Amersfoort.

Woon je te ver weg maar wil je jezelf toch bevrijden van oude familiepatronen?

Dan kan de online cursus Ontspannen jezelf zijn je hierin helpen.

 

Heb je nog een vraag?

Laat het weten via het contactformulier

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl