You are here: Home » In de beste families » Welke betekenis heb jij?

Welke betekenis heb jij?

De betekenis van jouw familie erfgoed

De appel valt niet ver van de boom

We zijn het resultaat van generaties van mensen die ons voor zijn gegaan. We hebben zowel positieve als negatieve eigenschappen, talenten en beperkingen geërfd, meestal zonder dat we dat beseffen. Daarnaast worden we soms geleid door onzichtbare krachten die ervoor zorgen dat bepaalde patronen zich herhalen, zoals verslaving, zelfmoord of het soort relaties die we aangaan. We zijn onbewust verbonden met vorige generaties mannen en vrouwen. Om te kunnen voorkomen dat je destructieve patronen weer doorgeeft is het belangrijk dat je je wortels verkent verder dan het gezin waar je in geboren bent.

We zijn het product van honderden jaren geworstel van mensen met het leven.

Ze hebben oorlog, honger, ziekte, armoede meegemaakt. In bepaalde zaken zijn ze geslaagd en in andere zaken hebben ze gefaald. Ze hebben oplossingen moeten vinden voor moeilijkheden en ze zijn uitdagingen aangegaan of zijn ervoor weggelopen.

De afgelopen honderd jaar hebben we te maken gehad met enorme veranderingen. Door de industriële revolutie zijn mensen ver van hun familie gaan wonen en werken. Het was niet meer nodig om een vak te leren die je door kon geven.  Gezinnen met jonge kinderen worden niet langer gesteund door een familie waarop ze terug kunnen vallen. De oudere generatie wordt na hun pensioen als nutteloos ervaren voor de samenleving. Wie weet komt daar nu verandering door het grote personeelstekort.

In de tijd dat er nog sterke familieverbanden waren zoals nu nog steeds het geval is in bepaalde culturen, was er een sterk besef dat je afhankelijk was van elkaar en dat je belangrijk was voor het voortbestaan van de grote familie. Je had betekenis.

De gemeenschap was ook afhankelijk van de mensen met de meeste ervaring en levenswijsheid. Dat waren de oudsten, waarnaar geluisterd werd. In oude culturen waren de oudsten de bewaarders van vrede en wijsheid. Na de productieve jaren van arbeid en kinderen krijgen, konden de oudsten hun aandacht richten op een spirituele wereld.

Veel mensen voelen een gebrek aan verbinding en betekenis in hun leven

Vooral nadat je je loyaliteit hebt gegeven aan een organisatie die geen besef heeft van zingeving. Nadat je jouw vitale leven gegeven hebt, sta je op straat met al je goede bedoelingen en inzet. Je bent geen deel meer van je werkfamilie, je hebt geen betekenis meer met al je kennis en ervaring. Daar sta je verloren met je ziel en zaligheid onder je armen. Voor velen is de behoefte om ergens bij te horen ook niet te vervullen binnen de grote familie, omdat deze al jarenlang versnipperd is. Daarnaast verspreiden de jongere generaties zich niet meer alleen in het land van herkomst maar zijn er geen grenzen meer. Wonen en werken aan de andere kant van de wereld is normaal geworden.

Na een werkzaam leven verlangen we nog steeds naar betekenis, dat we onze wijsheid en ervaring kunnen delen en verlangen we deel te zijn van een groter geheel waarin we een rol kunnen vervullen. Deze verlangens zijn volkomen natuurlijk en begrijpelijk. Ze vormen een deel van ons menselijk erfgoed.

In onze tijd zien we oudere mensen niet als de geerde, gerespecteerde wijze mannen en vrouwen, waar we van kunnen leren en die een baken kunnen zijn in de levensreis van jongere generaties. Of hebben de ouderen geen levenswijsheid kunnen opbouwen door de misleiding van het zogenaamde geluk van een consumerende samenleving en de illusie van presteren en geld verdienen als hoogste doel.

Stel je voor dat jij oud bent. Hoe ziet jouw leven er dan uit?

Welke keuzes maak je waardoor jouw wijsheid zich kan ontwikkelen?

Is je leven van nut voor degenen die na jou komen?

Kun je een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid tussen mensen?

Er zijn gebieden in het leven waar je ervaring in hebt opgedaan. Ik bedoel geen werkervaring maar ervaring als mens in het leven waarin je hebt moeten dealen met menselijke problemen. Door de menselijke uitdagingen aan te gaan, groeit je wijsheid. Meestal maak je tijdens je leven deel uit van verschillende groepen; een groep van collega’s, een groep van buren, een kerkelijke groep, de groep van je familie, de groep van vrienden, de groep van een sportvereniging etc.

Welke plaats neem je in, welke rol vervul je in deze groepen? Is dat steeds dezelfde rol of verschilt dat per groep? Bijvoorbeeld ben je in een groep de initiatiefnemer en in een andere groep de volger?

Wanneer je de helft van je leven hebt bereikt, ook al weet je nooit precies wat de helft van jouw leven zal zijn, is voor velen een moment om te beseffen dat het leven eindig is. Er ontstaan dan vanzelf vragen over de zin van je leven, wat kan leiden tot een midlifecrises. Maar dit moment kan ook leiden tot een bewuste keuze om zin te geven aan jouw levenservaring. Het betekent dat je betekenis geeft aan jouw levensweg, jouw uitdagingen, worstelingen, overwinningen en falen.

Welke patronen heb je overgenomen van je voorouders?

Waar kom je vandaan? Wie zijn jouw voorouders?

De persoon die je bent geworden is een mengeling van psychologische, biologische en culturele factoren. Jouw zelfbeeld is bepaald door de omstandigheden in je familie, de geschiedenis van je ouders, de opvoeding, de tijdsgeest en door de erfenis van je voorouders. Je voorouders leven voort in je genen. Kijk maar naar foto’s van voorouders.

Een vriendin keek naar een foto van mijn moeder als vijf jarige en merkte op dat mijn kleindochter van vijf wel erg veel op haar lijkt.

Fysieke kenmerken worden generatie na generatie voortgezet. Dan is het geen gekke gedachte dat ook karaktereigenschappen generatie na generatie worden doorgegeven.

Mijn Groningse wortels hebben ervoor gezorgd dat er generatie op generatie niet met elkaar gepraat werd. De overtuiging was dat er niets te zeggen viel. Ik heb lang gedacht dat ik niets te vertellen had. Wat valt er nou te vertellen? De import uit de randstad die verhuisden naar ons dorp omdat er industrie kwam, noemden mijn ouders mooipraters of praatjesmakers.  Dat was niet positief bedoeld. Zo erfde ik het wantrouwen ten aanzien van deze mooipraters.

Veel subtieler zijn de onbewuste normen en waarden, overtuigingen en gedragspatronen die van de ene op de andere generatie zijn doorgegeven.

Je verleden is niet voorbij door afstand te nemen van je ouders.

Je psyché is een scheut aan een oude wortel. De vorming van je identiteit is ten dele het gevolg van opeenvolgende generaties van voorouders. De manier waarop je je leven ervaart wordt beïnvloed door de ervaringen van de generaties die je zijn voorgegaan. Deze erfenis heeft je mogelijk eigenschappen gegeven die je eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben doen groeien of ze hebben er wellicht voor gezorgd om je gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te ondermijnen door gevoelens van wantrouwen, angst en eenzaamheid. Emoties zijn universeel en zijn onderdeel van de menselijke aard. Je voorouders hebben net zozeer emoties ervaren als jaloezie, woede, haat, wrok en verdriet als de mensen van deze tijd. Ook de geneigdheid tot bepaald gedrag zoals verslavingsgedrag, seksueel misbruik of een andere vorm van dysfunctioneel gedrag kan generaties teruggaan.

De voorouderlijke ziel kan zo diep doordringen tot de psyché dat iemand zijn leven erdoor wordt beïnvloed.

We worden voortdurend beïnvloed door het verleden ook al ben je je daar niet van bewust. Door meer inzicht te krijgen in dit onbewuste familie erfgoed, ontwikkel je meer zelfkennis. Meer zelfkennis geeft je meer vrijheid in de keuze hoe je wilt leven en wie je wilt zijn. Als je op zoek gaat naar je wortels, is het belangrijk te achterhalen wat de oorsprong is van gedrag waar je last van hebt of gedrag dat je belemmert om tot je recht te komen. Gedrag kan overgenomen zijn door het gedrag van (een van) je ouders of het resultaat zijn van ervaringen en conclusies die je hebt getrokken in de kindertijd. Maar gedrag kan ook voortgekomen zijn uit de cultuur waarin je bent opgegroeid of het resultaat zijn van overgeërfde voorouderlijke patronen. Wanneer je geen inzicht hebt in het leven van je voorouders, besef je niet dat gedrag en keuzes die je maakt, beïnvloed zijn door een groter, zich herhalend familiepatroon. Zo kunnen manieren in het omgaan met problemen en hoe te leven van generatie op generatie worden overgenomen. Men beschouwt ze als normaal, zo leef je nu eenmaal. Er is geen besef van andere keuzemogelijkheden. Er zijn wellicht dingen die je al je hele leven doet zonder erbij stil te staan.

Een van de standaardreacties van mijn vader bij problemen in de omgeving bij buren of familie, was, “We bemoeien ons er niet mee”. Dat creëerde bij mij een onaangenaam angstig gevoel dat het niet goed was om je ergens mee te bemoeien. Wie weet wat er dan kon gebeuren. Tijdens mijn volwassen leven als er iets aan de hand was, bijvoorbeeld, de poes van de buren was zoek, dan was mijn eerste reactie, laat ik mij er niet mee bemoeien. Hetzelfde gevoel dat ik als kind had, een onbestemd angstig gevoel. Doordat ik het leven van mijn vader heb onderzocht en hoe geïsoleerd hij is opgegroeid zonder een vader, enig kind, werd het me duidelijk dat hij niet de vaardigheden had om hulp aan te bieden. Hij wist waarschijnlijk niet wat hij dan moest zeggen. Maar er speelde nog iets anders; zijn vader werd opgenomen in een psychiatrische inrichting toen hij nog een klein jongetje was. Het is begrijpelijk om aan te nemen dat er gevoelens van schaamte en misschien, aangezien kinderen alles op zichzelf betrekken, schuldgevoelens waren, waardoor het contact met de omgeving werd vermeden.

Sommige familie eigenschappen kunnen nuttig zijn en andere kunnen nadelig zijn. Eigenschappen die je helpen om de uitdagingen in je leven aan te gaan zijn helpend maar eigenschappen waarmee je uitdagingen vermijdt zijn niet bepaald helpend.

Een coach cliënt kon het niet meer verdragen dat haar partner op elk probleem zei: “Het komt goed”, “Maak je niet druk” terwijl hij met geen enkel voorstel of oplossing kwam. Het kwam vaak goed door haar oplossingsgerichte eigenschappen. Zijn overgeërfde levenshouding was niet bepaald helpend en zorgde ervoor dat zij zich in de steek gelaten voelde bij problemen die hen beiden aanging.

Als je je goed bewust bent van je familiale erfgoed, kun je in vrijheid accepteren wat goed voor je is en afwijzen wat niet helpend is voor jou en je naasten.

 • Een kind dat opgroeit met schaamte, leert zich te schamen.
 • Een kind dat opgroeit met kritiek, leert te veroordelen.
 • Een kind dat opgroeit met schaamte, leert zich te schamen.
 • Een kind dat opgroeit met agressie, leert zich agressief op te stellen.
 • Een kind dat opgroeit met gehoorzaamheid, leert te gehoorzamen.
 • Een kind dat opgroeit met dominantie, leert te domineren.
 • Een kind dat opgroeit met angst, leert overal bang voor te zijn.
 • Een kind dat opgroeit met aanmoediging, leert vertrouwen te hebben.
 • Een kind dat opgroeit met complimenten, leert zelfvertrouwen te hebben.
 • Een kind dat opgroeit met openheid, leert open te zijn.
 • Een kind dat opgroeit met liefde, leert lief te hebben.

 

Geef jezelf de kans om betekenis te geven aan je leven.

Wil je ontdekken welk deel van je doen en laten in je leven je helemaal tot je recht kwam, welk deel van je leven je een positieve invloed hebt gehad op anderen, welk deel van je leven je jezelf en/of anderen tekort hebt gedaan en wat er nog voor mogelijkheden in de toekomst liggen?

Hoe meer je te weten komt over je voorouders, hoe meer je te weten zult komen over je onbewuste drijfveren en hoe beter je vorm kunt geven aan je authentieke behoeftes. Als je de voorouderlijke invloeden onderzoekt kom je meer over jezelf te weten en verruim je je mogelijkheden in de toekomst.

Ben je klaar met een voortdurend gevoel van falen, onzekerheid en zelfkritiek?

Wil je ontdekken wie jezelf bent en gesteund en bevestigd worden in dit proces?

Wil je leren hoe je grenzen stelt richting je familie en controle kunt houden?

Ervaar de vrijheid om te mogen zijn zoals je bent met al je gevoelens.

Ik, Marja Postema, help je graag

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Ben je al even bezig met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling?

 

Zowel de coaching als de opleiding vinden plaats in Amersfoort.

Woon je te ver weg maar wil je jezelf toch bevrijden van oude familiepatronen?

Dan kan de online cursus Ontspannen jezelf zijn je hierin helpen.

 

Heb je nog een vraag?

Laat het weten via het contactformulier

 

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl