You are here: Home » Artikelen over boosheid » Woede onder controle

Woede onder controle

 

 

 

 

      Reageer je veel vanuit boosheid?

Dan kan je boosheid een afweer zijn tegen andere emoties.

Onbewust kun je al jong geleerd hebben om bij stress, emotionele pijn (bijvoorbeeld bij afwijzing), frustratie, kritiek, angst of verdriet, boos te worden. Om te vermijden dat je deze andere gevoelens gaat voelen, word je kwaad. Uiteindelijk is het een automatische reflex geworden zonder dat je in de gaten hebt dat andere gevoelens een rol spelen. Het lijkt alsof je overal kwaad op wordt. Boosheid helpt je als het ware om je niet zwak te voelen of emotionele pijn onder ogen hoeft te komen. Wellicht heb je de behoefte om altijd sterk te zijn, waardoor woede een gebruikelijke reactie wordt. Angst en paniek is vaak onacceptabel voor iemand die altijd sterk moet zijn.

Woede verhindert je om de achterliggende emoties te ervaren.

Daardoor kun je ook niet een pijnlijke ervaring verwerken, omdat jet het pijnlijke niet herkent en erkent. Het helpt je niet de problemen waarmee je geconfronteerd wordt op te lossen. In plaats daarvan richt je je op het aanvallen van datgene waardoor je je bedreigt voelt. Terwijl je in feite alleen van binnen bedreigd wordt door andere emoties.

Woede zorgt voor verwijdering omdat de ander zichzelf wil beschermen.

Woede die wordt gekoesterd kan leiden tot haat. Onderdrukte woede leidt eerder tot passief-agressief gedrag. Al deze reacties kunnen je relatie vergiftigen.

Een groot deel van disfunctionele woede wordt veroorzaakt door afweer tegen pijn uit je jeugd.

Leer achterliggende emoties herkennen en erkennen.

Verdriet heeft de functie om tegenslag en verlies te verwerken. Wanneer het niet veilig was voor je in de kindertijd, was het wellicht te bedreigend om deze emoties te ervaren. Misschien kreeg je de indruk door het gedrag van je ouders dat je geen zwakte mocht tonen of dat je alles aan moest kunnen.

Nu je eenmaal volwassen bent kan er niets gebeuren. Je bent niet meer afhankelijk voor je overleving van je ouders en de meeste bedreigingen zijn niet een reëel gevaar. Je kunt beginnen te onderzoeken welke gevoelens verstopt zitten achter de woede. Neem de tijd om stil te staan bij al die situaties waar je vanzelf boos wordt en ga eens na wat er is gebeurd en welke emoties zouden passen bij die gebeurtenis. Wil je een idee hebben welke emoties er zijn?

Vraag de emotielijst aan via de contactpagina.

Als je je gefrustreerd, machteloos, onvermogend of verward voelt, ga dan na welke emotie nog meer een rol speelt. Als je weet welke emotie er onder de woede zit, ga dan op zoek naar vergelijkbare situaties uit je jeugd. Haal ze voor de geest en probeer je te herinneren hoe je ouders of anderen in je omgeving reageerden.

Laat het negatieve oordeel over bepaalde emoties los. Ieder mens heeft emoties. Verander je gedachten ten aanzien van emoties. Leer de functie van de emoties kennen. Leer jezelf daardoor beter kennen. Bijvoorbeeld:

 • Ik mag fouten maken, want fouten maken is menselijk.
 • Ik kan niet alles aan, want ik ben een mens met gevoelens. Perfectie is niet haalbaar.
 • Mijn waarde als mens hangt niet af van wat ik doe.
 • Het is normaal om je verdrietig te voelen bij verlies en teleurstelling.
 • Anderen waarderen het als je je kwetsbaar opstelt.
 • Ik hoef mijn gevoeligheid niet te verbergen.

Probeer een time-out te nemen als je boos wordt.

Neem een time-out en constateer wat er emotioneel met je gebeurt. Dat is vaak een oud gevoel uit de kindertijd. Constateer wat er feitelijk aan de hand is.

Zie een time-out als een positief hulpmiddel. Het is niet een manier om te vluchten. Door een time-out te nemen, leer je jezelf beter kennen en neem je verantwoordelijkheid voor je gedrag. Maak eventueel met je partner een afspraak wat je gaat doen tijdens een time-out en hoe lang de time-out gaat duren.

Zelfreflectie op een situatie waar je woedend werd:

 1. Welke gebeurtenis riep woede of rancune op?
 2. Welke gedachte had je tijdens deze gebeurtenis?
 3. Welke achterliggende emotie speelt een rol; frustratie, kwetsing, moeite om voor jezelf op te komen of onmacht?
 4. Als je gedrag niet functioneel was, hoe zou je het anders kunnen doen?
 5. Wat was het precies dat deze persoon deed waardoor je kwaad werd?
 6. Welke behoefte maakte dat deze persoon zich zo gedroeg?
 7. Door welke overtuiging of ervaring uit het verleden van deze persoon, werd zijn of haar gedrag beïnvloed?
 8. Welke gedachte kan je helpen om niet boos te worden?
 9. Als je dit in overweging neemt, hoe had je je dan kunnen gedragen?

Gedachten waarmee je anders kunt denken:

Eerlijk bestaat niet. Er is geen eerlijke wereld. Onrecht en ongelijkheid hoort bij het leven. Iedereen doet wel eens iets kwetsends of onrechtvaardigs. Vaak onbedoeld maar soms met opzet.

Richt je op het verwerkelijken van je behoeften in plaats van je te richten op de belemmeringen. Wat zijn je mogelijkheden?

De behoeften van de anderen zijn niet meer of minder belangrijk dan de mijne. Het feit dat ik iets wil, wil niet zeggend at ik er recht op heb. Ik krijg niet altijd wat ik wil.

Wil je hier  begeleiding bij hebben? Ik help je graag.

Neem contact met mij op via de contactpagina.

Kijk naar de mogelijkheden voor coaching:

Individuele coaching

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl