U bent hier: Home » In de beste families » Afwezige vaders, verloren zonen

Afwezige vaders, verloren zonen

Een man wordt in zijn leven driemaal geboren. Eenmaal uit zijn moeder, eenmaal uit zijn vader en tenslotte uit zijn eigen diepste wezen.

Guy Corneau

Vaders kunnen fysiek veel afwezig zijn, vaak voor hun werk of door hobby’s. Maar ze kunnen ook emotioneel afwezig zijn. Dan zijn ze er wel fysiek maar niet met hun aandacht en hun gevoel, waardoor de behoefte van het kind aan aandacht en genegenheid niet wordt beantwoord.

In dit artikel bespreek ik het gevolg van afwezige vaders en daardoor het gebrek aan een emotionele band met de vader waar ze juist behoefte aan hebben, op de ontwikkeling van hun zonen.

Een zoon wil zich kunnen identificeren met de vader om zijn mannelijke identiteit te kunnen ontwikkelen.

Hij heeft ook de steun en bevestiging nodig van de vader om vanuit zelfvertrouwen en eigenwaarde de wereld tegemoet te kunnen treden. Om je eigen identiteit te kunnen vormen, moet je je identificeren met een ander. Dat wil zeggen, je neemt de ander als het ware in je op door hem te imiteren. De aanwezigheid van de vader is nodig, wil de zoon zich kunnen herkennen in de vader.

De eerste relatie van een kind en de eerste identificatie is met de moeder.

Om een ‘man ‘te worden heeft een zoon de vader nodig om zich mee te kunnen identificeren. Als de vader afwezig is blijft de zoon hangen in zijn identificatie met de moeder. Een moeder hebben die dominant, overbeschemend of onderdrukkend is wijst er onvermijdelijk op dat de vader afwezig was.

Stel dat de vader wel aanwezig is maar  zwak is, afstandelijk, koud of autoritair. In dat geval zal de zoon proberen in geen enkel opzicht op zijn vader te lijken.

Daarnaast zijn er vaders die hun liefde alleen beloven wanneer de zoon aan voorwaarden voldoet zoals iets bereiken op school of in de sport.

Zoons die opgroeien met een afwezige vader, kunnen (later) kampen  met de volgende problemen:

Verwarring ervaren omtrent hun seksuele identiteit, waardoor ze vrouwelijke gedragspatronen aannemen

Een gebrek aan eigenwaarde

Het onderdrukken van woede

Moeite hebben met het accepteren van verantwoordelijkheid

Moeite hebben in het omgaan met autoriteit en gezag

Gebrek aan plichtsbesef tegenover anderen

Hoe afweziger de vader is des te moeilijker het is voor het kind om zich een realistisch beeld te vormen van een vader en van een man.

Mannelijke energie

Jongens hebben behoefte aan onderlinge krachtmetingen, stoeien en elkaar uit te dagen. Ze scheppen er genoegen in zichzelf op de proef te stellen. Ze moeten net als jonge honden hun energie kwijt.

Een man heeft iets agressiefs in zich ( in de betekenis van intense energie) , iets impulsiefs waaraan hij niet kan ontsnappen maar die hij wel kan leren besturen.

Afwezige vaders kunnen hun zoons niet leren hoe ze met deze energie moeten besturen zonder dat het uit de bocht vliegt. Hun afwezigheid kan er voor zorgen dat de zoon deze energie afwijst en in zichzelf onderdrukt. Daardoor heeft hij een afkeer van de mannelijke kant van zichzelf.

Wanneer strenge ouders deze uitbarstingen van energie niet kunnen tolereren gaan hun zoon deze energie onderdrukken.

Omdat de energie toch ergens naar toe moet kan het zich op andere manieren uiten:

De energie vervormt zich tot zelf verachting. Door zich constant schuldig te voelen over het hebben van deze afkeurenswaardige impulsieve energie gaat het kind zich zelf haten. Dit kan leidden tot allerlei vormen van verbetergedrag of overmatige behulpzaamheid. Maar het kan ook leiden tot depressie en verdoving van deze schuldgevoelens.

De energie vervormt zich tot agressie ten aanzien van anderen. Hij kiest iemand die zwakker is dan hemzelf om zich af te reageren.

Door deze pure energie op een verkeerde manier aan te wenden wordt de zoon een slachtoffer of hij maakt anderen tot slachtoffer.

Het is belangrijk dat een vader interesse toont in zijn kinderen en spek in zijn zoon(s). 

Door eerlijk te zijn over zijn twijfels en zwaktes laat hij zien dat je niet perfect hoeft te zijn en dat gezonde competitie niet tot maagzweren hoeft te leiden. Het opleggen van grenzen en discipline heeft alleen effect wanneer er een liefdevolle relatie is tussen vader en zoon.

Het is heel belangrijk dat vaders  hun kinderen knuffelen, met name hun zoons omdat ze de zoons daardoor ook hun eigen sensitiviteit gaan ontwikkelen.

Heel wording

In het wordt HEEL liggen twee betekenissen:

Het helen van het gemis aan een aanwezige vader en

het weer heel worden door enerzijds de mannelijke energie weer toe te eigenen op een positieve manier en anderzijds  sensitieve gevoelens te accepteren.

Inspiratie:

Guy Corneau  “Afwezige vaders, verloren zonen”

Heb je behoefte om je weer bewust te worden van jouw mannelijke identiteit?

Waar wil je je van bevrijden wat je ouders je hebben meegegeven?

Wat wil je niet doorgeven aan je kinderen?

Je mag kiezen voor een eigen leven.

Om meer vat te krijgen op deze onbewuste patronen is het belangrijk inzicht te krijgen in al die invloeden die jou hebben gevormd.

De eerste Module van de Opleiding Emotioneel Meesterschap kan je hier bij helpen. Lees meer:

Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd?

mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl