You are here: Home » Artikelen over jezelf zijn » Heb je last van te veel aangepast gedrag?

Heb je last van te veel aangepast gedrag?

Veel cliënten die bij mij komen waren vroeger een voorbeeldig, gemakkelijk, aangepast kind.

Aangepaste kinderen kunnen de indruk geven gelukkig te zijn. Maar het kind zal blijven zoeken naar wat het nodig heeft. Als deze zoektocht niet leidt tot herstel van het affectieve contact, dan zal het deze behoefte onderdrukken door ervan uit te gaan dat zijn behoefte niet klopt. Het is te pijnlijk om te blijven verlangen naar iets wat toch niet verkregen wordt.

Door blijvende aanpassing ken je je eigen behoeften niet meer.

Je raakt vervreemd van jezelf.

Wanneer de vraag naar liefde vroeger niet is beantwoord, kunnen je, eenmaal volwassen, moeilijk geloven dat het nu anders is. Terwijl je nu niet meer zo kwetsbaar en afhankelijk bent. Onze bescherming strategieën zijn jong ontstaan en nu is deze niet meer zo nodig. Ze doet eerder kwaad dan goed, maar omdat we denken dat we zo zijn, (zo aangepast) geven we onszelf geen nieuwe kansen. Wat onze ouders nalieten, kun je nu zelf doen: jezelf koesteren, geruststellen en jezelf de vrijheid geven.

Ons leven is vaak een onbewuste herhaling van wat we in onze kindertijd hebben beleefd.

We kunnen een blijvend gevoel van zekerheid hebben gekregen door een veilige hechting of een basisgevoel van onveiligheid en onzekerheid door een onveilige hechting. We kunnen nieuwe uitdagingen aanpakken of we kunnen ze uit de weg gaan omdat we ze als bedreigend ervaren. Je kunt gevoelig zijn voor elke vorm van verlies en dit daardoor uit de weg willen gaan. Je kunt heel gevoelig zijn voor afwijzing omdat het een risico is voor dreigend verlies. Het hanteren van verdriet en pijn kan moeilijk zijn.

Wanneer je verliesgevoelig bent, kun je in een intieme relatie aan de ene kant een sterke behoefte hebben aan affectie en er tegelijkertijd bang voor zijn, omdat je op je hoede bent voor verlies. Daardoor trek je iemand aan en stoot je af. Dat kan tot heftige conflicten leiden.

Je kunt ook, wanneer je verliesgevoelig bent, elke emotionele binding uit de weg gaan. De onafhankelijke opstelling, waarmee je de omgeving laat weten dat je geen behoefte hebt aan affectie, werkt dan perfect. Hiermee vermijd je elk risico op afwijzing en verlies.

Het dwangmatig verzorgen kan ook een uiting zijn van verliesgevoeligheid, waarbij je je partner of kinderen overlaadt met zorgen. Het is een manier om te voorkomen dat je een gemis aan affectie gaat ervaren.

Er zijn twee vormen van het Kind in onszelf dat ons leven nog steeds beïnvloed

Het oorspronkelijke Kind met zijn mogelijkheden en zijn beperkingen dat zich veilig en geborgen voelt. Autonoom, zelfstandig en creatief. Het is nieuwsgierig, levendig en gevoelig.

Het gekwetste, miskende Kind voelt zich klein, minderwaardig, slecht en schuldig. Het schaamt zich voor zichzelf. Het voelt zich onveilig en angstig. Het trekt zichzelf terug of klampt zich aan anderen vast.

Om de emotionele pijn draagbaar te maken weert het kind deze miskenning af. Het mag en kan deze pijn niet ervaren. Daardoor creëert het een onecht-ik, een oppervlakkige buitenkant die de innerlijke beschadiging moet verbergen. Er is geen sprake meer van een authentieke persoon. Hij wordt een aangepast individu met een gebrek aan een eigen bodem. Ten opzichte van anderen is het afstandelijk, afwachtend of op zichzelf.

Je bent autonoom wanneer je in overeenstemming bent met je eigen gevoelens en behoeften

De autonomie wordt al jong ontwikkeld. Een peuter kan al onafhankelijk zijn in zijn doen en laten en in zijn beleving. Hij kan zelf indrukken opdoen, ideeën vormen en gevoelens ervaren. Wanneer ouders het kind hier vrij in kunnen laten, binnen veilige grenzen, dan ervaart het kind dat het zijn eigen weg mag gaan en dat het mag voelen wat het voelt. Het losmakingsproces bij de peuter vertaalt zich in een groeiende autonomie.

Een authentieke functionerende volwassen persoon heeft contact met dit oorspronkelijke, vrije Kind in zichzelf. Het fungeert als een kompas.

Verlangen naar het verloren Zelf

Het gemis aan affectie, geborgenheid en bevestiging hebben we in de kindertijd niet bewust meegemaakt. Maar in ons volwassen leven kunnen we wel een verlangen ervaren omdat we een deel van onszelf zijn kwijtgeraakt.

Gemiste ouderliefde kan ertoe leiden dat we deze liefde willen inhalen, niet bij onze ouders, maar bij alle mensen waarmee we een gevoelsband aangaan. Het dwingende verlangen tot inhalen maakt afhankelijk en zorgt ervoor dat we de liefde van onze dierbaren gaan claimen. Maar dat is een illusie. Het gemis is onherroepelijk verloren, want je hebt maar een vader en moeder. We kunnen alleen rouwen om dit gemis. We moeten afscheid nemen van deze onvervulde kinderlijke hoop. Om deze pijnlijke waarheid aan te kunnen gaan moeten veel mensen is eerst uit hun opgebouwde evenwicht raken, bijvoorbeeld door een onverwachte ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld bij een burn-out, een dreigende scheiding, ontslag, verlies van een dierbare of een ernstige ziekte, waartegen het onechte- ik niet meer bestand is.

Lees verder hoe je kunt stoppen met jezelf aan te passen

Doe de gratis zelfbeeld test en je krijgt een idee van jouw conditionering.

Ik meld me aan voor de gratis Zelfbeeld test
dit veld niet invullen s.v.p.

Heb je het idee dat je een rol speelt, dat je alleen maar geeft en niets krijgt of dat je je voortdurend aanpast aan de verwachtingen van anderen?

Wordt het niet tijd om eindelijk eens te leven vanuit jezelf?

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou  de beste aanpak is.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die bezig wil zijn met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering en loyaliteit

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Woon je te ver weg maar wil je hier toch mee aan de slag? 

    Online cursus Ontspannen jezelf zijn.

Ik leer je allerlei beelden en ideeën over jezelf, die niet bijdragen aan jouw levensgeluk, los te laten.  Ik biedt je een stappenplan aan waar ik al meer dan 20 jaar mee werk en wat zijn effectiviteit heeft bewezen.

Lees meer over de  online cursus Ontspannen jezelf zijn

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl