You are here: Home » Artikelen over liefde » Het emotionele huishoudboekje; de balans tussen geven en ontvangen

Het emotionele huishoudboekje; de balans tussen geven en ontvangen

De kwaliteit van de relatie wordt o.a. bepaald door de balans tussen geven en te ontvangen.

De meeste mensen willen dat het in een relatie eerlijk verdeeld wordt. Wanneer je beiden het idee hebt dat je ongeveer even vaak je zin krijgt en toegeeft, dan heb je het gevoel dat je evenveel investeert als dat je uit de relatie haalt.

Wat investeert jij in de relatie?

Welke moeite doe je om het een fijne relatie te maken?

Een goede relatie gaat niet vanzelf, je moet er wat voor doen. Hoeveel heb je er voor over?

Als een relatie goed gaat krijg je er veel voor terug: betrokkenheid, vriendschap, liefde, gezelligheid, steun, en intimiteit.

Een relatie is voor beiden goed als de balans tussen geven en ontvangen goed is.

In elke duurzame relatie is er sprake van een balans van  geven en ontvangen die steeds in beweging is. Als een relatie duurzaam wil zijn, dan wordt dat bepaald door de mate waarin de partners door de tijd heen bij elkaar betrokken zijn en in hoeverre ze lief en leed met elkaar delen. Het gaat om een bewegende balans van geven en durven.

 In een gekozen relatie kan nooit sprake zijn van onvoorwaardelijke liefde zoals in een ouder-kind relatie.

Geven en nemen horen enigszins in balans te zijn. Als een van de twee vindt dat er sprake is van een scheve balans, wordt de rekening soms jaren later ingediend, door, voor de omgeving onbegrijpelijke actie van de partner, die bijvoorbeeld van de ene op de andere dag de partner verlaat.

De balans van geven en nemen begint in de kindertijd

Ouders zijn in de meeste gevallen bereid om er te zijn voor hun kinderen. Maar andersom zijn er kinderen die heel veel geven aan hun ouders. Het leven wordt zonder betekenis als je niet kunt geven. Ieder kind wil zijn ouders gelukkig maken. Het kan niet leven zonder dat geven. Kinderen voelen van jongs af aan dat hen ouders hen nodig hebben en ze zullen in de meeste gevallen er alles aan doen om aan die behoefte te voldoen.

Stel je hebt veel gegeven aan je moeder zonder er voldoende voor terug te krijgen, zoals liefde, aandacht en waardering, dan is de kans groot dat je later van je kinderen niets wilt hebben; die moeten vooral niet veel rekening met je hoeven houden. Maar kinderen worden daar diep ongelukkig van. Zij voelen zich miskend in hun behoefte iets voor hun moeder te betekenen. Kinderen hebben er behoefte aan, hun ouders dankbaarheid en erkenning te tonen. Als de balans van geven en nemen niet herstelt, is de kans groot dat een kind later het tegenovergestelde met haar kinderen doet.

De balans van geven en ontvangen wordt vaak door de ouder bepaald zonder de kinderen te vragen wat zij nodig hebben.

Als je ouders moeilijk kunnen ontvangen, is het van belang te onderzoeken hoe de ouders zelf al dan niet bovenmatig hebben gegeven en wat zij hebben ontvangen van hun familie.

Hebben zij aan hun ouders kunnen geven?

Hebben hun ouders dat kunnen ontvangen?

Kregen zij erkenning van hun ouders?

Of moesten zij teveel geven en hebben zij zich voorgenomen niets van hun kinderen te vragen omdat zij de ervaring hebben dat teveel geven zeer pijnlijk kan zijn?

Zo kan een keten van recht en onrecht tussen generaties ontstaan.

Hoe groter het onrecht, des te groter de kans dat je blind  bent voor wat je anderen aandoet. De pijn van het onrecht dat je hebt ondergaan, staat dan als een groot scherm in jouw blikveld, waardoor het onrecht dat jezelf een ander hebt aangedaan onzichtbaar wordt. De gekwetstheid kan zo groot zijn, dat alle pijn en verdriet van anderen, ook dat van je eigen kinderen, daarbij in het niet vallen. Omdat al jouw emotionele ruimte in beslag wordt genomen door je eigen verdriet en kwetsuren, is er geen ruimte voor de belangen en gevoelens van anderen, je naasten.

 Sommige ouders hebben zelf zo weinig ontvangen dat zij, wanneer ze zelf kinderen hebben, hun kinderen niets durven te ontzeggen.

Hun kinderen krijgen alles en mogen alles. Vaak hebben deze ouders problemen met het stellen van grenzen en regels. “Nee’ betekent in hun ogen het onthouden van liefde. Ouders vergeten nogal eens dat investeringen van twee kanten moeten komen. Ze mogen grenzen stellen. Bovendien willen jongvolwassenen hun ouders helemaal niet overvragen. Ze willen juist graag iets voor hen doen, maar ze hebben het nodig dat ze van hun ouders te horen krijgen hoe ze kunnen bijdragen aan het gezinshuishouden.

Ieder mens heeft het nodig om betekenis te hebben voor anderen

Je wilt dat het voor anderen uitmaakt of jij bestaat en je wilt je om andere mensen kunnen bekommeren. Zich verbonden voelen met anderen is een levensbehoefte, die tot uiting komt in loyaliteit. Loyaliteit is een vorm van trouw. De loyaliteitsbanden met de familie zijn diep geworteld. Daar heb je niets voor hoeven doen, deze ontstaan bij de geboorte. De loyaliteit in een relatie moet worden opgebouwd door langdurig steun, zorg, aandacht en waardering aan elkaar te geven en te ontvangen.

De kwaliteit van de relatie wordt o.a. bepaald door de balans tussen geven en te ontvangen.

Geven is niet altijd zichtbaar, soms geef je door niets te doen, door je partner de ruimte te geven om te doen wat zijn hart begeert. Door tegelijkertijd je eigen belangen en die van je partner in het oog te houden, krijg je een balans die beiden als rechtvaardig ervaren. Er zal altijd een spanningsveld zijn tussen de eigen behoeftes en de behoeftes van je partner. Maar als je blijft zoeken naar een evenwicht in de wederzijdse belangen, zal dat wederzijdse dankbaarheid opleveren

Hoe leer je ontvangen?

Ervaar dat je waardevol bent om te mogen ontvangen.

Wees je bewust van je afweer en stop daarmee.

Zeg tegen jezelf: “Ik mag ontvangen.” Het voelt wat onwennig maar dat hoort er bij.

Realiseer je dat je de gever een groot plezier doet, omdat het fijn is om te geven.

Weet dat je goed bent zoals je bent en dat je mag ontvangen dat mensen jou waarderen of graag zien.

Stel je open voor het ontvangen. Hierdoor kun je je afhankelijk voelen en klein. Daar is niets mis mee. Een te onafhankelijke opstelling houdt het ontvangen tegen.

Blokker de negatieve interpretaties, dat iemand bijvoorbeeld iets van je moet.

Hoe leer je te geven?

Herken en erken dat je veel te geven hebt; je kunt ruimte geven, vrijheid, vertrouwen, aandacht, bemoediging, liefde.

Als je geeft zeg je daarmee dat je waardevol bent om te geven en dat de ander waardevol is om aan te geven.

Maak contact met de behoefte om te geven. Wat maakt het fijn om te geven?

Geef wat je graag wilt ontvangen; aandacht, vriendschap, erkenning, betrokkenheid, helpen, troosten.

Ontdek de ervaring van het geven, geven maakt je blij omdat mensen je dankbaar zullen zijn.

De visie op de balans tussen geven en nemen is van Ivan Boszormenyi Nagy  de grondlegger van de contextuele therapie

Lees meer over de contextuele therapie

 

Wil je leren om samen een betere balans te vinden tussen geven en nemen??

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching of relatiecoaching

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou of jullie de beste aanpak is.

Voel je weer verbonden met je partner met behulp van de gratis Relatiescan

De Relatiescan bestaat uit 30 vragen die je eerst voor jezelf invult en vervolgens samen deelt en bespreekt. 

Deze gesprekken zal jullie dichterbij elkaar brengen.

Ja, ik meld me aan voor de Relatie scan

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Heb je te vaak last van verwijten en ruzie met je partner?

Om ruzie te kunnen voorkomen moet je wel met elkaar kunnen praten.  Wanneer dat lukt, ervaar je een diepe emotionele band. Met behulp van de online cursus Probleemloos communiceren met je partner leer je om gestructureerd in alle rust, aandacht te besteden aan jullie relatie.  Samen werk je aan het herstellen en versterken van de wederzijdse liefde.

Online cursus Probleemloos communiceren met je partner

 

 

 

 

 

 

Willen jullie alles uit je relatie halen en inzicht krijgen wat nodig is om optimaal van elkaar te kunnen genieten?

De online Relatie jaartraining voor meer verbinding krijg je een jaar lang ondersteuning voor een duurzame liefde.

De ultieme online relatie jaartraining

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl