You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Hoe kun je negatieve emoties loslaten?

Hoe kun je negatieve emoties loslaten?

Iedereen leeft in zijn eigen werkelijkheid

Verschillende spirituele theorieën gaan ervan uit dat jouw omgeving jouw levenshouding weerspiegelt; zoals het binnen is zo is het ook buiten. Ieder van ons creëert zijn eigen wereld, want het is een spiegel van je eigen zienswijze. Wanneer je gelooft in de goedheid van mensen, zie je de goede dingen die mensen doen. Wanneer je mensen wantrouwt dan zie je dingen waardoor je bevestigd wordt in je wantrouwen. Dat betekent dat als je jezelf verandert ook je omgeving verandert. Jouw zienswijze beïnvloed je leven, want je innerlijke houding bepaalt wat je ziet, hoe je je voelt en wat je doet.

Je gevoel kun je moeilijk veranderen, maar je zienswijze wel.

Je partner zegt of doet iets onaangenaams. Je interpreteert dit gedrag in negatieve zin. Bijvoorbeeld: “Hij houdt niet van me.” Je voelt je gekwetst of boos. En omdat je deze onaangename gevoelens niet wilt ervaren, kun je ervoor kiezen de ander de schuld te geven. Op die manier leg je de verantwoordelijkheid bij de ander.

Of je interpreteert deze onaangename opmerking op een andere manier: “Hij heeft een zware dag gehad.” Op deze gedachte reageer je weer met een gevoel, bijvoorbeeld compassie. Dit gevoel is een reactie op jouw interpretatie. Het is moeilijk gevoelens te veranderen, want ze zijn een reactie op wat je denkt. Dus om je gevoelens te kunnen veranderen, zul je je manier van denken moeten veranderen. Om je manier van denken te kunnen veranderen is het zinvol om te onderzoeken hoe je geneigd bent om te denken:

Ben je snel oordelend of juist vergevend in je gedachten?

Betrek je opmerkingen snel op jezelf? Maak je het persoonlijk?

Als je het persoonlijk maakt, wat ben je dan geneigd te denken? Welk gevoel is dan het resultaat?

Interpreteer je een onaangename opmerking eerder negatief dan positief?

Welke overtuiging ligt hieronder verscholen?

Een negatief oordeel komt meestal voort uit jouw manier van interpreteren.

Het raakt aan oude gevoelens. Je bent niet meer in staat de ander met empathie waar te nemen. Het is alsof de ander je kwaad wil doen. Dat is meestal helemaal niet aan de orde. Oude gekwetstheden leiden tot een beeld van de wereld, bijvoorbeeld, dat je mensen niet kunt vertrouwen of dat iedereen alleen maar met zichzelf bezig is. Vervolgens zoek je onbewust naar bevestiging. Je trekt onbewust die mensen aan die jouw zienswijze bevestigen.

Je kunt leren om je interpretatie in twijfel te trekken

Vooral wanneer je geneigd bent situaties negatief te interpreteren, kun je leren op een nieuwe manier te kijken naar gedrag, waardoor het een positief gevoel in je teweegbrengt.

Een positieve zienswijze kan alleen maar ontstaan als er ook bereidheid is om de ander vanuit een gevoel van empathie te begrijpen.

Het is niet het gedrag zelf dat leidt tot irritatie en afwijzing, maar de manier waarop je het gedrag beoordeeld. (Vrije vertaling van de wijze woorden van Epictetus (Griekse filosoof 50 jaar na Christus)

Wil je deze negatieve gedachten en oordelen veranderen?

Begin er mee om jouw gedachten, oordelen en zienswijze onder het vergrootglas te leggen en te analyseren. Pas wanneer je het patroon helemaal begrijpt, kun je het doorbreken.

  • Wanneer treedt het op? Bij welk gedrag of welke situaties?
  • Wat denk je op zo’n moment?
  • Waar in je lichaam ervaar je het onaangename gevoel?
  • Wat gebeurt er als je deze gedachten loslaat?
  • Wat komen er dan voor gevoelens in de plaats?

Je kunt leren negatieve reacties van de ander los te laten

Wanneer iemand bijvoorbeeld een mening aan je opdringt en zich opstelt alsof hij of zij zogenaamd de waarheid in pacht heeft, stelt diegene zich daarmee boven jou. De gelijkwaardigheid is verdwenen. Je kunt je daardoor klein of geïntimideerd voelen. Je komt misschien niet goed uit je woorden, gaat je verdedigen of durft de ander niet te onderbreken.

Wanneer iemand zijn eigen zienswijze vertelt als een mogelijke werkelijkheid en ruimte laat voor andere zienswijzen, dan voel je je gelijkwaardig en vrij om achter je eigen mening te staan. Het merendeel van de zogenaamde waarheden zijn gebaseerd op opvattingen en interpretaties. Kun je er absoluut zeker van zijn dat het waar is Nee, want er is altijd wel iemand die het tegendeel kan beweren.

Om ervoor te zorgen dat je je niet meer laat beïnvloeden door bijvoorbeeld iemand die je de wet voorschrijft, besluit je in jezelf dat je niet meer open staat voor die persoon. Je zegt hardop of in jezelf met die persoon voor ogen: ´ik sta niet meer open voor jou´. Je kunt je daardoor vrijer gaan voelen. Het kan betekenen dat je niet meer impulsief reageert op negatief gedrag van de ander

Hoe kun je negatieve gedachten en gevoelens loslaten?

  1. Je uit de situatie terugtrekken

Dat kun je mentaal doen door aan iets anders te gaan denken of fysiek vertrekken. Je kunt tegen jezelf zeggen: “Ik sta hier niet meer voor open.” Maar wanneer je weggaat met een gevoel van boosheid ben je aan het verharden. Je kunt alleen de situatie echt loslaten als je de situatie niet meer wilt veranderen.

  1. Je gaat het gesprek aan en beschrijft jouw gevoelens. Wellicht ontstaat er daardoor begrip voor elkaar.
  2. Je stelt je kwetsbaar op en geeft aan wat jouw behoefte is.
  3. Je gaat ervan uit dat de situatie jou iets wil zeggen en dat deze ervaring op de een of andere manier zin heeft voor jou. Je onderzoekt welke leermogelijkheden de situatie jou biedt.
  4. Je besluit dat je niet meer open staat voor destructieve gedachten en gevoelens. Je richt je op de ander vanuit compassie en begrip. Daardoor ga je moeite doen om de ander te begrijpen.

Valse hoop

Je hebt een diep verlangen dat je partner gaat veranderen en dat je krijgt wat je nodig hebt. Als dat niet gebeurt, word je geconfronteerd met een wanhopig en machteloos gevoel. Onbewust word je aangetrokken door partners die precies passen in het beeld van (een van) je ouders; dat ze er niet voor je zijn, je niet genoeg liefhebben of je niet begripvol steunen. Je focus word je partner die moet veranderen, zodat hij past in jouw plaatje van de perfecte partner. Helaas word je telkens weer geconfronteerd met iemand die er niet voor je is. Je maakt verwijten en stelt eisen. Als dat niet werkt, voel je een diepe minachting voor mensen die er niet voor je kunnen zijn. In feite stuit je op oude pijn die je als kind hebt gevoeld. En je doet alles om weg te blijven van deze intense pijn van verlatenheid die je als kind hebt gevoeld.

Omgaan met onaangename en overweldigende gevoelens

Stap 1 Je grootste uitdaging is het aangaan van dit oude gevoel.

Dus niet meer afleiding zoeken, vermijden, onderdrukken of afreageren. Je kijkt het pijnlijke monster recht in de ogen. Terwijl je dit gevoel ervaart, accepteer je dat het er is. Stap erin. Voel je woede? Schrijf al je gedachten op die voortkomen uit de woede. Voel je verdriet of machteloosheid. Schrijf op wat er door je heen gaat.

Stap 2 Onderzoek het gevoel

Het is ook mogelijk dat je gevoelens en verlangens van een van je ouders hebt overgenomen. Kleine kinderen zijn nu eenmaal heel sensitief voor het wel en wee van hun ouders. Ze staan open voor hun pijn. Je wilt als kind dat je ouders gelukkig zijn, want dan voel je je geborgen en veilig. Daardoor kun je bepaalde gevoelens en gedrag hebben overgenomen om het voor je vader of moeder op te lossen.

Onderzoek of het gevoel van een van je ouders kan zijn. Stel je voor dat je tegenover je vader en moeder staat en zeg: Ik respecteer jouw lot en laat het bij jou. Ik sta niet meer open voor jouw pijn.”

Stap 3 Onderzoek het effect van jouw emoties op de ander

Heftig geventileerde woede kan bij de ander een shocktoestand teweegbrengen, waardoor hij of zij vlucht in bijvoorbeeld aangepast gedrag. Vraag aan de ander wat het effect is en vraag wat je kunt doen om de relatie te herstellen.

Stap 4 Emotionele spanning loslaten

Emotionele pijn wil erkend en doorleefd worden. Pas wanneer je jezelf toestaat om oude pijn te verwerken, kun je je weer inleven in de ander. Daarvoor ben je alleen maar bezig met een intern gevecht om de innerlijke pijn niet te voelen en soms met een extern gevecht vanuit een overtuiging dat de ander schuldig is. Deze schuldige zal worden aangeklaagd. Het is een doodlopend gevecht, omdat je daarmee de pijn niet oplost en telkens weer nieuwe mensen aantrekt die jouw oude overtuigingen bevestigen. Terwijl de enige weg is naar binnen en terug naar de kindertijd.

Sommige mensen vechten hun leven lang, dat hun ouders en later hun partners zich voor hen moet openstellen en met respect en liefde met hen moet omgaan. Door je te focussen op alles wat je partner kan verbeteren hoop je dat je eigen problemen, verlangen en gemis daarmee wordt opgelost. In feite vermijd je om je eigen pijn aan te gaan.

Je wilt dat de ander veranderd zodat je krijgt wat je nodig hebt. Maar het is te laat. Wat je niet in je kindertijd hebt gehad kan een ander niet voor je goedmaken. In feite wens je dat je pijn oplost. Maar die lost allen op door het te doorleven. Er is geen andere weg.

Het verwerkingsproces gaat als volgt:

Bewust worden van de werkelijke oorzaak van jouw emotionele spanning

Veel en intens huilen om dat wat je hebt gemist of wat je is aangedaan tot je uitgehuild bent. Emotionele pijn wil zich ontladen, meestal via tranen. Dat is de natuurlijke manier. Kijk maar naar kleine kinderen. Onverwerkte gevoelens vallen je steeds weer lastig, omdat ze verwerkt willen worden. Ze zitten vast en willen eruit. Dat merk je doordat je waarschijnlijk steeds weer in situaties belandt, die op de knop van deze pijn drukt; je voelt je bijvoorbeeld steeds buitengesloten, niet serieus genomen of je trekt steeds de zogenaamde verkeerde partner aan. Met je verstand zeg je dat je het verleden hebt losgelaten, maar voor je gevoel ligt dat anders. Hier heb je geen zeggenschap over. Hier kun je alleen naar leren luisteren.

Maar het is ook mogelijk dat je een partner aantrekt die je geeft waarnaar je verlangde; geborgenheid, aandacht en liefde. Vervolgens merk je dat je dit niet kunt ontvangen, want je vertrouwt het niet. Dit is een heel spannend moment, want wanneer jouw hart opengaat, komt tegelijkertijd de oude pijn uit de schaduw van je verleden. Het wacht daar al zolang om bevrijd te worden. Wanneer je merkt dat je afweer de kop opsteekt wanneer je partner zich liefdevol voor je opent, kun je besluiten de afweer niet te volgen, maar hem of haar juist liefdevol te omarmen.

Wanneer je werkelijk oude pijn hebt verwerkt, dan voel je je bevrijd en ben je in staat te accepteren dat deze nare ervaringen nu eenmaal deel uitmaken van jouw geschiedenis.

Wanneer je beschermingsstrategieën zijn verdwenen gaat je hart open. Daardoor kun je ook mooie momenten herinneren uit de kindertijd. Tegelijkertijd heb je meer compassie voor anderen ten aanzien van hun innerlijke strijd. Je ziet de ander niet meer als boosdoener van jouw pijn, maar kan de ander zien zoals hij of zij is.

Je hoeft niet meer bezig te zijn om je partner te veranderen.

Wanneer je hart zich opent voor liefde en je in staat bent om dit te ontvangen, gaat de pijn van de bevroren liefde smelten. De pijn stroomt uit je systeem om losgelaten te worden.

Je hoeft ook niet je best te doen om te veranderen. Het enige wat je kunt doen is jezelf leren begrijpen. Dan ga je de omgeving vanzelf anders zien, positiever.

Wanneer je niet meer door onverwerkte gevoelens of onvervulde verlangens belast wordt, kun je kwetsend gedrag van anderen beter begrijpen, omdat je het niet meer op jezelf betrekt. Wanneer je het toch persoonlijk neemt, kun je gaan onderzoeken wat de oorsprong is van de pijn, zodat je dit kunt verwerken.

Inspiratie: Boek Jouw gevoel is niet het mijne. Auteur: Olaf Jacobsen

Wie zijn eigen gevoelens goed kent en accepteert, kan zich gemakkelijker verplaatsen in de emoties van anderen.

Je kunt je pas echt met anderen verbinden als je met jezelf verbonden bent. Dan verbetert de kwaliteit van je relaties. Door het bevorderen van je emotionele welzijn, ondersteun je jouw lichamelijke gezondheid. Tegelijkertijd leer je jezelf beter kennen en krijg je meer vat op je emoties.

 

Wil je meer leren voelen en benoemen van je emoties?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou de beste aanpak is.

Een intake-, kennismakingsgesprek is gratis.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die al even bezig is met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering.

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Zowel de coaching als de opleiding is in Amersfoort.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl