You are here: Home » Artikelen over boosheid » Hoe voorkom je machtsstrijd in je relatie?

Hoe voorkom je machtsstrijd in je relatie?

Een machtsstrijd ontstaat vaak door ruzie die ontspoort.

Wanneer je in een ruzie elkaar kwetst,  bekritiseert of vernedert, dan wordt je geraakt. In plaats van stil te staan bij deze kwetsing, wil je het liever gelijk je partner betaald zetten. Je wilt je eigen pijn overdragen aan je partner. En zo begint vaak een machtsstrijd. Je wilt je gelijk halen en je wilt dat de ander buigt en zijn fouten erkent.

Een machtsstrijd kan ook ontstaan door de strijd om de macht, met andere woorden; wie heeft het voor het zeggen in de relatie. Deze rolverdeling kan onbewust ontstaan. Zolang beide partners hier niets van zeggen en er min of meer tevreden  over zijn, ontstaat er geen strijd. Maar wanneer een van beiden het niet eens is met deze rolverdeling en dit als onrechtvaardig ervaart maar het niet open op tafel legt en bespreekbaar maakt , krijg je een machtsstrijd over de meest onzinnige dingen.

In de machtsstrijd gaat het erom wie de sterkste is en wie gelijk krijgt

Wie gelijk krijgt is de winnaar. De verliezer moet buigen, bekennen of in elkaar storten. Het is een krachtmeting waarin de partners elkaar proberen te overtroeven. Beide partners kunnen de strijd leveren vanuit woede, maar een van de partners kan ook hulpeloosheid in plaats van woede inzetten.

Met behulp van woede probeer je de ander te intimideren en met behulp van hulpeloosheid probeer je de ander te manipuleren zodat hij of zij zich schuldig voelt. Het is geen redelijk gesprek met redelijke argumenten. Alles wordt er bij gesleept en oude koeien worden uit de sloot gehaald.

De machtsstrijd zorgt er voor dat een ruzie moeilijk eindigt.

Bij een strijd die ontstaat door een kwetsing is je enige doel; de ander te pijnigen omdat je je eigen pijn niet wilt voelen. Ondertussen wordt de pijn vertienvoudigd, maar dat negeer je of is olie voor jouw woede vuur. Hoe meer pijn er tijdens de ruzie ontstaat, hoe feller de uitvallen zullen worden. Je gebruikt al je kracht om je partner te kleineren en te verwonden. Je beseft niet dat je daarmee de relatie een enorme schade toebrengt. Je probeert je eigen pijn te ontlopen door de ander met pijn op te zadelen, maar dat is een illusie; je kunt niet je eigen pijn aan een ander geven.

In blinde woede kun je jouw relatie vernietigen, terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Je bent op deze manier niet bezig om een probleem op een bevredigende manier op te lossen.

Machtsmiddelen

Relaties worden ongelijkwaardig wanneer een van beiden over middelen beschikt die hem of haar in staat stellen de partner te overtroeven. Machtsmiddelen zijn: geld, geweld, seks, hulpeloosheid en mentale overheersing.

Tijdens een machtsstrijd worden deze machtsmiddelen vaak ingezet; dreiging met geweld, onthouden van seks en geld. Een partner die zo wie zo dominant is in de relatie heeft over het algemeen meer macht dan de partner die eerder onderdanig is. Maar de onderdanige partner kan ook hulpeloosheid inzetten en werken op iemand zijn of haar schuldgevoel.

Je kunt dus winnen door sterker te zijn, meer macht te hebben, je zin door te drijven of de ander te beschuldigen. Het vechten om je gelijk is in feite vechten om te winnen.

Het laatste woord

Veel ruzies eindigen met een gevecht om het gelijk en dat gevecht kan heel lang duren. In plaats van te luisteren naar elkaars verhaal, ieder heeft zijn/ haar eigen waarheid, wordt het een gevecht, omdat je er blijkbaar vanuit gaat dat jouw verhaal waar is en die van de ander niet. Je wilt dat jouw partner schuld bekent. De verliezende partij wordt veroordeeld en afgewezen en wie wil dat?  Wie het laatste woord heeft is de winnaar.

Er moet een schuldige zijn maar niemand wil de schuldige zijn.

Dit kan jarenlang zo doorgaan zonder dat je echt beseft wat je aan het doen bent. Samen ben je uit verbinding gegaan en verbitterd geworden. Het gewone leven gaat door in een soort vredesovereenkomst waarin niets echt is uitgepraat. Waarschijnlijk slaap je apart, heb je (bijna) geen seks meer en beleef je geen plezier meer aan elkaar. Naast deze relatie heb je een eigen leven of je verliest je in je werk.

In een langdurige relatie worden regelmatig oude koeien uit de sloot gehaald.

Oude koeien zijn meestal oude onopgeloste en onverwerkte situaties die blijven knagen. Dat gaat niet over  dat je vergeten bent het dopje op de tandpasta te doen, maar zijn meestal pijnlijke situaties, bijvoorbeeld dat je partner uitgebreid stond te flirten met de buurvrouw tijdens een feestje of dat je partner spaargeld heeft uitgegeven zonder overleg. Meestal zijn deze situaties niet uitgepraat en niet verwerkt.

Oude koeien gaan ook vaak over onuitgesproken achterliggende gevoelens, zoals het gevoel dat je je niet serieus genomen voelt,  dat je je genegeerd voelt of het gevoel dat je partner geen moeite doet om het samen fijn te hebben. Het zijn de meer kwetsbare gevoelens die een rol spelen tijdens ruzies en die niet op tafel komen.

Oude koeien kunnen ook stammen uit het gezin waarin je bent opgegroeid

Deze kwetsbare gevoelens draag je vaak al lang bij je. Ze zijn meestal ontstaan in het gezin waarin je opgroeide. Bijvoorbeeld wanneer je in het gezin het onderspit delfde of juist altijd je zin kreeg, kan dit patroon ook gaan opspelen in je relatie . Stel je was de oudste en kreeg al jong verantwoordelijkheid voor je jongere broertjes en zusjes. Elke keer dat je wordt aangesproken op je verantwoordelijkheid voel je je overvraagd.  Of je werd als een van de jongere kinderen vaak over het hoofd gezien. Dan kun je nu heel gevoelig reageren wanneer je partner geen rekening met je houdt. De kans is groot dat je dit bent vergeten. Door in een machtsstrijd je gelijk te willen halen, wil je, onbewust,  nog je gelijk halen in situaties uit het verleden.

Hoe kun je een machtsstrijd voorkomen?

De beste manier om een machtsstrijd te voorkomen is, je bewust worden van het moment dat je je partner wilt vernietigen of betaald zetten, hem of haar de schuld wilt geven of gelijk wilt hebben. Wanneer je op dat moment bewust aanwezig bent kun je de strijd voorkomen.

Zit je  eenmaal midden in een machtsstrijd dan is de enige oplossing, de strijd stoppen. Het helpt als je dit benoemt; “Ik wil geen machtsstrijd, want dit lost niets op. Ik trek me terug om hier op een ander moment op terug te komen, zonder te willen vechten of elkaar te willen afmaken, want de relatie is me te dierbaar.”

Een machtsstrijd voorkomen vergt allereerst inzicht in de onderliggende oorzaken ervan.

Je denkt toch niet dat de ruzie zo ver gaat omdat je partner vergeten is de vuilnis buiten te zetten of dat hij of zij vergeten is boodschappen te doen, om maar wat te noemen. Het gaat vaak over de meest onzinnige dingen. Je grijpt iets aan wat zichtbaar is. Maar waar het echt over gaat, jouw GEVOELENS,  is meestal onzichtbaar. Misschien niet voor jezelf maar wel voor je partner. In de communicatie heet dat het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau. De inhoud is het zichtbare onderwerp en de betrekking zijn je gevoelens en gedachten over de relatie. Heftige terugkerende ruzies en machtsstrijd gaat in de meeste gevallen over jouw gedachten en gevoelens in de relatie. Bijvoorbeeld dat je je niet serieus genomen voelt, dat je het idee hebt dat je altijd moet doen wat je partner zegt, dat je het gevoel hebt dat je overal alleen voor staat, etc. Vaak zijn dat gevoelens die je ook al had in het gezin waarin je bent opgegroeid.

Pragmatisch kun je een machtsstrijd voorkomen door niet in de strijd te stappen maar dan zijn de gevoelens en gedachten die je over de relatie en je partner hebt niet besproken en opgelost en zal de neiging tot een strijd steeds weer ontstaan.

Om echt van de strijd af te komen is het nodig dat je onderzoekt waar bij jou zelf de angel zit.

Dat is vaak lastig om bij jezelf te vinden.

Ik help je daar graag bij zodat je met meer zelfvertrouwen, rust en eigenwaarde in de relatie staat.

Neem contact op met mij via de contactpagina dan kunnen we kijken wat mogelijk is.

 

Misschien ook interessant: Het oplossen en voorkomen van ruzie met je partner

Heb je te vaak ruzie met je partner?

Volg samen de gratis videocursus: Ruzie met je partner voorkomen of oplossen

Ja, ik meld me aan voor de gratis video cursus: Ruzie met je partner oplossen

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Inspiratie: Ruzie. Riekje Boswijk Hummel

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl