You are here: Home » Artikelen over vreugde en geluk » Hoop doet leven 5 tips om hoop te houden

Hoop doet leven 5 tips om hoop te houden

Hoop doet leven

 

 

 

 

Geluk bestaat uit drie dingen:

iets om van te houden,

iets om te doen en

iets om op te hopen.

Chinees gezegde

Zo kun je hopen dat je een staatslot wint, waarmee al je dromen in vervulling gaan, of hoop je dat je bij het daten de ideale partner tegenkomt, die je gelukkig maakt. Door te hopen kun je over de toekomst fantaseren en je verheugen. Kader Abdolah schrijft in zijn boek ‘Het huis van de Moskee’ over twee grootmoeders die al twintig jaar blijven hopen dat de profeet komt, om hen te helpen naar Mekka te gaan.

Toen de grootmoeders twintig jaar gebezemd hadden, was de profeet nog niet gekomen. Misschien hadden ze iets fout gedaan, misschien hadden ze de jaren niet goed geteld. Dus waren ze opnieuw begonnen aan nog eens twintig jaar. Misschien had het geen zin meer, maar wat konden ze anders doen? Dat doel om eens naar Mekka te gaan, gaf zin aan hun leven. Het hield hen overeind. Zo hadden ze hoop dat ze nog een keer wakker zouden worden om nog een dag te wachten op de profeet die zou komen.

Kader Abdollah

Uit: Het huis van de moskee

Optimistische mensen ervaren meer hoop dan pessimistische mensen

Want als je optimistisch bent, ga je eerder uit van mogelijkheden dan van problemen. Het lijkt dat optimistische mensen meer vertrouwen hebben dat hun wensen uit zullen komen. Pessimistische mensen zullen er eerder vanuit gaan dat het toch niet lukt en geven daardoor eerder op. Zonder hoop kun je vast komen te zitten in gevoelens van moedeloosheid en onverschilligheid.

Pessimistische gedachten werpen blokkades op in je mogelijkheden. Je gaat er vanuit dat iets niet lukt of dat het geluk niet op je pad zal komen. Daar anticipeer je op met als gevolg dat je eerder afhaakt of geen initiatieven neemt. Daarnaast geeft het vaak stress omdat het voelt alsof het leven je tegenwerkt. Terwijl je juist hoop wilt hebben en je verlangens wilt volgen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je jezelf in de weg staat.

Hoop is verbonden met je verlangens voor de toekomst. Bijvoorbeeld je verlangen naar een goede gezondheid, een fijne relatie, leuk werk of kinderen. De motor van je hoop bestaat uit positieve gedachten en mooie toekomstfantasieën. Hierdoor kun je je voorstellen hoe het bijvoorbeeld zal zijn om een fijne relatie te hebben. Door de hoop kun je je verheugen op de toekomst. Daarnaast geeft hoop je moed en energie om in actie te komen, zodat je je verlangens kunt verwezenlijken.

Wanneer je hoop hebt, zul je eerder doorzetten en vertrouwen hebben dat het gehoopte werkelijkheid wordt.

Je kunt schijnbaar hopeloze situaties uitzitten, omdat je aan het eind van de tunnel licht ziet. Wanneer je bijvoorbeeld maanden werkloos bent, kan hoop je helpen te vertrouwen op een nieuwe baan. Hoop vraagt om geduld, want in veel situaties zijn er geen instant antwoorden en oplossingen. Mensen die jarenlang hopen een kind te krijgen, kunnen naast het ondernemen van verschillende acties alleen maar wachten op hun geluk. Dat vraagt geduld en volharding. Tegelijkertijd weet je, dat het ook kan eindigen in een diepe teleurstelling. Uit een opmerkelijk Amerikaans onderzoek is gebleken, dat mensen met kanker die goede hoop hadden op een gezonde toekomst, meer kans maakten om te genezen dan mensen die geen hoop hadden.

“De kans om de gevreesde ziekte te krijgen was te voorspellen op grond van het antwoord op twee simpele vragen: ‘Hebt u het gevoel dat u de doelen die u zich hebt gesteld niet kunt verwezenlijken?’ en ‘Hebt u het gevoel dat er geen hoop is voor de toekomst en dat u moeilijk kunt geloven dat het beter met u zal gaan?’ Degenen die twee keer met ‘ja’ antwoordden, hadden drie keer zoveel kans om in de zes jaar daarna kanker te krijgen en vier keer zoveel kans op hart- en vaatziekten, dan de mensen die deze vragen met ‘nee’ beantwoordden.”

David Servan Schreiber

Uit: Ode, maart 2010

Je kunt in je verlangens worden gesteund door mensen die een voorbeeld voor je zijn, die je inspireren.

Sommige mensen zijn echte hoopgevers. Zij kunnen inspireren en hoop geven voor een betere toekomst. President Obama gaf de hele wereld hoop op een betere wereld tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2008. Zijn bekende, optimistische spreuk `Yes we can!` ging als een lopend vuurtje over de wereld. Hij was nog net geen God. Ook de wetenschap geeft hoop dat er oplossingen komen, voor bijvoorbeeld kanker of Alzheimer. Het magazine Ode geeft hoop door opbeurende verhalen over mensen die een positieve bijdrage leveren aan de mensheid en aan de aarde.

Hoopgevers zijn mensen, instrumenten of instanties die een verheugende emotie weten op te wekken die voortkomt uit de verwachting dat een bepaald ideaal bereikbaar is en die ertoe leidt dat we een aandrang voelen om bepaalde acties te ondernemen die dat ideaal bereikbaar moeten maken.”

Roland van der Vorst

Uit: Hoop

Idealen kunnen ook hoop geven.

Of het nu gaat om het ideaal van een vredevolle samenleving, het ideaal om iets te betekenen voor anderen of het ideaal voor een duurzame toekomst. Het motiveert je om in beweging te komen, geeft energie en een focus in je leven. Idealen zijn verbonden met datgene wat je waardevol vindt.

Het stelt ons in staat om, hoe groot de ellende ook is, toch ’s morgens de moed te hebben op te staan en te geloven dat het geluk zich die dag wel aandient. De mens bezit het vermogen de werkelijkheid te ontstijgen, door te hopen op een beter bestaan. Die hoop is de motor van alle veranderingen.’

Jan Marijnissen

Een van de grootste hoopgevers lijkt internet, waar je duizenden antwoorden kunt krijgen op wanhopige situaties.

Hoop kan ook een magische werking hebben:

Nog niet zolang geleden had een aantal wetenschappers de veronderstelling, dat placebo’s inactief waren, aangevochten. Zij stelden dat deze onechte medicijnen wel degelijk significante biologische effecten hadden en een zeer zuiver zicht boden op de verbinding tussen lichaam en geest, in het bijzonder op hoe geloof en verwachting van invloed zijn op pijn en lichamelijke ziekte.”

Jerome Groopman

Uit: De anatomie van hoop

Vijf Tips om hoop te houden

1. Wanneer je een pessimistische gedachte hebt zeg je DELETE. Het is in eerste instantie moeilijk om de stroom aan     pessimistische gedachten tegen te houden maar je kunt ze wel deleten zodat je het vervolg aan nare gevoelens en gedachten kunt blokkeren.

2. Fantaseer een optimistische uitkomst ook al geloof je er niet in. Dat is niet meer dan het trainen van je hersenen om anders te denken. Op moment dat ik een parkeerterrein op rijdt dacht ik gelijk, tsja vol, geen plek meer (pessimistisch) . Nu fantaseer ik dat er ergens een plekje voor mij is en wat denk je? Dat is in de meeste gevallen ook zo. Hoe komt dat? Ik ga door die gedachte beter rond kijken op zoek naar mijn plekje.

3. Neem even de tijd om na te gaan wat allemaal in je leven is gelukt en waar je blij mee bent.

5. Sta jezelf toe dat je hoop mag hebben op geluk en dat je mag hopen dat je verlangens uitkomen.

6. Blijf stappen zetten, ook al zijn ze nog zo klein,  om je verlangens vorm te geven

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl