You are here: Home » Artikelen over jezelf zijn » Onderzoek wie je bent (geworden) en wie je wilt zijn

Onderzoek wie je bent (geworden) en wie je wilt zijn

De betekenis van persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de eerste jaren van je leven wordt het fundament gelegd van jouw persoonlijkheid. De omstandigheden en de mensen in je omgeving bepalen voor een groot deel jouw denken, voelen en je gedrag. Je past je aan omdat je totaal afhankelijk bent. Misschien was het voor jou goed om je op de achtergrond te houden of misschien was het goed om veel verantwoordelijkheid te nemen of je voorbeeldig te gedragen.

Wanneer je in je jonge jaren bent bevestigd en voldoende liefde en geborgenheid hebt gekregen ben je beter in staat om later in het leven te genieten en je verlangens vorm te geven. Als je in je jonge jaren het gevoel had van geen waarde te zijn, tot last te zijn of het gevoel had niet goed genoeg te zijn, kun je later in je leven moeite hebben om van het leven te genieten, initiatieven te nemen of hulp te vragen.

In je kinderjaren trek je onbewust conclusies over de wereld om je heen. Is de wereld veilig, zijn mensen te vertrouwen, is er ruimte voor jou, word je geliefd?

Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen een enorme impact gehad hebben, denk aan het plotseling sterven van een dierbaar familielid, een slechte relatie van je ouders of een scheiding. Je ouders geven je een voorbeeld hoe daar mee om te gaan.

Als je eenmaal je ouderlijk huis verlaat kun je het idee hebben dat je vrij bent en dat je kunt zijn wie je wilt zijn. Maar jouw ervaringen en de veronderstellingen die je als kind onbewust hebt gemaakt, hebben een grote invloed op jouw denken, voelen en je gedrag. Met name gevoelens over: “Hoor ik erbij?”, “Word ik gezien, gehoord?”, “Heb ik betekenis?”, “Doe ik ertoe?”, “Word ik gewaardeerd?” of “Mogen mensen mij?”.

Op een gegeven moment ontwikkelen zich patronen. Je ontdekt dat je vaker in eenzelfde soort situatie terecht komt, dat je dezelfde ‘lastige’ mensen tegenkomt, of dat het je niet lukt om een relatie in stand te houden. Misschien vraag je je af waarom je dit steeds weer overkomt of waarom het je steeds niet lukt om ………” Een van de oorzaken is een vervormde waarneming van de werkelijkheid.

Je vervormt de werkelijkheid in je volwassen leven.

Praktisch alles wat je meemaakt in de kindertijd is voor jou normaal, want je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Situaties en mensen, die enigszins lijken op vroegere situaties en mensen uit je kindertijd, zul je waarnemen vanuit de bril van jouw verleden. Je ziet niet goed wat er werkelijk gebeurt, waardoor je gedrag geheel misplaatst kan zijn, omdat je de situatie verkeerd interpreteert. Daardoor kun je over-emotioneel reageren of je juist emotioneel afsluiten. Je gaat misschien uit van afwijzing of kritiek en probeert dit te voorkomen door je best te doen of jezelf weg te cijferen. Of je denkt dat je je moet bewijzen om erkenning te krijgen. Diep van binnen hoop je nog steeds, onbewust, dat je ‘ouders’ in de vorm van je leidinggevende of je partner, jou het gevoel gaat geven, dat je goed bent zoals je bent, dat ze onvoorwaardelijk van je houden. Het is een valse hoop van het innerlijke kind.

Maar je kunt ook denken dat je een prima jeugd en een normale opvoeding hebt gehad. Op die manier ontken je de gevolgen van kwetsuren in de kindertijd, omdat je nog steeds loyaal bent aan je ouders.

Oude patronen en overtuigingen verbinden je met het verleden.

Door jouw unieke levensgeschiedenis te onderzoeken, kun je inzicht krijgen in jouw kernovertuigingen en patronen. Het leren kennen van jouw levensgeschiedenis kan je grip geven op je huidige leven en kan leiden tot vrijere keuzes in de toekomst die ervoor zorgen dat je meer van jezelf gaat houden, minder afhankelijk bent van anderen, je je gemakkelijker verbindt en beter tot je recht komt.

Uitgangspunt bij persoonlijke ontwikkeling

Elk kind is afhankelijk van zijn ouders voor zorg, aandacht, liefde en bevestiging en zal daardoor alles ondernemen om geaccepteerd te worden. Omdat kleine kinderen nog geen relativeringsvermogen hebben, is hun gezinssituatie de werkelijkheid. Ze gaan ervan uit dat het leven zo is, zoals zij het ervaren; zo is het overal en dat is normaal.

Kleine kinderen zijn niet in staat te zien dat de ouders tekortkomingen hebben. Ouders hebben altijd gelijk, het zijn goden. Zij kunnen het niet fout doen in de ogen van hun kind. In plaats daarvan betrekken ze onaangenaam gedrag van de ouders op zichzelf. ‘Ik doe het niet goed’, ‘Ik ben lastig’, ‘Ze zijn boos omdat ik vervelend ben’. Pijnlijke situaties worden verdrongen, ontkend of vervormd.

Ouders kunnen slechts dat geven wat ze zelf gekregen hebben, wat ze zelf kennen en wat ze ontwikkeld hebben.  De levenservaring en familiecultuur worden via grootouders en ouders doorgegeven aan de kinderen. Er is geen sprake van schuld.

De invloed van het verleden kan ervoor zorgen dat:

 • Je steeds geruststelling zoekt
 • Je over emotioneel reageert
 • Je steeds goedkeuring zoekt
 • Je veel behoefte hebt aan aandacht
 • Je jezelf voortdurend kritiek geeft
 • Je je snel afgewezen voelt
 • Je hoopt dat de ander je geeft wat je nodig hebt
 • Je afhankelijk opstelt in een relatie
 • Je eindeloos ruzie maakt
 • Je voortdurend teleurgesteld bent in mensen
 • Je onaanraakbaar bent
 • Je emotioneel afgesloten bent
 • Je veel op jezelf bent
 • Je het iedereen naar de zin maakt
 • Je geen ‘nee’ durft te zeggen
 • Je te hoge verwachtingen hebt van anderen
 • Je altijd maar overwerkt in de hoop dat je erkenning krijgt
 • Je steeds over je grenzen gaat
 • Je meer geeft dat krijgt
 • Je meer ontvangt dan geeft
 • Jezelf niet echt laat zien
 • Je niet in staat bent je te verbinden met mensen
 • Je niet in staat bent je kwetsbaar op te stellen
 • Je niet in staat bent je hart te openen
 • Je niet in staat bent je emoties te ervaren en te uiten
 • Je eigen behoeftes negeert

Wat levert het op om je met het verleden bezig te houden?

 • Je kunt in het reine komen met je verleden
 • Je kunt oude pijn verwerken
 • Je kunt je gemakkelijker verbinden met anderen
 • Je komt beter tot je recht
 • Je leert je emoties herkennen en erkennen
 • Je kunt het gemis van oude kind behoeften vertalen naar een volwassen behoefte
 • Je ontwikkelt effectief en realistisch gedrag
 • Je krijgt een realistisch zelfbeeld
 • Je leert het verleden te scheiden van het heden

Tijdens het onderzoek leggen we de verbinding tussen jouw levensgeschiedenis en je huidige functioneren.

Ieder mens heeft zijn unieke geschiedenis. Biografisch werken is een persoonlijk onderzoek om het eigen bestaan in kaart te brengen om daarmee jezelf beter te leren kennen en meer keuzevrijheid en invloed te ervaren in je leven.

De levensgeschiedenis is een subjectief verhaal. Het gaat er niet om de waarheid te achterhalen maar het gaat er om de sfeer en cultuur, die in het gezin heerste, helder te krijgen om vervolgens te onderzoeken welke betekenis je hieraan hebt gegeven, hoe je dit hebt beleefd en welk effect het heeft gehad op jouw gedrag.

Je herkent situaties en gevoelens uit het verleden die nu nog een rol spelen. Je leert huidig gedrag te interpreteren vanuit je levensgeschiedenis. Verbanden tussen het verleden met het huidige functioneren worden daardoor helder. Dit proces leidt naar nieuwe autonome besluiten ten aanzien van wie je echt bent en toekomstkeuzes.

Door zo intensief de oorsprong van je leven te onderzoeken ga je jezelf en je ouders beter begrijpen. Als vanzelf ontstaat er een nieuw perspectief op het verleden

Als vanzelf ontstaat er een nieuw perspectief op het verleden, waardoor je oude patronen los kunt laten en in het heden nieuwe keuzes kunt maken, zodat je beter tot je recht komt.

Copyright; Marja Postema

Wil je jezelf beter leren kennen?

Wil je meer zinvolheid ervaren in het leven?

Wil je weten waarom je steeds in dezelfde situaties terecht komt?

Wil je een voortdurende onrust kwijt?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Heb je het idee dat je een rol speelt, dat je alleen maar geeft en niets krijgt of dat je je voortdurend aanpast aan de verwachtingen van anderen?

Wordt het niet tijd om eindelijk eens te leven vanuit jezelf?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou  de beste aanpak is.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die bezig wil zijn met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering en loyaliteit

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Woon je te ver weg maar wil je hier toch mee aan de slag? 

    Online cursus Ontspannen jezelf zijn.

Ik leer je allerlei beelden en ideeën over jezelf, die niet bijdragen aan jouw levensgeluk, los te laten.  Ik biedt je een stappenplan aan waar ik al meer dan 20 jaar mee werk en wat zijn effectiviteit heeft bewezen.

Lees meer over de  online cursus Ontspannen jezelf zijn

Wat levert het je op?

 • Een gevoel van eigenwaarde.
 • Ontspanning omdat je mag zijn wie je bent
 • Een levendig gevoel dat zorgt voor spontaniteit
 • Zelfvertrouwen in je mogelijkheden

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl