You are here: Home » In de beste families » Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met je verleden?

Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met je verleden?

De eerste band is met je ouders.

Hier wordt de basis gelegd voor de manier waarop je later met mensen omgaat en in het bijzonder hoe je een intieme relatie aangaat. In die eerste paar jaar ben je totaal afhankelijkheid, van voornamelijk je moeder. Alleen vanuit deze veilige en geborgen symbiose kun je, in vertrouwen, jezelf van haar losmaken en de wereld gaan ontdekken. Dit proces van hechting en onthechting is heel kwetsbaar, maar het is een voorwaarde om een stabiele persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen en later stabiele relaties aan te kunnen gaan. Wanneer je mag zijn wie je bent en binnen veilige grenzen mag doen wat je wilt doen, wordt de basis gelegd voor een gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven, hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld.

Je fundament wordt dan gevormd. Dat gaat over gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, het gevoel dat je de moeite waard bent en dat je iets kunt. Je bent o.a. beïnvloed door de cultuur, tijdsgeest, opvoeding, voorbeeldgedrag van je ouders en belangrijke ervaringen.

Hoe werken deze ervaringen door als je volwassen bent?

Onze ervaringen in de kindertijd en het voorbeeldgedrag van onze opvoeders over het omgaan met emoties, intimiteit en kwetsbaarheid, hebben veel invloed op ons gedrag in het heden. Daardoor heb je bijvoorbeeld moeite met het aangaan van relaties, met intimiteit of moeite om je kwetsbaar op te stellen.

Wanneer je als kind steeds te horen kreeg dat je je mond moest houden, omdat je te dom of te klein was of omdat anderen het beter wisten, zal het gevoel van machteloosheid en onzekerheid als een bodem onder jouw bestaansrecht zijn gelegd. Je kunt uit zelfbescherming hebben gekozen voor gehoorzaamheid, behulpzaamheid of vriendelijkheid. Later in je volwassen leven heb je moeite om je mening te geven of je kennis te delen. Je zult je eerder kleiner en minderwaardig voordoen dan dat je uitkomt voor je deskundigheid en je kwaliteiten.

Wanneer je geleerd hebt om je af te stemmen op de wensen en behoeften van anderen, zul je waarschijnlijk een beroep in die richting zoeken. Wellicht word je een hulpverlener, verpleger of coach. Je kunt jezelf heel goed wegcijferen. Het kost je zelfs moeite om te bedenken wat je eigen behoeftes zijn. Je bent zelfs geneigd om te denken dat je zelf niets nodig hebt. Maar waar komen dan die gevoelens van leegte, eenzaamheid of somberheid vandaan?

Omdat deze processen volkomen onbewust plaats vinden heb je er geen besef van wat je van jezelf hebt ingeleverd of verstopt.  Tenzij je je totaal gaat verzetten zal het aangeleerde gedrag een automatisme worden.

Een persoonlijk verhaal van Gerard 

‘Mijn probleem was dat ik in bepaalde omstandigheden en bij bepaalde mensen absoluut niet in staat was om op een adequate wijze voor mezelf op te komen en waar nodig grenzen te stellen. Het was niet een gebrek aan sociale vaardigheid op dit terrein, want in andere situaties, met andere mensen, lukte dat wel goed. Door het werken met het verleden en te inventariseren waar problemen in mijn kinderjaren zich voordeden, kreeg ik inzicht in de defensiemechanismen die ik toentertijd ontwikkeld had om mezelf overeind te kunnen houden. Pas daarna kon ik kiezen voor een meer volwassen reactie op het soort probleemsituaties, die voortkwamen uit mijn ervaringen als kind. Dat je daarop dus niet meer als kind of met een te grof beschermingsdeel hoeft te reageren wanneer je in staat bent om jouw ‘Volwassen Ik’ deze taak te laten overnemen. Hoe dat kan, leer je in deze training. 

Ik kan niet anders zeggen dan dat de opleiding me enorm geholpen heeft en het voelt alsof ik een stuk vrijheid veroverd heb.  Alles bij elkaar heeft de opleiding voor mij heel helend gewerkt en ik ben erg blij dat ik ‘m heb gevolgd. Ik kan ‘m iedereen van harte aanbevelen.”

Gerard (niet echte naam)

Re-integratiecoach

Om je een indruk te geven van de gevoeligheden die in je jeugd kunnen ontstaan:

 • Angst om afgewezen te worden
 • Angst niet goed genoeg te zijn
 • Angst een last te zijn
 • Angst nutteloos te zijn
 • Het gevoel niet gezien te worden
 • Het gevoel niet serieus genomen te worden
 • Het gevoel niet gehoord te worden
 • Het gevoel er niet te toe doen

Negatieve conclusies die je als kind onbewust kunt hebben getrokken:

 • Ik hoor er niet bij
 • Ik ben niet welkom
 • Ik ben een last
 • Het maakt niet uit of ik er ben
 • Ik moet niet moeilijk doen
 • Mijn behoeften zijn niet belangrijk
 • Ik kan maar beter doen wat ze willen
 • Ik moet me inhouden
 • Ik moet bescheiden zijn
 • Ik moet mezelf niet laten kennen
 • Ik moet sterk zijn
 • Ik moet perfect zijn

Deze gevoeligheden en conclusies lopen onbewust als een rode draad door je leven en zorgen voor een patroon in je gedrag zoals:

 • Je opofferen voor anderen
 • Altijd klaar staan voor anderen
 • Emotionele afstand nemen
 • Jezelf niet laten zien
 • Je niet verbinden
 • Alles zelf oplossen, geen hulp vragen
 • Jezelf voortdurend bewijzen en presteren
 • Succesvol moeten zijn
 • Geen fouten mogen maken (faalangst)
 • Perfect moeten zijn

Aan jouw buitenkant is vaak niets te zien maar van binnen kun je worstelen met onzekerheid, angst en eenzaamheid en mogelijk schaamte. Wat je niet in de gaten hebt, is dat dit gedrag zoals voortdurend presteren, perfect moeten zijn of anderen behagen, beschermingsgedrag is. Overlevingsstrategieën die je in de kindertijd ontwikkelde om geaccepteerd te worden in je gezin van herkomst. Je doet er alles aan om de gevoeligheden en de pijn en verdriet of boosheid van destijds niet te voelen. Je denkt dat je het verleden achter je kunt laten en je kunt richten op de toekomst. Je denkt dat het eenvoudig is om emoties te negeren of te onderdrukken.

Sta je er wel eens bij stil hoeveel energie het kost om emoties te onderdrukken?

Hoeveel energie het kost om perfect te willen zijn, altijd aardig gevonden te willen worden of voortdurend bezig anderen het naar de zin te maken ten koste van jezelf? In de hoop dat je dan van jezelf gaat houden als anderen van jou houden. Op die manier leef je vanuit een valse hoop.

Patronen die ooit heel functioneel zijn geweest, staan je nu in weg

Ze belemmeren jezelf te zijn en je dromen waar te maken. Wanneer je vat krijgt op de invloed van jouw verleden kun je je eigen keuzes maken. Het is mogelijk je patronen stap voor stap te ontmantelen zodat je beter tot je recht komt en meer vrijheid en verbinding ervaart. Het is de weg die ik zelf heb afgelegd. Ik help je hier graag mee.

 De volgende verlangens hoor ik dagelijks in mijn praktijk:

Ik verlang ernaar om gezien te worden.

Ik wil niet meer verdwijnen.

Ik wil begrepen worden.

Ik wil mijn eigen leven leiden.

Ik wil serieus genomen worden.

Ik wil liefde ontvangen.

Ik wil me vrij voelen.

Om beter tot je recht te kunnen komen zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament

Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat je patronen van vroeger gaat herhalen of je gaat je er onbewust tegen verzetten. Daardoor wordt niet duidelijk wie je nu eigenlijk bent. Deze patronen belemmeren je om jezelf te zijn.

Om meer vat te krijgen op deze onbewuste patronen is het belangrijk inzicht te krijgen in al die invloeden die jou hebben gevormd. Dit inzicht helpt je bij het loslaten van oude patronen zodat je meer jezelf kunt zijn en beter tot je recht komt.

Het loskomen van levenslange patronen

We erven de onopgeloste problemen uit ons verleden. Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat je patronen van vroeger gaat herhalen of je gaat je er onbewust tegen verzetten. Daardoor wordt niet duidelijk wie je nu eigenlijk bent.

Vaak weet je heel weinig over de krachten die het leven van je ouders hebben gevormd. Ook jouw plaats binnen de rij kinderen in het gezin is een factor die van invloed is geweest op de manier waarop je nu met relaties omgaat.

Jouw levensgeschiedenis heeft ervoor gezorgd dat je een bepaalde basishouding in het leven hebt. Van uit deze basishouding ga je met anderen om. Vanuit een bepaalde bril kijk je naar de wereld. Welke bril heb jij op?

Wil je loskomen van beperkende patronen en ontdekken wie je nog meer bent?

Wil je onderzoeken of jouw zelfbeeld jouw levensgeluk in de weg staat?

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Opleiding Emotioneel Meesterschap

Onderdeel van de opleiding is het onderzoek naar de oorsprong van jouw thema’s. Met andere woorden de problemen of belemmeringen waar je tegen aanloopt. Je deelt jouw geschiedenis met twee andere deelnemers. Het is een enorme meerwaarde om de verhalen van anderen te leren kennen, omdat het twee kanten op werkt. Op de eerste plaats heb jij een frisse, andere kijk op het verhaal van je medecursisten. Op de tweede plaats houden zij jou die spiegel voor en krijg jij daardoor nieuwe inzichten over jezelf. Door met elkaar verhalen te vergelijken krijg je handvatten om aan de slag te gaan.

In een klein groepje krijg je alle aandacht en expertise van mij om antwoorden te krijgen op jouw vragen.

Lees meer over deze opleiding

 

Woon je te ver weg maar wil je hier wel mee aan de slag gaan?

Of wil je liever in je eigen tempo online leren om meer jezelf te zijn?

Dan is de onlinecursus Ontspannen jezelf zijn wellicht iets voor jou

Meer info vind je hier

 

Wil je liever een intensieve individuele begeleiding?

Dat kan ook. Mijn praktijk is in Amersfoort. Neem contact met mij op via het contactformulier

Wil je eerst een (gratis) kennismakingsgesprek om te kijken wat het beste bij jou aansluit?

Neem contact met mij op via het contactformulier

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl