U bent hier: Home » In de beste families » Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met je verleden?

Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met je verleden?

De eerste band is met je ouders.

Hier wordt de basis gelegd voor de manier waarop je later met mensen omgaat en in het bijzonder hoe je een intieme relatie aangaat. In die eerste paar jaar ben je totaal afhankelijkheid, van voornamelijk je moeder. Alleen vanuit deze veilige en geborgen symbiose kun je, in vertrouwen, jezelf van haar losmaken en de wereld gaan ontdekken. Dit proces van hechting en onthechting is heel kwetsbaar, maar het is een voorwaarde om een stabiele persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen en later stabiele relaties aan te kunnen gaan. Wanneer je mag zijn wie je bent en binnen veilige grenzen mag doen wat je wilt doen, wordt de basis gelegd voor een gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven, hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld.

Je fundament wordt dan gevormd. Dat gaat over gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, het gevoel dat je de moeite waard bent en dat je iets kunt. Je bent o.a. beïnvloed door de cultuur, tijdsgeest, opvoeding, voorbeeldgedrag van je ouders en belangrijke ervaringen.

Hoe werken deze ervaringen door als je volwassen bent?

Onze ervaringen in de kindertijd en het voorbeeldgedrag van onze opvoeders over het omgaan met emoties, intimiteit en kwetsbaarheid, hebben veel invloed op ons gedrag in het heden. Daardoor heb je bijvoorbeeld moeite met het aangaan van relaties, met intimiteit of moeite om je kwetsbaar op te stellen.

Wanneer je als kind steeds te horen kreeg dat je je mond moest houden, omdat je te dom of te klein was of omdat anderen het beter wisten, zal het gevoel van machteloosheid  en onzekerheid als een bodem onder jouw bestaansrecht zijn gelegd. Je kunt uit zelfbescherming hebben gekozen voor gehoorzaamheid, behulpzaamheid of vriendelijkheid. Later in je volwassen leven heb je moeite om je mening te geven of je kennis te delen. Je zult je eerder kleiner en minderwaardig voordoen dan dat je uit komt voor je deskundigheid en je kwaliteiten.

Wanneer je geleerd hebt om je af te stemmen op de wensen en behoeften van anderen, zul je waarschijnlijk een beroep in die richting zoeken. Wellicht word je een hulpverlener, verpleger of coach. Je kunt jezelf heel goed wegcijferen. Het kost je zelfs moeite om te bedenken wat je eigen behoeftes zijn. Je bent zelfs geneigd om te denken dat je zelf niets nodig hebt. Maar waar komen dan die gevoelens van leegte, eenzaamheid of somberheid vandaan?

Omdat deze processen volkomen onbewust plaats vinden heb je er geen besef van wat je van jezelf hebt ingeleverd of verstopt.  Tenzij je je totaal gaat verzetten zal het aangeleerde gedrag een automatisme worden.

Een persoonlijk verhaal van Gerard 

‘Mijn probleem was dat ik in bepaalde omstandigheden en bij bepaalde mensen absoluut niet in staat was om op een adequate wijze voor mezelf op te komen en waar nodig grenzen te stellen. Het was niet een gebrek aan sociale vaardigheid op dit terrein, want in andere situaties, met andere mensen, lukte dat wel goed. Door het werken met het verleden en te inventariseren waar problemen in mijn kinderjaren zich voordeden, kreeg ik inzicht in de defensiemechanismen die ik toentertijd ontwikkeld had om mezelf overeind te kunnen houden. Pas daarna kon ik kiezen voor een meer volwassen reactie op het soort  probleemsituaties, die voortkwamen uit mijn ervaringen als kind. Dat je daarop dus niet meer als kind of met een te grof beschermingsdeel hoeft te reageren wanneer je in staat bent om  jouw ‘Volwassen Ik’ deze taak  te laten overnemen. Hoe dat kan,  leer je in deze training. 

Ik kan niet anders zeggen dan dat de opleiding me enorm geholpen heeft en het voelt alsof ik een stuk vrijheid veroverd heb.  Alles bij elkaar heeft de opleiding voor mij heel helend gewerkt en ik ben erg blij dat ik ‘m heb gevolgd. Ik kan ‘m iedereen van harte  aanbevelen.”

Gerard (niet echte naam)

Re-integratiecoach

Om je een indruk te geven van de gevoeligheden die in je jeugd kunnen ontstaan:
 • Angst  om afgewezen te worden
 • Angst niet goed genoeg te zijn
 • Angst een last te zijn
 • Angst nutteloos te zijn
 • Het gevoel niet gezien te worden
 • Het gevoel niet serieus genomen te worden
 • Het gevoel niet gehoord te worden
 • Het gevoel er niet te toe doen

Negatieve conclusies die je als kind onbewust kunt hebben getrokken:

 • Ik hoor er niet bij
 • Ik ben niet welkom
 • Ik ben een last
 • Het maakt niet uit of ik er ben
 • Ik moet niet moeilijk doen
 • Mijn behoeften zijn niet belangrijk
 • Ik kan maar beter doen wat ze willen
 • Ik moet me inhouden
 • Ik moet bescheiden zijn
 • Ik moet mezelf niet laten kennen
 • Ik moet sterk zijn
 • Ik moet perfect zijn
Deze gevoeligheden en conclusies lopen onbewust als een rode draad door je leven en zorgen voor een patroon in je gedrag zoals:
 • Je opofferen voor anderen
 • Altijd klaar staan voor anderen
 • Emotionele afstand nemen
 • Jezelf niet laten zien
 • Je niet verbinden
 • Alles zelf oplossen, geen hulp vragen
 • Jezelf voortdurend bewijzen en presteren
 • Succesvol moeten zijn
 • Geen fouten mogen maken (faalangst)
 • Perfect moeten zijn

Aan jouw buitenkant is vaak niets te zien maar van binnen kun je worstelen met onzekerheid, angst en eenzaamheid en mogelijk schaamte. Wat je niet in de gaten hebt, is dat dit gedrag zoals voortdurend presteren, perfect moeten zijn of anderen behagen, beschermingsgedrag is. Overlevingsstrategieën die je in de kindertijd ontwikkelde om geaccepteerd te worden in je gezin van herkomst. Je doet er alles aan om de gevoeligheden en de pijn en verdriet of boosheid van destijds niet te voelen. Je denkt dat je het verleden achter je kunt laten en je kunt richten op de toekomst. Je denkt dat het eenvoudig is om emoties te negeren of  te onderdrukken.

Sta je er wel eens bij stil hoeveel energie het kost om emoties te onderdrukken?

Hoeveel energie het kost om perfect te willen zijn, altijd aardig gevonden te willen worden of voortdurend bezig anderen het naar de zin te maken ten koste van jezelf? In de hoop dat je dan van jezelf gaat houden als anderen van jou houden. Op die manier leef je vanuit een valse hoop.

Patronen die ooit heel functioneel zijn geweest, staan je nu in weg

Ze belemmeren jezelf te zijn en je dromen waar te maken. Wanneer je vat krijgt op de invloed van jouw verleden kun je je eigen keuzes maken. Het is mogelijk je patronen stap voor stap te ontmantelen zodat je beter tot je recht komt en meer vrijheid en verbinding ervaart. Het is de weg die ik zelf heb afgelegd. Ik help je hier graag mee.

 De volgende verlangens hoor ik dagelijks in mijn praktijk:

Ik verlang ernaar om gezien te worden.

Ik wil niet meer verdwijnen.

Ik wil begrepen worden.

Ik wil mijn eigen leven leiden.

Ik wil serieus genomen worden.

Ik wil liefde ontvangen.

Ik wil me vrij voelen.

Om beter tot je recht te kunnen komen zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament

Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat je patronen van vroeger gaat herhalen of je gaat je er onbewust tegen verzetten. Daardoor wordt niet duidelijk wie je nu eigenlijk bent. Deze patronen belemmeren je om jezelf te zijn.

Om meer vat te krijgen op deze onbewuste patronen is het belangrijk inzicht te krijgen in al die invloeden die jou hebben gevormd. Dit inzicht helpt je bij het loslaten van oude patronen zodat je meer jezelf kunt zijn en beter tot je recht komt.

Om hiermee een eerste stap te kunnen maken geef ik je 5 euro korting op mijn E-Book:

Vijf antwoorden op de vraag: Wie en wat heeft mij gevormd?

In plaats van € 14,50 betaal je € 9,50

In dit boek ga ik in op de verschillende aspecten die jou hebben beïnvloed.

Dit E-book is tijdelijk verkrijgbaar via een beveiligde pagina.

Via de link kom je op de informatiepagina, waar je het E-book kunt kopen.

Informatie E-book

https://www.omgaanmetemoties.nl/e-book-factoren-die-de-emotionele-ontwikkeling-beinvloeden/

Het wachtwoord is:  invloeden

Wil je loskomen van beperkende patronen en ontdekken wie je nog meer bent?

Wil je onderzoeken of jouw zelfbeeld jouw levensgeluk in de weg staat?

Tijdens de Module Wie ben ik? Wie en wat heeft mij gevormd?

ga je hiermee aan de slag.  

Lees  meer    https://www.omgaanmetemoties.nl/wie-ben-ik-wie-en-wat-heeft-mij-gevormd/

 

mm

Marja heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' Marja heeft een methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig. Dit leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *