You are here: Home » In de beste families » Wanneer kun je spreken van vroegkinderlijk trauma?

Wanneer kun je spreken van vroegkinderlijk trauma?

Herstellen van emotionele verwaarlozing in de kindertijd.

Emotionele verwaarlozing in de kindertijd is wat er gebeurt wanneer je ouders er gedurende  je hele jeugd niet in slagen voldoende te reageren op je emotionele behoeften.

Uit: Patronen van ongekende gevoelens doorbreken

Emotionele verwaarlozing betekent niet dat je ouders niet van je hielden. Ze kunnen hun best hebben gedaan voor je te zorgen en wellicht ontbrak het je aan niets en kreeg je kansen om van alles te ondernemen. Daarom kan het heel verwarrend zijn als blijkt dat je emotioneel bent verwaarloosd. Het gaat niet om schuld. Ouders hebben geen schuld maar ze hebben het stokje doorgegeven. Ze zijn meestal zelf emotioneel verwaarloosd. Voor met name de generaties die voor 1970 zijn opgegroeid was het normaal om pragmatisch op te groeien zonder emotionele aandacht.

Wanneer ouders niet in staat zijn om emotioneel een verbinding te maken of wanneer ze juist (bepaalde) emoties afkeuren, dan trek je je als kind emotioneel terug. Wellicht denk je dat je lastig bent of dat je ouders geen interesse in je hebben. Kinderen trekken nu eenmaal eenvoudige conclusies en betrekken de situatie op zichzelf.

Het opgroeien in een Groningsgezin waar nauwelijks werd gepraat en emoties helemaal niet zichtbaar waren omdat mijn Groningse ouders emoties in hun kindertijd al hadden afgedaan als niet relevant, zorgde ervoor dat emoties verdwenen uit mijn bewustzijn. Ze bestonden niet. Dat was normaal in de Groningse cultuur.

Kleine kinderen voelen alles aan, ook al hebben ze er geen woorden voor. Ze voelen wanneer vader en moeder ontspannen zijn, lekker in hun fel zitten en wanneer dat niet het geval is. Kleine kinderen voegen zich naar de omstandigheden. Deze automatische intuïtieve aanpassing was nuttig tijdens het opgroeien maar werkt tegen je als je volwassen bent.

De gevolgen van emotionele verwaarlozing

Is er bij jou sprake geweest van emotionele verwaarlozing tijdens het opgroeien?

Ga na of je je in het volgende herkent:

Het is moeilijk om te voelen wat je behoeften zijn, wat je wilt en wat je niet wilt.

Je voelt je onhandig en onzeker in het contact met anderen.

Je hebt regelmatig het gevoel in een groep dat je er niet bij hoort.

Je krijgt regelmatig te horen dat je afstandelijk bent of niet te peilen.

Je hebt de neiging om jezelf te isoleren.

Je voelt je vaak leeg en betekenisloos.

Je hebt het idee dat je niet echt interessant bent.

Je hebt moeite om een intieme relatie te krijgen en/of te behouden.

Je hebt moeite om te ervaren wat je voelt.

Je hebt moeite om te ervaren wat je behoefte is.

Je kan goed op jezelf zijn en maakt jezelf wijs dat je niemand nodig hebt.

Je vraagt je af wat de zin van het leven is.

De leegte en betekenisloosheid kun je gaan compenseren.

Compenseren is een manier om een leegte op te lossen. Bijvoorbeeld door intense ervaringen en avontuur op te zoeken, je te richten op eten en drinken of andere verruimende middelen, seks, gamen en werken. Allemaal activiteiten die kunnen leiden tot een verslaving. Compenseren is een niet helpende oplossing.

Overlevingsstrategieën.

De boodschap die je onbewust in je opvoeding hebt meegekregen is dat jouw gevoelens er niet toe doen. Omdat gevoelens verbonden zijn met wie je bent, heb je geconcludeerd dat jij er niet toe doet. Dat is een ondragelijk gevoel. Om te voorkomen als kind dat je werd genegeerd of afgewezen ben je Overlevingsstrategieën gaan ontwikkelen zoals:

Een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor je over je grenzen gaat. Het is alsof je wilt laten zien dat je echt wel de moeite waard bent.

Gaan pleasen, overmatig bezig zijn het anderen naar de zin te maken, in de hoop dat mensen van je gaan houden.

Overmatige zelfredzaamheid waarbij je anderen buitensluit vanuit het besluit dat je niemand nodig hebt.

De gevolgen van een gebrek aan emotioneel bewustzijn

Het gebrek aan emotioneel bewustzijn belemmerde mij in het maken van vriendschappen na de middelbare school. Ik zat zo in de “kat uit de boom kijken” stand, dat ik niet in staat was om een sociale en emotionele beweging te maken naar anderen.

Wanneer je afgesloten bent van je gevoelens kan het leven saai en leeg zijn.

Wanneer je geen contact meer hebt met je emoties ben je ook het contact met je emotionele behoeften kwijt, zoals de behoefte aan contact, de behoefte aan intimiteit, de behoefte aan aandacht, geborgenheid en steun. Daarnaast zul je ook moeite hebben om je emotioneel af te stemmen of empathie te ervaren bij anderen.

Het gebrek aan deze emotionele ontwikkeling, die de basis zou moeten zijn van je persoonlijkheid, om in staat te zijn met anderen een sociale en emotionele band aan te gaan, is verstoord. Dat maakt dat je kunt spreken van vroegkinderlijk trauma omdat het een dermate beschadigende invloed heeft op je ontwikkeling als mens. Leven zonder emotioneel bewustzijn is een leven in eenzaamheid.

Waarom zijn emoties belangrijk?

Om je een idee te geven wat de functie is van emoties:

  1. Emoties laten merken hoe het met je gaat; blij, verdrietig, geïrriteerd, nieuwsgierig, onzeker, angstig, gefrustreerd etc.
  2. Je leert jezelf kennen door je emoties en ze zijn een leidraad bij het maken van keuzes; waar jij blij van wordt, wat je wil en niet wil.
  3. Door te voelen kun je emotioneel verbinding maken.
  4. Emoties zorgen voor je welzijn; ze geven aan wanneer het te veel wordt, waar je grenzen liggen.
  5. Je kunt het leven door emoties ten volle ervaren. Ze geven kleur aan je leven.
  6. Emoties helpen je verlies te verwerken.
  7. Emoties helpen je krachtig te zijn; de energie van boosheid zorgt ervoor dat je voor jezelf opkomt.
  8. Door je emoties te delen ervaar je intimiteit en diepgang in je relaties.
  9. Emoties zijn een bron van energie want ze zijn energie in beweging. (Emovere)
  10. Emoties hebben een functie.
Herstellen van de effecten van emotionele verwaarlozing in de kindertijd

Herstellen van de effecten van emotionele verwaarlozing in de kindertijd is een proces van bewustwording en acceptatie: Het bewust worden van de schade die je hebt opgelopen en de gevolgen hiervan enerzijds en anderzijds is het een proces van opnieuw je emoties herkennen en erkennen als een natuurlijk onderdeel van je persoonlijkheid.

Wanneer je in staat bent om je gevoelens toe te staan ga je je levendiger voelen, want emoties geven je energie. Door je emoties leer je jezelf beter kennen, voel je wat je behoeftes zijn maar ook wat grenzen zijn en wat je niet meer wilt. Je gaat ervaren wat emotionele verbinding inhoudt en hoe je hierdoor wordt gevoed.

Daarnaast ervaar je met terugwerkende kracht de kwetsuren die je tijdens de kindertijd hebt opgelopen. Dat kan emoties oproepen van verdriet maar ook boosheid. De kwetsuur blijft een wond en een gevoeligheid in het contact met anderen en vraagt geduld voor je eigen ontwikkeling.

Ik, Marja Postema, help je graag bij het herstellen van de effecten van emotionele verwaarlozing in de kindertijd

Dat kan via coaching of de opleiding Emotioneel Meesterschap.

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die bezig wil zijn met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl