You are here: Home » Artikelen over angst » Wanneer piekeren een probleem wordt.

Wanneer piekeren een probleem wordt.

 

 

 

 

 

Pieker je over:

Wat je wilt in je leven?

Wie je bent?

Wat anderen van je vinden?

Waarom je niet gelukkig bent?

Dat je nooit echt tevreden bent?

Je kunt echt over van alles piekeren.

Je gezin, je kinderen, je ouders, je loopbaan, je gezondheid, je financiële situatie, je uiterlijk, je rol als partner, moeder, vader, boer, zus, vriend(in)

Wat is piekeren?

Piekeren betekent dat je je in extreme mate zorgen maakt. Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iets dat kan gebeuren of juist niet gebeuren en wat dan de consequenties zijn.

Stel dat ik niet toegelaten word op deze opleiding.

Stel dat ik niet genoeg geld verdien om de hypotheek te betalen.

Stel dat ik geen kinderen kan krijgen.

Stel dat ik deze baan niet krijg.

Maar wanneer je piekert maak je je niet alleen zorgen, je creëert een negatieve afloop in je hoofd. Je gaat uit van het ergste en verbind de uitkomst met situaties in het verleden die ook niet goed zijn gegaan. Je maakt jezelf af en verzand in een moeras van angst, verdriet, wanhoop en machteloosheid. Het begint met een situatie in het hier en nu. Stel je hebt een onenigheid met je partner. Je voelt je niet serieus genomen. Dan denk je aan je vader die je ook nooit serieus nam en alles beter wist. Je had geen enkele invloed en zeggenschap. Je voelt je weer helemaal machteloos worden. Dan denk je dat je partner nooit gaat veranderen en voel je je helemaal vast zitten in deze relatie. Je vraagt je af hoe het verder moet. Je voelt je wanhopig.

Zie je hoe je steeds verder afdrijft van de situatie die nu speelt? Hoe verder je afdrijft, hoe moeilijker het is om de situatie in het hier en nu op te lossen. Het beeld vervormt. Je hebt allerlei negatieve herinneringen verzameld en bekijkt je leven vanuit deze bril. Je eindigt met grote levensvragen zoals de zin van het leven, de toekomst van je relatie en je onvermogen om iets te veranderen.

Onderwerpen waar veel over gepiekerd wordt.

Een onderwerp waar veel mensen over piekeren is de intieme relatie. Dat is begrijpelijk omdat je hoopt gelukkig te zijn met je partner. Je gaat je zorgen maken als je onzeker bent over of je partner wel echt van je houdt of dat jij wel echt van je partner houdt. Je kunt piekeren of dit wel de juiste relatie is of hoe je een goede relatie krijgt. Je kunt ook piekeren over hoe je ervoor zorgt dat je minder ruzie maakt met elkaar en meer intimiteit krijgt.

Een ander onderwerp is onenigheid in je familie van herkomst. Vaak hebben kinderen van jongs af aan een rol toebedeeld gekregen zoals de verantwoordelijke oudste, de jongste flierefluiter of het onzichtbare kind. Het lijkt alsof broers en zussen elkaar blijven zien in deze rol tot vervelends aan toe.

Piekeren over je kinderen kan een valkuil zijn voor ouders. Piekeren over de juiste opvoeding, of ze het wel goed doen op school, of ze niet in de problemen komen, vriendjes krijgen en het omgaan met social media. Je zult nooit helemaal vrij zijn van zorgen voor je kinderen. Alleen deze zorgen moeten niet uitgroeien tot een verlammend gepieker.

Piekeren over je werk, of je wel het juiste werk doet, of je dit jaren vol houdt of je niet iets anders moet zoeken, of je wel een vaste baan krijgt of je wel gelukkig wordt met dit werk.

Wanneer piekeren een probleem wordt.

Er zijn duidelijk signalen die aangeven dat piekeren een probleem wordt:

Je komt niet tot een oplossing of een besluit.

Familieleden en vrienden krijgen er genoeg van.

Je krijgt angstaanvallen.

Je voelt je depressief worden.

Je krijgt steeds meer fysieke klachten.

Piekeren kan leiden tot een monster waarmee je jezelf afmaakt.

Het begint met één probleemsituatie die je negatief inschat. Bijvoorbeeld je hebt een fout gemaakt op het werk of je bent iets vergeten. Vervolgens krijg je herinneringen waar je ook een fout hebt gemaakt. Het wordt een optelsom van fouten waarmee je jezelf afmaakt tot iemand die alleen maar fouten maakt en er een puinhoop van maakt.

Het lijkt alsof je in je gedachten op zoek gaat naar bewijsmateriaal dat je niet goed bent. Je denkt alleen maar aan je tekortkomingen, beperkingen en fouten.

Piekeren kan ook het effect zijn van het vermijden van emoties. Vooral wanneer het gaat over een ingrijpende gebeurtenis zoals het verlies van een dierbare, het krijgen van ontslag of een ernstige ziekte. Door te piekeren blijf je malen in je hoofd. Je daalt niet af naar de emotionele pijn die in je zit.

Wat is het effect van piekeren?

De eindeloze cirkel van negatieve gedachten, die leiden tot doemscenario’s en emoties oproepen als angst, wanhoop, verdriet en machteloosheid. Deze emoties zijn op zich niet negatief zoals veel mensen denken maar ze worden opgeroepen door negatieve gedachten.

Emoties zijn noch positief of negatief, ze zijn een emotie die komt en gaat. Maar ze kunnen wel leiden tot gedachten die de angst versterken. Bijvoorbeeld je denkt dat je werk niet goed hebt gedaan, vervolgens denk je dat je harde kritiek gaat krijgen. Deze gedachten roepen angst op. Daardoor maak je de situatie nog groter en bedenk je dat je ontslagen wordt en je hypotheek niet meer kunt betalen.

Wanneer je te veel piekert neem je je gedachten te serieus. Alle scenario’s die je bedenkt en vooral die met een slechte afloop lijken voor je gevoel al waarheid te zijn. Door te piekeren zie je problemen die niet bestaan. Dit kan ertoe leiden dat je besluiten neemt op basis van niet bestaande problemen of niet bestaande oordelen of verwachtingen van anderen.

Piekeren leidt tot gevoelens van hopeloosheid en machteloosheid. Hierdoor raak je gedemotiveerd om in actie te komen en iets aan je situatie te doen. Je gelooft niet dat iets ook gaat helpen.

Niets in het leven gaat zoals ik het wil.

Door het gepieker lijkt het leven zwaarder dan het is. Doordat je het groter maakt en herinneringen uit het verleden erbij betrekt, ben je nauwelijks in staat een oplossing te bedenken. Je ziet alleen maar mislukking, verlies, schaamte en teleurstelling. Deze herinneringen overspoelen je en maken je alleen nog maar meer gedeprimeerder en hopeloos. Je gaat ervan uit dat jou nooit iets goeds ten deel zal vallen, zoals een fijne baan, een vervullende relatie of ondersteunende vriendschappen. De verwachting dat “alles” mislukt kan je een gevoel van hopeloosheid geven en hopeloosheid is een belangrijke bepalende factor bij het ontstaan van depressie. Een pessimistische levenshouding draagt hieraan bij. Mensen die optimistisch zijn ingesteld zullen minder snel piekeren.

Langdurig piekeren schaadt je relaties. Mensen gaan zich aan je ergeren en laten je op een gegeven moment met je gepieker alleen.

Piekeren kan leiden tot depressie, angststoornis en verslaving aan alcohol, drugs of medicijnen.

Piekeren zorgt ervoor dat je blik zich vernauwt en je alleen nog maar richt op wat er verkeerd is in je leven. Het zorgt ervoor dat alles er hopeloos en onmogelijk uitziet. Vervolgens ontdoet het je van alle motivatie om iets positiefs te ondernemen en legt het denken over oplossingen lam.

Lees het artikel:

Hoe kan ik piekeren stoppen? Hoe moet je het piekeren loslaten?

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl