You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Zijn er positieve en negatieve emoties?

Zijn er positieve en negatieve emoties?

 

 

 

 

Wat ervaar jij als positieve emoties en wat ervaar je als negatieve emoties?

Wat maakt de negatieve emoties negatief?

De reactie van een baby op honger, kou, een vieze luier of de behoefte aan warmte en troost wordt spontaan geuit door te huilen of te schreeuwen. Is het niet mooi om te zien hoe groot de woede en verdriet van zo’n klein wezen kan zijn? Dit vermogen wordt later geremd door oordelen en normen en waarden over hoe we ons zouden moeten gedragen.

Tijdens de eerste levensjaren wordt het fundament gelegd in het omgaan met emoties.

Was er een volwassene in je kindertijd die je hielp je wegwijs te maken in de wereld van emoties?

Werd je gevoel net zo serieus genomen als je ratio?

Wanneer je niet geleerd hebt woorden te geven aan je emoties, verlies je de betekenis die je kunt geven aan je emoties. Je voelt iets, maar kunt het niet benoemen. Wanneer je als kind verdrietig was, leer je door de bevestiging van je ouders dat dit gevoel ‘verdriet’ heet. Je ouder zegt hiermee: ‘Het is een emoties, het heeft deze naam en het is oké dat je dit voelt.’ Hierdoor voelt het kind zich veilig dat het deze gevoelens kan uiten.

Wat heb jij (onbewust) geleerd?

  • Emoties zijn goed of slecht
  • Slechte gevoelens zijn niet gewenst, die kun je beter onderdrukken of ontkennen.
  • Het tonen van je gevoel is een teken van zwakte.
  • Meisjes huilen, jongens niet.
  • Jongens mogen boos worden, meisjes niet.
  • Bij positieve gevoelens moet/mag je doen alsof.

Er wordt vaak gesproken over negatieve en positieve emoties.

De zogenaamde negatieve emoties zoals angst, machteloosheid, boosheid en jaloezie geven een vervelend gevoel en de zogenaamde positieve emoties zoals vreugde, liefde, compassie en trots geven een fijn gevoel.  Door emoties in te delen in positieve en negatieve emoties lijkt het vervolgens vanzelfsprekend om de negatieve emoties uit te willen bannen en de positieve meer te willen ontwikkelen. Zo zijn er cursussen om negatieve emoties om te buigen naar positieve emoties.  Het is een waardeoordeel, daarmee krijg je geen goede handvatten in het omgaan met emoties. Het lijkt hiermee ook alsof je een keuze hebt. Dat past in de westerse cultuur waarin we geneigd zijn te denken dat het leven maakbaar is. Als je maar wilt kun je gelukkig en succesvol zijn. Maar dat is een illusie. Iedereen wil gelukkig zijn, maar veel mensen hebben moeite om te genieten, bijvoorbeeld omdat ze geleefd worden door hun werk of omdat ze zich overal zorgen over maken. Het idee dat we altijd controle kunnen hebben over wat we willen voelen is ook een illusie. We hebben niet overal invloed op; je wordt ontslagen, je partner gaat van je scheiden, je kind wordt ernstig ziek, je beste vriend gaat emigreren. Er zijn veel zaken waar we geen invloed op hebben en die ons diep en pijnlijk raken.

Emoties helpen je juist om het leven te beleven en om pijnlijke ervaringen te verwerken. Elke emotie heeft een belangrijke functie. Emoties zijn van zichzelf niet goed of slecht, maar het is de manier van denken over emoties waardoor we deze indeling maken.

Boek: ABC van 15 emoties

Mijn drijfveer om dit boek te schrijven kwam vooral voort uit de behoefte om duidelijk te maken dat er geen negatieve of positieve emoties zijn. Ik zocht naar een andere indeling, want ik begreep wel dat mensen bepaalde emoties als negatief ervaren. Als iemand je vanuit een meedogenloze woede in elkaar slaat is dat een negatieve ervaring. Je kunt dus naar het effect kijken dat een emotie heeft op jezelf en op een ander en in hoeverre de emotie het welzijn van jezelf en dat van de ander bevordert of schaadt. Het destructieve effect ontstaat meestal wanneer we de emotie opkroppen. Het zegt niets over de waarde van de emotie zelf. Elke vorm van onderdrukking heeft vaak een destructief effect; opgekropte boosheid leidt tot een woede-uitbarsting. Opgekropte verdriet kan leiden tot depressie of een afgestompt gevoel.

Daarnaast viel het me op dat we op hele verschillende manieren met emoties omgaan.

Er zijn bijvoorbeeld mensen die het makkelijk vinden om boos te worden, maar moeite hebben om verdriet te ervaren. Andere mensen hebben veel moeite om boos te worden, maar vinden het makkelijk om te huilen. Deze verschillende manieren in het omgaan met emoties heb ik uitgewerkt in de vorm van types. Bij een type gaat het om gedrag dat automatisch ontstaat en waarbij iemand geen vrije keuze ervaart. Bij elke type ga ik in op het gedrag, de valkuil, het effect op de omgeving, mogelijke oorzaken en de uitdaging.

Een mens is niet te vangen in één type, maar is eerder een verzameling van verschillende deelpersoonlijkheden.

Vanuit de Voice Dialogue theorie, ontwikkeld door het Amerikaanse psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone in de jaren ‘70 van de vorige eeuw, bestaat ieder mens uit verschillende delen, dat elk zijn eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming heeft. Mensen identificeren zich vaak met een of meer deelpersoonlijkheden, waardoor ze komen vast te zitten in een bepaald gedrag en een bepaalde manier van denken, wat leidt tot bepaalde gevoelens. In die zin zijn de emotietypes een deel van onze persoonlijkheid. Met behulp van de types kunnen mensen inzicht krijgen in hun deelpersoonlijkheden en hun uitdaging.

Zinvol omgaan met emoties

De uiteindelijke vraag voor mij was hoe kun je dan zinvol met deze verschillende emoties omgaan. In elk hoofdstuk geef ik handvatten hoe je zinvol kunt omgaan met bepaalde emoties. Deze handvatten komen voort uit de visie dat patroonmatig gedrag voortkomt uit het vermijden van afwijzing en kwetsing. Het heeft ons ooit geholpen in ons leven. Het bewust worden van achterliggende aannames en overtuigingen over onszelf en de wereld is de eerste stap in het loslaten van patroonmatig gedrag. Daarnaast gaat het in veel gevallen om een herwaardering van emoties en een herwaardering van onszelf om tot meer keuzevrijheid te kunnen komen.

Dit boek is het resultaat van mijn levenslange worsteling met emoties, mijn jarenlange fascinatie voor deze krachten en mijn behoefte aan inzichten hoe wij emoties kunnen gebruiken zoals ze zijn bedoeld.

Ik heb het oorspronkelijk geschreven als handboek voor coaches, therapeuten, hulpverleners en iedereen die met mensen werkt en meer inzicht wil hebben in de complexiteit van specifieke emoties. Met dit boek hoop ik een bijdrage te leveren aan het vakmanschap van professionals die met mensen werken en hun kennis over emoties te vergroten, zodat zij cliënten optimaal kunnen begeleiden in het omgaan met emoties. Daarnaast wil ik met dit boek iedereen bewustmaken van het belang van emoties, want als je niet weet wat je voelt, weet je niet wie je bent, weet je niet wat je nodig hebt, weet je niet wat je blij maakt, heb je geen innerlijk kompas, kun je jezelf niet laten zien, weten anderen niet wie je bent, weten anderen niet wat je nodig hebt, weet je niet wat anderen nodig hebben, mis je diepgang in je relaties, ervaar je geen intimiteit, kun je je ervaringen niet delen, ervaar je leegte en eenzaamheid en kom je niet tot je recht.

Ik bestel het boek ABC van 15 emoties
dit veld niet invullen s.v.p.

 

Training Emoties wat moet ik ermee?

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

In drie losse dagen behandelen we alles wat je over emoties moet weten en word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat en met anderen.

Meer info over de introductie training

Wil je eerst gratis kennismaken om te kijken of dit iets voor je is? Meld je aan via het contactformulier.

Ben je een professional die met mensen werkt?

Leer een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen zowel bij jezelf als bij je cliënten. De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende beroepsopleidingen. Meer info vind je hier:

BASIS OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is geaccrediteerd door verschillende beroepsorganisaties, waaronder:

Het Registerplein (62 registerpunten)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (58 punten)

NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches (54 p.e. uren)

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl