You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Emotie coaching; emoties kunnen herkennen, erkennen en uiten

Emotie coaching; emoties kunnen herkennen, erkennen en uiten

Emotie coaching

Ieder mens is in staat om allerlei gevoelens te ervaren zoals verdriet, angst, boosheid, vreugde, jaloezie, schaamte, hoop en machteloosheid. Maar veel mensen kunnen of willen geen emoties ervaren.

In de westerse samenleving wordt dat ook aangemoedigd doordat de ratio meer aanzien heeft en zaken zo praktisch en logisch mogelijk worden benaderd.

Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties wegrationaliseren of bagatelliseren. Een andere manier om niet te voelen is veel drinken, roken, eten of te hard werken.

Wil je weten welke strategie jij toepast?

Vraag de gratis test aan: zeventien strategieën in het vermijden van emoties.

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Bewust of onbewust ervaar je emoties, ook al heb je een effectieve strategie om emoties niet te voelen. Het kost energie om de natuurlijke stroom van emoties tegen te houden en ze gaan zich ondergronds in het lichaam kenbaar maken. Daarnaast kan het uit de weg gaan van emoties leiden tot cynisme, vervreemding of tot een depressie. Het beperkt je enorm in de kwaliteit van je leven en de kwaliteit van je relaties. In mijn boek Emoties wat moet ik ermee? besteed ik uitgebreid aandacht aan de gevolgen van het negeren of onderdrukken van emoties.

Je kunt leren weer bewust te worden van je emoties en ze gebruiken voor je eigen welzijn. Je kunt leren om te gaan met lastige emoties van jezelf en anderen zoals boosheid, verdriet en angst. Emoties kun je leren te accepteren als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Emoties kun je leren gebruiken als een kompas in je leven en om diepgang te creëren in je relaties.

Wat ervoor nodig is, is bereidheid om jezelf beter te leren kennen. Dat kan confronterend zijn omdat het beeld dat je van jezelf hebt misschien niet klopt. Sommige mensen denken dat ze nuchter zijn, maar blijken uiteindelijk heel gevoelig te zijn. Dit was ook op mijzelf van toepassing. Nadat ik al jong het contact met mijn emoties kwijt was heb ik jarenlang allerlei methoden ondergaan om weer te kunnen voelen en mezelf te accepteren als een gevoelsmens. Deze rijkdom aan methoden en ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik een stappenplan heb ontwikkeld die alle facetten van de basis van emotionele ontwikkeling omvatten.

Stap 1 Jezelf beter begrijpen

Het is belangrijk te onderzoeken welke factoren je emotionele ontwikkeling hebben beïnvloed. In je gezin van herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat. Daarin spelen cultuur, milieu en voorbeeldgedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je een beeld over jezelf ontwikkeld, bijvoorbeeld dat je nuchter of rationeel bent. Ieder kind heeft behoefte aan liefde en veiligheid en zal zich aanpassen om dit te krijgen, ook als dat betekent dat hij emoties moet negeren of veroordelen.

Stap 2 De weg vrij maken

Nadat je meer inzicht hebt gekregen in de basishouding van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat, ga je tijdens deze stap de weg vrij maken voor nieuwe ervaringen en een nieuw zelfbeeld. Het is belangrijk oude denkbeelden over jezelf, die niet kloppen met wie je in wezen bent, los te laten.

Stap 3 Emoties begrijpen

Het is belangrijk inzicht te krijgen in de complexiteit en functie van emoties. Ik maak onderscheid tussen zuivere en onzuivere emoties. Een zuivere emotie is een belangrijke bron van informatie en heeft een functie voor je welzijn. Zo waarschuwt zuivere angst je voor gevaar. Een onzuivere emotie zorgt voor verwarring in jezelf en in relaties. Zo is faalangst een onzuivere emotie, veroorzaakt door een negatief beeld van jezelf. Namelijk het beeld dat je niet goed genoeg bent zoals je bent.

Stap 4 Emoties ervaren

Via het lichaam kom je in contact met emoties. Daarvoor is het belangrijk dat je de signalen van je lichaam leert waar te nemen en stil te staan bij de verschillende lichamelijke sensaties die een emotie aankondigen. Je zult ervaren dat een emotie een golfbeweging is van energie die komt en gaat. Wanneer je emoties toe kunt staan ga je langzaamaan emoties herkennen. Wanneer je ze vervolgens erkent, kun je ze gebruiken als informatiebron en energie die je aanzet om in beweging te komen. Hierdoor blijf je alert en vitaal.

Stap 5 Emoties communiceren

Wanneer je goed kunt omgaan met emoties, kun je op alle gebieden van je leven, jezelf kenbaar maken. Zowel in je sociale relaties als op het werk. Het erkennen en delen van je emoties, spelen hier een belangrijke rol in. Wanneer je je gevoelens deelt, word je gekend en kan iemand meeleven of meegenieten. Wanneer je open staat voor gevoelens van anderen, ontdek je bijvoorbeeld waar de ander blij van wordt of waar hij tegenop ziet. Zo ontstaat er betrokkenheid en begrip. Als je niet in staat bent te voelen wat anderen ervaren, dan bestaat het risico dat je steeds meer afstand gaat ervaren. Wanneer je niet deelt wat je bezighoudt en jezelf afsluit dan kan niemand een steun voor je zijn en kun je vervreemd raken van jezelf en anderen. Wanneer je niet boos kunt worden als iemand over je grenzen gaat, wordt het lastig om ontspannen met diegene samen te leven of te werken.

Copyright: Marja Postema Emotionele Intelligentie Academie

 

Wil je meer leren voelen en benoemen van je emoties?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou de beste aanpak is.

Een intake-, kennismakingsgesprek is gratis.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die al even bezig is met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering.

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Zowel de coaching als de opleiding is in Amersfoort.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl